Benígna prostatická hyperplázia

Publikované:11.januára 2019,12:42
Zdroj:Gábor Szendi; Plaolit magazín životného štýlu, 2016/2 Bp.
Koncept a preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Prevencia liečby hyperplázie rakoviny prostaty
Zdravotný problém prostaty, skôr či neskôr, zastihne takmer každého muža. Už prítomný problém sa dá podstatne ťažšie a nebezpečnejšie ošetriť, ako predísť takmer neodvratným problémom. Moderný človek tak narába s týmto problémom, ako človek, ktorý vypadol zo stoposchodového mrakodrapu, a pri každom poschodí konštatuje: zatiaľ som šťastne prežil. A keď už nastal problém, bohužiaľ, západná medicína pri ošetrení a liečení, neprejavuje pružnosť v aplikácií najnovších poznatkov.

Niekoľko myšlienok o paleo-teórii chorôb
Milujeme mýty, ale nie lekárske, lebo od nich zomrie niekoľko stotisíc ľudí. Najväčším omylom západnej medicíny 19-20. storočia je, za príčinu choroby, ktorá sa stala častou, identifikuje faktory, ktoré boli vždy prítomné v ľudskej evolúcii. Príklad: slnečné svetlo, tuk a cholesterol, červené mäso a soľ, pre problémy s prostatou zase androgény. Milióny rokov prítomné faktory nemôžu byť zodpovedné za novovytvorené problémy.

Frekvencia výskytu benígnej prostatickej hyperplázie
Benígne zväčšenie prostaty (ďalej len BPH) je jedena z najčastejších zdravotných problémov, a rakovina prostaty (ďalej len RP) je jedna z najčastejších chorôb z pohľadu mortality mužov. U mužov nad 50 rokov, je výskyt BPH 40-50%-ný, u 80 ročných je to už 90%.(1) Podobne rastie aj frekvencia výskytu RP.

Frekvencia výskytu rakoviny prostaty
V minulosti, rakovinu prostaty objavili počas chirurgického zákroku hyperplázie prostaty: pri nevyhnutných chirurgických zákrokoch, u 25% z nich, konštatovali RP.(2) Frekvencia RP začala prudko stúpať, keď zaviedli meranie prostatického špecifického antigénu (PSA). Jeho zvýšená hladina, často je dôsledkom bezpríznakovej RP. Z jedného veľkého štúdia vysvitlo aj to, že napriek normálnej hladine PSA, 15% mužov má RP. Na základe dôkladných skríningoch a pitevných štúdiách zomrelých z iného dôvodu sú odborníci toho názoru, že keby človek žil 100 rokov, 100% mužov by mal zistiteľnú RP.(3)
Nevýhodou tohto testu je skutočnosť, že zvýšené hodnoty PSA nie sú výlučne iba pri rakovine prostaty. Zvýšenie môže spôsobiť aj zápal prostaty, môže nastať po masáži prostaty, alebo pri nezhubnom zväčšení prostaty. https://www.slovenskypacient.sk/rakovina-prostaty-vsetko-co-ste-nechceli-ale-musite-vediet/

Treba ale rozlíšiť bezpríznakovú RP od tých, ktoré produkujú klinické sťažnosti. Pitevné výsledky mŕtvych z iného dôvodu, u ktorých našli RP, dokazuje to, že by bolo zbytočné počas ich života detektovať a liečiť rakovinu, lebo až do smrti zostali latentné. Pochybnosti o oprávnenosti a užitočnosti skríningových testov ukazujú, že pomocou nich zistené rakoviny prostaty, v 84%-tách boli prediagnostikované, t.j. počas života pacienta by nebol spôsobil sťažnosti, to znamená, že skríningy vedú k zbytočnej liečbe a riziku z ošetrenia.(4)
Rakovina prostaty na Slovensku každoročne sa diagnostikuje približne u 1200 mužov, ročne zomiera okolo 500 mužov na rakovinu prostaty, ktorá sa diagnostikovala v minulosti. Počet novozistených prípadov rakoviny prostaty prepočítaný na 100 000 mužov v jednom roku je približne 40. To nás v Európe zaraďuje medzi krajiny so stredným výskytom rakoviny prostaty. Spravidla rakovina prostaty sa vyskytuje u starších mužov; 4 z 5 karcinómov sa diagnostikujú
mužom starším ako 65 rokov.
http://vou.sk/wp-content/uploads/2014/02/rakovina-prostaty-2011-5-vyd.pdf ,    http://zivot.cas.sk/clanok/10736/rakovina-prostaty-je-treti-najcastejsi-karcinom-slovakov (;2011)

Zemepisný rozptyl RP, menovite, že v Nórsku zomrie dva krát toľko ľudí na túto chorobu ako, napr. v Taliansku alebo Španielsku, naznačuje dôležitosť medzi rizikovými faktormi, nedostatok vitamínu-D.6

Teória vývoja benígnej prostatickej hyperplázie a rakoviny prostaty

Prebieha živá diskusia o dôvodoch vzniku oboch patológií a o tom, či BPH je stav, ktorý predchádza RP, že je rizikovým faktorom, alebo prípadne medzi dvoma léziami ani nie je žiadny vzťah. Hoci o BPH sa dá ťažko zistiť, že či je príčinou RP, ale niet pochýb o tom, a potvrdzuje to aj rad štúdií, že po BPH s veľkou pravdepodobnosťou nasleduje RP.(7)
Súčasná oficiálna medicína BPH a RP vysvetľuje celkovým efektom androgénov, stimulujúce delenie buniek prostaty. Podľa toho, viac desať rokov vyvíjajúci vplyv androgénov (testosterón a dihydrotestosterón) vedie k takej hyperplázii, že už spôsobuje klinické sťažnosti, resp. k bunkovej proliferácii.(8)

Urológ Charles B. Huggins uskutočnil na psoch testy, u ktorých po kastrácii už pri vyvinutej BPH nastala regresia. Neskôr testovali túto metódu aj na ľuďoch: kastráciou, buď podávaním estrogénu, a dnes s tzv. chemickou kastráciou, t.j. zastavením produkcie pohlavných hormónov, u časti prípadov sa dalo dosiahnuť spomalenie BPH alebo zhoršenie RP.(9)

Túto teóriu podporilo aj viac iných skúseností. Medzi inými aj jedno vyšetrenia eunuchov, kde preukázali, že prakticky nemali hmatateľný rozmer prostaty.(10) Medzi inými vysvitlo aj to, že u mužov, ktorí z genetickej chyby nemali enzým 5 alfa-reduktáza, vonkajšie pohlavné znaky sa u nich začali vyvíjať len v puberte ( dovtedy ich vychovávajú ako dievčatá ),(11) a prostatu majú celý život nevyvinutú. To poukázalo na to, že dihydrotestosterón, konvertovaný z testosterónu enzýmom 5 alfa-reduktáza, zohráva oveľa dôležitejšiu úlohu pri vývine vnútorných a vonkajších pohlavných orgánov, takto aj pri zväčšení prostaty. Inhibítory enzýmu 5 alfa-reduktáza (finaszterid, dutaszterid) boli vyvinuté na základe tohto poznania – účinne znižujú rozmer prostaty.(12)

Vyvrátenie účinku androgénnej teórie
Z evolučného hľadiska sa nezdá byť logické, že BPH a RP by prežilo milióny rokov, keď v 40-50-tich rokoch života mužov je už tak často prítomná BPH a RP. Nie je náhoda, že na patologickú analýzu doposiaľ nenašli vhodný model z okruhu cicavcov, lebo odhliadnuc od najvernejšieho priateľa človeka – psa, medzi cicavcami sa nevyvinie BPH.(13) Nezdá sa príliš logické ani to, že BHP a RP sa vyskytuje u mužov vo veľkom pomere, keď pokročilým vekom klesá ich hladina endrogénov. Na základe teórie by sme mali očakávať, že dôsledkom značne vysokej hladiny endrogénov v mladom veku, mal by byť častý výskyt oboch problémov, ale nie je to tak.

Skúsenosti získané od prírodných ľudí
Sú veľmi náučné prieskumné práce u rôznych kmeňov, domorodcov. Benjamín Trumble a spolupracovníci, robili prieskum u kmeňa Tsimany v Bolívii, a zistili, že u nich je hladina testosterónu nižšia ako je u nás, a ktorá pribúdajúcimi rokmi príliš neklesá, kým vo vyspelých krajinách medzi mladými je hladina testosterónu podstatne vyššia, ale vekom značne rýchlo začína klesať.
Aj u iných kmeňov- prírodných ľudí(14-16) alebo u národov nežijúci západným životným štýlom, je hladina nižšia, a naznačuje klesajúci trend.(17) Dá sa predpokladať, že výsledky získané u kmeňa Tsimany, sa dajú rozšíriť aj na iné kmene prírodných ľudí.
Rozmer prostaty mužov u kmeňa Tsimany, narastá pomalším tempom, ako u mužov, žijúci západným štýlom života, a u 60-80 ročných mužov je pomer väčšieho rozmeru prostaty 31,7%-ný, kým 76% americký mužov má väčší rozmer prostaty o 20cm3, ( 20 cm3 považujú za normálnu hornú hranicu rozmeru prostaty). U Tsimani 0,56%, zatiaľ u amerických mužov 20% mali väčší rozmer prostaty ako 40 cm3; (18)
Značne zaujímavým výsledkom autorov je aj to, že takmer dva krát častejší bol výskyt BPH u tých, u ktorých našli vysokú hladinu HbA1c (marker, naznačujúci priemernú hladinu krvného cukru). Zvýšenie hladiny HbA1c o 1%, zodpovedalo 20-ročnému nárastu prostaty.
Sama o sebe táto štúdia naznačuje, že životný štýl podľa evolučného plánu nás ochráni nie len pred ostatnými civilizačnými chorobami, pretože aj BPH a RP sú záležitosťou civilizačných chorôb. To, že tieto patologické zmeny sú charakteru poškodenej/zlej životosprávy, potvrdzuje to rad epidemiologických údajov.
V Číne, na základe 1900 pitiev ešte z roku 1936, BPH mala častosť výskytu 6,6%,(19) kým v r. 1993 , BPH bolo potvrdené v priemere u 30,5% mužov.20 V regióne Južnej Kórei, na vidieku je podstatne nižší výskyt BPH ako v mestách.(21,22) Aj vo všeobecnosti, BPH na vidieku sa vyskytuje v menšom počte ako v mestách, čo naznačuje úlohu príčinnej súvislosti rozdielov životných štýlov.(23)
To isté sa rysuje v častosti výskytu RP aj vo svetovom meradle, čo bolo obzvlášť zrejmé pred zavedením skríningových testov PSA.(24) Jedna analýza z r. 2012, pozostávajúca zo 16-tich meraní, zameraná na častosť výskytu RP na vidieku a v meste, taktiež potvrdila skoršie výsledky, t.j. že v okruhu mužov žijúci v mestách, je častejšia RP.(25)
Celkovo to naznačuje, že dôvodom BPH a RP je oveľa skôr životný štýl, ako dôsledok súhrnu vplyvov androgénov trvajúce viac desaťročí.26 Potvrdzujú to aj tie migračné štúdiá, ktoré dokazujú to, presťahovanie sa z oblasti s nízkym rizikovým stupňom, na miesto s vysokým rizikovým stupňom, prisťahovalcom sa zvýši riziko vzniku RP.(26)
Dobre hmatateľné je, že lekársko-vedeckí teoretici neberú ohľad na fakty, ktoré spochybňujú androgénovú teóriu len preto, aby teória zostala naďalej udržiavaná.

Spochybnenie androgénovej hypotézy BPH a RP – úloha testosterónu
Ako som písal, enzým 5 alfa–reduktáza vyrába dihydrotestosterón z testosterónu, ktorý je potrebný pre normálnu funkciu prostaty. Pretože pri proliferácii tkanív vznikajú a odumierajú bunky, pre normálny chod prostaty je nutné, aby sa rodili nové bunky.(27,28) Vysvitlo, že hladina testosterónu, prúdiaci v krvi, nie je v spojení ani s merateľnou hladinou dihydrotestosterónu v prostate,(29) ani s rizikom BPH a RP. Pri liečbe BPH a pokročilej rakovine prostaty aplikovaná kastrácia a chemická kastrácia vo väčšine prípadov spomaľuje priebeh choroby len na začiatku, a za pomerne krátky čas sa vytvorí rezistentná kastrácia RP, t.j. nadarmo sa zastaví tvorba testosterónu a dihydrotestosterónu, progresia BPH a RP sa nezastaví.(30)
Podľa jedného štúdia, sledovaná 20 rokov, u mužov, u ktorých v sére merali vyššie hladiny testosterónu, mali problémy s močením o 56% menšou pravdepodobnosťou, ako tí, u ktorých merali nižšie hladiny testosterónu.(31) Jedna 10 rokov sledovaná štúdia taktiež potvrdila, že vysoká hladina testosterónu znamenala ochranný faktor proti BPH.(32)
Abraham Morgentaler v roku 2007 zverejnil výsledky už 16-tich štúdií, v ktorých suplementácia testosterónu u starších mužov, nezvýšilo riziko vytvorenia RP alebo riziko zhoršenia stavu.(33) Morgentaler cituje rad štúdií, ktoré – oproti androgénovej teórii-, dokazujú, že riziko RP je vysoká nie v prípade vysokej, ale pri nízkej hladine testosterónu. Odvtedy tieto fakty potvrdili viaceré štúdiá.(34,35) Ako píše, keby z Marsu prišli na zem vedci, okamžite by začali skúmať súvislosť medzi nízkou hladinou testosterónu a RP, pretože BPH a RP sa stáva častou v okruhu mužov po poklese hladiny testosterónu. Charles B. Huggins nazval lekársko-vedeckým mýtom testosterónovú hypotézu, lenže túto konklúziu vytvoril len na základe jedného pacienta.(36) V jednej placebo štúdii bolo preukázané, že v prípade BPH, suplementácia testosterónu spôsobila signifikanté zlepšenie symptómov, znížil napr. ťažkosti s močením.(37)
Suplementácu testosterónu v staršom veku je dôležité aj preto, lebo s narastajúcim vekom súbežná strata svalovej hmoty, obezita a osteoporóza, sa týmto spôsobom dá predísť, a klesá aj riziko kardiovaskulárnych ochorení.(38)

Úloha dihydrotestosterónu
Iná je situácia s dihydrotestosterónom, ktorej hladina v prostate s narastajúcim vekom neklesá.(39) Na prekvapenie síce v nižšej miere, ale po kastrácii je prítomná v prostate aj naďalej: aj to je jeden z výkladov kastrálnej rezistencie.(40) Dihydrotestosterón sama o sebe je len predpokladom, a nie dôvodom RP,(41) lebo porovnaním vzoriek tkanív z BPH, nenašli rozdiel medzi hladinou DHT bez BPH.(42,43) Pri BPH zohrávajú úlohu také faktory, ktoré narušia v prostate rovnováhu tvorby odumierajúcich a znovu rodiacich buniek, t.j. stupňuje sa rytmus tvorby nových buniek, a znižuje sa odumieranie buniek.(44)
Finasterid a dutasterid – vyvinutý na blokovanie enzýmu, v dramatickej miere vedia znížiť aj rozmer už zväčšenej prostaty,(45) zároveň sa dá úspešne blokovať aj rast RP.(46) Ale preto, že v skutočnosti nie dihydrotestosterón je zodpovedný za problémy s prostatou, možno povedať, že ide o uchytenie a riešenie problému z ľahšieho konca. Napríklad veľa diskutovanou témou je, že prečo majú afroameričania vyššie riziko RP ako bieli,(47,48) keď hladiny testosterónu aj dihydrotestosterónu majú rovnaké.(49) Odpoveďou je nízka hladina vitamínu-D. Afroameričania ochorejú aj na iné druhy rakoviny oveľa častejšie.(50)

Civilizačné dôvody patologických zmien štruktúry prostaty
Človek západnej kultúry, oproti prírodnému obyvateľstvu rôznych kmeňov, sa líši v podstate v nadmernej konzumácii uhľohydrátov, v deficite vitamínu-D, v zlom pomere omega-6: omega 3, v nedostatku pohybu a že sa aktívne vyhýba slnečnému žiareniu. Dôsledkom je obezita, vysoká hladina krvného cukru,-inzulínu,- IGF a zápalu ( v celku vysoká intenzita metabolického syndrómu). O úlohe endogénnych disrupcií a iných škodlivých chemických vplyvov sa tento krát nebudem zmieňovať, lebo nie tieto považujeme za rozhodujúce faktory.

Metabolický syndróm
Štúdium Aleksandra Rył a spolupracovníkov označila metabolický syndróm za dvojnásobné riziko vzniku BPH.(51) Jan Hammarsten a spol. v prípade každého elementu metabolického syndrómu, zistil zvýšené zväčšenie prostaty. V prípade cukrovky rýchlosť narastania bol takmer dvojnásobný oproti tým, ktorí nemali cukrovku.(52) V celku, za výsledok štúdia považujú metabolický syndróm ako súčasť BPH.

Obezita
Náklonnosť na BHP predurčuje predovšetkým centrálny (brušný) tuk. Väčší priemer drieku ako 90 cm, keď ide spolu s s väčším ako 25kg/m2 BMI, potom znamená už päť násobné riziko na vznik BPH.(53) Ak porovnáme rozmer drieku pod 90 cm a nad 100 cm, pacienti s driekom nad 100 cm majú rozmer prostaty o 40% väčší, dva krát vyššiu hl. PSA, a majú o 68% viac sťažností prostatického pôvodu ( napr. urinárne ťažkosti).(54) Väčší pomer driek/boky, znamená trojnásobné riziko vyšších údajov PSA, čo je náznakom zväčšenej, alebo signálom lézii prostaty.(55) Síce počiatočné štúdiá, obezitu nenašli ako rizikový faktor RP,(56) ale keď oddelili od seba lokálne rakovinové lézie od ťažkých alebo RP s metastázami, bolo jasné, že obezita predstavuje vážne riziko na posledne menované.(57) V jednom štúdiu obézni ľudia (25 < BMI < 30) o 1,4 krát, chronicky obézni ( BMI > 30) o 3,5 krát pravdepodobnejšie trpeli na BPH.(58) Obézni ľudia zomierajú o 30-40% väčšou pravdepodobnosťou na RP.(59) V prípade chorôb prostaty, 10%-né zníženie telesnej váhy znamenalo podstatné zlepšenie symptónov.(60)

Metabolizmus cukru
Druhým faktorom metabolického syndrómu je porucha látkovej výmeny (metabolizmus) cukru. Hladina krvného cukru na lačno, nad 6,2 nmol/l, znamená 2,5 väčšie riziko na BPH.(61) Vysoká hladina inzulínu, je taktiež nezávislým rizikovým faktorom BHP.(62) Cukrovka II.-ho typu (vysoká krvná hladina cukru a inzulínu) podľa jedného štúdia, znamenala 1,5 – 3- násobné riziko na BPH.(63) Ľudia s BPH, oproti zdravým, majú dva krát väčšiu hladinu inzulínu, a dva krát väčší rozmer aj prostaty.(64)
Vysoká hladina inzulínu ide spolu aj s vysokou hladinou IGF, a obidve sú rastúce faktory. Ľudia s najvyššou hladinou IGF, majú 2,6 krát vyššie riziko na RP.(65) Ale u mladších ako 60 rokov, pri najvyššej hladine IGF, znamená už štvornásobné riziko na RP.(66)

Úloha estrogénu
Ako sme mohli vidieť, vysoká hladina testosterónu nie je priťažujúcim, ale ochranným faktorom proti léziám prostaty. V tukových tkanivách testosterón sa konvertuje na estradiol ( najsilnejší ženský pohlavný hormón), t.j. v sére cirkulujúci estradiol je úmerný obezite.(67) Vysoká hladina estradiolu je samostatným rizikovým faktorom BPH.(68) Disponuje alfa a beta receptormi, a naviazaním na alfa receptor, stimuluje rast prostaty, resp. v rakovinovú degeneráciu.(69) Blokovaním alfa receptoru, dokázateľne sa dá predísť vytvoreniu RP, resp. pomáha v útlme progresie RP. 12 mesačným ošetrením dosiahli zmenšenie nádoru o 48%.(70) V krvi  meraná vysoká hladina estradiolu, znamenala štvornásobne vyššie riziko na ťažkú RP.(71) Vo svetle týchto faktov je dosť bizarné, že pri ošetrení rakoviny prostaty podľa endrogénnej teórie, ako doplňujúce liečenie, mnoho krát aplikujú estrogén, čo považujeme za explicitne (výslovne, zreteľne ) karcinogénny.(72) Paras Singh a spol. upozornili na dôležitú súvislosť: v štúdii, pri aplikácii finasteridu – blokátora enzýmu 5 alfa-reduktázy, v podstatnej miere sa znížil výskyt a závážnosť BPH, ale relatívne o 10 % narástla intenzita ťažkej, metastázujúcej RP. Jej dôvodom môže byť, že vplyvom liečenia vzniklo viac estradiolu, čo spôsobilo zvýšenie rizika RP.(73) V dôsledku toho, nestačí znížiť len hladinu dihydrotestosterónu, ale cez elimináciu aromatáz-enzýmu, treba znížiť aj premenu testosterónu na estradiol.

Úloha zápalu
Zápal je taktiež dôležitým faktorom vzniku chorôb prostaty. Zápal prostaty zvyšuje asi dvojnásobne riziko RP, a 57% z chorých na BPH, mali, alebo majú zápal prostaty.(74) Vieme, že omega-6 spôsobuje zápal, omega-3 zase opačne, utlmuje zápal. V prípade najväčšieho pomeru omega6/omega-3, závažnosť rizika RP je väčšie o 3,5 krát, ako v prípade s najnižším pomerom.(75) U národov s vysokou konzumáciou rýb/omega-3, je RP zriedkavá.(76) Rastlinná omega-3 (kyselina alfa-linolénová) sa špatne premieňa na omega-3, a je dosť protirečivá jej úloha pri vzniku RP: rad štúdií preukázala vážne riziko.(77)

Vitamín-D
Preventívny účinok vitamínu-D, vyplýva z regulácie proliferačného (delenie buniek) účinku tohto hormónu. Miera BPH je opačne úmerná hladine vitamínu-D.(78) Medzi mnohými inými rakovinami, aj rakovina prostaty má silný vzťah s nedostatkom vitamínu-D.(79) Rakovina prostaty sa stáva častou smerom z juhu na sever.(80) U pacientov, u ktorých rakovinu detektovali testom na PSA, z dôvodu nedostatku vitamínu-D (vitamín-D < 12 ng/ml) mali 2,33 krát väčšou pravdepodobnosťou metastázy, oproti pacientov s lokálnou rakovinou a normálnou hladinou vitamínu-D (hladina vitamínu-D >30ng/ml).(81)

Mlieko a vápnik
Treba ešte spomenúť, že značné množstvo štúdií preukazuje zvýšené riziko RP dôsledkom konzumácie mlieka a zvýšeného príjmu vápnika.(82) V jednom sledovanom štúdiu, u pacientov s najvyššou meranou hladinou vápnika v krvi, bolo riziko rakoviny RP s fatálnym koncom 2,7 násobná.(83) Vplyv vápnika zvyšovať riziko RP, potvrdilo mnoho štúdií.(84)

Konklúzie
V paradigme RP a BPH, testosterón nie je rizikovým, ale ochranným faktorom, ktorého suplementácia zníži riziko vzniku choroby. Hoci dihydrotestosterón nie je príčinou, len predpokladom BPH, ktoré spôsobujú vplyvy zmien životného štýlu, prírodnými účinnými látkami a liekmi, cez zníženie hladiny dihydrotestosterónu, BPH sa dá dobre predísť, resp. ošetriť. Dôležitý je však enzým aromatáza, t.j. aj blokovanie vplyvu estrogénu, lebo jeho hladina s vekom a obezitou rovnako rastie.
Ozajstným prínosom takéhoto zhrnutia je, ak nás usmerní v prevencií a ošetrení. Považujeme ale zdôrazniť, že tieto teoretické odporúčania nenahradzujú lekárske vyšetrenie a prehliadky.
Dôležitosť vitamínu-D a omega-3, sme vždy zdôrazňovali, ich preventívny účinok na BPH a RP je dokázaný.
Hladinu dihydrotestosterónu je možné znížiť mnohými rôznymi prírodnými prostriedkami (tekvicový olej, saw palmetto, kôra africkej čerešne, koreň žihľavy a pod.), ako aj výrobkami na recept: finasterid a dutasterid. V pokročilom veku sa doporučuje zvýšiť hladinu testosterónu liekmi alebo pomocou liečivých rastlín: dostať veľa vhodných stravovacích doplnkov. Ale ak liekmi, alebo prirodzenými látkami blokujeme premenu testosterónu na estrogénu za pomoci enzýmu aromatáza, tým automaticky zvyšujeme hladinu testosterónu, tak isto, ako keby sme schudli. Je dôležité znížiť vplyv estrogénu aj iným spôsobom. Jeho prirodzeným spôsobom je extrakt brokolice, ktorá obsahuje látky blokujúce alfa receptory estrogénu.

Použitá literatúra
1 ., Oesterling JE. Benign prostatic hyperplasia. Medical and minimally invasive treatment options. N Engl J Med. 1995 Jan 12;332(2):99-109.
2 ., Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol. 2008 Feb;15(1):3866-71.
3 ., Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol. 2008 Feb;15(1):3866-71.
4 ., Yao SL, Lu-Yao G. Understanding and appreciating overdiagnosis in the PSA era. J Natl Cancer Inst. 2002 Jul 3;94(13):958-60.
5 ., Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol. 2008 Feb;15(1):3866-71.
6 ., Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol. 2008 Feb;15(1):3866-71.
7 ., Miah S, Catto J. BPH and prostate cancer risk. Indian J Urol. 2014 Apr;30(2):214-8.
8 ., Morgentaler, A: Testosterone for life. McGraw Hill, New York, 2009.
9 ., Morgentaler, A: Testosterone for life. McGraw Hill, New York, 2009.
10 ., Wu CP, Gu FL. The prostate in eunuchs. Prog Clin Biol Res. 1991;370:249-55.
11 ., Imperato-McGinley J, Guerrero L, Gautier T, et al. Steroid 5alphareductase deficiency in man: an inherited form of male pseudohermaphroditism. Science. 1974;186:1213-1215.
12 ., Marks LS, Mostaghel EA, Nelson PS. Prostate tissue androgens: history and current clinical relevance. Urology. 2008 Aug;72(2):247-54.
13 ., Jin B, Turner L, Crawford B, Birrell A, Handelsman DJ. The development of the baboon prostate: ultrasound methodology, modelling, and natural history. J Androl. 1996 Jul-Aug;17(4):342-52. Erratum in: J Androl 1996 Sep-Oct;17(5):586.
14 ., Beall CM, Worthman CM, Stallings J, Strohl KP, Brittenham GM, Barragan M. Salivary testosterone concentration of Aymara men native to 3600 m. Ann Hum Biol. 1992 Jan-Feb;19(1):67-78.
15 ., Bentley, G. R.; Harrigan, A. M.; Campbell, B.; Ellison, P. T.: Seasonal Effects on Salivary Testosterone Levels among Lese Males of the Ituri Forest, Zaire. American Journal of Human Biology 1993, 5:711-717.
16 ., Bosland, MC: The Etiopathogenesis of Prostatic Cancer with Special Reference to Environmental Factors. Klein, G; Weinhouse, S (eds.): Advances In Cancer Research. Vol 51. Academic Press, INC. San Diego, 1988. pp:1-106.
17 ., Bosland, MC: The Etiopathogenesis of Prostatic Cancer with Special Reference to Environmental Factors. Klein, G; Weinhouse, S (eds.): Advances In Cancer Research. Vol 51. Academic Press, INC. San Diego, 1988. pp:1-106.
18 ., Trumble BC, Stieglitz J, Eid Rodriguez D, Cortez Linares E, Kaplan HS, Gurven MD. Challenging the Inevitability of Prostate Enlargement: Low Levels of Benign Prostatic Hyperplasia Among Tsimane Forager-Horticulturalists. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Oct;70(10):1262-8.
19 ., Chang, H. L. & Char, G. Y. Benign hypertrophy of prostate. Chin Med J 1936, 50:1707–1722. (idézi: Wang és mtsi., 2015)
20 ., Gu, F. L., Xia, T. L. & Kong, X. T. Preliminary study of the frequency of benign prostatic hyperplasia and prostatic cancer in China. Urology 1994, 44:688–91. (idézi: Wang és mtsi., 2015)
21 ., Moon H , Kwon J , Park S , Kim Y , Park H , Choi H , Kim S , Choi B , Lee T: The prevalence of benign prostate hyperplasia in a rural community of South Korea. Urology 2010, 76(Supl. 3A): S66.
22 ., Huh JS, Kim YJ, Kim SD. Prevalence of Benign Prostatic Hyperplasia on Jeju Island: Analysis from a Cross-sectional Communitybased Survey. World J Mens Health. 2012;30:131–137.
23 ., Wang W, Guo Y, Zhang D, Tian Y, Zhang X. The prevalence of benign prostatic hyperplasia in mainland China: evidence from epidemiological surveys. Sci Rep. 2015 Aug 26;5:13546.
24 ., Bosland, MC: The Etiopathogenesis of Prostatic Cancer with Special Reference to Environmental Factors. Klein, G; Weinhouse, S (eds.): Advances In Cancer Research. Vol 51. Academic Press, INC. San Diego, 1988. pp:1-106.
25 ., Obertova Z, Brown C, Holmes M, Lawrenson R. Prostate cancer incidence and mortality in rural men–a systematic review of the literature. Rural Remote Health. 2012;12(2):2039.
26 ., Bosland, MC: The Etiopathogenesis of Prostatic Cancer with Special Reference to Environmental Factors. Klein, G; Weinhouse, S (eds.): Advances In Cancer Research. Vol 51. Academic Press, INC. San Diego, 1988. pp:1-106.
27 ., Kaplan SA. 5alpha-reductase inhibitors: what role should they play? Urology. 2001 Dec;58(6 Suppl 1):65-70
28 ., Carson C 3rd, Rittmaster R. The role of dihydrotestosterone in benign prostatic hyperplasia. Urology. 2003 Apr;61(4 Suppl 1):2-7.
29 ., Marks LS, Mostaghel EA, Nelson PS. Prostate tissue androgens: history and current clinical relevance. Urology. 2008 Aug;72(2):247-54.
30 ., Lee, Rj; Smith, MR: Initial systemic therapy for castration sensitive prostate cancer. UpToDate, 2016 márc. http://www.uptodate.com/contents/initial-systemic-therapy-for-castration-sensitive-prostate-cancer?source=see_link
31 ., Trifiro MD, Parsons JK, Palazzi-Churas K, Bergstrom J, Lakin C, Barrett-Connor E. Serum sex hormones and the 20-year risk of lower urinary tract symptoms in community-dwelling older men. BJU Int. 2010 Jun;105(11):1554-9.
32 ., Kristal AR, Schenk JM, Song Y, Arnold KB, Neuhouser ML, Goodman PJ, Lin DW, Stanczyk FZ, Thompson IM. Serum steroid and sex hormone-binding globulin concentrations and the risk of incident benign prostatic hyperplasia: results from the prostate cancer prevention trial. Am J Epidemiol. 2008 Dec 15;168(12):1416-24.
33 ., Morgentaler A. Testosterone deficiency and prostate cancer: emerging recognition of an important and troubling relationship. Eur Urol. 2007 Sep;52(3):623-5.
34 ., Shin BS, Hwang EC, Im CM, Kim SO, Jung SI, Kang TW, Kwon DD, Park K, Ryu SB. Is a decreased serum testosterone level a risk factor for prostate cancer? A cohort study of korean men. Korean J Urol. 2010 Dec;51(12):819-23.
35 ., Park J, Cho SY, Jeong SH, Lee SB, Son H, Jeong H. Low testosterone level is an independent risk factor for high-grade prostate cancer detection at biopsy. BJU Int. 2015 Jun 18. doi: 10.1111/bju.13206. [Epub ahead of print]
36 ., Morgentaler, A: Testosterone for life. McGraw Hill, New York, 2009.
37 ., Shigehara K, Sugimoto K, Konaka H, Iijima M, Fukushima M, Maeda Y, Mizokami A, Koh E, Origasa H, Iwamoto T, Namiki M. Androgen replacement therapy contributes to improving lower urinary tract symptoms in patients with hypogonadism and benign prostate hypertrophy: a randomised controlled study. Aging Male. 2011 Mar;14(1):53-8.
38 ., Mudali S, Dobs AS. Effects of testosterone on body composition of the aging male. Mech Ageing Dev. 2004 Apr;125(4):297-304.
39 ., Carson C 3rd, Rittmaster R. The role of dihydrotestosterone in benign prostatic hyperplasia. Urology. 2003 Apr;61(4 Suppl 1):2-7.
40 ., Montgomery RB, Mostaghel EA, Vessella R, Hess DL, Kalhorn TF, Higano CS, True LD, Nelson PS. Maintenance of intratumoral androgens in metastatic prostate cancer: a mechanism for castration-resistant tumor growth. Cancer Res. 2008 Jun 1;68(11):4447-54.
41 ., Briganti A, Capitanio U, Suardi N, Gallina A, Salonia A, Bianchi M, et al. Benign prostatic hyperplasia and its aetiologies. Eur Urol Suppl. 2009;8:865–871.
42 ., Walsh PC, Hutchins GM, Ewing LL. Tissue content of dihydrotestosterone in human prostatic hyperplasis is not supranormal. J Clin Invest. 1983 Nov;72(5):1772-7.
43 ., van der Sluis TM, Vis AN, van Moorselaar RJ, Bui HN, Blankenstein MA, Meuleman EJ, Heijboer AC. Intraprostatic testosterone and dihydrotestosterone. Part I: concentrations and methods of determination in men with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. BJU Int. 2012 Jan;109(2):176-82.
44 ., Briganti A, Capitanio U, Suardi N, Gallina A, Salonia A, Bianchi M, et al. Benign prostatic hyperplasia and its aetiologies. Eur Urol Suppl. 2009;8:865–871.
45 ., Carson C 3rd, Rittmaster R. The role of dihydrotestosterone in benign prostatic hyperplasia. Urology. 2003 Apr;61(4 Suppl 1):2-7.
46 ., Chau CH, Price DK, Till C, Goodman PJ, Chen X, Leach RJ, Johnson-Pais TL, Hsing AW, Hoque A, Tangen CM, Chu L, Parnes HL, Schenk JM, Reichardt JK, Thompson IM, Figg WD. Finasteride concentrations and prostate cancer risk: results from the Prostate Cancer Prevention Trial. PLoS One. 2015 May 8;10(5):e0126672.
47 ., Bosland, MC: The Etiopathogenesis of Prostatic Cancer with Special Reference to Environmental Factors. Klein, G; Weinhouse, S (eds.): Advances In Cancer Research. Vol 51. Academic Press, INC. San Diego, 1988. pp:1-106.
48 ., Marks LS, Mostaghel EA, Nelson PS. Prostate tissue androgens: history and current clinical relevance. Urology. 2008 Aug;72(2):247-54.
49 ., Mohler JL, Gaston KE, Moore DT, Schell MJ, Cohen BL, Weaver C, Petrusz P. Racial differences in prostate androgen levels in men with clinically localized prostate cancer. J Urol. 2004 Jun;171(6 Pt 1):2277-80.
50 ., Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, Holick MF. The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health. 2006 Feb;96(2):252-61.
51 ., Rył A, Rotter I, Miazgowski T, Słojewski M, Dołęgowska B, Lubkowska A, Laszczyńska M. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: association or coincidence? Diabetol Metab Syndr. 2015 Oct 29;7:94.
52 ., Hammarsten J, Högstedt B, Holthuis N, Mellström D. Components of the metabolic syndrome-risk factors for the development of benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 1998 Mar;1(3):157-162.
53 ., Lee S, Min HG, Choi SH, Kim YJ, Oh SW, Kim YJ, Park Y, Kim SS. Central obesity as a risk factor for prostatic hyperplasia. Obesity (Silver Spring). 2006 Jan;14(1):172-9.
54 ., Lee RK, Chung D, Chughtai B, Te AE, Kaplan SA. Central obesity as measured by waist circumference is predictive of severity of lower urinary tract symptoms. BJU Int. 2012 Aug;110(4):540-5.
55 ., Ukoli FA, Egbagbe E, Zhao BB, Lyamu E, Young D, Oside P, Osime U, Adams-Campbell LL: Anthropometric predictors of elevated prostate specific antigen among rural and urban Nigerians: a population-based study. West Afr J Med 2007, 26(1):7-13.
56 ., Giovannucci E, Rimm EB, Liu Y, Leitzmann M, Wu K, Stampfer MJ, Willett WC. Body mass index and risk of prostate cancer in U.S. health professionals. J Natl Cancer Inst. 2003 Aug 20;95(16):1240-4.
57 ., Buschemeyer WC 3rd, Freedland SJ. Obesity and prostate cancer: epidemiology and clinical implications. Eur Urol. 2007 Aug;52(2):331-43.
58 ., Parsons JK, Carter HB, Partin AW, Windham BG, Metter EJ, Ferrucci L, Landis P, Platz EA. Metabolic factors associated with benign prostatic hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Jul;91(7):2562-8.
59 ., Buschemeyer WC 3rd, Freedland SJ. Obesity and prostate cancer: epidemiology and clinical implications. Eur Urol. 2007 Aug;52(2):331-43.
60 ., Khoo J, Piantadosi C, Worthley S, Wittert GA. Effects of a low-energy diet on sexual function and lower urinary tract symptoms in obese men . Int J Obes 2010 ; 34: 1396 – 403
61 ., Parsons JK, Carter HB, Partin AW, Windham BG, Metter EJ, Ferrucci L, Landis P, Platz EA. Metabolic factors associated with benign prostatic hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Jul;91(7):2562-8.
62 ., Hammarsten J, Damber JE, Karlsson M, Knutson T, Ljunggren O, Ohlsson C, Peeker R, Smith U, Mellström D. Insulin and free oestradiol are independent risk factors for benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009;12(2):160-5.
63 ., Sarma AV, Parsons JK, McVary K, Wei JT. Diabetes and benign prostatic hyperplasia/lower urinary tract symptoms–what do we know? J Urol. 2009 Dec;182(6 Suppl):S32-7.
64 ., Nandeesha H, Koner BC, Dorairajan LN, Sen SK. Hyperinsulinemia and dyslipidemia in non-diabetic benign prostatic hyperplasia. Clin Chim Acta. 2006 Aug;370(1-2):89-93.
65 ., Chokkalingam AP, Pollak M, Fillmore CM, Gao YT, Stanczyk FZ, Deng J, Sesterhenn IA, Mostofi FK, Fears TR, Madigan MP, Ziegler RG, Fraumeni JF Jr, Hsing AW. Insulin-like growth factors and prostate cancer: a population-based case-control study in China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 May;10(5):421-7
66 ., Stattin P, Bylund A, Rinaldi S, Biessy C, Déchaud H, Stenman UH, Egevad L, Riboli E, Hallmans G, Kaaks R. Plasma insulin-like growth factor-I, insulin-like growth factor-binding proteins, and prostate cancer risk: a prospective study. J Natl Cancer Inst. 2000 Dec 6;92(23):1910-7.
67 ., Buschemeyer WC 3rd, Freedland SJ. Obesity and prostate cancer: epidemiology and clinical implications. Eur Urol. 2007 Aug;52(2):331-43.
68 ., Hammarsten J, Damber JE, Karlsson M, Knutson T, Ljunggren O, Ohlsson C, Peeker R, Smith U, Mellström D. Insulin and free oestradiol are independent risk factors for benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009;12(2):160-5.
69 ., Kawashima H, Nakatani T. Involvement of estrogen receptors in prostatic diseases. Int J Urol. 2012 Jun;19(6):512-22;
70 ., Price D, Stein B, Sieber P, Tutrone R, Bailen J, Goluboff E, Burzon D, Bostwick D, Steiner M. Toremifene for the prevention of prostate cancer in men with high grade prostatic intraepithelial neoplasia: results of a double-blind, placebo controlled, phase IIB clinical trial. J Urol. 2006 Sep;176(3):965-70
71 ., Salonia A, Gallina A, Briganti A, Suardi N, Capitanio U, Abdollah F, Bertini R, Freschi M, Rigatti P, Montorsi F. Circulating estradiol, but not testosterone, is a significant predictor of high-grade prostate cancer in patients undergoing radical prostatectomy. Cancer. 2011 Nov 15;117(22):5029-38.
72 ., Nelles JL, Hu WY, Prins GS. Estrogen action and prostate cancer. Expert Rev Endocrinol Metab. 2011 May;6(3):437-451.
73 ., Singh PB, Matanhelia SS, Martin FL. A potential paradox in prostate adenocarcinoma progression: oestrogen as the initiating driver. Eur J Cancer. 2008 May;44(7):928-36.
74 ., Sciarra A, Mariotti G, Salciccia S, Autran Gomez A, Monti S, Toscano V, Di Silverio F. Prostate growth and inflammation. J Steroid Biochem Mol Biol. 2008 Feb;108(3-5):254-60.
75 ., Williams CD, Whitley BM, Hoyo C, Grant DJ, Iraggi JD, Newman KA, Gerber L, Taylor LA, McKeever MG, Freedland SJ. A high ratio of dietary n-6/n-3 polyunsaturated fatty acids is associated with increased risk of prostate cancer. Nutr Res. 2011 Jan;31(1):1-8.
76 ., McCarty MF, DiNicolantonio JJ, Lavie CJ, O’Keefe JH. Omega-3 and prostate cancer: examining the pertinent evidence. Mayo Clin Proc. 2014 Apr;89(4):444-50.
77 ., Brouwer IA. Omega-3 PUFA: good or bad for prostate cancer? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008 Sep-Nov;79(3-5):97-9.
78 ., Haghsheno MA, Mellström D, Behre CJ, Damber JE, Johansson H, Karlsson M, Lorentzon M, Peeker R, Barret-Connor E, Waern E, Sundh V, Ohlsson C, Hammarsten J. Low 25-OH vitamin D is associated with benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2013 Aug;190(2):608-14.
79 ., Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, Holick MF. The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health. 2006 Feb;96(2):252-61.
80 ., Hanchette CL, Schwartz GG. Geographic patterns of prostate cancer mortality. Evidence for a protective effect of ultraviolet radiation. Cancer. 1992 Dec 15;70(12):2861-9.
81 ., Gilbert R, Metcalfe C, Fraser WD, Donovan J, Hamdy F, Neal DE, Lane JA, Martin RM. Associations of circulating 25-hydroxyvitamin D with prostate cancer diagnosis, stage and grade. Int J Cancer. 2012 Sep 1;131(5):1187-96.
82 ., Giovannucci, E: The epidemiology of vitamin D and cancer incidence and mortality: A review (United States) Cancer Causes and Control 16: 83–95, 2005.
83 ., Skinner HG, Schwartz GG. Serum calcium and incident and fatal prostate cancer in the National Health and Nutrition Examination Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 Sep;17(9):2302-5.
84 ., Wilson KM, Giovannucci EL, Mucci LA. Lifestyle and dietary factors in the prevention of lethal prostate cancer. Asian J Androl. 2012 May;14(3):365-74.

Pridaj komentár