Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém II.

Publikované: 25. decembra 2018, 11:02
Zdroj:Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Element života

Funkcia inzulínu ako hormónu, sa pomaly začína presadzovať do vedomia verejnosti v súvislosti s cukrovkou alebo budovaním svalov. Príroda sa nedá oklamať, ale seba samého áno, dokonca to je najjednoduchší spôsob podvodu v našom živote.
Inzulín v novom osvetlení
To čo chýba zo súčasnej biológie a medicíny jej jedna moderná, spojená kvantová teória, ktorá zlúči choroby a starnutie. Bolo by už na čase prísť na to, že zákony fyziky diktujú biológii (nie opačne).
Stredoškolskou učebnou látkou sú tieto základné fyzické interakcie vesmíru:
• Silná interakcia (vzájomný vplyv)
• Slabá interakcia
• Elektromagnetická sila
• Gravitačná sila
Z nich najznámejšia je gravitačná sila, ktorá popisuje gravitačnú silu ako funkciu rozdielu hmoty jednotlivých telies, a je zároveň aj najslabšou silou, ale s nekonečným pôsobením. Silné a slabé interakcie pôsobia vo vnútri atómu, na veľmi malé vzdialenosti. Z hľadiska biológie je najpodstatnejšou elektromagnetická sila, ktorá taktiež má nekonečný dosah na látky, z ktorých je vybudovaný náš organizmus, a okrem toho, pôsobí na nás oveľa intenzívnejšie ako gravitačná sila. Pre pochopenie rozdielu medzi súčasným matematicko-fyzickým chápaním sveta a kvantovou biológiou je, že kým matematik – fyzik sa uspokojí s dôkazom, že elektromagnetické vlny vesmíru nás môžu zasiahnuť, kvantový biológ ide ďalej, a tvrdí, že sa deje silný prenos energií a informácií cez naše oko, ktoré náš mozog aj registruje.
Naše bielkoviny, DNA, náš mozog a prakticky všetky rovnice obsiahnuté v nás, komunikujú a sú ovplyvňované na elektromagnetickom princípe.

Podľa Dr.J.Kruseho, z hľadiska zdravia, tieto štyri vzájomné biologické vplyvy sú najdôležitejšie
• Modifikácia Redox-potenciálu na strane thiolu cysteínu*
• Metilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu a arganinu
• Acetilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu
• Fosforilačné zmeny na treonine, tyrosine a serine v mnohých našich bielkovinách**

*(cysteín je neesenciálna aminokyselina, ktorá vo svojej molekule (napr. tuková molekula) disponuje thiolovým bočným reťazcom, čo mu zabezpečuje schopnosť stabilizovať priestorovú štruktúru daného proteínu (disulfidové mostíky, udržiavajú primerané oxidačno-redukčné prostredie bunky, a zúčastňujú sa pri syntéze glutationu a taurínu) . Cysteín pôsobí v organizme aj ako súčasť detoxifikačného systému, kvôli jeho vysokej afinite ku kovom).
** Proces modifikujúci bielkoviny, dôsledkom čoho budú bielkoviny aktívne alebo inaktívne.
Tieto procesy sú mimoriadne citlivé na elektromagnetické vplyvy, a vedia veľmi harmonicky reagovať na zmeny za nanosekundy. Jednou z najťažších úloh v pohľade na svet je, že na potraviny sa nepozerajme len ako na potrebnú pohonnú látku pre metabolizmu nášho organizmus, ale aj ako na informáciu pre naše bunky. Jedlo poskytuje elektróny a protóny pre naše bunky, a pretože sa jedná a častice atómu, sú pod elektromagnetickou kontrolou.
(Ako som vyššie spomenul, elektróny sú schopné indukovať zmenu štruktúru bielkovín, a okrem toho, medzi inými zabezpečujú el. prúd pre aktiváciu hormónov v osi hypotalamus-hypofýza.)

Ak sa zmení elektromagnetická energia stravy(bude o tom reč) a okolia, potom elektrotransportný reťazec má na výber z dvoch možností, na ktoré je aj pripravený. Jednou z možností je, keď hladujeme a nie sú elektróny a protóny, organizmus si ich zabezpečuje z vlastných tukov. Druhý prípad je, keď máme dostatok stravy – čiže z elektrónov, protónov a fotónov dostávame veľa energie – vstupuje do cyklu inzulín. Keď hladujeme, prísun elektrónov je slabý, preto aj práca inzulínu je slabá/nízka, v takomto prípade z uskladnených tukov si organizmus zabezpečuje elektróny predovšetkým cez FADH2 . (Neskôr bude reč o koenzýmoch NADH a FADH2, ako o súčastí elektrotransportného reťazca- ďalej len ako ETC ). Na vnútornej strane membrán mitochondrií sa nachádza aj tzv. UCP bielkovina, ktorá protóny využíva nie na tvorbu ATP, ale na výrobu tepla).

Je rozdiel medzi energetickou hodnotou potravín pochádzajúca z rôznych ročných období. V lete, fotóny slnka generujú energiu v elektrónoch potravín, preto sa potraviny nachádzajú na vyššej energetickej hladine, ale špecificky obsahujú menej elektrónov ( napr. ovocie). Ak konzumujeme tieto potraviny, hladina inzulínu bude vysoká. Oproti tomu v zime, keď sú dni kratšie a fotóny slnečných lúčov nedisponujú takým množstvom energie ako v lete, t.j. nedajú toľko energie, v tom prípade dominujú potravy živočíšneho pôvodu a vlastné tukové zásoby, ktoré špecificky dávajú veľa elektrónov, ale s nízkym energetickým stavom. Bielkovinové komplexy mitochondrií (t.j. ETC, je ich celkom 5, neskôr bude aj o nich reč) registrujú tieto zmeny, preto vstup elektrónov do transportného reťazca elektrónov sa deje na inom mieste, a produkujú rozdielne množstvo ATP (Adenozíntrifosfát (ATP) vo všeobecnosti je známy ako kľúčová molekula, univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov. Neskôr budeme vidieť, že ATP neslúži celkom len ako zdroj energie, ale je potrebný pri premene bielkovín, kvôli navodeniu čo najoptimálnejších funkcií mátrixu v mitochondriách) ).
Živý organizmus sa usiluje o čo najnižšiu entrópiu*, kde je vysoký stupeň usporiadanosti, a minimálny odliv elektrónov. V letných mesiacoch, s nadbytočnou energiou disponujúce elektróny, generujú zmenu funkcie bielkovinových komplexov cez špeciálnu fosforiláciu. Je to zároveň signál pre podžalúdkovú žľazu (pankreas) na tvorbu inzulínu za cieľom uskladnenia nadbytočnej energie.
*(Ide o fyzikálnu stavovú veličinu, ktorá je jednou z najdôležitejších zákonov fyziky, tzv. druhá termodynamická veta, kt.hovorí, že entrópia izolovanej sústavy s časom rastie- bude o tom reč pri popise funkcie bunky, a teórie funkcii bunky podľa súčasnej medicíny a jeho vyvrátenia – P. Mitchel vs G. Ling).

Treba pripomenúť, že umelé elektromagnetické žiarenie je schopné „nabiť“ energiou elektróny, čiže vyrábajú „letné“ elektróny, čoho dôsledok bude zvýšená činnosť NADH komplexu, a zvýšená produkcia inzulínu. Zastavenie tohto procesu je možné viacerými spôsobmi, jednou z nich je vplyv chladu na organizmus (zimné kúpanie).
Kto už dlhší čas žije na ketogénnej diéte a poruší tento biorytmus, príjmom nadbytočných sacharidov, pociťuje nedostatok energie práve preto, lebo poriadne naruší „zimný metabolický režim“ kde je znížená funkcia metabolického systému, ktorého základom je inzulín. Keď hladujeme, organizmus z vlastných tukov si vytvára ketóny, čo znižuje hladinu NADH komplexov. Takto sa už dá pochopiť, že pri umelom elektromagnetickom žiarení prečo pociťujeme nutnosť doplniť uhľohydráty.
Elektromagnetické sily podobným spôsobom vypínajú a zapínajú melatonín. Spánok je najúčinnejší v chladnom prostredí, v ketóze a redukčnom stave. Vysoký redukčný stav buniek, bunky dosiahnu tvorbou čo najväčšieho množstva glutationu, keď je hladina melatonínu vysoká dôsledkom neprítomnosti elektromagnetickej energie svetla. Inzulín teda priamo ovplyvňujú prijaté potraviny a elektromagnetické polia určitého frekvenčného rozsahu elektrosmogu. Tieto polia sa neustále menia, predovšetkým svetelná periodicita – deň noc- a ročné obdobia.

Element života
Z hľadiska dlhého života a optimálneho zdravia, najdôležitejším ukazovateľom je vysoký redox potenciál ( oxidačná alebo redukčná miera schopnosti systému, interpretovaný voči inému systému), ktorý sa nachádza v membránach bunky, bunkových časticiach a v EZ vrstvách vody. (EZ je angl. skratka „exclusion zone“; ide o vrstvu-zónu s negatívne nabitými časticami, preto zo seba vylúči všetku soľ, rozpustnú látku; takto vytvorená štruktúra vody sa chová ako nabitá batéria- neskôr bude o EZ vode reč).

Hlavnú rolu tu zohráva voda a thiolová skupina aminokyselín cysteínu. Element života tkvie v separácii nábojov vody. Za syntézu NADPH zodpovedá metabolizmus pentáz-fosfátového cyklu (PFC), a tak aj pre regeneráciu glutationu. Glutation je náš najdôležitejší vnútorný antioxidant, znižuje zápal, oxidáciu, a zohráva dôležitú úlohu pri detoxikácii pečene. Okrem toho zodpovedá za udržanie cysteínu bielkovín v redukčnom stave. Ak poklesne hladina glutationu, vstupuje do procesu cysteín, a v takom prípade DNA musí vyrobiť nové bielkoviny. Takýmto spôsobom skracujeme naše teloméry, vyčerpáme kmeňové bunky, čiže rýchlejšie starneme. Preto je rozumné si uvedomiť, že bežec-športovec (zrejem to platí vo všeobecnosti aj pre iné druhy športu) , ktorý z presvedčenia, alebo mu niekto tak poradil, roky neustále naháňa len kilometre a výkony, a má narušenú regeneračnú funkciu glutatiónu ( priepustnosť čriev, narušený metabolizmus – strava tu zohráva druhoradú úlohu, ale jednoznačne stupňuje problém generovaním zápalu organizmu), urýchľuje starnutie buniek, ktorý proces keď trvá dlhší čas (a hlavne nad 40 rokov), bude znamenať zrýchlený pokles funkcie „nástroja“, t.j. vlastného tela.
K tomu, aby dobre fungoval PFC, presne musíme vedieť kvantový čas bielkovinových komplexov v bunkách, SCN a v pečeni. Ak máme vybité vnútorné hodinky, a špatne funguje glutation-systém, organizmus začína akumulovať prechodové kovy – Giles, 2003; – Giles NM, Wats AB, Giles GI, Fry FH, Littlechild JA, Jacob C. Metal and redox modulation of cysteine protein function. Chem Biol. 2003 Aug; 10(8):677-93. – rýchlejšie starneme. Preto je na zamyslenie, že či módne snahy detoxikovať organizmu naozaj pomáhajú, ak regenerácia glutationu organizmu nie je v poriadku.

Regenerácia glutationu je kľúčovým bodom v zachovaním vysokého stupňa redox potenciálu, t.j. v zachovaní redukčného chemického stavu organizmu. Oxidatívnejší stav znamená pokles pomerov cysteín/cystín, GSG/GSSG (redukčný/oxidovaný glutation) a NAD(P)H/NADP+ . Tieto páry znamenajú pomery medzi oxidovanými a redukovanými formami menovaných zlúčenín. Z hľadiska zdravia, zachovanie redox potenciálu je dôležitejšia ako voľné radikály vznikajúce v našich bunkách, preto môžeme jesť takmer všetko, ak máme poriadok v tejto oblasti.
Športovci obyčajne disponujú dobrým redox potenciálom, preto dobre znášajú aj nekvalitné potraviny, len nevedia, že zbytočne zaťažujú organizmus. Nie preto môžu v mladosti jesť hocičo, lebo ju aj tak spália – ako je to vo verejnej mienke-, ale preto, lebo ešte majú v dobrom stave redox systém a ich mitochondrie majú ešte dobre vycvičený ochranný systém eliminácie nadmernej tvorby voľných radikálov, preto „element života“ ešte vedia udržať v dobrom stave. Vysoký stupeň zápalu, zhoršuje regeneračnú funkciu, preto nepriamo nedovoľuje rozdelenie/separáciu nábojov častíc vody, t.j. tvorbu zväčšenia EZ vrstvy vody.

Podľa Harmanovej teórie antioxidantov (ORAC čísla), diétne a genetické zásahy sú protirečivé (Brewer, 2010), nevie vysvetliť napríklad to, že ak športovec produkuje veľa voľných radikálov, tak prečo je šport výhodný z hľadiska starnutia. Podľa Harmana, ak na elemináciu voľných radikálov, z vonka prijmeme veľa antioxidantov ( napr. firmou kapsúl, tabletiek a pod.) tým pomalšie budeme starnúť. Lenže výskumy to nepotvrdzujú, a hoci z hľadiska starnutia je dôležitý stupeň zaťaženia voľných radikálov, nie to je jedinou a najdôležitejšou časťou problému starnutia či zachovania zdravia organizmu.

Odkiaľ pochádzajú prebytočné voľné radikály?

Spaľovaním uhľohydrátov vzniká podstatne viac voľných radikálov, ako spaľovaním tuku. Viem aj to, že voľné radikáli sú škodlivé(ani to nie je celkom tak – bude aj o tom reč) produkty nášho metabolizmu. Vo vnútri mitochondrií prebieha premena energie z potravín, ktorej dôležitou fázou je tvorba ATP molekúl. Ak ATP chceme vytvoriť z glukózy, potom glykolýza (rozklad glukózy vo vnútri bunky za cieľom tvorby energie) a oxidatívna fosforilácia (proces tvorby ATP za pomoci kyslíka vo vnútri mitochondrií), ako procesy látkovej výmeny, okrem jedného, všetky produkty sa premieňajú na formu NADH, ktorá do elektrón-transportného reťazca (ETC) vstupuje cez I.-biekovinový komplex vo vnútri mitochondrie.
1 mol (jednotka množstva danej látky. 1 mol, predstavuje cca 6×1023 –kusov častíc) glukózy, sa metabolizuje v pomere 5:1 NADH a FADH2 . Ak sa využíva tuk pre tvorbu energie, tak β-oxidácia a citrátový cyklus ich vytvára v pomere 2:1, v závislosti od dĺžky reťazca mastnej kyseliny. NADH sa oxiduje cez I.- komplex, FADH2 cez II.- komplex. Uvoľňovanie elektrónov počas spomínaných procesov, je úplne normálnym javom, ktorý ale zohráva dôležitú úlohu pri regulácii života mitochondrií. Najväčší úbytok elektrónov je pri I. a III.- komplexe, preto ak spaľujeme glukózu, ktorá využíva I.-komplex, vzniká viac reaktívnych voľných radikálov. Aj podľa výskumov ( Jastroch, 2010) väčšie množstvo, ako aj viac druhov voľných radikálov, produkuje predovšetkým I.-komplex. Podľa iných odborníkov (Chen, 2003; Grivennikova, 2006) cez I.-komplex sa uvoľňuje väčšina reaktívnych radikálov, tzv. superoxidy, zodpovedné za škody na biologických štruktúrach a spôsobujúce oxidáciu, starnutie a mutácie (http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2005/12001/Reactive_oxygen_species.31.aspx )
V celku teda môžeme povedať, že tvorbou rovnakého množstva ATP, z uhľohydrátov vzniká viac voľných radikálov, ako z tukov.

Prečo môžu športovci konzumovať takmer všetko
…, a napriek tomu nemajú nadváhu, a keď prestanú s aktívnou činnosťou, priberú, mnohí z nich zápasia s vážnou obezitou. Veľa tréningu ide spolu s vysokou spotrebou kyslíka, teda tvorbou voľných radikálov, ktorý organizmus kompenzuje ochranným enzýmom SOD (superoxid-dismutázou), dôležitým vnútorným antioxidantom, ktorý zabezpečuje ochranu pred voľnými radikálmi aj z iných zdrojov. Takže športovci pravidelným trénovaním si vytvoria vážny ochranným systém, preto nie je prekvapujúce, že lepšie znášajú aj menej kvalitnú stravu. Končiac aktívnou činnosťou tento ochranný systém sa pomaly zhoršuje a časom dožije. Dôsledkom toho protiúčinok naturbovaných mitochondrií stráca na efektivite, bude slabšia ochrana, vytvorí sa leptínová -, potom inzulínová rezistencia, a prirodzený dôsledok- obezita.
Preto, dlhodobo nie je jedno, že športovec počas aktívnej činnosti na akom palive funguje, lebo do akej miery „znečisťuje“ organizmus, lebo v staršom veku bude veľký problém naučiť organizmus spaľovať s menším množstvom „sadzí“.

Koniec druhej časti.

Pridaj komentár