Evolučné kódovanie I.

Publikované:24. decembra 2018, 17:22
Zdroj:Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.
Preklad: Ing.Imrich Galgóczi; (prípadným záujemcom je kniha dostupná aj v digitálnej forme)

Šport a paleo nie len pre pokročilých

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

„Bolo by mimoriadne zvláštne, že kým celá Príroda, všetky planéty sú podriadené večným zákonom, existovalo by jedno malé, päť stôp vysoké zviera, ktoré opovrhuje týmito zákonmi ako sa mu len páči, výhradne iba kvôli sledu svojich rozmarov.“
(Voltaire)

„Venujem tento článok každému, kto vie čítať a namiesto len samotnej existencie by si chcel skutočne zvoliť skvelé bytie človeka.“
(Dénes Kanyó)
( Majster sveta a držiteľ svetového rekordu v potápačskom plávaní)

Prečo si myslia športovci, že uhľohydráty sú potrebné?
Vysvetlenie tkvie v narušenom cirkadiánnom rytme človeka. Totižto, v takomto prípade neustále trpíme pocitom nedostatku energie, čo tréningy len znásobujú, preto môžeme mať pocit, že rýchlo niečo potrebujeme čo nás naplní energiou. V súčasnom prostredí ledva/ťažko vieme využiť oveľa efektívnejšie regeneračné metódy, ktoré milióny evolučných rokov v nás vytvorili takúto schopnosť. Súčasní športovci, k vôli neprirodzenému životnému štýlu sa nedostanú úplne k potenciálom, ktoré predstavuje metabolizmus tuku a koherentné systémy. Problém je však od tohto trošku zložitejší, lebo ak na regeneráciu ATP si vyberieme cestu rýchleho doplnenie uhľohydrátmi, zvyšujeme tým zápal organizmu a rýchlejšie starneme.
K dispozícii sú dve rýchle biochemické cesty rýchlej regenerácie ATP pre športovcov, kreatín-fosfátový systém a glykolýza. Tieto cesty tvorby svalovej energie zabezpečujú energiu len krátky čas, t.j. nikdy nám nezabezpečia dlhodobú optimálnu vytrvalosť. (Dôvodom je nízka elektrónová hustota základného substrátu, spomínaných dvoch cyklov, pre tvorbu ATP.)

Umelé elektromagnetické žiarenie – hlavné body obvinenia
1. Odchýlené „vnútorné hodinky“, dôsledok je neustáli stres
2. Cez centrálnu nervovú sústavu spomaľuje rýchlosť určitých reakcií
3. Horšia krátkodobá pamäť, bolesti hlavy, špatný spánok (znížená hladina melotonínu a schopnosť regenerovať)
4. Špatné vnímanie prostredia, apatia
5. Pozmenené EEG
6. Hematoencefalická bariéra ( krvno-mozgová bariéra) a steny čriev sa stanú viac priepustnými, stupňuje sa látková výmena glukózy
7. Zvýšené riziko rakoviny, znižuje sa stabilita RNS a DNA
8. Zvýšené dráždenie nervových buniek vôli neustálemu odlivu vápnika (už aj 50-60 Hz môže ovplyvniť našu DNA)
9. Mikrovlny môžu narušiť prúd elektrónov mitochondrií mozgu
10. Pulzujúce, elektromagnetické žiarenie s nízkou frekvenciou priamo zabraňuje prenos signalizácie nervových buniek
11. Elektrické vedenia vysokého napätia nad aj pod zemou, zvyšujú náklonnosť na depresiu a samovraždu
12. Vyššia hladina počtu bielych krviniek – leukocytov a hematokritu v krvi
13. Leptínová rezistencia a pozmenený hormonálny systém ( pohlavné hormóny, vitamín-D, melatonín, IGF-1, prolaktín)
14. Poruchy v imúnnom systéme: hypo- alebo hyperfunkcia, autoimúnne procesy.

Leptínová rezistencia pečene
Nie je najšťastnejšie trénovať, pokiaľ nemáme v poriadku leptínovú rezistenciu, lebo nevieme efektívne spaľovať tuk, a len ďalej stupňujeme problémy. Nadváha je choroba zápalového pôvodu, a nespôsobujú ju zbytočné kalórie, lebo kým náš organizmus dobre zaobchádza s leptínom v pečeni a vo svaloch, od nadbytočných kalórií sa organizmus s ľahkosťou vie zbaviť formou tepla.
Motorom metabolizmu (látkovej výmeny) organizmu nie je štítna žľaza, ako si to mnohí myslia, ale pečeň. Ak je prítomná inzulínová rezistencia, jej následkom je vysoká hladina kortizolu (tkanivá tuku vylučujú kortizón, ktorý sa mení na kortizol >vysoký obsah metabolického kortizolu v moči), ktorého konečnou fázou je vyčerpanie nadobličiek. Inzulínová rezistencia s obezitou, tvoria spolu organickú súčasť metabolického syndrómu, ktorého hlavným prejavom je zápal organizmu.
Ak je leptínová rezistencia, nadbytok prijatej kalórie zo stravy, pečeň ju premieňa a uskladňuje formou tuku. Nahromadený tzv. viscerálny tuk – obyčajne v pečeni a v okolitých vnútornostiach – uvoľňuje zápalové faktory (IL-6, TNF-α). Leptínová rezistencia paralelne s tým, zhoršuje efektívnosť LDL receptorov ( je to bielkovina, zodpovedná za transport tuku a pečeňového cholesterolu k bunkám), ktorá vedie cez viaceré kroky, k oxidácii tukov a tvorbe plakov.
V optimálnom prípade teda, pečeň primerane spracuje a uskladňuje konzumovanú stravu. V prípade leptínovej rezistencie, rýchlym tempom zvyšuje zásoby tuku, lebo mozog si myslí, že trpí nedostatkom energie.

Leptínová rezistencia svalov
Ľudia s nadváhou, za cieľom schudnúť, zbytočne trápia seba tréningom, pretože ich svaly nikdy nedostanú adekvátnu energiu, budú pociťovať neustále len hlad,…môže nastať len dočasné zlepšenie.
Ak organizmus vhodne narába s leptínom (nie je leptínová rezistencia), dovtedy je zbytočné počítať kalórie, lebo s nadbytkom energie mitochondriálna energetická premena, za pomoci bielkovín UCP1 a UCP3, si poradí už spomínanou transformáciou na teplo. To znamená, že ak je nie je leptínová rezistencia, mitochondriá namiesto tvorby ATP- potrebné pre svalovú činnosť-, umožňuje bez tvorby ATP sa zbaviť nadbytočnej energie. Tento proces zároveň znižuje tvorbu voľných radikálov( spomaľuje sa proces starnutia organizmu).
Áno, kto vláči so sebou zbytočne veľa kíl, lepšie urobí, ak najprv za pomoci nápravy diéty a životného štýlu, zhodí nadbytočné kilá, a až potom začne „namáhať“ svoje svaly, v opačnom prípade urýchľuje starnutie! [okrem spomínanej zvýšenej tvorby voľných radikálov, negatívny dopad leptínovej rezistencie sa prejavuje aj tvorbou AGE a ALE- tá prvá, je zlúčenina, kt. vzniká pri väzbe uhľohydrátov s bielkovinami > bielkoviny stratia svoju veľmi dôležitú endogénnu funkciu vo vnútri mitochondrií, zhoršuje sa vývoj a funkcia nervových buniek a ďalej sa stupňuje zápal organizmu; ALE sú zase už produktom vzniknutých voľných radikálov, ktoré poškodzujú štruktúru tukov, dôsledkom čoho nevedia ďalej spĺňať svoju funkciu v bunke a ich väčšie množstvo prispieva k vytvoreniu kritického stavu, ktorý je signálom pre začatie nezvrátiteľného proces odumierania bunky (apoptóza), a aj v tomto prípade sa ďalej generuje zápal.]

Domino efekt
Jednou hlavnou funkciou osy hypotalamus –hypofýza – nadobličky, je stresová odozva organizmu, prejavujúca sa zvýšenou tvorbou kortizolu. Dôsledok je zvýšená hladina krvného cukru ( ide o proces na dvoch frontoch) a blokovanie funkcie beta-buniek, t.j. zníži sa tvorba inzulínu > organizmus smeruje k inzulínovej rezistencii. Vysoká hladina kortizolu vzniká dôsledkom stresových stimulov, medzi ktoré – okrem klasických stimulov, patrí aj intenzívny tréning a pretrénovanie.
Kortizol je užitočný v prípade stresovej reakcie, a je patogénnym faktorom, ak je trvale vysoký. Zápal organizmu, v hypotalame podkopáva funkciu receptorov leptínu, dôsledok je vznik leptínovej rezistencie najprv v mozgu, pečeni a potom vo svaloch. Chronická leptínová rezistencia tiež vedie k vysokej hladine kortizolu.
Tieto dve rezistencie blokujú (alebo v značnej miere pozastavia) premenu T4-T3, a v podstate sa buď zastaví alebo do značnej miere obmedzí činnosť štítnej žľazy. Svaly nevedia spaľovať tuk cez bielkovinu UCP3. CRH (peptidový hormón hypotalamu stimulujúci uvoľnenie ostatných hormónov) blokuje TSH, ďalej blokuje rastový hormón, dôsledok je strata svalovej hmoty a súbežný rast tuku.
Kortikoliberin (též hormon uvolňující kortikotropin – CRH nebo faktor uvolňující kortikotropin – CRF) je peptidový hormon hypothalamu složený z 41 aminokyselin. Stimuluje syntézu a sekreci hormonu ACTH (adrenokortikotropinu) z hypofýzy.

Pentózofosfátový cyklus, staroveký regeneračný systém
Mikropulzácie elektromagnetických polí (napr. WIFI, striedavý prúd elektr. vedenia) ovplyvňujú biocykly, vrátane cyklov mitotických (procesy delenia genetického materiálu, plazmatických buniek a bunkových membrán), a bunkových (súhrn procesov medzi deleniami buniek).
Elektromagnetické žiarenie veľmi vážne narušuje procesy riadenia makronutrientov (bielkoviny, tuky a uhľohydráty) a regeneráciu ATP. Máme len obmedzený prístup k metabolizmu tukov, dokedy je časovač molekulárnej detekcie vypnutý.

K dosiahnutiu najlepšieho výkonu, je treba využiť cestu najredukovanejšej chemickej reakcie, ktorý existuje v živote človeka. Tento redukčný proces musí disponovať veľkou hustotou elektrónov, ináč slúžiaci na nápravu redukčných elementov (napr. glutationu, NADPH). Tento proces nie je ničím iným, ako pentózofosfátový cyklus (PFC), kde vznikajú pre človeka veľmi dôležité konečné produkty. Spomeniem len jeden z kľúčový redukčných elementov NADPH, ktorý regeneruje v bunkách hladinu glutationu, predovšetkým v pečeni.
Glutation je náš jeden z najdôležitejších vnútorných antioxidantov, je kritickým faktorom pri potlačení zápalu organizmu a je dôležitý element v prevencii pred škodlivými oxidatívnymi procesmi a pri detoxikácii.
PFC zabezpečuje najlepšie životné vyhliadky, dlhý život a fyzický/športový výkon. Aby náš organizmus rutinne vedel aplikovať cestu PFC, presne musíme vedieť čas v SCN a pečeni. SCN (suprachiasmatic nucleus -suprachiazmatické jadro) je skupina buniek v hypotalame, ktoré riadia cirkadiánny rytmus. Dokedy sú naše vnútorné hodiny posunuté, stále si budeme myslieť, že uhľohydráty sú potrebné na doplnenie glykogénových zásob. Hoci väčšina ľudí si myslí, že na doplnenie glykogénnych zásob svalu je potrebná glukóza, fruktóza zase v prípade pečene, optimálna cesta doplnenia glykogénu je pentózofosfátový cyklus. Takže, ak trpíme nedostatkom elektrónov, lepšie sa budeme cítiť, ak zásoby rýchlo doplníme uhľohydrátmi, ale takto nikdy nebudeme vedieť využiť maximálny potenciál spaľovania tuku, ktorý dáva 3-4 krát toľko ATP ako uhľohydráty.

Preto pre športovcov platí, že ak chceme využiť potenciál spaľovania tuku, po tréningu nie je šťastné spätné doplnenie uhľohydrátov, lebo blokujeme tým cesty uplatnenia účinnejších spôsobov tvorby svalovej energie.
Súčasný trend športovej výživy ide cestou maximalizácie glykogénnych zásob, ktorej podstatou je čo najrýchlejšie spätné doplnenie spálených uhľohydrátov po tréningu (samozrejme s rýchlo vstrebávajúcimi uhľohydrátmi), lebo sa vytvoril názor, že to je najlepšie pre naše svaly, a urýchli sa tým aj regenerácia svalov. Prakticky túto filozofiu aplikuje takmer celý súčasný športový svet. V paleo, a v nej skôr v keto-verzii, uhľohydrátová mizéria stráca zmysel, pretože energia sa tu získava predovšetkým z ketónov a oxidáciou mastných kyselín, a to takmer nevyčerpateľne! Aj keto-adaptovaní športovci využívajú glukózu v anaeróbnom stave, ale v oveľa menšej miere, lebo ich anaeróbny prah sa dostane oveľa vyššie (dôsledkom využitia hore uvedeného systému). A toľko glykogénu, ktorý je pre športovca potrebný v anaeróbnom procese, organizmus si ho vie vyrobiť z bielkovín a tukov. Množstvo zas určuje množstvo a kvalita tréningových stimulov. V krajnom prípade, dlhodobá adaptácia na tuk, kombinovaná s chladom, môže pre športovca zabezpečiť počas celého výkonu aeróbny stav, a nebude glykolýza.
K vôli relatívne dlhého času na adaptáciu ( ešte aj športovci známeho paleo guru Robb Wolfa) si myslia, že potrebujeme viac uhľohydrátov. Ak majú biologické hodinky posunuté, budú mať neustále túto mylnú mienku.
Každý náš gén, nejakým spôsobom je viazaný na cirkadiánny rytmus, preto, ak naše vnútorné hodinky sú posunuté, potom biochémia celej bunky je posunutá. Pri expresii DNA, posunutie bázických párov (frame shift) sa okamžite prenesie na ďalšiu generáciu, a neskôr sa zhoršuje. Dôsledky posunutia biologických hodiniek sa vytvorí pomaly, preto na ne ani nemyslíme.
Ak poskladáme biochemické reakcie, tak dôsledkom posunutia vnútorných hodiniek, reakcie nebudú zosúladené, nastávajúci v poradí musí čakať na východiskový „materiál“. Starnutie je dôsledkom chudobného toku elektrónov mitochondrií, ktorý je priamo úmerný s presnosťou hodiniek v našej hlave. Ak sú hodinky posunuté, potom nezáleží, či sa realizujú biochemické reakcie. Čo sa počíta, je relatívnosť voči času. Presný čas mozgu vieme povedať pomocou spomínaného SCN. Aj v prípade merania elektrického napätia, vždy potrebujem tzv. referenčný bod. Pre náš mozog (v SCN) je referenčným bodom Zem, lebo sme evolučne kódovaný k tomu, aby sme boli neustále v kontakte so Zemou. Ak sa odizolujeme, strácame elektróny. Ak z okolia dostávame elektromagnetické vlnenie vyššie od Shumannovej rezonancie, potom strácame referenčný bod. Organizmus síce pre prípad prechodnej straty referenčného bodu vyvinul náhradu formou zvýšenia hodnoty „zeta potenciálu“, ale je to krátkodobé riešenie, dlho nevydrží. Aj koenzým Q10 v krvi je podobný ochranný systém, ktorý sa prejavuje ochranou straty elektrónov a zabraňuje oxidáciu tukov, cholesterolu v krvi.
Športovci preto majú neustále pocit toho, že na doplnenie glykogénnych zásob sú potrebné uhľohydráty, lebo nevedia v plnej miere využiť pentózofosfátový cyklus, pretože vykonávajú také veci v mene stravovania, o čom len zvieratá v ZOO si myslia, že je OK. Tvrdé tréningy znamenajú neustálu stratu elektrónov, vyčerpajú mitochondrie, preto nie je zriedkavá medzi vytrvalostnými športovcami, rakovina, rýchla srdcová smrť. Vyčerpajú kmeňové bunky, skracujú vlastný telomér. Príkladov je dostatok.
Ešte aj v okruhu paleo crossfit trénovaných, napriek estetickému vzhľadu a spevnených brušných svalov (kockovitý vhľad) často sa vyskytujú nasledovné problémy: u žien menštruačné problémy ( meškanie alebo úplný výpad), u mužov nízka hladina ranného kortizolu (špatný spánok). Odpoveďou je stále to, že treba doplniť uhľohydráty,..Aj k epidémii neschopnej reprodukcie mladých (medzi mladými je neplodnosť celosvetovo11-13% -ná) má čo povedať tento článok. Čiže nevieme sa rozmnožovať , ak je špatná efektivita spätného doplnenia energie (potrpia ním aj DNA a RNS). Ženy, ktoré intenzívne trénujú a majú nízku úroveň telesného tuku, môžu mať výpad menštruácie. U mužov z podobného dôvodu môže byť, že hoci vypadajú závidenia hodne, disponujú takou hladinou testosterónu, ako 90 ročný starec.
Výhodou keto-adaptácie je zvýšená pracovná kapacita, vytrvalostný výkon, dlhší život.
Ak je náš život chudobný na elektróny, príliš veľa trénujeme, zanedbávame uzemnenie so Zemou, deň aj noc používame umelé osvetlenie a technológiu, potom naše mitochondrie určite trpia permanentným nedostatkom elektrónov, ktoré v záujme dobrej pohody a energetickej hladiny, vieme eliminovať len vysokým príjmom uhľohydrátov, čo ale znamená viac voľných radikálov a zápal organizmu. Ak k týmto veciam pridáme cca 30 ročný prísun elektrosmogu počas každodenného života, ktorý blokuje Schumann-ovú rezonanciu, potom určite máme posunutý cirkadiánny rytmus.
Adaptácia anabolizmu tuku sa skráti, ak efektívne vieme vyrobiť dostatok D-ribózy z pentózofosfátového cyklu ( D-ribóza je sacharid), ktorý rýchlo dopĺňa glykogén pečene. Systém je tak silný, aký silný je najslabší článok systému, t.j. acetil-L-karnitín, horčík, koenzým Q10 a D-ribóza.

Koniec prvej časti.

Pridaj komentár