Národná konferencia ambulantnej starostlivosti

Publikované:3. januára 2019, 19:20
Zdroj: Szendi Gábor
Preklad: Ing.Imrich Galgóczi

V medicíne nie je problém v tom, že funguje ako výrobný závod, ktorý logický generuje aj „nepodarky“, ale v tom, že liečba a prevencia sa uskutočňujú na neoverených, nesprávnych, a dokonca sfalšovaných teóriách.
Nižšie uvedený solídny výber bohato stačil k tomu, aby medzi účastníkmi konferencie vyvolal zdesenie a zmätok. Každý, pacient aj lekár, sa musí pozrieť do oči reálnemu faktu, že v lekárstve je falšovanie systémové, a mnoho tisíc nezmyselne mŕtvych a mnoho stotisíc zdravotne poškodených pacientov nie je vecou náhody, ale výsledkom „normálnej“ funkcie lekárstva.

Referát prednesený na XVII. Národnej konferencii ambulantnej starostlivosti v Balatonfürede, 16-18. septembra 2015.

Aj touto cestou by som rád poďakoval Dr. Imre Vargovi, ktorý ma pozval na konferenciu aj s ponukou na prednes referátu, a že k vôli mojej zahraničnej zaneprázdnenosti prednášku odprezentoval.
(K jednotlivým obrázkom patriace odvolania, môžete nájsť na konci článku).

Písanie duchom(ghost spisovateľ) je, keď jeden autor bez mena, podľa chuti objednávateľa, vytvára vedecké publikácie ktoré zdanlivo spĺňajú všetky požiadavky vedeckých publikácií. Farmaceutický priemysel poveruje k tomuto špecializované spoločnosti, a skupuje autorstvo takých renomovaných vedcov, ktorí mnoho krát ani nevideli publikáciu, a pravosť údajov a záverov v danom článku vôbec neoverili.


Prepáčte za použité skratky! Skratka ADRs znamená „nežiaduce účinky liekov“. Keď píšem o premietnutí, aplikujem prepočet na počet obyvateľov SK.
Ketogénna diéta predstavuje 4 diely tuku a 1 diel bielkoviny ( ketogénna diéta napriek rozšírenému a všeobecnému názoru, nie je paleo diéta, ale vo viacerých chorobách má liečebný účinok! ). Podľa cholesterolovej hypotézy, hladina LDL by nemala klesať, ale rásť.
Podobne, hladina HDL („dobrý“ cholesterol) nemal rásť, ale klesať.
A na vysokú konzumáciu tuku, podľa cholesterolovej teórie, by ani hladina triglyceridov nemala klesnúť, ale rásť.
Prostriedky na zníženie hladiny cholesterolu nezachránia život ani jedného človeka. Vo vede, ak z 19 uskutočnených štúdií, 18 vyvracia pôvodnú hypotézu, potom by sa to slušilo považovať za vyvrátenú. Táto správa sa však nejako nedostala k lekárom.
Endromax (rebexotin), oproti Celebrexu (celexocib) v účinnosti zaostáva – (ide o nesteroidový protizápalový prostriedok=NSAID). Vzhľadom k tomu, že účinky antidepresív sú placebo účinky, štúdie tiež ukázali, že Celebrex (alebo akýkoľvek protizápalový prostriedok, napríklad, kurkuma alebo šafran a pod.), je účinnejší ako placebo efekt, pretože dosiahol vyššie skóre pre pokles depresie.
Nižšie uvedený prípad dobre ilustruje, že výroba prostriedkov, ktorá majú slúžiť na záchranu životov, vyrábajú a kontrolujú s takou istou nedbalosťou, ako povedzme v súčasnosti vypuknutý škandál výroby dieselových motorov. Rozdiel je len v tom, že zvýšené škodlivé emisie z výfukov dieselových motorov nespôsobujú smrť priamo. Napriek tomu, bol z toho väčší škandál, ako keď zlomením chybnej srdcovej chlopne okamžite zomierajú pacienti.
Z údajov v nižšie uvedených obrázkov nevyplýva to, aby sme si už nenechali kontrolovať stav prsníkov, ale upriamuje sa pozornosť na to, že mamografia nie je bezpečná, a vedie k prediagnostikovaniu. Rakovine prsníkov sa dá predísť zmenou životného štýlu, existujú bezpečné skríningové metódy, a v prípade už jestvujúcej rakoviny, mali by ste starostlivo zvážiť ďalší krok.

Pridaj komentár