Negatívne dôsledky konzumácie gluténu

Publikované: 28. decembra 2018, 9:27
Zdroj:: Greenmedinfo.com; Gluten for Punishment: the whole grain assault on health
Koncept a preklad:Ing.Imrich Galgóczi

V poslednom období badať posun názorov na posúdenie vplyvu obilnín na zdravie človeka. Nie je to náhoda, pretože prejav negatívnych vplyvov zložiek obilnín čím ďalej, tým viac je častejší a prirodzený, a nie zriedkavý a neobvyklý. Samozrejme nie každý lekár a odborník podporuje túto zmenu v myslení, ale práve naopak, niektorí z nich sú voči tejto teórii vyslovene nepriateľskí. Aj časť verejnosti je iritovaná bezgluténovým trendom, ktorý považujú len za nezmyselný či módny rozmar.

Keď lekárstvo chce zaujať stanovisko na základe vedeckých výskumov, potom žiadna dôveryhodná lekárska inštitúcia si nemôže nechať bez povšimnutia tú možnosť, že značná časť populácie USA ( a pravdepodobne celý svet) môže byť senzitívna (citlivá) na určité molekuly obsiahnuté veľkej väčšine obilnín. Tí, ktorí považujú za nezmysel „bezgluténové hnutie“, v skutočnosti- bez ich vedomia- môžu byť taktiež obeťami citlivosti na glutén.

Celiakiu popísal už staroveký kappadocký lekár Aretaois, v prvom storočí po Kristovi. Ale symptómy, súvisiace s obilím, zverejnil holandský lekár Willem Karel Dicke až v r. 1940 potom, ako spozoroval, že počas hladovania v r. 1944, keď ledva bolo obilie, chorí vykazovali dramatické zlepšenia zdravotného stavu. Odvtedy lekárska veda presne definovala celiákiu ako autoimúnnu chorobu, ktorú spôsobuje konzumácia gliadinu, ako jeden z komponentov obilného gluténu.

V širokom okruhu je prijaté aj to, že značné množstvo dotknutých osôb reaguje na avenin, obsiahnutý v jačmeni, pšenici, raži a ovosy. Táto autoimúnna reakcia vedie k nasledovným dôsledkom: ako v tenkom čreve, tak aj v krvi, sa objavia špecifické antičastice. K vytvoreniu diagnózy celiakie, sú obidve kritéria nutnou podmienkou. Iba za posledných dvadsať rokov, výskyt autoimúnnej choroby súvisiaci s gluténom, bol výskyt celiakie odhadovaný v prepočte na pomer chorý/zdravý z 1/6000 na 1/130, resp. sa zvýšil na 1/100 v USA. Ak už 1% z celkového počtu obyvateľstva má celiakiu, to sa už nemôže považovať za náhodné. Ale čo sa týka chorôb a útrap, súvisiacich s obilninami, celiakia je len vrchol ľadovca.

Tak sa zdá, že nie u každého, s intoleranciou na lepok, sa ukazujú typické príznaky, alebo vôbec akékoľvek príznaky. Podľa klasického chápania, príznaky celiakie sú hnačka, nadúvanie, kolika, malá absorpcia – vstrebávacie problémy ( ktoré mnohokrát vedú k anémii, čiže ku chudokrvnosti), a k strate fyzickej váhy tela. V nedávnej minulosti objavili, že u tých, ktorí majú pozitívne výskumné výsledky antičastíc, a dajú sa zistiť poškodenia čriev, nikdy sa nesťažujú na žiadne symptómy. Na základe popisov týchto symptómov vzniklo pomenovanie „ tichej celiakie“.

Ale tichá celiakia v skutočnosti nie je až taká tichá. Pri chorobe ľudí, trpiacich formou tichej celiakie, je rovnako pravdepodobné (alebo ešte pravdepodobnejšie), ako v prípade symptómov celiakie, výskyt osteoporózy, rakoviny hrubého čreva, respektíve iné autoimúnne ochorenia, napr. reumatoidná artritída, systémový lupus, skleróza multiplex, psoriáza, Hashimotova choroba ( znížená funkcia štítnej žľazy) a možno aj demencia.

Okrem toho niektoré príznaky, ako napr. nadúvanie a zápcha, hnačka, reflux pažeráka, únava, depresia, kožné vyrážka, bolesť svalov a ich poškodenie, neuropatia (motorické a zmyslové poruchy nervovej sústavy), migrénové bolesti hlavy, záchvaty, choroby obličiek (IgA nefropatia), cukrovka I.-ho typu, neplodnosť, resp. sa môže vytvoriť opar pery, ale lekári obyčajne nespoznajú ich súvislosť s gluténom.

Koľko ľudí trpí na „tichú celiákiu“? Odpoveď v tejto chvíli v skutočnosti nie je známy. Na postavenie diagnózy musia byť splnené kritéria intolerancie na lepok: antičastice v črevnom trakte, resp. prítomnosť vzniknutých antičastíc , ako odozva na gliadín. Pri zreteli na to, že skoro u všetkých takých pacientoch, kde sa dajú vykázať tieto antičastice, taktiež sú prítomné gény s názvom HLA-DQ2 a HLA-DQ8, takto frekvenciu výskytu tejto choroby ( vrátane tichej celiakie) obyčajne odhadujú na základe frekvencie výskytu génov. Tieto gény vlastní 30% populácie USA.

Môže byť že až 30% populácie USA má intoleranciu na lepok? Možno, ale nie je to pravdepodobné. Na vytvorenie choroby môžu byť potrebné špecifické príčiny alebo novovytvorený zmenený stav imúnneho systému ( napr. zmeny, ktoré nastanú počas tehotenstva, vírusové infekcie, nedostatok niektorých živín, a rôzne účinky životného prostredia). Celiakia môže vzniknúť v každom veku!

Doposiaľ sme sa rozprávali o celiakovej chorobe, ale mnohí, ktorí negatívne reagujú na glutén, nedisponujú s laboratórnymi dôkazmi ( antičasticami). Popisom tejto kondície vzniklo pomenovanie „citlivosť na glutén“, alebo „intolerancia na glutén“ ( lepok). Jedinci, ktorí patria do kategórie hore uvedených symptómov a stavov, môžu vlastniť mnohé z nich. A okrem tohto návalu symptómov, intoleranciu na lepok dávajú do súvislosti aj so psychózou a schizofréniou !!! Tu sa nejedná len o to, že niektorí pacienti citlivý na lepok, nespĺňajú diagnostické kritériá celiakie, ale možno, že ani nedisponujú génmi typu HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8. V podstate môže sa stať, že u celej populácie je tu riziko výskytu citlivosti na lepok.

V jednom zo svojich článkov v magazíne GUT (Črevo) z r. 2007, tvrdia presne to. Autori pozbierali všetky dôkazy k tomu, že jedna častá (možno univerzálna) zápalová reakcia na lepok, vedie k priepustnosti čriev ( to je syndróm prepúšťania čriev), z ktorého u osoby s náchylnými génmi, sa môžu vytvoriť antičastice a autoimúnna reakcia, ktorú nazývame celiakiou. V podstate tvrdia to, že konzumácia gluténu, u každého môže vyvolať zápal, ktoré môže viesť k mnohým vážnym zdravotným problémom, napriek tomu, že nie u každého sa vytvorí celiakia.

Od gluténu k obilninám
Skôr ako niekto zoberie do úvahy možnosť citlivosti na glutén alebo jej pravdepodobnosť, a na základe toho by zmenil svoje stravovacie návyky, je lepšie keď vie, že tu sa ešte nekončí história s gluténom. Situácia je taká, že pšenica, raž, jačmeň, ovos, ktoré obsahujú rôzne bielkoviny-ktorým hovoríme glutén ( lepok), nie je jediným dôvodom z nepriaznivých účinkov obilnín na zdravie. Obilniny obsahujú aj takzvané lektíny. Napr.pšenica obsahuje bielkovinu WGA ( agglutinin pšeničných klíčok), a vynára sa téza, že celiakia a citlivosť na glutén, je výsledkom súhrnnej kombinácie gluténu a lektínov. Je pravda, že u veľa chorých na celiákiu, vyšli pozitívne testy proti antičasticiam WGA. Ale lektíny sú schopné spôsobiť zdravotné problémy aj v prípade takých obilných, z ktorých odstránili glutén. Obilnina je vlastne jeden široký pojem týkajúci sa potravinárskeho semienka, ktorý zahŕňa v sebe strukoviny, trávy a iné rastliny. Pšenica, raž, jačmeň, ovos, proso, kukurica, sójové bôby, ryža, arašídy, fazuľa, a veľká časť bobuľovín, patria do kategórie “semienok“. Pričom lektíny sú prítomné vo väčšine rastlín a zvierat, a obilniny a semienka ich obsahujú vo veľmi vysokej koncentrácii. K tomu ešte patrí aj to, že určité obilniny počas ich genetickej modifikácie pričinením človeka, úmyselne zvýšili koncentráciu lektínov z dôvodu ich účinnejšej ochrany voči škodcom. Čiže, ak lektíny môžu spôsobiť zdravotné problémy, potom tieto najskôr spájame do súvislosti s konzumáciou obilnín. Preukázalo sa aj to, že WGA lektín pšenice, už pri úplne malej koncentrácií je schopná vyvinúť škodlivé účinky na steny čriev.

Lektíny sú podľa všeobecnej taxonometrickej kategórie bielkoviny, ktoré sú schopné s vysokou mierou rozpoznávať a viazať cukry, sú to zväčša nestráviteľné bielkoviny. Keď sa dostanú do nášho organizmu, viažu sa na povrchy buniek, ktoré sa nachádzajú na stenách čriev, a k molekulám cukrov v samotnej bunke. Môže to mať veľa následkov, vrátane disfunkcie črevných buniek a zápalu. Obidve vedú k zvýšenej priepustnosti čriev, ktorá prepustí také bielkoviny (aj lektíny), ktoré by sa ináč nedostali do organizmu. Takto sa ale dostanú k cievam tráviaceho traktu a cievam lymfatických uzlín, a cez nich sa dostanú aj k životne dôležitým orgánom. Toto je ten mechanizmus, na základe ktorého sa z časti vytvoria rôzne autoimúnne kondície, ale môže viesť aj k iným zdravotným udalostiam. V jednej správe z r. 2004 takto zhrnuli dôsledky prílišnej konzumácie lektínov:

Lokálne majú vplyv na cyklickosť epiteliálie buniek čriev (povrchy buniek tvoriace výstelku črevného tkaniva) a nekrózu buniek (odumieranie buniek), narúšajú trávenie a vstrebávanie živín, porúšajú optimálny rovnovážny pomer črevnej flóry v špatnom smere, a zmenia imunologický stav tráviaceho traktu. Systematicky môžu narúšať metabolizmus tukov, uhľohydrátov, a bielkovín, môžu prispieť k zväčšeniu alebo scvrknutiu kľúčových vnútorných orgánov ( napr.pankreasu alebo týmusa –detská žľaza ),a môže zmeniť aj hormonálny imunologický stav. Pre zvieratá, konzumácia lektínov vo veľkej dávke, znamená, vážnu hrozbu v ich raste a pre ich zdravie.

Konzumáciou lektínov, vzniká kontinuálna súvislosť medzi črevným a imúnnym systémom, dôsledkom čoho u väčšine ľudí organizmus produkuje protilátky. Štúdie produkovaných humánnych -ľudských protilátok na pšeničné klíčky, sóju a búrske oriešky (arašídy) naznačujú, že tieto protilátky môžu byť krížovo-reaktívne ( najskôr agglutanín b. oriešok). Krížová -reaktivita protilátok znamená, že aj k iným bielkovinám sú schopné sa viazať, okrem tých, ktoré generovali imúnnu reakciu. To nie vždy spôsobuje problém, ale môže zvýšiť šancu k tomu, že antičastice sa priviažu aj k vlastným bielkovinám organizmu, vyvolajúc tým autoimúnnu chorobu.
Nakoniec, ak sa lektíny dostanú do krvi, môžu zvýšiť aktivitu krvných dostičiek, čím sa zvýši pravdepodobnosť výskytu krvných zrazenín (hemokoagulácia). Nakoniec, výraz agglutanín poukazuje na to, že tieto molekuly sú schopné vytvárať krvné zrazeniny!

Jedovatá úroda
Doteraz sme uviedli dva dobré dôvody na to, že prečo sa oplatí zanechať alebo minimalizovať konzumáciu obilnín, sú to glutén (lepok) a lektíny. Ak by to ešte bolo málo, chcel by som spomenúť ešte jeden dôvod. Obilniny obsahujú dva toxíny DIMBOA a DIBOA ( ide o skratku, -nebudem Vás unavovať chemickými názvami), patriacich do skupiny benzoxazinonoidov. Tieto toxíny vyvolávajú DNS a RNS mutácie, ktoré vedú k odumieraniu buniek, alebo ešte k horšiemu, môžu viesť k vytvoreniu rakovinových buniek.
DIMBOA a DIBOA zabezpečujú silnú ochranu proti škodcom, a v najväčšom množstve sa tvoria v najkrehkejšom štádiu vývoja rastliny, v období klíčenia.

Žiaľ, obilninové klíčky, ktoré v najväčšom množstve obsahujú tieto toxíny, reklamujú ako zdravú stravu! Výskumov, smerujúcich vyložene na hľadanie súvislostí medzi obilninami a rakovinou, je žiaľ obyčajne málo, ale výsledky výskumov rôznych potravinových skupín v takejto súvislosti vykázali, že konzumácia chleba a obilninových vločiek vykazujú silné spojenie s rakovinou obličiek a prostaty.

Štátna podpora choroby
Možno že je prekvapujúce, že obilniny, ktoré tvoria nosný pilier štandardného amerického štýlu stravovania, môže byť pre tak veľa ľudí škodlivé. Ale obilniny nikdy nešľachtili kvôli ich zdravotným výhodám. Negatívny vplyv obilnín na zdravie vzniká z archeologických nálezov z pred 8.000-10.000 rokov, keď sa začala vytvárať civilizácia a poľnohospodárstvo, a keď človek prvý krát začal vo veľkom konzumovať obilie. Prezimujúce obilniny vždy pestovali kvôli ich poľnohospodárskej spoľahlivosti a odolnosti. Tieto vlastnosti obilnín pretvárali celé spoločenstvá a ich hospodárstvá, a dnes vlády ročne míňajú obrovské peniaze na podporu výroby tejto nebezpečnej plodiny. Niet pochýb o tom, že ich štátna podpora, a ľahká dostupnosť výrobkov z nich, prispieva k špatným zdravotným ukazovateľom obyvateľstva.

Proti prúdu – bez obilnín
Okrem reforiem poľnohospodárskych dotácií najúčinnejším spôsobom ako sa vyhnúť škodlivým účinkom obilnín je, keď ju úplne vynecháme alebo zmiernime ich konzumáciu. Je to neľahká úloha! Doporučujem dvojstupňové priblíženie. Je to samozrejme jeden všeobecný sprievodca, a nie na osobu našitá lekárska rada. Prosím poraďte sa so svojím lekárom pred začatím.

1. Najprv striktne vylúčte glutén! Keď sa život bez gluténu bude zdať neznesiteľný, ale pre lepší celkový duševný a telesný stav ste ochotný vyskúšať 30 dní bez gluténu, uvidíte, ako sa budete cítiť bez neho. Potom jeden deň urobte gluténové zaťaženie organizmu, ak keď sa príznaky vrátia… Nezabudnite, že nie každý sa cíti výrazne špatne od zdravotných škôd spôsobených gluténom. Potom, ako ste si už zvykli na bez gluténový život, a bohatstvom nového stravovania ste objavili nový svet, pokročte ďalej do druhej fázy.

2. Zanechajte všetky obilniny na 30 dní! Tento krok je dobrý na preverenie toho, či je spojenie medzi obilninami (aj lektínmi) a akýmkoľvek neústupným príznakom/alebo všeobecným celkovým duševným a telesným stavom. Tento krok je mimoriadne dôležitý pre autoimúnne chorých. Potom, urobte kvalifikované rozhodnutie o tom, či chcete vziať späť obilniny do stravy. Keď ste necítili rozdiel po úplnom zanechaní obilnín, potom to môže byť prijateľné, ale len v minimálnej miere. Akákoľvek mini-málna dávka má negatívny účinok na črevnú sliznicu. Bez ohľadu na to, kto ako sa rozhodne, odporúčam nekonzumovať ani naklíčené semená!

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na odber pravidelne zverejnených informačných správ z tejto stránky.

Súhrn použitej odbornej literatúry môžete nájsť na stránke originálneho článku Greenmedinfo

Ing.Imrich Galgóczi

Pridaj komentár