Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV?

Norma Erickson

Publikované:8. decembra 2018, 14:13
Zdroj: Szendi Gábor: http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/
Preklad: Ing.Imrich Galgóczi

Čerstvé správy: 14.-ho januára 2016, Dr. Haung Lee Sin, poslal otvorený žalobný list Dr. Margaret Chann, generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorom obviňuje manipuláciou údajov, respektíve obvinil členov GACVS, CDC, Ministerstva Zdravotníctva a Ministerstvo Práce Japonska a ďalšie osoby, že zamlčali vedecké fakty v záujme toho, aby udržali ilúziu bezpečnosti očkovania vakcín HPV, pred prípadnými protichodnými dôkazmi.

Podľa Dr. Lee, na základe žiadosti slobodného šírenia informácií, nedávno zverejnené série e-mailov zaslané z Nového Zélandu, odhalil dôkazy, podľa ktorých Dr. Pless, predseda Medzinárodného poradného zboru bezpečnosti očkovaní (GACVS), Dr. Nabae Koji – minister zdravotníctva Japonska, Dr. Melinda Wharton – od CDC, Dr. Helen Petousis – z Univerzity Auckland v Novom Zélande, a iné osoby (vrátane niektorých úradníkov WHO) pravdepodobne zámerne vyvíjali aktivitu za cieľom sprisahania, za účelom zaviesť do omylu členov poroty Japonských expertov, ktorí skúmali bezpečnosť vírusu HPV, pred, počas a po verejnom zasadnutí v Tokiu 26. februára 2014.

Zo žalobného listu vyplýva, že zverejnené e-maily jednoznačne dokazujú, že expertom Japonského vládneho výboru, úradníci WHO, zodpovední za hlásenie o bezpečnosti vakcíny HPV a spomínaní vládny zamestnanci, už v roku 2014, pred verejným zasadnutím v Tokiu, získali informácie od svojich vedcov o vedeckom dôkaze, že – v porovnaní s inými očkovaniami – očkovanie proti vírusu HPV, zvyšuje produkciu cytokinov, vrátane faktora nádorovej nekrózy (TNF), predovšetkým v mieste pichnutej injekcie. Napriek tomu sa rozhodli tak, že zamlčia túto informáciu.
Samozrejme tento vedecký údaj, ktorý bol známy pre všetkých členov skupiny, nefiguruje ani vo vyhlásení GACVS zo dňa 12.-ho marca 2014, týkajúci sa bezpečnosti očkovania vakcín HPV. Bohužiaľ, toto vyhlásenie do dnešného dňa, celosvetovo používajú na ubezpečenie úradníkov s rozhodovacími právomocami a zdravotných spotrebiteľov, že nie je prečo sa obávať, je reč len o bezpečnosti očkovania proti HPV.

Dr. Lee uzatvára svoj žalobný list tým, že existuje a je známy aspoň jeden taký mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo sa vyskytujú častejšie závažné vedľajšie účinky u očkovaných jedincov s vakcínou HPV, ako v prípade iných očkovaní, a že v okruhu jedincov na ne náchylní, jeho dôsledkom, prečo zomierajú tak nečakane a rýchlo. Tak sa zdá, že aj to je súčasťou množiny informácií, ktoré podľa „odborníkov“ bolo nutné zatajiť.

Podľa tvrdenia Dr. Lee-ho:
„ Treba zobrať na zodpovednosť za svoje činy všetky tie osoby, ktorých meno figuruje v mojom žalobnom liste, a každého iného, kto slepo odmietne platné bezpečnostné obavy, aby naďalej mohol popularizoval očkovania HPV. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, pokiaľ niekto zámerne ignoruje vedecké dôkazy. Nie je ospravedlnenie na to, ak na úkor záujmov verejného zdravia, globálne zavádzajú ľudí pôsobiaci v pozícii rozhodovania o očkovaní. Nie je ospravedlnenie na tak závažné narušenie verejnej dôvery. „

Poznámka: List Dr. Lee, môžete prečítať tu: http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf

Príslušenstvá listu:
• Úloha GACVS:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_TORs_rev.1-1-Copy.pdf
• Zverejnené vyhlásenie GACVS, zo dňa 12. Marca 2014, podľa ktorého očkovanie HPV ja naďalej bezpečné:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014-Copy.pdf
• Séria e-mailov v chronologickom poradí, medzi WHO a GAVSC, v čase od 18.Febr.2014 do 27. Febr.2014.
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/WHO-GACVS-emails.pdf
• Pôvodné FOIA – prílohy z Nového Zélandu – na požiadanie sú k dispozícii.

Poznámka: Hore uvedený list je doposiaľ preložený do španielčiny, japončiny, taliančiny, nemčiny, češtiny, chorvátčiny, maďarčiny. A teraz aj do slovenčiny.
Nenašiel som hore uvedený list v slovenskom preklade. Ak niekto má informácie o tom, že už existuje preklad a korekcia hore uvedeného listu odbornými pracovníkmi, dajte prosím vedieť. Ďakujem.

Pridaj komentár