Denná dávka vitamínu-D, odporúčaná lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

Publikované: 29. septembra 2018,
Zdroj: Szendi G.: http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_orvosok_altal_ajanlott_napi_d-vitamin_adag_durva_szamitasi_hibabol_ered.htm
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitamínu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.

Dennú Odporúčanú Dávku (RDA) pre vitamín D, IOM stanovila na žiadosť vlád Kanady a Spojených štátov. RDA, nech sa vzťahuje na čokoľvek, zvykli určiť tak, aby kryla stanovenú dennú potrebu 97,5% zdravej populácie. Podľa odporúčania IOM, denná dávka 600 jednotiek vitamínu-D je schopná garantovať 20 ng/ml-ovú hladinu krvi (v inej jednotke 50 nmol/l) pre 97,5% zdravých ľudí vo veku od 1 a 70 rokov. Teraz sa nad tým nezastavme, že či táto hladina vitamínu-D v krvi je postačujúca alebo nie. Lebo samozrejme je to tak nízka hladina, že nepostačuje na nič. Ale situácia je taká, že na základe odporučenia IOM, ani táto mimoriadne nízka krvná hladina sa nedá dosiahnuť.

IOM preverovala také štúdia, ktoré spracovali v severných štátoch v zimnom období, aby sa vyhýbali vplyvu zdeformovanej syntézy vitamínu-D dôsledkom prirodzeného slnečného žiarenia. V týchto prácach podávali rôzne dávka vitamínu-D, a merali ich hladiny v krvi.

Malé kosoštvorce grafu ukazujú priemery údajov jednotlivých štúdií, plynulá čiara označuje, že na prijatý vitamín-D, sa aká krvná hladina vytvorila, dve trhané čiary zase ukazujú to, že aká je očakávaná minimálna a maximálna hodnota, ktoré sa môže vytvoriť užitím stanovenej dávky u daného jednotlivca. Z grafu sa dá vyčítať – ak by boli správne určili údaje – že 600 jednotiek dennej dávky (DDD) by postačila na dosiahnutie cieľovej hodnoty 50nmol/l (20ng/ml).

Pre vedcov, Paul J. Veugelers a John Paul Ekwaru (Veugelers a Ekwaru, 2014), sa ale 600 DDD zdala priveľmi nízkou (ako aj mnohým iným vedcom vitamínu-D vo svete), a preverili a prepočítali údaje štúdia, celkom desať, údaje ktoré IOM spracovala a dospela k uvedenej dóze. ( V jednej štúdii preverovali aj viaceré dávka, preto je toľko veľa kosoštvorcov/priemerných hodnôt v grafe). Vysvitlo, že 600 DDD denných jednotiek postačuje na dosiahnutie hladiny len 26,8 nmol/l (t.j. cca 10 ng/ml) v krvi, ktorá už zodpovedá vážnemu deficitu vitamínu-D. ( pod hladinou 75 nmol/l (alebo v inej jednotke 30ng/ml), už rozprávame o nedostatočnej hladine vitamínu-D.)

Pri opätovnom prepočte, na dosiahnutie minimálnej hladiny 50nmol/l, je potrebné denne prijať 8895 DDD vitamínu-D. Je to samozrejme len výpočet, a v reálnom živote postačuje aj menej, povedzme 4-5000 DDD. Výpočty samozrejme zásadným spôsobom spochybňuje Hodnotu Horného Tolerovateľného Množstva, ktorú IOM určila v hodnote 4000 IU, a podľa ich názoru vyššie hodnoty už môžu byť toxické. V skutočnosti od „toxických“ hodnôt sa začína dávka, od ktorých sa oplatí užívať vitamín-D. Chybné výpočty IOM prevzali krajiny celosvetovo, ale bez previerky situácie na Slovensku, by bolo prinajmenej nekorektné vyhlásiť, že aj príslušné Slovenské orgány.

Vlastná poznámka: Podľa korektnosti, teraz by mal nasledovať prehľad domáceho, Slovenského trhu. Žiaľ, kvôli zaneprázdnenosti budem tento krát dlžný. Preto sa nebudem vyjadrovať o súčasnej situácii v tejto téme. Na základe aj tohto článku, ako aj z prehľadu Gábora Szendiho, môžeme dostať obraz zo zámoria ako aj z nášho blízkeho okolia. Doporučujem zájsť do lekární a požiadať o informáciu ohľadom vitamínu-D3/(cholekalciferol). Je viac než pravdepodobné, že už aj na Slovensku sa zrejme ľady pohli, ako sa hovorí, no ale poďme ďalej v preklade článku Szendiho.

Deklarovaná odporúčaná denná dávka IOM znamená vážne riziko pre verejné zdravie, lebo ak to niekto berie vážne, bude mať vážny nedostatok vitamínu-D aj s jeho dôsledkami. A žiaľ mnohí, aj lekári, to berú vážne, a oficiálne korekcie chýbajú už roky; …., zrejme by sa niektorým narušila integrita autority – koniec vlastnej poznámky.

Teraz už článok
V roku 2012 sa zrodilo vraj revolučne nové, 2. domáce odporučenie, ktoré je „revolučné“ len v porovnaní so smiešne nízkym odporučením IOM, pochádzajúce z chybného výpočtu údajov. Dospelým tehotným ženám doporučujú dennú dávku 1500-2000 DDD (Denná Doporučená Dávka), a bezpečná horná dávka je taktiež 4000 DDD. Je to preto vtipné, lebo bezpečná „horná dávka“ v skutočnosti skôr zodpovedá ešte najnižšej bezpečnej dávke. 3. domáca konsenzná konferencia tieto denné dávky do r. 2017 nezmenila (Takács a spol.)

Na mojom webe www.paleolit.sk je od októbra 2014 rozsiahlejší prehľad o vitamíne-D3 (vzhľadom na veľmi rozsiahly materiál, časom bude pridaný aj sem na túto novú stránku). Materiál bol spracovaný na základe veľkého počtu korektných štúdií, kde autori-vedci, boli schopní správne určiť dennú dávku vitamínu-D3, ktoré sú veľmi podobné hodnotám, ktoré obaja vedci- autori pôvodného článku, doporučujú po prepočte údajov.

V knihe s názvom Slnečný vitamín (Szendi G.), na základe tamojších zverejnených štúdii, minimálna hladina je 60 ng/ml (150nmol/ml), ktorý sa oplatí dosiahnuť, lebo od tejto hranice vitamín-D poskytuje významnú ochranu proti rakovine a nie je na zanedbanie ani jeho významná ochrana proti influenze a zápalu horných dýchacích ciest. To, že kto koľko vitamínu-D3 ma brať, aby dosiahol uvedenú hladinu, oplatí sa občas si urobiť kontrolu krvnej hladiny, a na základe toho zladiť dennú dávku. Sú ľudia, ktorí z genetického dôvodu potrebujú väčšie dávky na dosiahnutie tej istej krvnej hladiny, iným aj menej postačuje.

Sú na svete aj ináč rozmýšľajúci lekári. Kanadský rodinný lekár Gerry Schwalfenberg a kolegovia, influenzu svojich pacientov ošetrujú dávkou 3×10000 DDD vitamínu-D3 počas 2-3 dní, a ktorú dávku medzi sebou nazvali „D-vitamínovým kladivom“, ktorá produkuje dramatické zlepšenia symptónov (Schwalfenberg, 2015).

Dôležité!
Vitamín-D bez horčíka organizmus nevie využiť, a vstrebaný vápnik vplyvom vitamínu-D sa len vtedy dostane na príslušné miesto (do kostí, namiesto stien ciev), ak k tomu užívate aj vitamín-K2 (viď. príslušný článok http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 tu) – tento článok ešte nie je aktualizovaný na tejto novej stránke.
Pomenovanie kalciferol, je kolektívny názov. Označujú niekoľko identických biologicky aktívnych, ale chemicky odlišných látok. Pomenovanie – vitamín-D-, sa vzťahuje na dve molekuly. Jednou je ergokalciferol (D2-vitamín), druhou je cholekalciferol (vitamín-D3). Cholekalciferol (vitamín-D3) má silnejší účinok, vzniká v pokožke dôsledkom UVB žiarenia slnečných lúčov s vlnovou dĺžkou 270-290nm, za prítomnosti 7-dehydrocholesterolu (biologický účinok vitamínu-D2 je 25-30% oproti vitamínu-D3). Vitamín-D3 sa v pečeni najprv premení na 25-hydroxy vitamín D, a až potom ho obličky premieňajú na biologicky účinnú látku, 1,25-dihydroxy vitamín-D (kalcitriol). Zlúčeniny s účinkom vitamínu-D, sú steriodné deriváty.

A keby to niekomu nepostačovalo, a potreboval by viac informácií, doporučujem čerstvý článok od Sayer Ji a spolupracovníkov: Review of the Benefits of vitamin D and Recommendations (Prehľad o výhodách vitamínu- D a odporúčania) http://www.greenmedinfo.com/blog/review-benefits-vitamin-d-and-recommendations

Vlastná poznámka: Mne sa z tých náhodných omylov vynára jedno zaujímavé porovnanie, asíce, že keby toľko veľa náhodných omylov bol spôsobil napr. jeden stavebný odbor za posledných 50-80 rokov, koľko urobila medicína za túto dobu, už dávno by bola skrachovala. Preto je miestna otázka spochybnenia náhodnosti tak veľa omylov. Ale! Zravie človeka je nevyčerpateľným zdrojom extra príjmu, ak je usmernená cestou mnohých omylov.

Použitá literatúra:
• Veugelers PJ, Ekwaru JP. A statistical error in the estimation of the recommended dietary allowance for vitamin D. Nutrients. 2014 Oct 20;6(10):4472-5.
• Takács I és mtsi.: Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvosi Hetilap, 2012,153. évfolyam, Szupplementum: 5-26.
• Takács I és mtsi: Harmadik magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvostovábbképző Szemle, 2017, megjelenés alatt.
• Schwalfenberg G. Vitamin D for influenza. Can Fam Physician. 2015 Jun;61(6):507.

As German philosopher Arthur Schopenhauer said, “All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”

Pridaj komentár