Prečo zriaďujeme Inštitút pre vedeckú slobodu

Publikované:10.jan.2019,17:51
Zdroj:Sayer Ji, Founder of GreenMedInfo.com
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Peter C. Gøtzsche je spoluzakladateľom Cochrane Collaboration – organizácie, na ktorú som sa v minulosti odvolával na poskytovanie vysoko kvalitných a (relatívne) bezplatných informácií o lekárskych zákrokoch, vrátane dôkazov šokujúcich nedostatkov o očkovaní proti chrípke. Tiež sa vyjadril ku korupčným deštrukčným vplyvom farmaceutického priemyslu v medicíne a prírodných vedách a Big Pharma nazval „organizovaným zločinom“.

Odvtedy, čo Nadácia Gates (ide o nad.Bill Gatesa-vl.pozn) „darovala“ 1,15 milióna pre nadáciu, bola ohrozená pozícia angažovanej časti priemyselného odvetvia nadácie, ktorú nedávno ilustrovali audit očkovania proti HPV, ktorý je plný mimoriadne spornými metodickými predpojatosťami, nedostatkov a záverov a v ktorom sám Peter –ako spoluautor správy, odhaľuje tieto očividné strašné problémy. Bolo len otázkou času, kedy sa ukončí spolupráca a pokúsia sa diskreditovať Petra. A teraz prišiel ten čas.
Nižšie Peter popisuje „vedeckú vraždu“, ktorú predstavuje jeho prepustenie, ako aj jedno pozitívne oznámenie súvisiace s nadchádzajúcim stretnutím, ktoré bude 9. marca v Kodani, aby otvoril nový inštitút s názvom Inštitút pre Vedeckú Slobodu. Požiadal ma (píše Sayer Ji), aby som vás kontaktoval a ziastil, či sú medzi čitatelmi GreenMedInfo, ktorí by sa rád zúčastniť podujatia, s možnosťou získať informácii z prvej ruky? Ak áno, kontaktujte ma a oznámte nám to!
To, čo Peter a naša komunita ako celok potrebujú viac než čokoľvek iné, je, aby ľudia zdieľali stretnutie ďaleko a široko a podporovali toto verejné úsilie tým, že budú darovať pre spoločnú finančnú kampaň.

S pozdravom
Sayer Ji,
Zakladateľ

Tu je prípis Peter Gøtzsche-ho, Why We’re Establishing an Institute for Scientific Freedom;Thursday, January 3rd 2019 at 3:15 pm

V tomto dôležitom vyhlásení Peter C. Gøtzsche, nedávno vyhnaný spoluzakladateľ Cochrane Collaboration, vysvetľuje, prečo vytvára Inštitút pre vedeckú slobodu – niečo, začím GreenMedInfo stojí na 100%. Prečítajte si, zdieľajte a zvážte, či prispejete k tomuto nezávislému projektu financovanému verejnosťou.

Vedecká sloboda, čestnosť a bezúhonnosť sú neustále napadnuté, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, v ktorej dominuje drogový priemysel a iné hospodárske záujmy. Ako som zdokumentoval v mojich knihách a inde, výsledkom toho je, že naše lieky na predpis sú treťou hlavnou príčinou smrti, po srdcových ochoreniach a rakovine a že používanie psychiatrických liekov spôsobuje viac škody než dobre. Vedecký novinár Robert Whitaker ukázal, že vo všetkých krajinách, v ktorých bol tento vzťah preskúmaný, sa zvýšila počet ľudí s invalidným dôchodkom z dôvodu problémov s duševným zdravím a zároveň sa zvýšilo užívanie psychiatrických liekov. Psychiatr Peter Breggin ukázal, že pravdepodobne všetky psychiatrické lieky môžu spôsobiť dlhotrvajúce poškodenie mozgu, čo môže vysvetliť, prečo používanie týchto liekov znemožňuje ľuďom žiť normálny život.
Problémy s dôveryhodnosťou výskumu sa neobmedzujú na zdravotnú starostlivosť. Je ich všade hojne a ľudia, ktorí mnohokrát prichádzajú k nevítaným výsledkom, vyzývajú ich, aby zmenili svoje výsledky s dôrazom naz politické dôvody, alebo výsledky nezverejnili, aby ich finančné prostriedky neprepadli.
Cochrane Collaboration systematicky publikuje prehľady o prínosoch a škodách intervencií zdravotnej starostlivosti. Pred 25 rokmi som založil túto partnerskú organizáciu. Po dosiahnutí určitej veľkosti však ideálistické organizácie často začínajú fungovať spôsobom, ktorý je diametrálne odlišný od ich pôvodnej charty. Myslím si, že sa to stalo aj v prípade spoločnosti Cochrane. V januári 2017 som bol zvolený do správnej rady Cochrane s väčšinou hlasov všetkých 11 kandidátov, aj keď som bol jediný, kto kritizoval vedenie Cochrane vo svojom volebnom vyhlásení. Bolo to znamenie rastúcej nespokojnosti s vedením členov.
Pri odplatách za môj pokus o zmenu spoločnosti Cochrane späť k pôvodným koreňom, som bol 13. septembra 2018 vylúčený z Cochrane Collaboration po demostračnom procese vedenej správnou radou Cochrane, ktorá bola s najväčšou pravdepodobnosťou nelegitímna.

Moje vyhostenie bolo výsledkom boja o moc medzi dvoma frakciami. Jeden, vedený generálnym riaditeľom spoločnosti Cochrane Mark Wilson, je proti otvoreným vedeckým diskusiám o kvalite a spoľahlivosti recenzií spoločnosti Cochrane a kladie dôraz na „značku“ a „podnikanie“, a nie na získanie správnej vedy. Druhý, pod mojím vedením, chcel priniesť Cochrane späť k svojim základným hodnotám ako: slobodná vedecká diskusia; žiadne finančné konflikty záujmov pre autorov recenzií spoločnosti Cochrane vo vzťahu k spoločnostiam, ktorých produkty hodnotia; a otvorenosť, transparentnosť, demokracia a spolupráca. Táto záležitosť bola obsiahnutá vo veľkých časopisoch, vrátane Science, Nature, BMJ a Lancet (ako formát PDF- vl.pozn.). (Viac podrobností a časový harmonogram udalostí nájdete na mojej webovej stránke Deadly Medicines.)
Napriek veľkej podpore som stratil boj o moc. Ak to je dôvod, kvôli čomu ma dánska zdravotnícka služba chce vyhodiť, potom Dánsko podporuje novú líniu „jedného hlasu“ spoločnosti Cochrane, nedostatok vedeckých diskusií a vzťahov, ktoré sú príliš blízko k farmaceutickému priemyslu, čo by nastolil stav, že Cochrane je zbytočnou, nepotrebnou organizáciou.
Napriek tomu, že moja advokátska kancelária spoločnosti Cochrane ma oslobodila od všetkých poplatkov, ktoré vzniesli proti mne, bol som napriek tomu vykázaná a môj zamestnávateľ, Rigshospitalet, mi pridal urážku, keď že mi ohlásil, že budem prepustený z iného dôvodu (PDF) ako to Mark Wilson pôvodne chcel. Vieme to preto, lebo môj právnik dostal prístup k e-mailovej korešpondencii prostredníctvom zákona o slobode informácií.
Bohužiaľ, nemocnica ho chce potešiť. To už prekračuje všetky medze, že osoba v Londýne takýmto spôsobom zasahuje do vnútorných záležitostí v inej krajine a zamestnávania osoby, ktorá je vyplácaná dánskymi vládnymi peniazmi.
31 riadiacich pracovníkov strediska v Španielsku a Latinskej Amerike požadovalo nezávislé vyšetrovanie „Cochrane“ procesu proti mne, ktoré rada zamietla, pretože takéto vyšetrovanie by viedlo k jeho zániku. Sťažovala som sa na Komisii pre charitu v Anglicku o závažnom a nesprávnom správaní, ktorého sa dopustil generálny riaditeľ spoločnosti Cochrane Mark Wilson a správna rada, ktorí porušili všetky kľúčové pravidlá pre charity a spoločnosť Cochrane.
Viac ako 9000 podpisov bolo zaslaných dánskemu ministrovi zdravotníctva s požiadavkou na zrušenie môjho prepustenia s tak významnými menami ako spoluzakladateľ Cochrane Sir Iain Chalmers, šéfredaktor BMJ Fiona Godlee, poslankyňa Európskeho parlamentu Margrete Aukenová, ktorá urobila veľa v záujme toho, aby sprístupnila údaje výskumníkom, psychiatriovi Davidovi Healyovi, ktorý je jeden z popredných a uznávaných svetových odborníkov na psychiatrické lieky a Johnom Ioannidisom zo Stanfordskej univerzity, ktorého meno vo svete sa najviac skloňuje vo výskume pre oblasť zdravia.
Som presvedčený, že moje blížiace sa prepustenie je snahou umlčať jeden dôležitý hlas v diskusii, rovnako ako moje vyhnanie z Cochrane Collaboration. Vedenie spoločnosti Cochrane bolo veľmi rozčuľované, že som zverejnil odôvodnenú kritiku revízie očkovacích látok proti HPV v Cochrane a povedali mi, že je to zlý spôsob, ako kritizovať vedeckú prácu kolegov, keď ste členom správnej rady alebo riaditeľ spoločnosti Cochrane. Je zrejmé, že ide o vedeckú cenzúru.
Pri preskúmaní randomizovaných štúdií, ktoré sme dostali od Európskej agentúry pre lieky, sme preukázali, že HPV vakcíny môžu spôsobiť vážne neurologické poškodenia, ktoré podľa úradov, neexistuje. Vydali sme to tiež ako publikáciu a doktorandskú dizertačnú prácu a výsledky sme prezentovali na našom sympóziu na 25. výročie v Rigshospitalet dňa 12. októbra.
Paľba na mňa vysiela nešťastný signál, že ak sú vaše výsledky výskumu nepríjemné a spôsobia verejný nepokoj v spoločnosti, alebo ohrozuje zárobky farmaceutického priemyslu, kvôli čomu sa v Dánsku stanú veľmi nepokojným, budete prepustení. Je pozoruhodné, že mnohé dokumenty, ktoré môj právnik získal od ministerstva, prostredníctvom zákona o slobode informácií, sú články, kde sú aktéry zdravotnej starostlivosti, – napr. psychiatri, lekári s konfliktom záujmov, zdravotnícke a liečebné agentúry a vydavatelia časopisov, financované farmaceutickým priemyslom – v kt. za cieľom toho, aby vedeli presadiť svoje vlastné záujmy, sa ma snažia zobraziť ako nedôveryhodného človeka.
Stále dúfam, že dôvod prevažuje a že nebudem prepustený, ale pochybujem. Administrátori uprednostňujú šetriť tvár skôr ako pripustiť, že sa mýlili.
Práve v tejto súvislosti mi Peter Breggin v novembri navrhol, aby sme založili Inštitút pre vedeckú slobodu pod vedením môjho vedenia v Kodani. Tento nový inštitút otvoríme 9. marca 2019 v súvislosti s medzinárodným vedeckým stretnutím. Oznámenie o stretnutí nájdete tu. Z USA, Európy a Austrálie, vrátane Breggina a Whitakera, budú vynikajúci rečníci. Ešte sme sa nerozhodli, ako usporiadať sami seba, pretože to bude závisieť od toho, či budem prepustený alebo nie, ale máme veľké očakávania.

Podporte prosím túto aktivitu Kampaň pre vedeckú slobodu.

Prispievať môžete tu: //www.gofundme.com/scientific-freedom

Pridaj komentár