Dve jedlá, ktoré spôsobujú vážne funkčné poruchy mozgu

Publikované:11. novembra 2018, 22:31
Zdroj: Gábor Szendi:Kelly Brogan:Two Foods That May Sabotage Your Brain
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Je možné, že dve najčastejšie konzumované jedlá západného sveta, spôsobujú psychiatrické choroby?

Je možné, že schizofrénia, bipolárne poruchy a depresia sa dajú liečiť diétou? Moje pevné presvedčenie je, že áno, lebo jak nedostatok určitých zložiek potravín, tak aj prítomnosť určitých potenciálne toxických potravín môže spôsobiť mentálne choroby. Už na lekárskej fakulte sme sa naučili, že nedostatok vitamínov: tiamín (B1), niacín (B3) a B12, môže spôsobiť demenciu. A vieme aj to, že určité minerálne látky napr. horčík a zinok, sú z hľadiska funkcie nášho organizmu nepostrádateľné, ako aj to, že mastné kyseliny zohrávajú centrálnu úlohu pri zachovaní zdravých bunkových membrán.

Verím v tom, že lekár musí zaobchádzať s pacientom ako s partnerom, ale ako psychiater, trvám na jednom: a to je to, že moji pacienti musia vyskúšať bezgluténovú a bez-kazeinovú diétu (diéta bez mlieka).

A to je čo? – zvykli sa opýtať.

Slovo glutén, pochádza z latinského slova „glu“, a znamená zmes gluteínu a gliadínu, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v pšenici, ale gluténu podobné bielkoviny, tzv. prolamíny, sa nachádzajú aj v iných obilninách, ako je raž (sekalin) kukurica (zein) a jačmeň (horedin). Kazeíny zase patria do proteínovej rodiny nachádzajúce sa v mlieku cicavcov. Ale čo majú spoločné tieto proteíny s priemerným psychiatrickým pacientom? Je možné, že naše moderné, postindustriálne potraviny – cukor, lepok, spracované mliečne výrobky, ako aj geneticky modifikovaná sója a kukurica spolu s absenciou určitých živín predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie čriev a mozgu?

Os črevá-mozog
Ak akceptujeme, že hlavná príčina duševných chorôb pramení v zápalovom stave tela, a aby sme im vedeli zabrániť, najprv musíme zistiť, čo spôsobuje zápal.

Proteíny vyvolávajúce zápal a aktiváciu imunitného systému, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v pšeničných a mliečnych výrobkoch, sa musia v každom prípade považovať za dôležité faktory. Jednou z najviac spracovaných-vyrábaných potravín v našej strave je pšenica, z ktorej takmer vo všetkých prípadoch sa vyrába múka s vysokým glykemickým indexom, ktorú spracujú s cukrom a často aj s geneticky modifikovaným a oxidovaným (stuchnutým) rastlinným olejom. Mlieko je homogenizované a pasterizované, ktorého výsledkom je kvapalina s vysokým obsahom cukru a deformovanými tukmi, denaturovanými proteínmi a s vitamínmi so stratou schopnosti absorbovať, alebo s úplne zničenými vitamínmi.

V jednej štúdii skúmali skrížené reaktivity protilátok a ich protilátkové odpovede-reakcie u mliečnych výrobkoch, ovse, kukurice, prose, atď. a zistili, že existuje dôležité prekrytie medzi obilninami a mliečnymi výrobkami (čiže tí, ktorí reagujú s príznakmi na jeden z nich, reagujú s príznakmi aj na druhú). Prečo a ako nás robia tieto potraviny chorým? Nuž, v súčasnosti už poznáme rad dôvodov, prečo je nezdravý, napríklad, v okruhu Američanov tak obľúbený syrový sendvič.

Oheň v tunely
Lektíny v obilninách a nightshade (zemiaky, papriky, paradajky, baklažány), v zeleninách sa nachádzajúce lektíny, mliečne bielkoviny a glutén – menovite kazeín, gliadín a glutenín – môžu spôsobiť zmeny v zažívacom trakte a spôsobiť lokálny a systémový zápal. Že prečo a ako, začíname chápať len v poslednej dobe. V prípade gluténu – vplyvom zonulínu – dôsledkom prepúšťania čriev, obsah čriev a spolu s ním aj toxické bakteriálne zložky sa dostanú do krvného obehu, kde generujú zápalové procesy, ktoré mnoho krát vedú k vývoji psychiatrických porúch. (Zonulín je hormón, ktorý rozširuje otvory medzi bunkami črevnej steny, cez ktoré takto vstupujú patogény a proteínové fragmenty do organizmu.)

Úloha baktérií
To, že aké typy baktérií sú najaktívnejšie v našich črevách, ich najdôležitejším determinantom je výživa, a pravdepodobne naše črevné baktérie určujú to, že do akej miery sme náchylní na lokálne zápaly vyvolanému gluténom (lepok). Baktérie fungujú ako vrátnik, čo znamená toľko, že v prípade poruchy, hlásením zápalových informácií, alarmujú zvyšok nášho tela vrátane aj nášho mozgu.

Molekulárne mimikry
Ak imunitný systém detektuje hroziace nebezpečenstvo, ako napríklad nejaký potravinový proteín, protilátky produkované v reakcii na tieto cudzie proteíny sa následne môžu spojiť aj s bunkami našich tkanív, ak sa podobajú na proteín rozpoznaný imunitným systémom ako nepriateľ. Protilátky môžu byť tiež vytvorené aj proti mozgovým bunkám, v ktorých niekedy spôsobujú trvalé poškodenie. V štúdii zahŕňajúcej 400 dobrovoľníkov bolo zistené, že polovica tých, ktorí boli citliví na pšenicu, odpovedali imunitnou reakciou aj na proteíny produkované mozgom, a podobné zistili aj u tých, ktorí reagovali na mliečny bielkoviny, t.j. ktorí na tieto bielkoviny reagovali, v ich mozgu bolo badať vývoj autoimúnnej reakcie proti mozgovým bunkám.

Potešenie z pizze

Strávené bielkoviny pochádzajúce z kravského mlieka a gluténu, nazývané exorfíny, vstupujú do interakcie s opiátovými receptormi mozgu, čo je dôvod k tomu, prečo tieto potraviny môžu byť návykové, a ak ich náhle vysadíme zo stravy patričnej osoby, môže vyvolať aj abstinenčné príznaky.

Čo hovoria fakty?

Vyšetrovacie štúdie o príčinách chorôb sa týkajú dvoch dôležitých otázok.

Aký je vzťah medzi konzumáciou nebezpečných bielkovín a akumuláciou symptómov (napríklad, koľko percent ľudí citlivých na glutén, trpí aj niektorou psychiatrickou chorobou ).

Údaje o liečbe sa týkajú účinnosti terapie (napríklad vysadenie mlieka môže byť dobrým nástrojom na liečbu depresie).

Obvinený prvého stupňa: lepok
Psychiatrické štúdie u pacientov s celiakiou vykazovali štatisticky významnú kumulatívnu úzkosť (paniku), depresiu (21% v tejto štúdii), bipolárnu poruchu a schizofréniu (27% v tejto štúdii). Ak sa necháte dať vyšetriť, či trpíte neznášanlivosťou na glutén, test je obmedzený na detekciu celiakie.
Táto štúdia nezohľadňuje úlohu vrodeného imunitného systému, týkajúci sa sťažností na glutén nie celiakového typu. Podľa lekára-vedca na glutén-, Dr. Hadjivassiliou „gluténová citlivosť môže byť primárna, a niekedy výlučne len neurologická porucha“. To znamená, že identifikácia „citlivosti na glutén“ s celiakiou je hrubé zjednodušenie; citlivosť na glutén, je oveľa širší pojem, preto vzťah medzi gluténom a mentálnymi chorobami môže byť aj oveľa silnejší, ako to nasvedčujú prípady celiakie.

Už v roku 1953 s pozorovali, že schizofrénia a celiakia súvisia, čo naznačuje, že imunitný systém zohráva dôležitú úlohu v tejto stále záhadnej chorobe.

Nedávna štúdia ďalej rozširuje príslušnú literatúru, ak predpokladá bilaterálny vzťah medzi schizofréniou a autoimunitnými ochoreniami. V tejto dánskej štúdii u ľudí so schizofréniou a počas hospitalizácie infikovaní nemocničnou infekciou, bol výskyt autoimunitných ochorení takmer trikrát častejší.

O úlohe protilátok publikovali tím Severance a spol., vynikajúcu štúdia o úlohe gluténu a kazeínu u jedincov s duševnými chorobami, opierajúc primárne na takú odbornú prácu, ktorá bola zrealizovaná medzi pacientmi so začiatočnou schizofréniou, chronickou schizofréniou a kontrolnou skupinou bez psychiatrických porúch. V tejto štúdii bola skúmaná imunitná odpoveď na potraviny / imunostimulanty, ktoré ničia funkciu buniek. Bolo preukázané, že tí, ktorí dávajú takúto imunitnú odpoveď, 4.36-krát častejšie trpia chronickou schizofréniou. Existujú aj také predpoklady, že skorý kontakt s týmito potravinami už v maternici, môže spôsobiť zmeny vo vývoji mozgu, čo dokazuje ďalšia štúdia, v ktorej sa zistilo, že u tých, u ktorých našli protilátky gliadínu pri narodení, v dospievaní trpeli na schizofréniu so 70% väčšou pravdepodobnosťou.

Ešte šokujúcejšie je nasledujúci popis prípadu.

„“33-ročný, diagnostikovaný so schizofréniou, mal ťažkú hnačku a stratu hmotnosti. Po užití bezlepkovej diéty sa uňho normalizovali nielen výsledky histologického dvanástnika a SPECT (zobrazovanie mozgu), ale zmizli aj psychické príznaky.

Znamená to, že pacient jednoducho tým, že vypustil lepok zo svojej stravy, sa oslobodil od toho, aby musel užívať antipsychotiká počas celého života.

V ďalšej skupine prípadov traja pacienti trpiaci a ošetrení na depresiu, ktorí nemali žiadne akútne zažívacie ťažkosti, po dvoch až troch mesiacov po vypustení gluténu( bezlepková diéta) zmizli u nich príznaky. Z nich jedna pacientka užívala antidepresívum počas tehotenstva, ale po 2 mesiacoch vedela vypustiť lieky.

Ale ja nie som citlivý na glutén!
Keď mojim pacientom doporučujem vyustiť glutén zo stravy, často mi hovoria , že „ale ja som bol vyšetrený a nie som citlivý na glutén“. V súčasnosti dostupné štúdie veru že majú obmedzené limity a väčšina lekárov, ktorí urobili „panel celiakie“, skúma len prítomnosť alfa gliadínu, tkanivá transglutaminázy 2, prítomnosť endomezyálnych protilátok (EMA; Endomysium je tenká, jemná vrške pojivové tkáně, která obklopuje jednotlivá svalová vlákna uvnitř těla.), ktoré sú len malou časťou potenciálnych odpovedí na tieto potraviny. V prípade pšeničného zrna, ktoré je schopné produkovať viac ako 23 000 druhov proteínov,a má rezervoár 6 chromozómov, tento test môže otvoriť len malé okienko do tohto pomerne zložitého priestoru. V jednej zo štúdii aj u zdravých dobrovoľníkov spozorovali zápalové reakcie, čo naznačuje, že glutén môže spustiť imunitnú odpoveď u každého.

Druhý obvinený: mlieko
Molekulárna podobnosť medzi gluténom a kazeínom robí tieto dva typy proteínov spolupáchateľom. Hoci v tejto súvislosti existuje menej literatúry, zdá sa, že imunitné reakcie vyvolané mliekom majú oveľa väčšiu rozmanitosť u jednotlivcov. Šesť typov mliečnych bielkovín v kravskom mlieku predstavuje 80% zo štyroch kazeínov a zvyšné dva sú srvátka. V prípade kazeínov je A1-beta-kazeín najčastejšie prítomný u amerických kráv (Holsteinský skot), čo je pravdepodobne iba 5000-ročná mutácia proteínu. Casomorfín, zlúčenina stimulujúca opiáty, pochádza z A1-beta-kazeínu. A2-beta-kazeín sa nachádza v mlieku oviec, kôz a jersey kráv. (A1-beta-kazeín je spojený s autoimunitným diabetes.)

Severence a spolupracovníci, taktiež identifikovali aj ďalšie kazeínové protilátky a liečili schizofrenických pacientov, ktorí hovoria nasledovné.

„Rozdielne imunitné reakcie proti zvýšenej hladine IgG a hovädzieho kazeínu, umožňujú zhodnotiť účinnosť modifikácie stravy v klinických štúdiách s neuropsychiatrickými pacientmi.“

Medzi pacientmi s protilátkami proti kazeínu IgG, detektovali 7-8-krát vyšší výskyt ľudí so schizofréniou, respektíve diagnostikovali 3-5-krát vyšší počet s bipolárnou poruchou.

„Spojitosť anti-kazeínu IgG s bipolárnou poruchou, psychotickými symptómami a stavmi ťažkej mánie naznačuje, že imunosupresia spôsobená kazeínom môže súvisieť so psychotickými alebo manicko-depresívnymi zložkami týchto náladových porúch“.

Ale okrem priamej stimulácie mozgu a poruchy trávenia, ktoré spôsobujú lokálny zápal, kravské mlieko môže byť tiež zdrojom j takých protilátok folátu (vitamín B9), ktoré upchávajú receptory zodpovedné za dodanie tejto dôležitej živiny do mozgu. Jedna štúdia preukázala lineárny vzťah medzi konzumáciou mlieka a týmito protilátkami, ktoré zmiznú v prípade diéty bez mlieka, ale opäť sa objavia, keď sa osoba vráti ku konzumácii mlieka.

Účinok diéty bez gluténu a kazeínu bol tiež dôkladne vyšetrený u populácie autistov v randomizovaných štúdiách; ale neexistuje žiadna štúdia, ktorá by mohla predpovedať stupeň zlepšenia pre konkrétnu osobu. Preto každý, kto zápasí so psychiatrickým problémom, by mal urobiť empirický test, trvajúci aspoň jeden mesiac. Základný princíp je, že z pacientovej stravy musíte úplne vypustiť raž, jačmeň, pšenicu a ovos. Obtiažnosť spočíva v rozpoznaní skrytých zdrojov gluténu, ako sú rôzne lieky, omáčky, zmesi korenia, omáčky a látky zvyšujúce chuť. Preto bezlepkovú diétu treba chápať tak, že z jedálnička vypustíme aj spracované potraviny, a preto netolerujeme potraviny, ktoré sú tiež podozrivé, ako napríklad mlieko (kazeín), kukurica, sója a niektoré strukoviny (vrátane amerických arašidov) , ako aj bezlepkové obilniny, ako je ryža a proso. Vypustenie mlieka sa vzťahuje aj na všetky mliečne polovýrobky a mliečne výrobky, ako sú syr, jogurt a zmrzlina. Zvážte tieto zmeny ako predpis lekárskeho receptu na liečbu mozgu a zlepšenie celkového blahobytu.

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár