Tu je dôvod, prečo by ste sa mali pozerať na dôkazy a nie na mediálne usmernenie

Publikované:18. decembra 2018, 23:05
Zdroj:Sayer Ji: Linda Woolven & Ted Snider:What You Need to Know to Crush the Cold & Flu
Preklad:Ing. Imrich Galgóczi

Vedeli ste, že samotná veda o očkovacej látke proti chrípke dokazuje, že prakticky nemá nič, čo by vás ochránilo? Tu je dôvod, prečo by ste sa mali pozerať na dôkazy a nie na mediálne usmernenie, v tejto studenej a chrípkovej sezóne

Hoci médiá a vláda neustále Vám hovoria, že dostanete chrípku, vysoko rešpektovaná spoločnosť Cochrane Collaboration zistila, že „[e] vidence zo systematických recenzií ukazujú, že vakcíny majú malý alebo žiadny vplyv na merané vplyvy.“(BMJ 2006;333:912). To znamená, že očkovania proti chrípke nepomáhajú zabrániť chrípke. V roku 2014 v spolupráci s Cochrane Collaboration v 116 štúdiách – v celom výskume do roku 2013 – sa zistilo, že očkovanie dospelých nezmenilo počet hospitalizovaných ľudí ani počet stratených pracovných dní (Cochrane Database of Syst Rev 2014, Issue 3. Art. No.: CD001269).

To ale ešte neustále ponecháva tvrdenie, že vakcína proti chrípke chráni seniorov pred závažnými komplikáciami spôsobené chrípkou, ktoré môžu viesť k smrti. Ale pravdivosť tohto tvrdenie vedecká kontrola nepotvrdzuje. Keď sa fakty podrobia príslušnej analýze, nárokovaná ochrana pred rizikom smrti u starších ľudí klesne na štatisticky nevýznamnú úroveň(Am J Respir Care Med 2008 ;178: 527-533). Ďalšia štúdia dokazuje, že zvýšený počet očkovaní nie je v korelácii so zníženou mortalitou u seniorov (Arch Intern Med 2005; 165: 265-272).

Čím častejšie to dostanete, tým horšie funguje
A čoraz viac sa zhoršuje. Kanadskí vedci zistili znepokojujúci výsledok, že každým rokom, účinnosť očkovania proti chrípke sa znižuje. Keď sledovali 1 939 ľudí, zistili, že tí, ktorí dostali očkovaciu látku proti chrípke v sezóne 2014 – 2015, ale nie pred rokom, bola 53% účinnosť vakcín. Avšak ľudia, ktorí ich dostali v tejto sezóne a tiež rok pred sezónou, zaznamenali mieru účinnosti výrazne až o -32%. Ak dostali očkovanie v danom roku a pred dvoma rokmi, účinnosť klesla o -54%. Výskumníci dospeli k záveru, že dochádza k negatívnemu účinku opakovaného očkovania (Clin Infect Dis 2016;63(1):21-32).

Nemá výhodu žiadna dávka počas tehotenstva pre vás alebo pre Vaše dieťa
Lekári odporúčajú nielen chrípkovú schému pre seniorov, ale tiež odporúčajú, aby tehotné ženy dostali inaktivovanú očkovaciu látku proti chrípke, hoci v priebehu prvého trimestra je nedostatok výskumu o bezpečnosti tohto odporúčania. Dôležitá štúdia vzťahujúca sa na to, či je odporúčanie zodpovedné za štúdium účinku vakcíny proti chrípke, bola rozšírená aj na kontrolu proti prasacej chrípke (pH1N1) na spontánne potraty. Výsledky boli nečakané a znepokojujúce.
Štúdia porovnávala 485 žien, ktoré mali spontánne potraty s tými, ktoré nemali. Zistilo sa, že ženy, ktoré mali spontánne potraty, mali dvojnásobnú pravdepodobnosť výskytu chrípky 1-28 dní pred potratom. U žien, ktoré dostali chrípku za druhý rok za sebou, sa riziko potratu zvýšilo o 770%. U žien, ktoré neboli v predošlom roku očkované, zvýšenie rizika o 30% je nevýznamná (vakcína 2017; 35 (40): 5314-22).

Keďže neexistuje žiadny dôvod na odporúčanie, aby tehotné ženy dostali očkovaciu látku proti chrípke, neexistuje žiadny dôvod na náhodné riziko potratu. V súčasnosti sa odporúča, aby ženy v druhom alebo treťom trimestri tehotenstva dostali očkovaciu látku proti chrípke. Analýza hospitalizácie však zistila, že ženy, ktoré boli očkované počas tehotenstva, mali rovnaké riziko ochorenia podobné chrípke ako ženy, ktoré sa nezačali očkovať. Neexistoval žiadny rozdiel v riziku ambulantných návštev. Pokiaľ ide o deti, tie, ktoré sa narodili očkovaným matkám, mali rovnaké riziko chrípky a zápalu pľúc ako deti narodené nevakcinovaným matkám. Ani pri návštevách ambulantných pacientov nebol žiadny prínos. Štúdia dospela k záveru, že očkovanie proti chrípke pre tehotné ženy nemá preukázateľný prínos (Am J Perinatol 2004, 21 (6): 333-9).

Žiadne benefity pre hociktoré z Vašich detí
Keď uskutočnili dvojito slepé štúdia na očkovanie detí, kde porovnali očkované a neočkované deti s placebom počas 272 dní, bolo 88 prípadov chrípky v neočkovanej skupine, a 116 prípadov vo vakcinovanej skupine. Najhoršie je, že v očkovanej skupine bolo 487 ne-chrípkových respiračných vírusov, ale len 88 v neočkovanej skupine. Takže vakcína proti chrípke podstatne zhoršuje deťom veci (Clinical Infectious Diseases 2012, 54 (12): 1778-83).

Druhá štúdia skúmala očkovaciu látku proti chrípke pre dojčatá od 6 do 24 mesiacov. Zistilo sa, že miera chrípky sa významne nelíši medzi dojčatami, ktoré boli očkované, a dojčatami, ktoré neboli. Došli k záveru, že očkovacie látky proti chrípke neznížili mieru chrípky u dojčiat a detí vo veku 6 až 24 mesiacov (Pediatr Int 2004, 46 (2): 122-5.

Studená medicína: je prípad lepší pre liečbu?
Takže konvenčná medicína vám nemôže pomôcť predchádzať chladu. Môže vám v tom pomôcť s liečbou?

Kdežeby. Keď deti dostali populárny dekongestant / antihistaminikum Dimetapp, v skutočnosti deti sa cítili horšie ako deti, ktorým bolo podávané placebo (J Pediatr 1991; 118: 125-30). A hoci užívanie Aspirínu alebo Tylenolu pre chladnú úľavu je bežnou praxou, v skutočnosti zhoršujú preťaženie ciev a iné príznaky (J Infect Dis 1990, 162: 1277-82). Tiež potláčajú imunitný systém. Čo je ešte horšie, je to, že užívanie nesteroidného protizápalového liečiva (NSAID) počas akútnej respiračnej infekcie, ako je nachladnutie alebo chrípka, zvyšuje riziko srdcového záchvatu (J Infect Dis 2017, jiw603).

V roku 2007 poradná komisia FDA uviedla, že lieky proti kašľu a nachladnutiu neponúkajú žiadny prínos, ale znamenajú značné riziko pre deti mladšie ako 6 rokov, preto ich užívanie nedoporučujú.

Takže farmaceutický prístup neposkytuje nič na prevenciu alebo liečbu prechladnutí.

Prírodný prístup
Echinacea: Echinacea však robí oboje, zabraňuje a lieči prechladnutie (Lancet Infect Dis 2007, 7: 473-80). V najväčšej štúdii, ktorá sa robila na echinacee, 673 zdravým ľuďom podávali echinaceu alebo placebo počas 4 mesiacov v dvojito slepej štúdiu. Ľudia na Echinacea mali oveľa menej ochorení a príznakov z prechladnutia, čo dokazuje, že Echinacea zabraňuje prechladnutiu a lieči ich, ak už máte. V skupine s Echinacea mali 149 prechladnutí, ktoré trvali celkovo 672 dní; skupina placebo ulovila 188 prechladnutí, ktoré trvali 850 dní. Skupina s Echinacea tiež zaznamenala výrazne menší výskyt prechladnutia: 65 v porovnaní so 100, v skupine s placebom (Evident Complement Altern Med 2012 (2): 841315).

Ak prechladnete, echinacea vám pomôže lepšie a rýchlejšie: symptómy sa zlepšia v 4. deň namiesto dvojnásobného dlhodobého užívania placeba (Eur J Clin Res 1997, 9: 261-8). Dvojito slepé štúdia zistila, že keď sa podáva echinacea pri prvých príznakoch ochorenia, ochladenie trvalo v priemere 6 dní oproti 9, keď dostali placebo (Arzneimittelforsch 2001; 51 (7): 563-8). Echinacea tiež zmierňuje symptómy, ktorými trpíte. Jedna štúdia našla echinaceu na zníženie symptómov o 23,1% (J Clin Pharm Ther 2004; 29: 75-83). Ďalšie štúdia tiež preukázali, že echinacea vám pomôže zbaviť sa vášho prechladnutia rýchlejšie (Phytother Res 2005, 19: 689-94).

Systematický prehľad o echinacee sa zameral na 24 dvojito slepej štúdií. Zistili, že echinacea výrazne znižuje vašu šancu na chrípku o 17%. Taktiež mal malý prospešný účinok na závažnosť prechladnutia v porovnaní s placebom. Výsledky zo štúdií boli zmiešané(rozdielne) počas trvania prechladnutia. Autori uviedli, že je ťažké vyvodiť závery z prieskumov, ako je echinacea, kvôli obrovskej rôznorodosti foriem echinacea, ktoré sa používajú v rôznych štúdiách (Cochrane Database of Syst Rev 2014, dva: 10.1002 / 14651858.CD000530.pub3).

Dôležitá metaanalýza zahŕňala 6 vysokokvalitných, placebom kontrolovaných, dlhodobých štúdií echinacee pri recidíve a komplikácii infekcie dýchacích ciest (vrátane pneumónie, bronchitídy, infekcie uší, sínusitídy- zápal vedľ.nosných dutín). Echinacea značne znížila riziko opakovania choroby o 35%. U ľudí s vyššou citlivosťou spôsobenou stresom alebo oslabenou imunitou, bolo zníženie o 50% ešte pôsobivejšie. Echinacea znížila riziko komplikácií o 50%, vrátane zníženia rizika zápalu pľúc, infekcie uší a tonzilitídy(zápal mandlí) o 64,9% (Adv Ther 2015; 32: 187-200).

Pokiaľ ide o Tamiflu, vedúci chrípkový liek, dvojito slepá štúdia, ktorá porovnávala zmes Echinacea purpurea a elderberry, zistila, že v 5. deň boli bylinky už o niečo efektívnejšie; do 10. dňa sa obnovilo 90,1% rastlinnej skupiny oproti 84,8% skupiny liečiv. V bylinnej skupine bolo menej komplikácií a vedľajších účinkov (Curr Ther Res 2015; 77: 66-72).

Baza (bobule): Baza zvyšuje imunitu a zabraňuje vniknutiu vírusov do buniek, čím zabraňuje ich replikácii. Baza Vám pomôže zotaviť sa z chladu za 2-3 dni v porovnaní s 7-8 dňami pri placebo (J Altern Comp Med 1995; 1: 361-9; J International Med Res 2004; 32: 132-40).
V placebom kontrolovanej štúdii sa zistilo, že baza zmierňuje horúčku, bolesť hlavy, zápchu nosa-nazálnej kongescii a kašeľ za dva dni. Baza bola tiež lepšia ako placebo pri nazálnej kongescii. Výskumníci dospeli k záveru, že baza je rýchly, účinný a rovnako dobrý alebo lepší ako antivírusové lieky proti chrípke (Online Journal of Pharmacology and Pharmacokinetics 2009, 5: 32-43). V poslednej dvojito zaslepenej štúdii, prechladnutí cestujúci v lietadle, ktorí užívali bazu, o 52% menej dní trpeli s prechladnutím a o 58% mali miernejšie symptómy (Nutrients 2016, 8 (4)).

Vitamín C: Tento najznámejší studený bojovník zabraňuje a lieči prechladnutie. Keď užívate 500 mg/deň vitamínu C, máte o 70% nižšiu pravdepodobnosť prechladnutia, než keď užívate 50 mg dávky placeba (Eur J Clin Nutr 2005, 60: 9-17). Z analýz 21 štúdií, ktoré používali 1 až 8 g vitamínu C sa zistilo, že v každom z nich vitamín C znížil dĺžku a závažnosť ochorenia o 23% (Scand J Infect Dis 1994, 26: 1-6). Užívanie najmenej 2 g denne funguje ešte lepšie (Med Hypotheses 1999; 52: 171-8). Nedávna dvojito slepé štúdia poskytla pacientom 1 g vitamínu C, alebo placebo, 28 pacientom počas 8 týždňov. V skupine s vitamínom C prechladlo 7 ľudí; v skupine s placebom prechladli 11-ti: to je 45% zníženie rizika. V porovnaní s placebom vitamín C skrátil dĺžku prechladnutia o 59% (Nutrients 2014, 6: 2572-83).
Najnovšie dôkazy pre vitamín C vyplývajú z metaanalýzy 9 kontrolovaných štúdií, ktoré zistili, že užívanie extra vitamínu C navyše pri pravidelnej suplementácii na začiatku ochorenia skrátilo prechladnutie o 56% a významne zmierňovalo symptómy vrátane bolesti hrudníka, horúčky a zimnice (Biomed Res Int 2018, 2018: 1837634).

Zinkové pastylky: Niekoľko štúdií ukázalo, že keď používate účinnú formu zinku, zubné pastilky majú pozoruhodnú schopnosť zabíjať prechladnutie. Najlepšie formy zinkových pastiliek sú glukonát zinočnatý, octan zinočnatý a glukonát zinočnatý-glycín. Iné formy alebo látky ochutené kyselinou citrónovou, kyselinou vínnou, sorbitolom alebo manitolom(alkoholický cukor v rastlinách) nefungujú rovnako.

Viaceré štúdia ukazujú, že užívanie 13-23 mg zinkových pastiliek každé dve hodiny počas dňa, premôže prechladnutie asi za 4 dni, v porovnaní so 7-11 dňami placebom (Antimicrobial Agents Chemother 1984;25:20-24; Ann Intern Med 1996;125:81-88; Ann Intern Med 2000;133:245-52; J Infect Dis 2008;197:795- 802).

Prehľad výskumu zistil, že keď sa použilo aspoň 75 mg zinkových pastiliek denne, v 7 z 8 štúdii, ľudia sa dostali z choroby výrazne rýchlejšie (Open Respir Med J 2011;5:51-58). Nedávna metaanalýza sa zamerala na tri placebom kontrolované štúdie, ktoré všetky používali účinnú formu zinkovej pastilky: octan zinočnatý. Zinkové pastilky znížili dĺžku prechladnutia o takmer 3 dni. Pri troch štúdiách bola priemerná dĺžka prechladnutia 7 dní. Ale zinkové pastilky skrátili prechladnutie o 2,73-2,94 dní: to je veľké zlepšenie (BJCP 2016;82:1393-8)!

Najnovšia metaanalýza zahŕňala len štúdie pastiliek z oxidu zinočnatého. Zahŕňali 3 štúdie s 199 pacientmi s prechladnutím. Dávky sa pohybovali od 80 do 92 mg denne elementárneho zinku. Do piateho dňa štúdia, v skupine so zinkovými pastilkami sa zotavilo 70% z chorých z prechladnutia v porovnaní s iba 27% zo skupiny s placebom. To je obrovské! To znamená, že 2,6-krát viac ľudí bolo vyliečených zinkovou pastilkou. Ľudia užívajúci zinkové pastilky sa zotavili 3,1 krát rýchlejšie. Výskumníci to nazvali „klinicky dôležitým účinkom“. Zinkové pastilky boli rovnako účinné bez ohľadu na vek, pohlavie alebo rasu. Nebol rozdiel ani v prípadoch, keď mali alergiu alebo boli fajčiari. Zinkové pastilky pôsobili rovnako dobre na ľudí s ťažkým prechladnutím, ako aj u ľudí, ktorých ochorenie bolo miernejšie. Zinkové pastilky nielen porazili prechladnutie, ale urobili to bezpečne: neboli žiadne vážne vedľajšie účinky (Open Forum Infect Dis 2017;4(2):ofx059).

Andrographis:
( ide o extrakt z rastliny az Andrographis paniculata;má extrémne horkú chuť)
Andrographis: Rýchlo účinkujúci a účinný, placebom kontrolovaný výskum ukazuje, že bylinný andrographolid významne zlepšuje výtok z nosa a bolesť hrdla už za 2 dni. Kašeľ, bolesť hlavy, bolesť uší a únava, sa výrazne zlepšili za 4 dni (Phytomed 1999; 6: 217-23). Niekoľko ďalších štúdií dokazuje, že andrografis bojuje s prechladnutím a sinusitídou lepšie ako placebo (Phytother Res 1995, 9: 559-62, Phytomed 1996, 3: 315-18, Phytomed 2010, 17: 178-85).
Andrographis tiež zabraňuje prechladnutiu. Keď 107 detí užívalo andrographis alebo placebo 3 mesiace v zime, tie na bylinke mali nižšie riziko chytania chladu o 2,1 krát nižšiu. (Phytomed 1997; 4: 101-4).

V poslednej dvojito slepej štúdii pacientov s prechladnutím, andrografia znížila skóre intenzity chladu o 11,2 bodov oproti 6,3 bodu v skupine s placebom. Výrazne viac ľuďom v skupine andrografis, bolo významne alebo úplne lepšie po 5 dňoch. Po 10 dňoch sa klinicky vyliečilo 90,4% skupiny andrografis, ale iba 21,2% skupiny s placebom (Altern Ther Health Med 2018, 24 (2): 16-26).

Zistilo sa, že kombinácia andrografis a eleuthero prekonáva placebo pri liečbe prechladnutia, sínusitídy, laryngitídy a bronchitídy (Phytomed 2002; 9: 598-605).

Probiotiká: Probiotiká pomáhajú pri boji s prechladnutím (Adv Ther Respir Dis 2010, 4: 271-8). Študenti, ktorí sú vystavení stresu zo skúšok, trpia menším počtom prechladnutí a podráždením pri podávaní probiotík ako študenti užívajúci placebo (Br J Nutr 2015; 113: 426-34). Probiotiká vám taktiež pomôžu zotaviť sa z respiračných infekcií podstatne rýchlejšie (Eur J Clin Nutr 2016; 70: 463-9).

Pomoc pri kašli: Nedávno realizovaný systematický preskum a metaanalýzy, sa zameriavali na dôkazy bylinných liekov proti kašľa. Štyri štúdie o andrografis boli zahrnuté do metaanalýzy: našli silný dôkaz, že andrografis znižuje príznaky kašľa. Metaanalýze boli podrobené tri vysoko kvalitné štúdie, v ktorých kombinovali brečtan (Hedera helix), prvosienku a tymian, kde našli silný dôkaz o znížení symptómov kašľa (Forsch Komplementmed 2015; 22 (6): 359-368).

Takže, čo naozaj potrebujete vedieť aby ste rozdrvili unfluenzu alebo prechladnutie?
Veda hovorí, že konvenčná medicína nemá čo ponúknuť: vakcíny vás neochránia pred chrípkou a lieky bez lekárskeho predpisu(voľný predaj) nepomáhajú pri liečbe z prechladnutia a inflenze. Ale veda tiež hovorí, že prírodná medicína má veľa čo ponúknuť a môže Vám významne pomôcť pri prevencii a liečbe chladu alebo chrípky. Použite databázu GreenMedInfo Cold & Flu pre viac ako 100 osvedčených prírodných alternatív:
http://www.greenmedinfo.com/disease/cold-and-flu

Vážený čitateľ!
Tento článok má pokračovanie,  ale nie každodenné.

„Pinterest, jeden z najväčších hráčov v sociálnych médiách, zakazuje webové stránky, ako je GreenMedInfo, ktoré propagujú prírodné liečebné metódy a poskytujú prístup k revidovaným výskumným dotazníkom odborníka, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou vakcín…“

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár