Temné myšlienky na svetový deň cukrovky

Publikované:28. novembra 2018, 18:26
Zdroj:Szendi Gábor
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Za epidemické šírenie cukrovky sú zodpovedné diétne odporúčania, potravinársky priemysel, a nie v malej miere aj diabetológia. Obviňovať pacientov za to, že poslúchajú odporúčania? Odporúčaná strava je zlá, od ktorej môžete zostať zdravý, len ak ste hladný.

Populácia západného sveta nebezpečne priberá, a počet ľudí, ktorí umierajú dôsledkom obezity, sa každým rokom zvyšuje. WHO a ďalšie orgány zodpovedné za verejné zdravie neustále búchajú na poplach, pričom v skutočnosti nič nerobia. Národné diabetologické spoločnosti ďakujú, majú sa dobre, sú vypchaté podporou farmaceutických spoločností.

Sponzori Americkej asociácie diabetológov:
AstraZeneca; Novo Nordisk; Sanofi Diabetes; Lilly Diabetes; MSD; Merck; Boehringer Ingelheim; Bayer; Novartis; Servier; SunLife; és a Pfizer

Sponzori Britskej asociácia diabetológov:
AstraZeneca, BHR pharmaceuticals, Boots, Janssen (Johnson & Johnson); Novo Nordisk, Roche; Sanofi;
Následne, tu Szendi G. uvádza platinových a diamantových sponzorov maďarskej diabetologickej spoločnosti.

(Takýto súhrnný zoznam pre ZDS a SDS som nenašiel (časová tieseň), ale s troškou ani nie fantázie, ale skôr reálneho náhľadu na náš súčasný svet, milý čitateľ, myslíte si že tieto multinacionálne farmafirmy nie sú tu na Slovenskom trhu, a …
Ale pozrime sa vec z iného pohľadu.

Nedávno sa uskutočnili XXVIII. Diabetologické dni (http://zds.sk/ ). Ako hostia a prednášajúci na takýchto podujatiach permanentne figurujú farmaceutické firmy, výrobcovia DIA potravín, doplnkov potravín a pod.- vlastná poznámka)

Ktovie, za akým cieľom dostávajú od farmaceutických spoločností podporu? Preto, aby tieto spoločnosti eliminovali ich najväčší trh, masu ľudí trpiacich cukrovkou? Nie sú blázni. Podporujú tieto spoločnosti preto, že majú záujem udržať diabetikov diabetikmi.
Ktovie, či tieto spoločnosti sa zorganizovali na liečbu cukrovky?

Namiesto toho ale môžete čítať o pokrokoch prijatia programu zaviesť „implementáciu najnovších poznatkov do praxe prostredníctvom diagnosticko-terapeutických štandardov, zakladania špecializovaných centier a zabezpečenia interdisciplinárnej starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus“ , t.j. aby šírili moderný prístup a metodológiu disciplíny na prezentáciu výsledkov diabetu, aby prezentovali domáce a zahraničné a výsledky cukrovky a podporil praktické využitie týchto vedeckých výsledkov.

V jednom rozhovore pre novinárov Emil Martinka, predseda SDS,  síce medzi ciele SDS zahrnul aj celonárodná edukáciu verejnosti, ktorá môže pomôcť predchádzať vzniku cukrovky. Spoločnosť realizovala už 2. ročník projektu Modrý kruh na základných školách a tiež projekt DiaTeens, ktoré sú zamerané na prevenciu a navodenie zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí – hovorí Martinka. Pre zaujímavosť milí čitateľ, kliknite na takýto program na internete….celý program je udusený v témach športu, rodinného futbalu, pozitívnej energie v športe, zavedením dňa gramotnosti na školách, ekosystémov planéty Zem, cezhraničnej spolupráci formou priateľských aktivít, ako sú: dobrovoľné hasičské podujatia, poľovnícke združenia, stretnutia futbalistov a pod.
(https://www.hlavnespravy.sk/slovenska-diabetologicka-spolocnost-pomaha-riesit-problemy-ludi-s-cukrovkou/167872 )

Prečo nie sú medzi týmito cieľmi, ciele na eliminácie cukrovky 2.-ho typu? Pretože „Diabetes sa v súčasnosti nedá vyliečiť, ale môže sa účinne ošetriť a pacient môže byť bez príznakov, ak hladina cukru v krvi má blízko normálu a udržujte svoju glykémiu na dobrej úrovni.“

Čo je príčinou cukrovky 2.-ho typu? „Príčinou ochorenia je zníženie produkčnej kapacity inzulínu pankreasu alebo nedostatočný inzulínový účinok „– z nie vo vyhláseniach.

Na stránke slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) v časti Odporúčania je uvedené nasl. (https://diaslovakia.sk/pacientom/0098/ ) https://diaslovakia.sk/content/konsenzu%C3%A1lne-terapeutick%C3%A9-odpor%C3%BA%C4%8Danie-slovenskej-diabetologickej-spolo%C4%8Dnosti-pre-diabetes )

„ Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je veľmi časté a závažné ochorenie, ktoré vedie k poškodeniu prakticky všetkých tkanív a orgánových systémov ľudského organizmu. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle kombinovanú terapiu s využitím účinku na viacerých úrovniach.
Ide o veľmi komplexné ochorenie, ktoré okrem metabolizmu glukózy zasahuje aj ďalšie pochody intermediárneho metabolizmu, ako je metabolizmus krvných tukov, elektrolytov, aminokyselín.
U pacientov s DM2T je liečba inzulínom prirodzenou potrebou v dôsledku vývoja ochorenia, s postupným ubúdaním vlastnej sekrécie inzulínu. Hoci sa vlastná sekrécia dostáva u týchto pacientov pod hranicu, ktorú ešte považujeme za normálnu, iba výnimočne, relatívny nedostatok inzulínu k stupňu inzulínovej rezistencie sa objavuje už aj v skorších štádiách ochorenia. Kým je však potreba substitučnej liečby inzulínom v štádiu jeho nedostatku prirodzená, diskutovanou otázkou zostáva liečba inzulínom v skorších štádiách alebo dokonca už v čase diagnózy DM2T ako úvodnej liečby.“

V tejto definícii ani jedno slovo sa nezmieňuje o podstate veci: – oproti čomu klesá produkcia inzulínu a prečo sa stane inzulín neúčinný? Ale to predsa presne vieme. K vôli nadmernej spotrebe sacharidov a dôsledkom toho vzniknutej inzulínovej rezistencie, pankreas nemôže produkovať toľko inzulínu aby vedela normalizovať hladinu cukru v krvi.

Len tak pre zaujímavosť, prečo tieto spoločnosti nespomínajú, že ak by niekto znížil svoju spotrebu uhľohydrátov(sacharidov), potom by diabetes 2.-ho typu mohol zmiznúť? Pretože podľa nich niečo také neexistuje, a nepestujme ilúzie medzi pacientmi. Namiesto toho ale existuje farmaceutickými firmami vyrobené riešenie, pomocou ktorých diabetik veselo môže žiť. Ľudia s diabetom 2. typu môžu užívať tablety na diabetes, dostávať inzulín alebo obe.
Takýto prístup vhodne ilustruje obrázok, aký je vlastne skutočný možný výber diabetikov:

Všetky tieto spoločnosti považujú spotrebu sacharidov za rovnako dôležitú, s veľkým dôrazom na výrobky vyrobené z celozrnných obilnín. Sacharidy dodávajú telu energiu, vysvetľujú na svojich stránkach.

Na webe pre diabetikov v časti Recepty https://www.varimediabetikom.sk/recepty/prve-jedlo-dna/zacinat-den-zdravo, ako zdravú stravu doporučujú zeleninu, ovocie, obilniny, chlieb, rezance, zemiaky, ryžu, mlieko a mliečne výrobky. Taktiež tu, v časti Desatoro diabetika, autorka príspevku v desiatich bodoch zahrnula desať zlatých zásad diabetika –ja osobne môžem súhlasiť len s posledným, a síce : „A napokon po desiate, zvýšiť energetický výdaj pohybom. Pravidelné vychádzky alebo športovanie pôsobia ako prevencia proti obezite a zlepšia kvalitu vášho života.“ Vraj odmenou za dodržanie zásad, dostanete dobrú glykémiu!

„Je dôležité aby pacient s diabetom konzumoval stanovené množstvo sacharidov. Pre stanovenie tohto množstva, sa opýtajte svojho lekára alebo dietetika. Návrh na príjem uhľohydrátov pre diabetikov s nadváhou je zvyčajne medzi 150 a 180 gramami denne, s normálnou telesnou hmotnosťou medzi 200 a 280 gramami denne “

V prípade chleba a pekárskych výrobkov môžeme povedať, že na 100 gramov chleba je 50 gramov sacharidov. To znamená, že pre obéznych diabetikov 30-36 dkg chleba, bez obezity (schudnúť) by mali jesť 40-56 dkg chleba za deň. Len preto som to prepočítal, aby sme si uvedomili: je to úžasné množstvo. Je jedno, či niekto denne konzumuje pól kila chleba, alebo ekvivalentné množstvo iných uhľohydrátov: je to ohromné množstvo. Tí, ktorí nie sú diabetici, garantovane aj oni sa ním stanú, ak sa takto budú stravovať. Publikácia samozrejme uprednostňuje zeleninu a výrobky z celozrnných obilnín, ale je jasné, že zo zeleniny je takmer nemožné konzumovaná toľko sacharidov, t.j. zastreto a opatrne vyzýva k odporúčaniu stravovania, že musíte jesť chlieb, zemiaky a ryžu.

Čo zaručuje aby sa pacient podrobil tohto odporúčania? To, že potrebnú dávku inzulínu stanovia na toto množstvo (!)- neveríte? Druhou zásadou zo zlatých doporučení: „Stravovací režim je potrebné prispôsobiť k inzulínovému režimu.“– píše autorka Mária Štefáková.

Odkaz (nie len) spoločnosti Diabetes Society z titulu Svetového dňa diabetu je nasledovné:

diabetes typu 2 sa nedá vyliečiť
-diabetik typu 2 je ten, ktorý nedokáže tolerovať „normálnu“ výživu,
pretože má málo, alebo menej účinný inzulín.
bez veľa uhľohydrátov sa nedá žiť, pretože dáva telu „palivo“.
– avšak s vhodnými liekmi a inzulínom, diabetici 2.-ho typu 2 môžu žiť
plnohodnotný život.

Takže začnime s tým posledným vyhlásením: naozaj žijú plnohodnotný život?
-60-80% z nich zomrie dôsledkom kardiovaskulárnej choroby: 68% na srdcové ochorenie, (16%) dôsledkom mozgovej príhody (Matheus et al., 2013).
– u 20-40% z nich sa vyvinie ochorenie obličiek (Gheith a kol., 2015)
– u 50% z nich sa vyvinie neuropatia (Juster-Switlyk and Smith, 2016)
-hlavnou príčinou opuchy nôh je cukrovka. Na rozdiel od priemernej populácie, u diabetických pacientov je 7 až 40-násobné riziko amputácie nohy (Narres et al., 2017)
-diabetes je najčastejšou príčinou straty zraku. Jedna tretina diabetických pacientov trpí retinopatiou (Lee a Mtsi, 2015).

Je vôbec možné žiť s malým množstvom sacharidov? Samozrejme áno, veľa štúdií lowcarb-diéty sa uskutočnilo a mnohé výživové trendy patria medzi diéty s nízkymi uhľohydrátmi a glykemickým indexom. A nezabúdajme, človek 2,5 miliónov rokov nekonzumoval rýchlo vstrebávajúce uhľohydráty.

Pre diabeta 2.-ho typu je skutočnou otázkou nasledovné: – ktorá je tá strava, ktorou sa dá schudnúť, resp. ktorou sa dá udržať zdravá telesná váha?

Teraz nechajme Paleo a prirodných ľudí bokom, a predstierajme, ako keby by sme o tom nič nevedeli a bez akýchkoľvek znalostí o ľudskej evolúcie by sme chceli zistiť, ktorá diéta spĺňa toto kritérium.

Optimálna strava
Cristopher Gardner a spolupracovníci v r. 2007 publikovali v jednom najznámejšom lekárskom časopise v JAMA, jednoročnú štúdiu, v ktorej boli porovnávané štyri diéty, vyhlasované ako zdravé. Medzi nimi bol aj Atkins, ktorý, ako vieme, doporučuje veľa tuku, veľa bielkovín a málo zeleniny. Atkinsova diéta vyhrala s knockoutom (KO), tí, ktorí jedli túto diétu rok, schudli v najväčšej miere (4,7 kg), a aj v ostatných parametroch táto diéta produkovala najlepšie výsledky (Gardner et al., 2007).

V štúdii DIOGENES, zverejnenej v roku 2010, sa zúčastnilo 1 200 osôb s nadváhou alebo obezitou, v úvodnej fáze pri držaní 800 kalórií zhodili v priemere aspoň 8% z pôvodnej telesnej hmotnosti, čo v priemere znamenalo 11 kg na osobu(Larsen a spol., 2010) V ďalšej fáze bolo 770 ľudí zaradených do jednej z piatich skupín: jedna skupina (kontrolná) konzumovala stravu, ktorú vo vlastnej krajine oficiálne odporúčali. (Štúdia sa zúčastnili kliniky z viacerých štátov, čo vo väčšej miere zvýšila zovšeobecnenie výsledkov). V ostatných skupinách kombinovali nízku a vysokú spotreba sacharidov a nízku a vysokú spotreba bielkovín. Boli zvedaví, ktoré diéty by mohli zúčastneným pomôcť po schudnutí udržať zdravšiu telesnú váhu.

Z grafu jasne vyplýva, že diéta odporúčaná národnými asociáciami v oblasti stravovania viedla k neustálemu prírastku telesnej hmotnosti. Ale podobne , diéty s nízkym obsahom bielkovín alebo s veľa sacharidmi, viedli taktiež k zvýšeniu hmotnosti.
Jedine so stravou, s nízkym glykemickým indexom so zníženým obsahom sacharidov pri vysokom príjme bielkovín, sa podarilo po strate hmotnosti udržať telesnú hmotnosť. (Zúčastnený na konci trochu uvoľnili. )

Je dôležité poznamenať, že pri každej strave počas experimentu, zúčastnení jedli až do sýta, ako to býva aj v živote. Napriek tomu skupina s vysokým obsahom bielkovín s nízkym obsahom sacharidov, vedela udržať svoju váhu.

To znamená, že víťazstvo Atkinsa ako aj výsledky štúdia DIOGENES rovnako dokazujú, že tak ľudia s diabetom, ako aj ľudia bez diabetu by mali žiť na diéte s vysoký príjmom bielkovín s nízkym obsahom sacharidov a nízkou glykemickou diétou, aby si udržali svoju váhu.
Jedným slovom: aby sa nestali obéznym.

(Prezradím Vám, že to zodpovedá paleu, ale kto nechce počuť slovo paleo, nech ho nazýva Atkinsom, alebo ako sa mu lepšie páči.)

Oplatí sa spomenúť aj štúdiu PURE, z ktorej jednoznačne vyplýva, že kto konzumuje čím viac sacharidov, tým bude mať väčšie riziko kardiovaskulárnych chorôb a celkovej mortality, a čím viac konzumuje živočíšne tuky, tým budú spomínané riziká mortalít nižšie.

Takže súhrnom, pravdepodobná zdravá výživa: dobre veľa živočíšneho tuku (alebo kokosový tuk), dobre veľa bielkovín a málo sacharidov s nízkym glikemickým indexom.

Kvákajúce vrany tu vyťahujú tromf s problémami obličiek . Upokojujem každého, kto má zatiaľ ešte zdravé obličky, nebude mať problém od tejto stravy. Allon Friedman a spol., dva roky testovali tých, ktorí žili na takejto strave a nezistili žiadne zmeny v ich funkcii obličiek (Friedman et al., 2012).

Čo diabetické spoločnosti zabúdajú spomenúť:
Walter Pories a jeho tím publikovali svoje zistenia ešte v roku 1987, t.j. pred tridsiatimi rokmi, že po operácii bypass-u žalúdka, diabetes mellitus ustúpil (Pories et al., 1987). (Vl. poznámka: ide o jednu z dvoch najpopulárnejšie postupov na zníženie hmotnosti …)
Význam tejto správy naznačuje skutočnosť, že spoločnosť Pubmed sprístupnila celý článok bezplatne. Odvtedy Pories vydal viac publikácií v ktorých zverejnil svoje výsledky a odvtedy sa na svet zrodili desiatky podobných štúdií. Možno vyhlásiť, že v súčasnosti je to už oprášená vec, len diabatológom sa to ešte nedostalo do uší.

Ak by teraz diabetológ oponoval tým, že cukrovka sa nelieči s operáciou na zníženie objemu žalúdka, v tom prípade by som povedal:- samozrejme že nie, tieto operácie neboli vykonané za týmto účelom , strata cukrovky bola iba vedľajším účinkom. Ale takto sa ukázalo, že znížený príjem kalórií je cesta, ako liečiť cukrovku.

Lim a spolupracovníci v roku 2011 uviedli, že u ľudí s diabetom 2.-ho typuje, dôsledkom diéty s 600 kal /deň, sa znormalizovala ich látková výmena sacharidov. Príčinou cukrovky je tuk nahromadený v pečeni a pankrease. Ani nie až tak telesnú váhu treba znížiť, skôr tieto nahromadené tuky (Lim a spol., 2011). Gow a kol., zopakovali terapiu s mladými cukrovkármi, a ktorí dodržali diétu – medzi nimi boli aj inzulínovo závislí pacienti – boli vyliečení z cukrovky (Gow a spoll., 2017). V priebehu uplynulých rokov mnohé výsledky potvrdili tieto výsledky (Taylor a spol., 2018).

Prepáčte mi, ale sakra, prečo o tom nevie diabetológia? Aj na ich stránkach sú neustále zverejnené články. Ak si myslia, že “ á, kdeže, nikto by nechcel znížiť príjem uhľohydrátov,“ potom možno povedať, že ak by lekári razantne usmernili svoju lekársku autoritu týmto smerom, pravdepodobne mnohí ľudia by si vybrali zdravie namiesto slepoty, vredov na nohách a amputácie nôh. Zahraničné príklady ukazujú, že zverejnením takýchto správ, sa hromadia útoky na výskumné miesta a požiadajú o recept na liečenie. Dovtedy, kým niekto si myslí, že sa nemôže vyliečiť z cukrovky (lebo neustále len to počuje- vl. pozn.), načo by sa trápil diétou? Navyše, diabetici, ktorí sa paleom vyliečili zistili, že nemusia hladovať, pretože aj štúdia DIOGENES ukázala to, že napriek tomu, že ak niekto konzumuje veľa bielkovín, kombinovaná s potravou s nízkym glikemickým indexom, ktorá sa dá jesť až do unavenia, nebudú priberať.

Tento článok mali napísať diabetológovia.

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár