Statíny zhoršujú aterosklerózu a srdcové zlyhanie.

Publikované: 29. septembra 2018,
Zdroj:Gábor Szendi: Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Je šokujúca tá stredoveká temnota, ktorá charakterizuje autoritársku medicínu (aj) v oblasti cholesterolu. Zatiaľ, čo cholesterolová hypotéza je už dávno vyvrátená, lekári v každodennej praxi bez akýchkoľvek pochybností, aj naďalej bežne predpisujú statíny, ukracujúc tým život pacientom. Čo sa musí udiať, aby s tým prestali? A potom, kto ako sa vysporiada so svojím svedomím?

V roku 1990 sa zrodilo ďalšie „zjemnenie“ cholesterolovej hypotézy, podľa ktorej cholesterol typu LDL je „špatný“, a HDL je „dobrý“ cholesterol. Podľa tejto teórie, cholesterol typu LDL je preto zlý, lebo prenáša a rozmiestňuje cholesterol do celého organizmu, a HDL je preto dobrý, lebo pozbiera v organizme cholesterol, ktorý premiestni do pečene, odkiaľ formou žlčových kyselín, stolicou opúšťa organizmus. V skutočnosti vôbec sa nejedná o to: pozbieraný cholesterol za pomoci HDL, a premiestnený do pečene, LDL ho prevezme, a zase ho rozmiestni do organizmu. V súčasnosti vyvinuli už aj taký liek, ktorý blokuje toto odovzdanie a prevzatie cholesterolu, t.j. podarilo sa drasticky znížiť hladinu LDL cholesterolu, ale táto nemala vplyv na riziko srdcovej choroby a mortality. To znamená, že LDL nebol „zlý“ cholesterol.

Organizmus je múdrejší ako výskumníci. Pretože, väčšinu cholesterolu si organizmus vyrába pre seba aby vyhovel vlastným potrebám, nebolo by múdre, tvrdou prácou vyprodukovaný cholesterol formou žlčových kyselín, stiahnuť v záchode spolu so stolicou.

Zopakujem to len kvôli začiatočníkom v téme cholesterolu: štvrtina obsahu sušiny mozgu je cholesterol, steny ciev z časti pozostávajú z cholesterolu, aj veľká väčšina hormónov je vytvorená za pomoci cholesterolu, čiže cholesterol nie je škodlivá vec, ktorého sa musíme zbaviť, ale je jednou zo základných stavebných kameňov organizmu.

Výsledky štúdií a meta-analýz (súhrnné analýzy), zverejnené pre rokom 2004, falošne naznačovali, že aplikácia liekov na zníženie LDL, je účinná v prevencii srdcových chorôb a pri spomalení zhoršenia stavu už vytvorenej srdcovej choroby. V roku 2004 ale z dôvodu falšovania údajov štúdií, vydali dekrét na sprísnenie analýz výsledkov štúdií, a stal sa zázrak zázrakov, štúdiá po roku 2004 už nevedeli dokázať, že statíny – napriek tomu, že znižujú hladinu LDL-, by boli účinnou zbraňou v prevencii a ošetrení srdcových chorôb.

Statíny poškodzujú funkciu tvorby energie buniek

Obrazne povedané, mitochondrie sú malé závody na výrobu energie buniek. Sú to maličké organely, v ktorých cukor a mastné kyseliny sú premenené na ATP (adenozin trifoszfát). ATP je energetickou molekulou pre organizmus, každá bunka z nej získava energiu pre vlastnú funkciu. Pre tvorbu ATP je potrebný Q10 a menej známy Hame A. Pretože statíny blokujú tvorbu Q10 a Hame A, blokujú tým aj tvorbu ATP. Vzhľadom k tomu, bez ATP je srdcový sval, všeobecné svalstvo a iné tkanivá dysfunkčné, preto statíny môžeme považovať za jed buniek. U mnohých ľudí dôsledkom užívania statínov, sa vytvorí slabosť a bolesť svalov, vo vážnejších prípadoch rozpad svalovej bunky (a zastavenie obličky s fatálnym koncom); to všetko dôsledkom nedostatku ATP a Q10. Môžete si predstaviť, že čo sa stane so srdcovým svalom, ak už aj kostrové svalstvo začína byť nefunkčnou. Srdce má zvýšený nárok na ATP, pretože neustále pracuje.

Statíny poškodzujú metabolizmus cukru

Ak porovnáme priemernú hladinu cukru a inzulínu séra užívateľov statínu, potom krvná hladina cukru u užívateľov statínu je v priemere o 10% vyššia, a pri zaťažovacom teste glukózou, majú hladinu cukru séra o 25%, inzulínu o 30% vyššiu. To znamená, že užívanie statínu spôsobuje inzulínovú rezistenciu, čo mimoriadne zhoršuje srdcovú chorobu, lebo zvyšuje hladinu zápalu organizmu.

Statíny spôsobujú nedostatok selénu
V čínskom spravovacom území s názvom Keshan, je rozsah zväčšenie srdca, t.j. abnormálne zväčšenie srdcovej komory a predsiene (čo spôsobuje bezmocnosť srdca), rozšírenou chorobou, čo spôsobuje nedostatok selénu, ktorá je typická pre túto provinčnú oblasť. Nedostatok selénu ale sa dá vyvolať aj iným spôsobom: napríklad statíny blokujú syntézu bielkovín, určené na prepravu selénu v našom tele, t.j. nadarmo užíva niekto potrebné množstvo selénu, nevytvárajú sa tie bielkoviny, ktoré by prepravovali selén do buniek. Nedostatok selénu dobre poznajú chorí na štítnu žľazu, pretože nedostatok selénu spôsobuje nedostatočnú funkciu štítnej žľazy. Ale druhým hlavným problémom je, že dôsledkom nedostatku selénu, nevytvárajú sa dva dôležité antioxidanty (glutathion a superoxid dismutáza/kataláza), čo vedie k zvýšenej osteoporóze, rakovine a starnutiu organizmu. Nedostatok selénu organizmu – vyvolaný vplyvom statínu, spôsobuje aj poškodenie látkovej výmeny cukru, z časti to je vysvetlením aj odlišností látkovej výmeny cukru v predošlom odseku.

Statíny blokujú syntézu vitamínu-K2 a urýchľujú osteoporózu

Nejakú časť vitamínu-K2 vytvorí organizmus z vitamínu-K1 aj u tých ľudí, ktorí nerobia doplňovanie vitamínu-K2. Ak by to nebolo tak, naša kostra počas nášho vývoja, ba sa ani nevytvorila. Toto chudobné zásobenie vitamínom-K2 je už ale nedostatočná k tomu, aby predišla ateroskleróze a osteoporóze začínajúca po tridsiatke ( viď. články na tému vitamín-K2; http://www.paleolit.sk/?s=Pre%C4%8Do+%C5%BEij%C3%BA+lek%C3%A1ri+vo+fat%C3%A1lnom+omyle+oh%C4%BEadom+osteopor%C3%B3zy%3F
http://www.paleolit.sk/jedno-tragicke-ponaucenie-alebo-kam-sa-stratil-vitamin-k2/
http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 ). Tieto tri kontakty boli napojené na bývalú, už neexistujúcu stránku paleolit.sk; články časom doplním. Za pochopenie ďakujem.

Statíny zbavujú telo chorého ešte aj od toho maličkého množstva vitamínu-K2- vytvorený naším organizmom, lebo blokujú tie enzýmy, ktoré premieňajú z vitamínu-K1, vitamín-K2. Z toho dôvodu, statíny zvyšujú osteoporózu, zvápenatenie mäkkých tkanív (napr. obličiek), a stupňujú odbúravanie kostí.

V jednej štúdií porovnali 2400 ľudí užívajúci statíny, s 4260 takými, ktorí neužívali statíny. V skupine so statínmi, našli v oveľa väčšej a rozsiahlejšej miere zvápenatenia koronárnych tepien, ako u ľudí bez užívania statínov.

Klinické štúdie preukázali, že statíny zvyšujú osteoporózu a zhoršujú zlyhanie srdca.
V Japonskom štúdium Ošetrenie Lipidov môžeme vidieť, že do akej miery klesla hladina cholesterolu, do takej miery rástla mortalita cirkulačného pôvodu srdca a mozgu, mortalita dôsledkom rakoviny a celková mortalita.
V americkom sledovacom štúdií medzi veteránmi, v skupine kde užívali statíny, priamo úmerne s časom užívania statínov, rástla srdcová mortalita a častosť výskytu cukrovky. Jedno dánske štúdium, 15 rokov sledovala pacientov užívajúci statíny. Aj tu, v skupine so statínmi, bola úmrtnosť na zlyhanie srdca väčšia, a riziko úmrtnosti bola úmerná veľkosti užívanej dávky statínu.
Tieto výsledky v úplnej miere protirečia s vnuknutými výsledkami štúdií z pred r. 2004, podľa ktorých statíny znižujú srdcovú mortalitu o 30%. Podvod je zrejmý, odvolávajúc sa na tento výsledok, všade vo svete predpisujú milióny receptov na statíny.

Dôkaz toho, že statíny spôsobujú zlyhanie srdca

Prvé správy sa objavili o 5-tich chorých na srdce v r. 1900, u ktorých dôsledkom užívania statínov sa zhoršila činnosť srdca a dostali sa do kritického stavu, a následne, ako prestali s užívaním statínu, ich zdravotný stav sa vrátil do pôvodného stabilného stavu, aký mali pred užívaním statínov.
V r. 2004 zverejnili správu o tom, že zo 14 chorých, 10-tim podávali počas 3-6 mesiacov 20mg statínu, dôsledkom čoho nastalo narušenie relaxačnej fázy srdca. Je to skorý náznak stázového (stáza – nahromadenie a zastavenie napr. krvi) zlyhania srdca. U týchto pacientov, užívaním statínov po dobu 6 rokov, sa mnoho krát vytvorí srdcové zlyhanie.
V jedno m štúdiu v r. 2005, sledovali 28 dní, 50 takých chorých, ktorí vplyvom užívania statínu, sa sťažovali na únavu, bolesti svalov, problémy s pamäťou, neuropatiu, a na ťažkosti s dýchaním. U štvrtine chorých sa prejavili príznaky zlyhania srdca. Od každého chorého odobrali statín, a počas dvoch rokov, v priemere dostávali denne 240 mg Q10. Príznaky pacientov sa výrazne zlepšili, u tých, u ktorých sa predtým prejavil príznaky zlyhania srdca, srdcová činnosť sa zlepšila. Zanechanie statínu, ani u jedného chorého nespôsobil infarkt alebo mozgovú príhodu.

Statínom indukovaná kardiomyopatia (choroba srdcové svalu)

Statíny poškodzujú srdcový sval, dôsledkom čoho sa zhoršuje práca srdca. Je to často krát dôsledkom užívania statínov ( Podľa Slovenského odborného lekárskeho časopisu A-medi management, je to až v 65%-tách http://www.amedi.sk/myopatia-indukovana-hypolipidemickou-liecbou-a5951,5951,1.html – vlastná poznámka.), ale klinický pracovníci si to často krát nevšimnú, lebo to pripisujú na vrub zhoršenia choroby a príslušnému veku pacienta. Ako to povedal Robertson Davies, „Oči sú schopné vidieť len to, čo zmysel je pripravená pochopiť“. Choroba srdcového svalstva je dôsledok narušenia funkcie mitochondrií, Q10 a Heme A, ako aj nedostatok bielkovín, kt. prepravujú selén. Zanechanie statínov, a suplementácia Q10, mnoho krát spôsobuje značné zlepšenie stavu pacienta. Výskyt kardiomyopatie z roka na rok narastá, a pomaly môžeme hovoriť už o epidémii, pričom v tomto procese rozšírená aplikácia statínov, môže zohrávať významný faktor.

Súhrn
Na svete je málo klinických pracovníkov, ktorí jasne vidia, že statíny nezlepšujú, ale zhoršujú stav chorého na srdce. Príčinou je to, že na základe falošných štúdií z pred r. 2004, väčšinu klinických pracovníkov presvedčili o tom, že statíny zachraňujú životy. Klinickí pracovníci by sa ale nemali spoliehať na informácie poskytnuté farmaceutickým priemyslom.
Statíny, blokovaním syntézy vitamínu-K2, zvyšujú kôrnatenie ciev. Statíny spôsobujú srdcové zlyhanie, lebo blokujú syntézu Q10 a Heme A, dôsledkom čoho sú mitochondrie zničené, a nevedia už pre funkciu srdcového svalstva ďalej zabezpečovať dôležitú energetickú molekulu ATP.

V dôsledku toho, statíny nezabraňujú srdcovú chorobu a nežiaduce srdcové udalosti, ale práve naopak, spôsobujú ich.
Informovať pacientov/chorých o vedľajších účinkoch statínov, by mala byť morálnou povinnosťou každého lekára, ktorý predpisuje statíny.

Pridaj komentár