Inzulín zdvojnásobuje úmrtnosť diabetes mellitus 2. typu: Štúdia

Publikované:12.januára 2019,21:10
Zdroj:Heidi Stevenson: Insulin Doubles Death Rate in Type 2 Diabetics: Study GreenMedInfo.com February 19th 2013
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Nové štúdia jednoznačne dokazuje, že zaužívaná terapia cukrovky 2.-ho typu, zabíja: počet smrteľných prípadov viac než zdvojnásobuje. Opodstatnenosť ošetrenia bol vždy založený na nesprávnych kritériách – podobne ako u väčšiny ošetrení liekmi.

Zdá sa byť tak prirodzené: cukrovkári musia dostať inzulín. U cukrovkárov 1.-ho typu, pri ktorom podžalúdková žľaza neprodukuje inzulín, je to pravdepodobne pravda. Ale súčasní lekári rutinne predpisujú inzulín pre pacientov trpiaci cukrovkou 2.-ho typu len preto, lebo znižuje hladinu krvného cukru.
Pravdou však je, že v prípade chorých na cukrovku 2.-ho typu, ktorí dostávajú inzulín, ich úmrtnosť je dva krát vyššia ako tí, ktorí nie sú na inzulínovej terapii!

Štúdia
Štúdia s názvom Úmrtnosť a iné hlavné dôsledky súvisiace s cukrovkou, inzulín kontra iné antihyperglykemické terapie pri cukrovke 2.-ho typu, spracoval údaje 84622 lekárov, ktorí ošetrili pacientov v rokoch medzi 2000 a 2010, a porovnali nasledovné terapie:

– Monoterapia Metformínom
– Monoterapia Sulfonylurea
– Monoterapia inzulínom
– Kombinovaná terapia Metformínom a Sulfonylurea
– Kombinovaná terapia s inzulínom a Metformínom

( poznámka: Metformín a Sulfonylurea sú dostupné antidiabetické liečivá)

Jednotlivé skupiny porovnali na základe rizík ťažkých, nebezpečných stavov: srdcové prípady, morbidita rakoviny a úmrtnosť. Ako primárny dôsledkom definovali výskyt z ktorýchkoľvek udalostí, ale každý takýto výskyt počítali len raz, a len v tom prípade, keď to bol prvý škodlivý dôsledok. Hociktoré z týchto udalostí, nech sa to stalo kedykoľvek, ďalej mikrovaskulárne komplikácie klasifikovali ako druhotný dôvod. Výsledky bolo dramatické.
Úmrtnosť chorých na Metformínovej terapii bola najnižšia, preto ju použili ako referenčnú skupinu.
Z pohľadu primárneho dôsledku, t.j. keď do úvahy zobrali len prvú škodlivú udalosť:
Sulfonylurea terapia- chorí pri tomto ošetrení 1,4 krát väčšou pravdepodobnosťou utrpeli stav z pomedzi vymenovaných udalostí.
Kombinovaná inzulínová a Metmorfínová terapii znamenala 1,3 krát väčšie riziko.
Samotná inzulínová terapia znamenala 1,8 krát väčšie riziko.
U ohrozených pacientov vzhľadom na glykovaný hemoglobín, inzulínová terapia znamenala 2,2-násobné riziko.

Ak sa na hociktorú udalosť pozeráme z hľadiska jej výskytu, bez ohľadu na to, či je primárnou alebo následnou, výsledky sú ešte dramatickejšie.
Dôsledky inzulínovej monoterapie:
1,7 krát viac srdcových prípadov
1,4 krát viac mozgových príhod
3,5 krát viac príhod s obličkami
2,1 krát viac prípadov neuropatie
1,2 krát prípadov očných komplikácií
1,4 krát viac prípadov rakoviny
2,2 krát viac prípadov úmrtnosti

Samoľúba medicína
Len samoľúbosť modernej medicíny môže stvoriť také vyhlásenia, ktoré sú jednoducho nedokázané. Na základe týchto nedokázaných tvrdení, tisícky ľudí – v prípade cukrovky milióny- dostávajú také liečebné ošetrenia a terapie, ktorých účinnosť nikdy nebola dokázaná. Výsledkom je, že verejnosť sa stala masou subjektov k takým lekárskym experimentom, ktoré nie sú popísané a analyzované!
Aplikácia inzulínu pri cukrovke 2. typu je len jeden príklad, ale znova a znova je to jednoznačnými katastrofami dokázané, ako napr. s Vioxx-om.

Odklon od ukazovateľov
Spôsob, akým dokazujú opodstatnenosť týchto ošetrení, sa trošku orientuje na niečo iné, než čo by bolo naozaj dôležité. Dôležité je, či život bude kvalitnejší a dlhší. Lieky zriedka testujú z tohto hľadiska. Výhovorka je obyčajne tá, že by trvala príliš dlho. Ale ak by to bolo platné vysvetlenie, potom by sme videli, že regulačné orgány v prvých rokoch používania, majú všetky skúsenosti súvisiace s novými liekmi, pod dôkladným úradným dohľadom. Ale to sa jednoducho nestane.

Namiesto toho, aby sledovali dôležité dôsledky, používajú náhrady. Tieto tzv. ukazovatele sú priebežné výsledky, o ktorých predpokladajú, že ukazujú priaznivý účinok. V prípade inzulínu, je to hladina krvného cukru. Inzulín je potrebný za dopravu glukózy (krvný cukor) do buniek, aby vedeli vyrábať energiu. Takto inzulín znižuje hladinu krvného cukru. Ak umelý farmaceutický inzulín upraví hladinu cukru krvi na „normálnejšiu“ úroveň, liečbu považujú za úspešnú.

Neplatné ukazovatele
Ako aj táto štúdia ukazuje, ukazovatele jednoducho nie sú vhodné na to, aby dokazovali efektívnosť nejakého ošetrenia. V prípade cukrovky 2. typu, problémom nie je nedostatok inzulínu, a ani nie vysoká hladina krvného cukru. Problém predstavuje neschopnosť bunky „využívať“ inzulín na prepravu glukózy z krvi do bunky.
Problém je to, že schopnosť bunky ako užívateľa inzulínu, zoslabla. Tak potom ako by bolo dobre užiť viacej inzulínu, keď bunky nevedia zužitkovať už ani to, čo je už tam? Je jednoznačné, že to nevedie k vyriešeniu problému.
A napriek tomu, to je presne to, čo lekári robia! Podávajú inzulín, aby doplnili inzulín, keď problémom nie je nedostatok inzulínu. Niet divu, že otázku liečby cukrovky, inzulínová terapia nemôže vyriešiť.
Vzhľadom k tomu, štúdia ukázala, násilné nútenie inzulín do tela, v skutočnosti vedie k ešte horším následkom. Koľko desaťročí je v móde táto terapia? Počas celého tohto obdobia ju považovali za vhodnú, lebo zníži hladinu krvného cukru. Ale dôležité dôsledky – kvalitu a dĺžku života – nebrali do úvahy.
Plynie z toho jedno ponaučenie: Zdravie sa nenachádza v liekoch farmaceutického priemyslu, a ani v starých a osvedčených liekoch.

Čo by bolo východisko?
Riešením je samozrejme zníženie alebo zastavenie inzulínovej rezistencie správnou diétou. V súčasnej dobe, pre diabetikov predpisujú konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov – čiže práve to, od čoho ochorejú. Je to podobné, ako keby chorému trpiaci reumatizmom, predpísali sedieť na studenom kameni denne viac hodín, alebo pacienta so zápalom pľúc nechali vonku v chlade. Cukrovkári 2. typu, ba nemali konzumovať rafinované uhľohydráty ani mliečne výrobky, lebo obidve zvyšujú inzulínovú rezistenciu. Riešením by bolo napríklad paleo stravovanie. Netreba dokazovať, že je to účinné, lebo viac sto ľudí sa už zbavili inzulínu a vyliečili sa. Oni už predčasne nezomrú.

Pridaj komentár