Chýbajúci článok zdravia: vitamín-B3

Publikované:07.januára 2019,22:39
Zdroj:Szendi Gábor
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Starnutie je podobný proces, ako keď dochádza akumulátor. Počnúc pamäťou po telo sa všetko začína zasekávať. Málo ľudí vie, že tento akumulátor sa dá nabiť dokonca aj na úroveň mladistvých, a nemusíte k tomu robiť diabolské veci.

Čo by bolo, keby naše energetické centrály na výrobu energie postupne skrachovali a zastavili by sa? Dôsledky by boli nepredvídateľné. Náš svet, v nedostatku energie, by začalo zomierať. Je to ľahké uznať, len stačí sa zamyslieť na zastavenie potravinárskeho priemyslu, dodávku a predaj potravín: za pár dní by sme nemali čo jesť. Zastavilo by sa kúrenie a osvetlenie. Skolabovala by správa verejných vecí, polícia a vojsko.

To isté sa deje aj s ľudským telom, ak mitochondrie, ako energiu vyrábajúce továrne, začínajú ukončovať svoju činnosť. V mitochondriách sa cukor, tuky a proteíny konvertujú na ATP (adenozín trifosfát) pomocou kyslíka, , táto molekula je hlavným zdrojom energie pre všetky bunky a bunkové procesy. (Vlastná poznámka: Korektnosť káže, aby som článok zverejnil v plnej verzii. Týmto člnkom som mal v úmysly oboznámiť čitateľa o dôležitosti vitamínu-B3. Môj názor a presvedčenie o absolutizme tvorby energie pre ľudský organizmus len formou ATP je iný, o ktorom môžete čítať v časti Evolučné kódovanie III.). ATP je palivo, bez ktorého nefunguje telo a ATP je produkovaný mitochondriami. V bunke je 200 až 2000 takýchto malých elektrární a ak sa ich počet zmenší, hovoríme o starnutí organizmu. Vysoko energetické orgány, ako je mozog, srdce, pečeň a kostrové svalstvo, obsahujú v prepočte na bunku, väčšinu mitochondrií, takže príznaky starnutia prichádzajú vždy prvýkrát z týchto oblastí. Keď mozog, srdce, pečeň, pankreas, obličky začnú ukončovať svoju činnosť, základnou príčinou je vždy narušená základná funkcia mitochondrií.

Mitochondrie, ktoré pozostávajú z malých bielkovinových a enzymatických bunkových orgánov, opisuje samostatný súbor DNA. Keď hovoríme o ľudskom genóme, myslíme na súbor DNA, ktorý určuje štruktúru a funkciu tela. Stabilita tejto DNA je zabezpečená množstvom ochranných mechanizmov, t.j. mechanizmov na opravu zranení a mutácií. Oproti tomu DNA súbor, generujúci tvorbu mitochondrií, nedisponuje takouto ochranou, t.j. mtDNA je menej chránená proti rôznym oxidačným škodám (Pieczenik a Neustadt, 2007). Keďže počas života dôsledkom rôznych zranení je stále viac poškodených mitochondrií, takto proces starnutia je spôsobený tým, že kvôli čoraz viac narastajúcemu poklesu energie majú biochemické procesy nedostatok potrebnej energie na uskutočnenie a dokončenie svojich procesov, alebo procesy prebiehajú s menšou intenzitou, čo je z pohľadu cieľa jedno a takmer to isté.
S modernou podobnosťou povedané, ako aj energetický systém spoločnosti môže byť napadnutý dobre nasmerovaným počítačovým vírusom, tak aj energetický systém tela môže byť zničený jedinou látkou, nedostatkom vitamínu B3. Pellagra je ochorenie z nedostatku B3, ktorá vedie k smrti, ak nie je liečená. Poučenia, z ktorých vyzdvihnem len niektoré, môžu byť znakom čiastočného nedostatku B3: vypadávanie vlasov, porucha spánku, zmätenosť, agresia, nepokoj, pohnútka argumentovať, citlivosť na zápach, fotosenzitivita, emocionálne poruchy, poruchy koordinácie, srdcová slabosť, demencia. Sú to známe každodenné príznaky, ktoré môžu byť samozrejme spôsobené aj z rôznych iných dôvodov, ale ak nekonzumujete vitamíny B, potom prvou vecou na ktorú môžete myslieť, je nedostatok vitamínu B3. Vitamín B3 je primárne prítomný v mäse a vajciach, ale telo ho môže syntetizovať aj z tryptofánu.
Hill a Williams (2017) na obrázku poukazujú na príznačnú pararelu starnutia : Prečo práve vitamín-B3 je tak dôležitý? NAD (nikotínamid adenínový dinukleotid) náš organizmus vyrába z vitamínu B3, bez ktorého sa náš energetický systém zrúti, pretože NAD je nevyhnutný pre funkciu mitochondrií. NAD je tiež potrebná na syntézu DNA a opravu DNA, takže jedným z následkov nedostatku NAD je proliferácia(novotvorenie buniek) zmutovaných DNA a z nej následne rakovina. Podľa niektorých názorov nie je dobré brať veľa B3 v prípade rakoviny, pretože poskytuje dodatočnú energiu pre rakovinové bunky (Poljsak, 2016). Zároveň Otto Warburg už v dvadsiatych rokoch 20. storočia popísal, ako rakovinové bunky získavajú energiu bez kyslíka, fermentáciou cukru. Dnes vieme, že mitochondrie používajú kyslík na získanie energie, preto prvým krokom rakoviny je snaha poškodiť mitochondriálne funkcie. Pretože vitamín B3 môže byť použitý na obnovenie mitochondriálnych funkcií (napr. ťažkú pellagru vit.-B3 môže rýchlo vyliečiť), iní veria, že vitamín-B3 môže tiež pomôcť obnoviť normálnu funkciu buniek (Son a spol., 2017).

Podľa zhrnutia Pieczenika a Neustadta (2007) nasledujúce príznaky naznačujú funkčnú poruchu mitochondrií rôznych orgánov:

Svaly: ochabnutosť, slabosť, kŕče, svalová bolesť, ovisnuté očné viečka, ophtalmoplegia (slabosť alebo paralýza očného svalstva)
Mozog: Zaostalosť vo vývoji, mentálne postihnutie, autizmus, demencia
epilepsia, neuropsychiatrické poruchy, slabosť mozgového svalstva, migréna, mŕtvica, udalosti mŕtvice
Nervy: neuropatická bolesť a slabosť (ktoré môžu byť periodické), akútne a chronické demyelinizačné procesy, polyneuropatia, nedostatok hlbokých reflexov, neuropatické tráviace poruchy (reflux, zápcha, mdloby, nadmerné potenie alebo jej nedostatok, abnormálny regulácia teploty)
Obličky: Strata acidifikácie, strata proteínov, horčíka, fosforu, vápnika a ďalších elektrolytov cez moč
Srdce: narušenie prenosu nervových signálov, zväčšenie srdca, zlyhanie srdca
Pečeň: nízka hladina cukru v krvi, porucha glukoneogenézy, nealkoholické ochorenie pečene
Oči: neuropatia zrakového nervu, retinitis pigmentosa
Uši: zhoršenie sluchu
Pankreas: Diabetes, deficit pankreatických enzýmov
Na úrovni organizmu: neschopnosť priberať, nízka výška, únava, ťažkosti s dýchaním, príležitostná dýchavičnosť

Choroby a stavy, pri ktorých hrá funkciu mitochondriálna dysfunkcia:

cukrovka
Huntingtonova choroba
Rakovina, vrátane rakoviny pečene vyvolanej hepatitídou C
Alzheimerovej choroby
Parkinsonova choroba
Bipolárna choroba
Schizofrénie
Starnutie
Úzkostné poruchy
Nealkoholický pečeňový tuk
Kardiovaskulárne choroby vrátane aterosklerózy
Odbúravanie svalov
Neschopnosť trénovať, rýchla únava
Únava vrátane syndrómu chronickej únavy, fibromyalgia

Samozrejme, tieto patologické procesy sú viacfaktorové, ale podľa súhrnného záveru Rajman a spol. (2018), v uvedených patologických obrazoch došlo k zlepšeniu po zvýšení hladín NAD. Napríklad nastal pokles triglyceridov , pri deštrukcii obličiek nastal pokles hladiny fosfátu, zlepšili sa hodnoty eGFR, znížilo sa riziko srdcového infarktu, zlepšil sa stav schizofrénie, znížil sa proces zhoršovania stavu Alzheimerovej choroby, nastal pokles rizík vzniku metastáz rakoviny prsníka ako aj recidív vývoja (Rajman et al., 2018). To znamená, že hoci znížený príjem B3 nie je výlučným dôvodom, zvýšenie hladín NAD im určite pomôže.

Prevencia Alzheimerovej choroby?
Hlavnou príčinou Alzheimerovej choroby je vývoj inzulínovej rezistencie v mozgu. Jedným z dôsledkov rezistencie na inzulín je, že do buniek sa dostáva menej inzulínu a pretože počet a funkcia mitochondrií súvisí s hladinami inzulínu, inzulínová rezistencia vedie k zníženiu počtu a funkcie mitochondrií. Chudnutie, šport sú dve také účinky, ktoré znižujú rezistenciu na inzulín a zvyšujú počet mitochondrií (Montgomery a Turner, 2015). Pri Alzheimerovej chorobe, kvôli ubúdaniu mitochondrií , bunky zostávajú bez energie a zomierajú. Štúdiá zacielené na zobrazovacie schopnosti mozgu dokazujú, že najrýchlejšie zomierajú energeticky náročné bunky (vrátane hipocampálnych buniek zodpovedné za pamäť). Keďže mitochondrie nie sú funkčné bez NAD, jedným z Alzheimerových teórií je, že nedostatok vitamínu B3 je jednou z príčin Alzheimerovej choroby. Samozrejme, samotný vitamín B3 nie je schopný úplne kompenzovať deštruktívny účinok inzulínovej rezistencie mozgu, ale môže to byť vážna ochrana.
Viaceré štúdie zistili spojenie medzi príjmom vitamínu B3 starších ľudí a rizikom Alzheimerovej choroby, resp. medzi rýchlosťou mentálneho úpadku.

Morris a kol. (2004) viac rokov sledovali ľudí starší ako 65 rokov, ktorým aktuálny denný príjem vitamínu-B3 vypočítali na základe konzumovanej dennej stravy (Z 815 ľudí, iba 9 užívali vitamín-B3 v tabletách!) V porovnaní s najmenšími spotrebiteľmi vitamínu-B3 (12,6 mg / deň), mali najvyšší (22,4 mg / deň) spotrebitelia o 70% nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby (Morris et al., 2004). U tých, ktorí užívali viac vitamínu-B3, aj mentálny úpadok bol oveľa pomalší.

Spojenie medzi nedostatkom vitamínu B3 a senilitou, zmätenosťou, psychotickými príznakmi je staré pozorovanie. V roku 1941 Sydenstricker a Cleckley liečili 29 pacientov s vysokými dávkami vitamínu B3 (perorálne alebo infúziou), ktorí mali psychotické príznaky, senilitu a zmätok neznámeho pôvodu.
V roku 1941 Sydenstricker a Cleckley liečili 29 pacientov s vysokými dávkami vitamínu-B3 (perorálne alebo infúziou), ktorí mali psychotické príznaky, senilitu a zmätenosť neznámeho pôvodu. Dve tretiny pacientov za pár dní sa úplne zotavili. V roku 1952 Gregory ošetroval dementných a psychotických pacientov s vysokou dávkou (900 mg) vitamínu B3; u nemálo pacientov nastalo významné zlepšenie stavu. V roku 1962 Hoffer s 3000 mg vitamínu- B3/deň zlepšil stav a dokonca aj vyliečil demenciu starších ľudí. U piatich z 15 pacientov sa vyliečili z demencie a ďalších 7 malo výrazné zlepšenie alebo zhoršenie bolo zastavené (Prousky, 2011).

Alzheimerov zvierací model ukázal, že nikotínamid ribozid (ďalej NR), ktorý zvyšuje hladiny NAD, je účinný pri reverzii Alzheimerovej choroby (Hou et al., 2018).

Preto dôrazne odporúčam k tomu užívať citikolin, pretože pri trvalom užívaní zlepšuje duševnú schopnosť (Gareri et al., 2015).

Je vysoká úroveň NAD tajomstvom dlhej životnosti?
Postupom veku sa produkcia NAD neustále znižuje a počet a funkcia mitochondrií sa znižuje v dôsledku akumulácie oxidačného poškodenia. Ako som písal, je to (prirodzený) proces starnutia, v ktorom prakticky funkcie všetkých našich orgánov sa postupne zhoršuje. Keďže neprítomnosť NAD zvyšuje riziko ochorení súvisiacich so starnutím, je logické, že ak zabránime týmto ochorenia, predĺži život. Genetickým rozdielom je možné predísť vyšetrením dvojčiat. U dvojčiat preukázali, že obezita, vyššie úrovne zápalu a inzulínová rezistencia znižujú hladiny NAD (Jukarainen a kol., 2016). Tieto črty boli spojené s rýchlejším starnutím a vznikom rôznych degeneratívnych ochorení. Vekom sa NAD znižuje aj z iných dôvodov, napr. hladina enzýmu CD38 sa zvyšuje s vekom a tento enzým rozkladá NAD.

Ak by sme mohli zvýšiť produkciu NAD, mohli by sme spomaliť starnutie? V skutočnosti by sme mohli byť zase mladí?

Štúdie ukázali, že znížený príjem kalórií predlžuje život, zlepšuje funkciu orgánov, znižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje inzulínovú rezistenciu atď. Tento efekt organizmus dosahuje cez sirtuínové proteíny, ktoré regulujú metabolické procesy tela, mitochondriálne funkcie plus aj iné rôzne účinky. NAD je však potrebný pre zvýšenú funkciu sirtuínov (Sack a Finkel, 2012) a zároveň znížený príjem kalórií taktiež zvyšuje hladiny NAD. To isté platí pre zvýšenú fyzickú aktivitu alebo šport: ich účinky predlžujú životnosť a zvyšujú hladinu NAD (Rajman et al., 2018). To znamená, že za dvoma známymi účinkami predlžujúce životnosť, stojí zvýšená aktivita NAD.

Yaku a spol. (2018) zhrnuli svoje experimenty na zvieratách, v ktorom dokázali, počnúc mozgom až po svaly, že zvýšené hladiny NAD zabraňujú bunkovú smrť, mentálny úpadok, stratu svalstva, zhoršenie kontroly hladiny glukózy v krvi u starších pacientov, zabraňujú stratu sluchu, katarak v očiach (Yaku a mtsi). , 2018).

Dávkovanie NR pre myši, premietnutím na človeka, ide o 4-ročné predĺženia života (Zhang a spol., 2016). Skôr začaté dávkovanie by pravdepodobne prinieslo ešte lepšie výsledky.
V každom prípade, ak zvýšenie úrovne NAD zabraňuje starobným chorobám, už sme vyhrali veľa, pretože aj ten žije ďalej, kto je zdravý.

Ako zvyšujme úroveň NAD?
Niacín a niacinamid sú dve známe verzie vitamínu B3. Nevýhodou toho prvého je, že už pri užití 50 mg, spôsobuje začervenanie pokožky a svrbenie, obidve vo vyšších dávkach zaťažuje pečeni a môžu spôsobiť poškodenie pečene. Súčasné je odporúčanie užívať dennú dávku vitamínu-B3 15 mg /deň a maximálne 35 mg /deň.
Pre zníženie množstva cholesterolu a krvného tuku predpisujú od spomenutých dávok, viac násobok vitamínu-B3 (1000 – 3000 mg), čo veru môže spôsobiť zvýšené hladiny homocysteínu a poškodenie pečene. Problém s týmito dvoma formami B3 je, že znižuje hladiny metylových skupín v tele. Metylová skupiny je potrebná pri mnohých dôležitých biochemických procesoch a ak jej úroveň je nízka, biochemické procesy nebudú ukončené.

Oproti tomu NR (nikotínamid ribozid) je bezpečný, dokonca aj v dávke 1000-2000 mg /deň (Dollerup a spol., 2018, Martens a spol., 2018) a nevyprázdňuje zásoby metylových skupín. V štúdii z r.2016 zistili, že v sledovanej skupine už dávkou 300 mg NR sa môže dosiahnuť efekt, ekvivalentný dávke 1000 mg.
(Zdroj: Trammell a spol., 2016)

Chris Masterjohn odporúča, aby v prípade, ak niekto chce užívať niacín alebo niacínamid, mal by spolu s nimi brať aj Trimethylglycín, aby nahradil vyprázdnenú metylovú skupinu. Dá sa zabezpečiť ako výživový doplnok. Je dôležité, aby ste užíval aj ďalšie vitamíny B, pretože mnohé z nich sú zapojené do procesu výroby energie v mitochondriách.

Nikto nech nečaká okamžitý účinok, pretože sa musí obnoviť výroba energie buniek. Môžeme procesu omladzovania pomôcť s pravidelnými cvikmi a postupným chudnutím.
Ak by sa ma niekto spýtal, že kde sa dá zohnať nikotínamid ribosid, na moju najväčšiu ľútosti neviem pomôcť, lebo ak by som tu uviedol internetový obchod, ktorý predáva predmetný produkt, Úrady ba sa okamžite prihlásili, že porušujem zákon z dôvodu, že pripisujem liečivú silu konkrétnym produktom, a dobre by ma pokutovali. Preto radšej odporúčam, aby ste produkt hľadali vo vašom obľúbenom obchode s vitamínmi alebo len jednoducho cez google. V súčasnosti nepoznám slovenskú spoločnosť kt. by predávala tento produkt, ale možno že sa mýlim. Zo skúsenosti neodporúčam Amazon.com, kvôli rabovaniu balíkov, a nereagujú na sťažnosť.

Pridaj komentár