Životnosť diaľkového bežca

Publikované:15. novembra 2018, 17:56

ÚVOD

 

Čo určuje rýchlosť bežca, t.j. výkonnosť s klesajúcim s vekom? Pre začiatok -ako predohru pred vedeckými dôkazmi, som pristúpil k súhrnu  neoficiálnych dôkazov a informácií získaných z histórie rodín velikánov bežcov na dlhé trate a najväčších veteránov všetkých čias: Dereka Turnbull and Ed Whitlocka. Neoficiálne dôkazy naznačili, že gény, životný štýl a tréning nemôžeme nebrať do úvahy. Platí to najmä v prípade Ed Whitlocka, ktorý mal predchodcov s dlhým životom; vysoko-objemový výcvik začal aplikovať až do odchodu do dôchodku; realizoval tréningové programy so zameraním na minimalizáciu stresu, ktorý prispel k jeho mimoriadnej dlhovekosti ako svetového rekordného maratónca do jeho polovice osemdesiatych rokov. Avšak anekdotické dôkazy poskytujú len malý základ pre vyvodenie všeobecných záverov. Čo nám veda hovorí?
Na prvý pohľad sa zdá, že veda poskytuje veľa nejasných informácií, ktoré v praxi ponúkajú málo usmernení o tom, ako by sme mohli prispôsobiť náš životný štýl alebo výcvik na maximalizáciu dlhovekosti, a to buď ako fungujúce živé bytosti, alebo konkrétnejšie, ako športovci. Ale ak si nedopustíme plytvať s drahým časom, ktorý naznačuje komplexnosť príbehu, je možné vytvoriť základ pre niektoré jednoduché špekulácie, ktoré by mohli byť užitočné v praxi.
Primárne sa budem zameriavať na dlhovekosť bežca, ktorý je veľmi úzko spojená s procesom zdravého starnutia. Zdravé starnutie nie je len oslobodenie sa od zistených chorôb, hoci mnohé choroby sú bežné u starších ľudí a nezdravé staršie osoby sú často postihnuté mnohými chorobami. V skutočnosti je pravdepodobne vhodnejšie uvážiť, že zdravé starnutie je stav charakterizovaný nepretržitým dobrým fungovaním všetkých systémov tela, ktorý vytvára nízku zraniteľnosť voči chorobe a je tiež požiadavkou na dlhovekosť ako bežca.
Budem rozoberať témy ako: Existujú gény pre dlhovekosť? Genetické varianty s malým účinkom.? Povahy genetických variácií a mechanizmov, ktorým môže ovplyvniť štruktúru a funkciu tela. Génová expresia: má význam sa zaoberať s jej ovplyvnením, apod. Nový adepti svetových rekordov súčasných čias, a pod.

Existuje niekoľko veľkých štúdií o génoch zaoberajúce sa dlhovekosťou u všeobecnej populácii. Tieto ukazujú, že mnoho génov prispieva v malom množstve k dlhovekosti, ale len málo z nich prispieva v značnej miere. V skutočnosti iba jeden gén sa ukázal ako významný prediktor dlhovekosti v štúdiách hľadajúc asociácie zo širokej škály genómu.

Väčšina variantov mnohých génov, ktoré sú spojené s dlhovekosťou, a majú určitý vplyv na zmenu dlhovekosti, sa bežne vyskytujú v populácii. Individuálne tieto genetické varianty spôsobujú mierne narušenie štruktúry alebo funkcie tela. Samotná skutočnosť, že tieto varianty sú bežné, dokazuje, že jednotlivo nemôžu mať ničivý vplyv na štruktúru alebo funkciu, pretože varianty s ničivými účinkami sa pravdepodobne nebudú rozdávať mnohými generáciami.

Mechanizmus, ktorým sa genetický kód prepisuje a prekladá do proteínu, je známy ako expresia génu. Je to génová expresia, ktorá formuje štruktúru a funkciu tela. Ako sa postupne ponoríme do jednotlivých tém, budeme vidieť, že veľa vecí môže ovplyvniť génové vyjadrenie.

Stručne povedané, bežne sa vyskytujúce odchýlky v génoch, ktoré kódujú konkrétne proteíny, majú zvyčajne iba malý vplyv na funkciu proteínov DNA. Tieto funkčné účinky môžu byť užitočné, alebo užitočné v závislosti od okolností. Ale najdôležitejšie je, že je pravdepodobné, že vo väčšine prípadov rôzne iné okolnosti, vrátane faktorov životného štýlu, by mohli prevýšiť pomerne malé účinky konkrétneho genetického variantu na štruktúru alebo funkciu tela. Pre väčšinu z nás nie je náš osud predurčený týmito génmi.

Expresia génov vo svaloch má nielen osobitný význam pre športovcov, ktorých činnosť závisí od dobre fungujúcich svalov, ale rastúce dôkazy naznačujú, že expresia génov vo svaloch je markerom pre zdravá starnutie v celom tele.

Preskúmanie zoznamu špecifických proteínov identifikované profilom RNA, poskytuje málo silných indikátorov týkajúce sa molekulárnych procesov, ktoré charakterizujú zdravé starnutie. Niektoré z proteínov majú známu úlohu pri prežití buniek. Snáď bude sklamaním pre každého, kto je odhodlaný behať, že žiadny z proteínov nie je ten, o ktorom je známe, že je produkovaný ako reakcia na intenzívne cvičenie. Nie som však veľmi prekvapený.

Možno najdôležitejšou praktickou otázkou je, či dokážeme urobiť čokoľvek na podporu vývoja zdravého profilu RNA. Áno, vieme! Ale nechcem predbiehať udalosti.

Je pravdepodobné, že výzvou zostať zdravým športovcom v pokročilejšom  veku, je výzva „celého tela“ a preto sa teším na ďalšie štúdie, ktoré by mohli naznačovať, čo možno urobiť na podporu rozvoja zdravého profilu RNA vo svaloch v strednom veku, bez ohľadu na to, či je priame miesto účinku vo svaloch alebo inde v tele.

Nakoniec, vzhľadom na skutočnosť, že génová expresia je dôležitá počas celého života, bunkový mechanizmus na ochranu a opravu samotnej DNA pravdepodobne bude hrať dôležitú úlohu v očakávanej dĺžke života nie len pri zabezpečení dlhovekosti bežca.

Hoci ešte stále veľa študujeme o všetkých týchto procesoch, existujú veci, ktoré už aj teraz môžeme urobiť, aby nám pomohli konštruktívne využiť zápal, dosiahli dobrú rovnováhu medzi katabolizmom a anabolizmom a možno dokonca podporili aj ochranu a opravu DNA.
Úvodom zatiaľ toľko.
Vo svojom ďalšom príspevku preskúmam niektoré vedecké dôkazy o úlohe génov, životného štýlu a tréningu a možných vzájomných vzťahoch medzi nimi pri určovaní dlhovekosti ako bežca na diaľku.

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár