Čo by všetci mali vedieť (ale nevedia) o pálení záhy a GERD. I-II.časť

II. časť

V médiách a vo verejnosti je ešte stále populárna tá teória, že pálenie záhy je spôsobené príliš veľa žalúdočnou kyselinou. Ale každý, kto pozná vedeckú literatúru, môže povedať, že pálenie záhy a GERD nie sú klasifikované ako choroby spôsobené nadmernou hladinou žalúdočnej kyseliny.

Navyše, podľa všeobecnej vedeckej teórie, GERD spôsobuje disfunkcia kardia (časť tesne pod vyústením pažeráka nazývaný lat. cardia), a zvierača, ktorý je súčasťou ukončenia žalúdka (lat.pylorus). Okrem grgnutia, je to jediný prípad, keď by mal byť kardia otvorený.
Ak kardia funguje dobre, potom je jedno, koľko kyseliny sa nachádza v žalúdku, tá sa nebude vedieť vrátiť späť do pažeráka. Ale ak nastane disfunkcia, ako je to v prípade GERD, v tom prípade sa kyselina vráti späť do pažeráka, kde poškodzuje jeho citlivú vnútornú stenu.

A tu je kľúčový bod.
Je jedno, že koľko kyseliny sa nachádza v žalúdku. V pažeráku aj minimálne množstvo kyseliny vie spôsobiť vážne škody. Nie ako v žalúdok, vnútorná stena pažeráka nie je chránená proti kyseline.

Naša položená otázka bola doposiaľ nesprávna

V časopise Gastroenterológia v nedávnom článku autor uvádza:

„Ošetrenie gastroezofageálneho refluxu ako choroby so silnými antacidami (skupina liekov, ktoré neutralizujú kyselinu chlorovodíkovú (HCl) v žalúdku – vlastná pozn.) nikdy nebude ideálnym riešením, pretože sekrécia kyseliny nie je primárnou základnou disfunkciou“.

Maximálne súhlasím. Po desaťročia sa lekárska inštitúcia zamerala na zníženie sekrécie žalúdočnej kyseliny u ľudí trpiacich pálenie záhy a GERD, hoci je všeobecne známe, že tieto problémy nie sú spôsobené nadmernou hladinou žalúdočnej kyseliny.

Namiesto toho by sa vedci mali spýtať: „Čo spôsobuje dysfunkciu kardia?“ Keďže je všeobecne akceptované, že tento základný disfunkčný mechanizmus spôsobuje príznaky GERD, nebolo by rozumnejšie venovať naše úsilie tomuto smeru?

To je práve to, čo v tomto článku urobíme.

GERD je spôsobená zvýšeným tlakom v brušnej dutine
Vo vedeckej literatúre je všeobecne uznávaný fakt, že GERD je spôsoben7 zvýšeným brušným tlakom. Kyslý reflux sa vyskytuje vtedy, keď brušný tlak spôsobuje nadúvanie žalúdka a potláča obsah žalúdka spolu s kyselinou cez kardio do pažeráka.

Podľa súčasného chodu myšlienok, základné príčiny zahŕňajú nadmerné stravovanie, obezita, odpočinok v ľahu po jedle, zohýnanie, konzumácia koreninových a mäsitých jedál.

Napríklad mnohé štúdie poukazujú na vzťah medzi obezitou a GERD. Konklúziou v jednej nedávnej štúdii, zverejnenej v Gastroenterology, bolo, že zvýšený tlak v bruchu je spúšťacím mechanizmom GERD.

Aj keď súhlasím s tým, že všetky súčasné faktory zohrávajú úlohu, nemyslím si, že tieto zvýšené vnútorné tlaky v brušnej dutine a GERD sú hlavnými príčinami.

Dve prvoradé príčiny zvýšeného vnútorného tlaku brucha

Namiesto toho som presvedčený, že brušný tlak (a tak pálenie záhy a GERD) spôsobuje bakteriálna nadprodukcia a nedostatočné trávenie sacharidov – obidva sú čiastočne spôsobené nízkou hladinou žalúdočnej kyseliny.

V krátkosti takto vypadá proces:

Pozrime sa na jednotlivé kroky postupne !

Nízka hladina žalúdočnej kyseliny spôsobuje nadmerné množenie baktérií

Gastrinová knockoutová myš (myš, zbavená génu gastrin hormónu, stimulujúca sekréciu žalúdočnej kyseliny), ktorá nevie produkovať žalúdočnú kyselinu, trpí nadmerným rozmnožovaním baktérií, resp. štádiami zápalov, poškodeniami a pre-rakovinovým štádiom intestinálnych polypov. Vo vedeckej literatúre je dobre zdokumentované, že lieky, ktoré znižujú hladinu žalúdočných kyselín, podporujú nadprodukciu baktérií.
Dlhodobé užívanie Prilosec-u (jeden z najsilnejších látok na potlačenie žalúdočnej kyseliny) znižuje kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku takmer na nulu. V jednej štúdii bolo 30 osôb s GERD liečených vysokou dávkou Prilosecu (40 g / deň) najmenej 3 mesiace. Z 30 pacientov užívajúcich Prilosec sa vyskytla významná nadprodukcia baktérií, zatiaľ čo v kontrolnej skupine iba u jedného z desiatich.

Nízka hladina žalúdočnej kyseliny je spôsobená nedostatočným trávením sacharidov

Žalúdočná kyselina pomáha tráveniu a vstrebávaniu sacharidov stimuláciou uvoľňovania pankreatických enzýmov do tenkého čreva. Ak je pH žalúdka príliš vysoká (kvôli nedostatočnej žalúdočnej kyseline), pankreatické enzýmy nebudú nevylučované do tenkého čreva a rozklad sacharidov nebude úplný.

Nadprodukcia baktérií + nedostatok sacharidov = PLYN!

Hoci sú mikróby schopné metabolizovať proteíny a dokonca aj tuky, ich ideálnym zdrojom energie sú sacharidy. Fermentácia slabo stráviteľných sacharidov vytvára plyny. Plyn zvyšuje tlak vo vnútri brušnej dutiny, čo je hlavnou príčinou reflux-kyseliny a GERD.

Keď je hladina žalúdočnej kyseliny dostatočná a množstvo sacharidov je nízke, sacharidy sú zvyčajne dobre rozložené na glukózu a rýchlo sa absorbujú do tenkého čreva ešte pred tým, ako by ich mikróby boli fermentovali. Ale ak je hladina žalúdočnej kyseliny príliš nízka a / alebo je nadmerná konzumácia uhľohydrátov, časť z nich nie je absorbované a črevné mikróby ich začnú fermentovať, t.j. kvasiť.

Nebezpečný začarovaný kruh: úloha vodíka
Vodík (H2) je plyn produkovaný bakteriálnou fermentáciou uhľohydrátov/sacharidov. Počas črevných operácií sa vyskytujú aj výbuchy kvôli vysokej produkcii vodíka. To je významná skutočnosť, pretože nedávna štúdia ukázala, že vodík dodáva živné pôdu patogénnym baktériám.

Takže čím viac nestrávených uhľohydrátov sa nachádza v črevách, tým viac vodíka produkujú baktérie. Čím viac vodíka bude produkovaný, tým viacej baktérií bude. A čím je viac baktérií v črevách, tým viacej plynu bude produkovať kvasenie nestrávených uhľohydrátov. Je to celé ako začarovaný kruh

Existujú značné dôkazy, že množstvo sacharidov spotrebovaných v „štandardnej americkej výžive“ prispieva k tomuto javu. Fruktóza je obzvlášť problematická. V jednej štúdii výskumníci dali na konzum fruktózu 15 normálnym dospelým. Zistili, že už pri 25g , viac ako polovica z 15 pacientov mala známky fruktózovej malabsorpcie a užitím 50 g u viac ako dvoch tretinách zo zúčastnených sa vyskytli poruchy absorpcie. Pre lepšie pochopenie: 3,5 dcl plechovej krabice Coca-Coly obsahuje 30 g fruktózy.
V štúdii sa absorpčná porucha merala okrem iného testom na dýchanie vodíkom. Obe dávky 25 g a 50 g spôsobili významné zvýšenie hladiny H2, najmä dávky 50 g (päťnásobné zvýšenie). Bakteriálna fermentácia sacharidov je jediným zdrojom vodíka v ľudskom tele. To znamená, že v štúdii meraný vodík bol skutočne odvodený z nestrávenej fruktózy v črevách.

Určité druhy vlákien a škrobov tiež prispievajú k výrobe vodíka. Takmer celkové množstvo nami spotrebovaných vlákien a škrobu, cca. 15-20% nie je absorbovaná. Množstvo plynu produkovaného nestrávenými uhľohydrátmi môže byť neuveriteľne veľké. Podľa Suareza a Levitta sa 30 g uhľohydrátov počas jedného dňa (polovica muffínu), ktorá nebola absorbovaná, môže produkovať viac ako 10 000 ml vodíka. Je to toľko, ako desaťlitrová fľaša plná črevným plynom!

Nakoniec jedna nová štúdia ukázala, že spotreba laktózy (uhľohydrát v mlieku) spôsobuje dočasne zvýšený počet abnormalít (ochabnutie) dolných zvieračov pažeráka a refluxných epizód, a že do pažeráka sa viac krát dostane kyselina, čím zosilňuje príznaky GERD. V jednom ďalšom experimente sa ukázalo, že orálny frukto-oligosacharid (FOS) má podobné následky. Tieto štúdie ukazujú, že fermentácia nestrávených sacharidov v črevnom trakte prispieva k progresii choroby GERD.

Ďalšie podporné dôkazy

Ak plyn, ktorý vzniká mikrobiálnou fermentáciou, spôsobuje reflux kyseliny, môžeme očakávať, že reflux môže byť liečený buď: 1) redukciou nadmernej produkcie baktérií alebo 2) znížením príjmu sacharidov.

A naozaj, to je presne to, čo zažívame. V štúdii realizovaný Pehlom, podávaním antibiotík s názvom erytromycín, sa významne znížil reflux pažeráka. V ďalšej štúdii, ktorú uskutočnila spoločnosť Pennathur, erytromycín potvrdil posilnenie špatnej funkcie spodného zvierača kŕčka pažeráka na pacientoch s refluxom kyseliny.

Podľa môjho najlepšieho vedomia boli vykonané len dve malé testy na posúdenie účinku príjmu uhľohydrátov na GERD. Obaja vykázali pozitívny výsledok. Malá prípadová štúdia u obéznych jedincov našla významné, takmer okamžité riešenie príznakov GERD, keď začali diétu s veľmi nízkou hladinou uhľohydrátov/sacharidov. Nedávna, čerstvá štúdia ukázala, že veľmi nízka sacharidová strava redukovala prísun kyseliny do distálneho úseku (dolný) pažeráka a znížila symptómy GERD. Možno najdôležitejším výsledkom je, že miera zlepšenia bola podobná výsledkom inhibítorov protónovej pumpy (lieky viažuce kyselinu).

Mnohí vedci sú presvedčení, že syndróm dráždivého čreva (IBS) je spôsobený bakteriálnou nadprodukciou v tenkom čreve. V prieskume z roku 2002 v GI Motility Centre v Los Angeles sa zistilo, že 71% pacientov s GERD malo pozitívny IBS test v porovnaní s ostatnými pacientmi, kým u vyšetrených, ktorí nemali GERD, len polovička trpela na IBS. Vysoký výskyt IBS u pacientov s GERD plus zistenie, že bakteriálna nadprodukcia spôsobuje IBS, je ďalším dôkazom toho, že nadmerná produkcia baktérií je faktorom pri GERD.

Jedna jednotná teória
Stručne povedané, GERD je spôsobená zvýšeným tlakom v žalúdku, čo vedie k abnormálnemu fungovaniu cardia. Zvýšený tlak je spôsobený bakteriálnou nadprodukciou a nedostatočným trávením sacharidov. Oba príznaky sú vyvolané nízkymi hladinami žalúdočnej kyseliny. Tak, ako aj bakteriálne zaťaženie, aj zníženie príjmu sacharidov významne zlepšuje a v niektorých prípadoch úplne vylieči reflux kyseliny a GERD.

Späť na I. časť

Jeden komentár k “Čo by všetci mali vedieť (ale nevedia) o pálení záhy a GERD. I-II.časť”

Pridaj komentár