Psychiatri ako drogoví díleri

Výpis z knihy s názvom Ako demoralizovala farmaceutická loby zdravotníctvo –časť: Smrtiace drogy a organizovaný zločin

Publikované: 29. októbra 2018, 7:55
Zdroj:Peter Gøtzsche: Deadly Medicines and Organised Crime. How big pharma has corrupted healthcare. Radcliffe Publishing, London, 2013. pp.197-200
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Peter Gøtzsche, tešiaci sa veľkej autorite vo vedeckých kruhoch, vydavateľ vedeckých publikácií, vedúci známej Nordic Cochrane Center, vydal viacero odhaľujúcich kníh o lekárskych podvodoch a mýtoch. Nižšie uvádzam časť z jeho posledne vydanej knihy, z ktorej vyplýva, že ani Gøtzsche neobľubuje psychiatrov.

Mnohí z prominentných psychiatrov sú veľmi úspešní drogoví díleri. V roku 1999, pod menom Charles Nemeroff a Alan Schatzberga, bola zverejnená jedna odborná psychiatrická príručka, ktorú v skutočnosti objednala farmaceutická firma GlaxoSmithKline za pomoci jedného (alebo viacerých) fantómového autora (fiktívny, neexistujúci autor). V r. 2006 Nemeroff bol vedúcim autorom štúdie, ktorá sa zaoberala vývojom zariadenia na stimuláciu blúdivého nervu (latinsky: Nervus vagus) pri liečbe ťažkej depresie (čo je trošku čudný/zvláštny nápad). Článok bol publikovaný v časopise, ktorý editoval Nemeroff, a z autorov bol každý v obchodnom kontakte s výrobcom zariadenia, to ale nebolo odhalené pred čitateľom. FDA vydala povolenie na užívanie zariadenia pod tlakom jedného vysoko postaveného vedúceho, ktorý nebral do úvahy námietky viac než 20-vedcov a viacerých vedúcich kolegov, podľa ktorého na základe výsledkov štúdia, zariadenie nebolo dostatočne bezpečné a efektívne.

Korupcia okrem toho sa rozšírila aj na univerzitu Emory, na pracovisko Nemeroffa, ako aj na nemocnicu Grandy, ktorá úzko spolupracovala s univerzitou, ale viac než jedno desaťročie to nebolo odhalené. Senátor Charles Grassley v r. 2008 poukázal vo svojej usvedčujúcej správe na to, že tento podvod mohol byť ututlaný preto tak dlho, lebo ľudí (aspoň 15 ľudí), ktorí odhalili podvod, zaslali na psychiatrické vyšetrenie do nemocnice Emory, kde v nemocnici na tento cieľ bola vytvorená skupina psychiatrov osobitného určenia, ktorí výsledky inšpekčných správ spracovali dokázateľne bez akéhokoľvek vyšetrenia a preverenia zdravotného stavu dotyčných lekárov, z ktorých viacerých prepustili z práce na základe týchto „vyšetrení“. Vynára sa otázka, že títo lekári ako vykonávajú klinické práce pre farmaceutické firmy? „Vyšetrenie“ aspoň v štyroch prípadoch vykonával Nemeroff, ktorých spôsob pripomína koncepčné procesy Stalina. Najodhodlanejší z pomedzi lekárov, ktorí odhalili podvod, bol členom výboru záujmu konfliktov Univerzity Emory, odmietol „vyšetrenie“, preto sa súdil viac ako 12 rokov, z ktorého vyšiel víťazne.

V roku 2000, v lekárskom časopise The New England Journal of Medicine, bola zverejnená štúdia zameraná na jeden antidepresívny prostriedok, v ktorom zoznam konfliktu záujmov autorov bol tak dlhý, že sa nezmestil do novín, preto ju zverejnili na internete. V dôsledku toho, časopis vydal úvodník s názvom „Akademické lekárstvo je na predaj?“ Je na zamyslenie, že týmto ľuďom ako zostane čas na pacientov. Tí, ktorých naraz napchávajú peniazmi viaceré farmaceutické firmy, argumentujú tak, že sa nepredali farmaceutickým firmám, pretože nikomu z konkrétnych firiem sa nezaviazali. V nadväznosti na túto myšlienku by sme mohli povedať aj to, že ak je niekto prostitútkou, a v snahe byť nezávislou prihliada na to, aby každý deň mala viac klientov, tak je to úplne v poriadku.

Psychiatria je v hlbokej kríze. Okrem dôsledkov svojich aktivít, vďaka ktorým prípady s akútnym charakterom, dnes sú kvalifikované už ako chronické (podrobnejšie viď. nižšie), nebojí sa ošetriť liekmi ani normálne zdravotné stavy. Psychotropické lieky (ovplyvňujúce mentálne funkcie) vypisujú na najabsurdnejšie problémy – jedno štúdium napr. preukázala, že liek obsahujúci ascitaloprám, návaly horúčavy v menopauze zníži z 10 na 9 prípadov za deň. A možno, že ešte aj ten malí vplyv nie je skutočný, lebo veľa žien pocíti rozdiel medzi SSRI (antidepresívum, inhibítor spätného vychytávania serotonínu) a placebom, čo robí dvojito zaslepenú skúšku štúdia neplatnou. Užívanie psychotropických prostriedkov je škodlivý k vôli jeho mnohým vedľajším účinkom. Jedno starostlivo pripravené a uskutočnené štúdium ukázalo, že medzi pacientmi nad 65 rokov, ktorí užívajú SSRI prostriedky, častejšie sa potknú padnú od tých, ktorí užívajú staršie druhy antidepresív, alebo od neliečených chorých na depresiu. Navyše, z každých 28 starších ľudí, ktorí užívali počas jedného roka SSRI prostriedky, zomrie o jedného viac, ako v skupine bez ošetrenia.

Podraz o disfunkcii chemickej rovnováhy
Psychiatria, namiesto toho, aby sa snažila pochopiť problémy ľudí, radšej vyvinula dotazníkový systém, čo by mohla vyplniť jedna sekretárka alebo dokonca aj samotní pacienti.
Diagnóza je hotová po krátkej konzultácii mnoho krát už po 10-15-tich minútach, ktorá nezriedka odsudzuje pacienta na celoživotné užívanie lieku k vôli prítomnosti „chemickej nerovnováhy v mozgu“, a pre podloženie svojej pravdy – ako príklad, veľa lekárov poukazuje na inzulínovo-závislých cukrovkárov. Pokiaľ by toto priblíženie bolo správne, potom by sa dôsledkom užívania antipsychotických a antidepresívnych prostriedkov znížil počet mentálne postihnutých, namiesto toho počet diagnostikovaných so psychickými problémami, z časti invalidných dôchodcovia, vyletel do nebies. A čo je najhoršie: tento istý trend badať aj u našich detí. V roku 1987, tesne pred uvedením SSRI prostriedkov na trh, v USA ledva našli duševne choré dieťa, a po uplynutí 20 rokov, ich počet prevýšil číslo 500.000, čo znamená 35-násobný nárast.
Podľa prieskumu WHO, situácia ľudí so psychickými problémami je oveľa lepšia v tých častiach sveta, kde sa menej rozšírili psychotropné prostriedky, takže napr. v chudobnejších krajinách, kde z pomedzi diagnostikovaných na schizofréniu, užíva ich pravidelne len 16 %, oproti bohatším krajinám, kde je to až 61%.Tento pozitívny jav dobre odzrkadľuje príklad z Fínska, kde vďaka obmedzeniu, z celkového počtu schizofrénov užíva len 20% psychotropné prostriedky, a dve tretiny z nich nikdy nedostal takýto prostriedok.

Vedci v USA, ktorí prišli na vyššie uvedenú súvislosť, postupne zistili, že ich finančná podpora zo strany National Institute of Mental Healtht (Národný Inštitút zodpovedný za mentálne zdravie), ako aj z iných zdrojov, postupne vyschol. Vedúci psychiatri by sa moc netešili tomu, keby pravda vyšla najavo.

Ošetrenia, súvisiace s teóriou chemickej nerovnováhy, ktorými všetky psychotropné lieky – vrátane benzodiazepínov (Xanax a ďalšie), ktoré nie sú ničím iným ako sedatíva-hypnotiká – zvykli odôvodniť, je jedna veľká lož. Žiadny zdroj nepotvrdil, že akúkoľvek psychiatrickú chorobu by spôsobila nejaká porucha chemickej nerovnováhy, a neexistuje žiadne biologické štúdium, pomocou ktoré by sa dalo zistiť, že či niekto trpí alebo nie, nejakou psychickou poruchou.
Napr. o depresii sa jednoznačne dokázalo, že ju nespôsobuje nedostatok serotonínu. Okrem toho, niektoré prostriedky na zníženie hladiny serotonínu, ako je napr. tianeptín, je dobrý aj proti depresii, a írsky inštitút pre GlaxoSmithKline zakázal, aby o paroxentíne tvrdil nasledovné: napravuje disfunkciu chemickej rovnováhy. Okrem hore uvedeného je ešte rad argumentov ktoré protirečia s teóriou disfunkcie chemickej rovnováhy-ako napr. to, že trvá niekoľko týždňov, kým spomínané prostriedky začínajú pôsobiť.

Psychotropické prostriedky nenapravia žiadnu disfunkciu chemickej rovnováhy, ale práve naopak: spôsobujú chemickú nerovnováhu. To je príčinou toho, že prečo je tak ťažké sa zbaviť týchto prostriedkov. Kto ich užíva psychotropické prostriedky niekoľko týždňov, spôsobuje u nich také choroby, k vôli čomu bol pre pacienta pôvodne predpísaný. Dôsledkom čoho sa podarilo schizofréniu, ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) a depresiu – ktoré u mnohých ľudí samy od seba zmizli, zmeniť na chronické choroby.

Kto sa snaží vypustiť psychotropický liek, u neho sa prejavia drsné reakcie: jednak také, ktoré sú typické na pôvodne ošetrenú chorobu, a po druhé také, ktoré sa u dotyčného nikdy neprejavili. Je mimoriadne smutné, že takmer všetci psychiatri – a aj sami pacienti -to všetko interpretujú ako náznak toho, že treba pokračovať v užívaní prostriedku, keď zvyčajne opak je pravdou. Ľudia užívajúci takéto lieky/drogy, sa stanú závislým, ako sa stáva narkoman závislý na kokaíne alebo heroíne, a pretože lieky na ADHD a SSRI prostriedky majú podobný účinok ako amfetamín, preto by sme sa mali na ne pozerať ako na drogy na predpis, a preto sa snažiť ich čo najmenej používať.

Väčšina pacientov podliehajúci psychiatrickému ošetreniu by pochodili lepšie, ak by nepoužíval žiadne lieky, a ktorým pomáhajú lieky, aj tým zvyčajne len krátku dobu, alebo s prerušovaním užívaním podľa potreby. Psychiatri ba sa mali zamyslieť nad tým, že lekári na iných oddeleniach – v oproti nim – nerád aplikujú dlhodobú symptomatickú liečbu bez toho, aby vedeli, že čo spôsobuje symptómy svojho pacienta. Pre pacientov, opúšťajúci psychotropné lieky, od dohliadajúceho lekára v snahe minimalizovať abstinenčné príznaky, to vyžaduje vážne odhodlanie, čas a trpezlivosť viesť/usmerniť pacienta počas tejto doby. Ak niekto roky užíval lieky, u neho abstinenčné príznaky môžu trvať aj rok. Preto, väčšina psychológov si radšej zvolí celoživotné ošetrenie liekom, čo je katastrofou z viacerých dôvodov. Po prvé, pacient tak uviazne v úlohe chorého, a lieky u neho spôsobia také zmeny osobnosti, k vôli čomu nebude schopný sa naučiť vysporiadať z každodennými životnými výzvami, na druhej strane sa zdá, že nie len anti-psychotické prostriedky, ale všetky lieky sú schopné spôsobiť trvalé následku v mozgu a zmeny osobnosti, ako takou je napr. tarditívna diskinézia (mimovoľné pohyby spojené s touto poruchou, ktoré najčastejšie postihuje svaly okolo úst, ale sa môže rozšíriť aj na končatiny a trup), demenciu a emocionálne vyhorenie (burnout).

Na základe štúdii, poškodenie mozgu sa odohráva na úrovni receptorov, čo nie je zázrak, lebo mozog takto funguje. Hašiš, LDL a ostatné drogy, ktoré pôsobia na funkciu mozgu, môžu spôsobiť trvalé následky a demenciu. To, že psychotropné látky z dlhodobého pohľadu spôsobujú práve takéto príznaky, proti ktorým krátkodobo sú účinné, za posledných 30-40 rokov sa dokázalo, že vedúci psychiatri nové a novšie dôkazy zakaždým rýchlo zamietnu pod koberec. Pravda je pre nich príliš bolestivá a nezvládnuteľná. Následne potom, ako zanechali psychoanalýzu – ktorá bola neuveriteľne nevedecká, a vo svojej nevedeckosti sa Sigmund Freud odvážil vyhlásiť nasledovné: každý z nás je homosexuál, a kto si to myslí inak, ten je latentne homosexuál – zaviazali sa biologickej psychiatrii, ktorá na prvý pohľad, ich profesiu robila podobne vedeckou, akou je interné lekárstvo, ale od toho psychiatria sa nestala interným lekárstvo.

Je nezdravé narušiť normálny chod mozgu legálnymi alebo nelegálnymi drogami. Psychotropické prostriedky môžu vyvolať násilné správanie u ľudí, ktoré môže prerásť až do vraždy. Na FDA bola predložená súhrnná analýza nežiaducich prípadov dôsledkom užívania lieku, z obdobia medzi rokmi 2004 a 2009, v ktorej bolo zachyteným 1.937 prípadov, z ktorých 387 bola vražda uskutočnená na človeku. Násilie bolo veľmi typické pre ľudí, ktorí boli pod vplyvom psychotropických prostriedkov (prostriedky ako: antidepresíva, sedatíva-hypnotiká, ADHA lieky a liek pomáhajúci na odvykanie od fajčenia – taktiež ovplyvňujúci funkciu mozgu). Viacerí sa domnievajú, že antidepresíva sú za každým prípadom streleckých útokov na bezbranných ľudí, ale keď bol masaker na strednej škole Columbine, v krvi u jedného z teenagerových páchateľov, zistili antidepresívum, Americká Psychologická Spoločnosť (APA), ihneď prehovorila proti myšlienkam príčinnej súvislosti vyšetrenia, ku ktorému ešte dodala, že nezistená a neliečená duševná porucha je ťažké bremeno jak pre pacientov, tak aj pre ich prostredie. Nechutné… Chorobu obviňovať namiesto lieku, je lacný marketingový trik, napriek tomu ho psychiatri pravidelne aplikujú, vlastne zvyčajne vtedy, keď ich pacient v snahe prestať užívať liek, sa sťažuje na abstinenčné príznaky. Užívanie psychotropných prostriedkov, medzi nimi SSRI, okrem toho zvyšuje aj riziko dopravných nehôd.

V USA schválili liek s názvom Nuvigil (obsahujúci armodafinil), ktorý, ako aj názov ukazuje, pomáha pri bdení (vigilia: bdenie), a ktorý zvykli predpísať na poruchy spôsobené zmenami pracovnej smeny. Nažartujem, existuje takýto liek. Ak sa človek unaví z nočnej šichty, dnes sa to už považuje za mentálnu poruchu. Podobne ako mnoho iných psychotropických liekov, aj Nuvigil má podobné účinky ako amfetamín a kokaín, takže aj to je ďalšia droga na recept, ktorého užívanie, ako je to už zvykom, môže mať fatálny koniec: život ohrozujúce vyrážky ( Stevens-Johnson syndróm), fatálne zlyhanie postihujúce viac orgánov, maniacké a bludné príznaky, halucinácie, samovražedné nutkanie a ešte mnoho ďalších problémov.
Ja radšej zotrvám pri káve – tá neuškodí.

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár