SIBO a IBS – nádejné, prirodzené spôsoby liečby

Publikované:17. februára 2019, 14:40
Zdroj:Szendi Gábor
Preklad:Ing. Imrich Galgóczi

15-20% populácie trpí funkčnými poruchami črevného traktu, ktoré sú dnes najčastejšie klasifikované ako IBS (syndróm dráždivého čreva) alebo SIBO (nadmerný nárast počtu baktérií tenkého čreva). Tieto dve ochorenia sa často prejavujú naraz. Naznačené problémy sú zvyčajne neústupné, prejavujú premenlivo meniaci symptomatický obraz a mnoho krát odolávajú liečebným pokusom. Mätový olej je staro-nová, nádejná, bezriziková liečba.

Rôzne funkčné črevné poruchy sú značne rozšírené a chorí trpia širokou škálou diagnóz, ale ich sťažnosti sú často odolné voči rôznym pokusom o liečbu. Medzi príznakmi syndrómu dráždivého čreva (IBS) považujeme nadúvanie, zvýšenú tvorbu plynu, brušné kŕče, zápchu alebo hnačku, prípadne ich striedanie. Laktózová intolerancia a celiakia majú podobné príznaky, ale ak sa niekto preorientuje do palaeo, aspoň tieto môže vylúčiť. Nadmerné rozmnoženie črevných baktérií (SIBO) v tenkom čreve vedie tiež k zvýšeniu tvorby plynov a brušnej dyskomfortnosti.

Pri týchto črevných ochoreniach je bežné, že zloženie črevnej flóry sa posunulo nesprávnym smerom, rozmnožili, resp. sa“presunuli“ do tenkého čreva také druhy baktérií, ktoré majú nežiaduce účinky. Črevné baktérie nie sú len pasívnymi obyvateľmi nášho črevného traktu, ale pre zabezpečenie vlastnej existencie a reprodukcie, bojujú s inými druhmi baktérií, ako aj s nami, hostiteľom. Dôsledok ich činnosti je zvýšená produkcia plynov alebo ovplyvnenie pohybu čriev. Napríklad, ako dôsledok vplyvu baktérií produkujúce metán, je zápcha, pretože metán (ale aj iné produkované plyny), ako neurotransmiter, ovplyvňuje črevné pohyby prostredníctvom nervového črevného systému. Keďže baktérie produkujúce metán sú primitívne, pomaly rozmnožujúce sa baktérie, pre nich je výhodné, keď črevná náplň prechádza črevom pomaly cez hrubé črevo, t.j. zápcha bude pretrvávať, dokonca sa bude zhoršovať (Szendi, 2014).

Pri IBS a SIBO najčastejšie aplikujú rôzne antibiotiká, ako je rifaximín, neomycín, vankomycín, metronidazol a podobne, a ich kombináciu. Často sú účinné, ale nie každý reaguje na liečbu a u tých, u ktorých dôjde k zlepšeniu stavu, neskôr môže dôjsť aj k recidíve. Riziko opakovaného alebo častého užitia antibiotík, je vývoj rezistentných druhov.
Už dávno spozorovali, že olej z mäty piepornej uvoľňuje rôzne príznaky čriev. Početné placebo-kontrolované, dvojito slepé štúdie boli vykonané u pacientov s IBS. Reena Khanna a spol. (2013) v ich systematickom zhrnutí a metaanalýze, citovali deväť štúdií (ďalších 16 k vôli metodologickým nedostatkov nezahrnuli do štúdia), ktorej sa zúčastnilo celkovo 726 pacientov (Khanna et al., 2013). Na základe súhrnnej analýzy deviatich štúdií bolo celkové zlepšenie IBS 2,2-násobne vyššie v skupine užívajúca olej z mäty piepornej, ako v skupine s placebom, bolesť brucha bola 2,1-násobne nižšia ako v skupine s placebom.

V konkrétnej štúdii, vedúce príznaky IBS abdominálna bolesť/diskomfort, nadúvanie, zápcha, v priemere sa znížila o 50%, zatiaľ čo bolestivá stolica, alebo pocit nedostatočnej stolice, sa znížili v priemerne o 60% (Cappello et al., 2007).

V štúdiách zvyčajne používajú enterosolventné kapsule (rozpúšťajúca sa až v čreve). Denný príjem

oleja z mäty piepornej bol pre každý test rôzny. V niekoľkých štúdiách pre olej z mäty piepornej používali dva druhy kapsúl, dostupné v zahraničí. Mintoil obsahuje220 mg, Colpermin obsahuje 187 mg, obidve sú enterosolventné. Pacientom podávali kapsule raz alebo dva krát za deň. Seriózne účinky je možné dosiahnuť aspoň po 2-3 mesiacoch. Kapsula by sa mala užívať pred jedlom, aby sa dostala do čreva, pretože ak ju užívate počas jedenia, zostanete dlho v žalúdku a môže sa roztrhnúť. Tí, ktorí nie sú obťažovaní účinkom pálenia záhy môžu vyrábať vlastné olejové kapsule doma plnením oleja z mäty piepornej do prázdnej želatínovej kapsuly. Nie je vhodné skúsiť bez kapsúl, pretože spôsobuje silné pocity pálenia v ústach a hrdle.

V jednej štúdii IBS porovnali účinok olej z mäty piepornej s účinkom antikonvulzívneho(protikŕčový) liečiva. Zistili, že 16% pacientov pocítilo počas liečby s liečivom neznesiteľné nežiaduce účinky, zatiaľ čo v prípade mäty piepornej sa to nevyskytlo (Ahmad et al., 1987).

Existujú predpoklady o mechanizme účinku oleja z mäty piepornej. Na jednej strane z povahy symptómov relaxácie vyplýva, že mätový olej má relaxačný účinok na hladké svalstvo, takže pohyby čriev nie sú spazmodické (kŕčové) a plyny nezotrvávajú v črevách, ale bez kŕčových prejavov opúšťajú organizmus.

Existuje však aj antibakteriálny účinok. Vzhľadom na to, že pri IBS často spozoroval nadmerný výskyt baktérií Esherichia coli, v jednej štúdia testovali účinok oleja z mäty piepornej v skúmavke, a ukázala sa účinnejšia aj od rifaximínu, ktorý často používajú pri ošetrení IBS (Thompson et al., 2013). Ďalším dôkazom antibakteriálneho účinku je skutočnosť, že kapsula na báze mäty piepornej, úspešne ošetrila aj SIBO. V tenkom čreve pri SIBO sa rozmnožia baktérie ktoré tam nepatria, preto sa tu odohrávajú také tráviace procesy, ktoré sú charakteristické pre hrubé črevo. Vzhľadom na to, že stráviteľné sacharidy, proteíny a tuky sú do veľkej miery absorbované v tenkom čreve, baktérie „narušiteľia“ narúšajú tento proces, produkujúc plyny a rôzne toxické látky z potravy. SIBO má tiež za následok zníženú produkciu kyseliny chlorovodíkovej, čo ďalej zhoršuje trávenie a ďalšie baktérie vstupujú do tenkého čreva dôsledkom oslabenej ochrany prechodu „kyseliny chlorovodíkovej“ v žalúdku. Užívanie prostriedkov na zníženie kyslosti, alebo znížená tvorba kyseliny v starobe, môže tiež viesť k SIBO. Zdá sa, že SIBO úzko súvisí s chronickým únavovým syndrómom a fibromyalgiou. Existuje podobný vzťah medzi týmito dvoma ochoreniami a IBS.

Alan Logan a Tracey Beaulne vo svojich článkoch naznačujú, že tri štvrtiny z pacientov trpeli na SIBO pri obidvoch chorobách (Logan a Beaulne, 2002). Uvádzajú prípad 29-ročného pacienta diagnostikovaného na SIBO, u ktorého bez diétnej zmeny, dali užívať 200 mg (0,2 ml) oleja z mäty piepornej v enterosolventnej kapsule.

Vzhľadom na SIBO, vďaka bakteriálnej aktivite v tenkom čreve, vodík a metán vo veľkom množstve sa vyskytujú vo vydychovanom vzduchu (niektoré plyny prechádzajú cez črevnú stenu do obehu a potom do pľúc), ktoré sa dajú merať vhodným nástrojom. Štandardnou diagnostickou metódou je, že pacientovi dajú piť laktulózu, ktorý – ak je prítomný SIBO -, vstupuje do tenkého čreva kde sa metabolizuje a produkuje plyn.

Porovnaním merania pred a po ošetrení sa ukázalo, že produkcia plynov sa znížila o polovicu.

Súbežne s užívaním kapsuly na báze mäty piepornej, stojí za to minimalizovať spotrebu FODMAP*-u (https://www.tenyek-tevhitek.hu/alapkepzes-a-fodmapokrol.htm), pretože tieto zvyčajne zhoršujú príznaky. Pre dlhodobé zlepšenie je dôležité, aby mätový olej bol užívaný viac mesiacov.
* FODMAP: ide o skratku Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols.
Tieto malé molekuly sacharidov sa nachádzajú okrem iného v pšenici a rôznych odrôd fazule; sú to uhľohydráty s krátkym reťazcom, ktoré niektorí ľudia nedokážu tráviť.

Tento súhrn som začal písať na základe osobných skúseností. V minulom roku som navštívil jeden populárny kultúrny festival, kde som asi dostal infekciou z klobásy predávanej v stánkoch a od tej doby som bol napadnutý rôznymi príznakmi dyskomfortnosti čriev. Absolvoval dve kúry rifaximínu, zobral som probiotiká do nosa a do úst, ktoré sa rozpúšťajú v črevách, ale obe liečby mali za následok iba dočasné zlepšenie. Potom som počul o účinku oleja z mäty piepornej. Priznávam, že na prvý pohľad ani ja neverím všetkému, tak som sa pozrel do literatúry a uspokojil som sa. Vylial som vitamínové kapsuly a užil som olej z mäty trikrát denne pred jedlom. Pretože som nemal enterosolventnú kapsulu, došlo k páleniu záhy. Najviac ma to rušilo vo večerných hodinách, ale bolo to znesiteľné. Po niekoľkých mesiacoch z razu všetky moje problémy boli preč. Ďalej som však užíval kapsule, aby sa zabránilo obnoveniu. Časom, po niekoľkých mesiacoch som si myslel, že je to zbytočné a mätu som vypustil. Odvtedy je všetko v poriadku.

Pridaj komentár