Vylúhovaný „mozog“: kritika pH zázraku manželov Youngovcov

Publikované:15. marca 2019, 11:14
Zdroj:Szendi Gábor
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

pH zázrak a mnoho iných vedeckých poznatkov manželov Youngovcov, nemôžeme ani len náhodou považovať za neškodný bluf. Mimoriadne zložitú funkciu ľudského tela, a choroby s nimi spojené vysvetľovať len procesom lúhovania nie je nič iné, ako prostoduché teoretizovanie na úrovni v predškolskom veku. Ani by sme sa nemali o tom zmieňovať, keby na to nenaletelo toľko ľudí, a vylúhovaním ohrozovalo svoje zdravie.

Robert a Shelley Young pH zázrak, alebo ináč povedané alkalická strava (Young a Young, 2007), podobne ako diéta krvných skupín, nikdy sa doposiaľ vedecky nedokázala, a ani sa nedá dokázať. Keď preskúmame vedecké základy knihy Youngovcov, písanej mimoriadne vášnivým štýlom, rýchlo nám bude jasné, že ľudské telo je omnoho zložitejšie než, aby sa zakladala na jedinom faktore, a to, na základe ktorého sa dá určiť stravovací systém podľa pH krvi a tkanív.
Ako je známe, hodnota pH nám prezrádza , či napr. v roztoku daná látka je kyslá alebo zásaditá t.j. či sa jedná o roztok, ktorý je schopný prijať alebo odovzdať vodíkové ióny. Hodnota pH 7 je neutrálna hodnota. Čím je hodnota pH nižšia, tým je kyslejšia, a čím je pH vyššia, tým je alkalickejšia.. Najvážnejším omylom pH zázraku je, že mechanicky spája pH organizmu s pH konzumovanej stravy. Ako hovoria, ak konzumujeme príliš veľa kyslej potraviny, naše telo sa stane kyslým, a keď „ Váš tanier nabalíte do trištvrtiny alkalickou potravou, aplikujete stravovacie doplnky tak, ako je to v knihe vysvetlené, hneď ste teda na dobrej ceste. Organizmus ale nie je skúmavka, v ktorom nie pomer kyslej a alkalickej stravy rozhoduje o tom, že aké je pH krvi a tkanív. V našom tele sa nachádza mnoho tzv. puffer systémov – vyrovnávacích systémov, ktoré slúžia práve pre ten cieľ, aby korigovali kyslý alebo alkalický účinok stravy. Aj keď Youngovci spomínajú tieto vyrovnávacie systémy (Bálint, 1975), ich funkciu považujú za „namáhanie“ sa organizmu, za také “namáhanie“, ktoré skôr či neskôr sa vyčerpá a vtedy nastupujú choroby. V skutočnosti pH krvi je veľmi precízne regulovaná v rozmedzí 7.35 – 7.45 pH a nie odchýlka od tejto hodnoty spôsobuje chorobu, ale rôzne choroby sú schopné patologicky vychýliť hodnotu pH krvi z normálneho intervalu. Čiže Youngovci zamiešali jablká s hruškami. Hodnotu pH v organizme sa dá len veľmi drastickou stravou pozmeniť od hodnoty, ktorú organizmus nastavil.

Thomas Remer vo svojom resumé poukázal na to, že na základe jednotlivých pH potravín sa nedá predpovedať acidobázické zaťaženie, pretože organizmus reaguje na zloženie stravy, a rozdielne spracuváva rôzne potraviny a minerály, selektívne uprednostňuje výber jednotlivých ionov, resp. podľa potreby zvyšuje kyslosť alebo zásaditosť moču. Tak napríklad v prípade za kyslé považované živočíšne bielkoviny, konzumáciou týchto bielkovín sa zvyšuje schopnosť obličiek odstrániť kyslosť (Remer, 2001).
V skutočnosti ani nie je zvykom považovať za problém „okyslovanie“, pretože tento stav ani nenastane – nevznikne, ak stravovanie s nedostatkom draslíka a vápnika, a príliš veľa sodíka nespôsobí iónové posunutie. Z porovnania rekonštruovaného paleolitného a západného stravovania, môžeme vidieť, že iónové zloženie stravy sa veľmi zmenilo:

 Dobre vidieť, že v modernom stravovaní oproti paleo stravovaniu, sa pomer sodíka, vápnika a draslíka úplne otočil. Tento posun nazývali okyslovaním organizmu, ale pre laikov, Youngovcov vyjadrovací slovný štýl je úplne zavádzajúci, lebo do slova každý myslí na okyslovanie, a povedzme stotožňuje reflux s „okyslovaním“. Reflux je špatne chápaný problém, mnoho krát v skutočnosti sa dá charakterizovať ako nedostatok žalúdočnej kyseliny. Najčastejším dôvodom refluxu je otvorenie dolného uzatváracieho svalu pažeráka, ktorý spôsobuje pretlak plynov z kvasenia uhľohydrátov v žalúdku alebo čriev, alebo je spôsobuje nízke pH žalúdočného obsahu.. Z tohto zmätku nasleduje ten každodenný problém, že ľudia do seba napchávajú ovocie, od ktorého očakávajú alkalizáciu, namiesto toho im veľa kyslého ovocia rozleptáva pažerák.

Jedno obvyklé znepokojenie, spôsobené z iónového posunutia, je vysoký krvný tlak (hypertenzia) spôsobený veľkým množstvom sodíka (Szendi, 2009), ktoré ale neobstojí. Pre európsku populáciu vôbec nie je typická citlivosť na soľ. Druhým hlavným znepokojením je strata vápnika dôsledkom funkcií puffer-systémov.

Sú bielkoviny opravdu tak nebezpečné?

Podľa Youngovcov, príčinou „okyslovania“ je konzumácia rýchlovstrebávajúcich uhľohydrátov (obilniny, zemiaky, cukor) a živočíšnych bielkovín. Škodlivé účinky rýchlo vstrebávajúcich uhľohydrátov na zdravie nespôsobuje „okyslovací“ účinok, ale vznik metabolického syndrómu a jeho dôsledky. Inzulínová rezistencia, neskôr viscelárna obezita a nakoniec zápal organizmu je to, čo „ustleje“ cukrovke, srdcovocievnym chorobám, rakovinám, polycistnému syndrómu vaječníka a iným chorobám.

Druhým nebezpečným zdrojom z hľadiska okysľovania podľa Youngovcov sú živočíšne bielkoviny (mäso, vajíčka). Youngovci priznane boli vegetariáni a vychádzali z týchto základov. Vegetariánstvo, vzhľadom na všežravú minulosť človeka, nepodporuje nič, mnoho krát vedie k stavom nedostatku živín. Keby konzumácia živočíšnych bielkovín spôsobila osteoporózu, potom by Eskimáci zomierali na ťažké prípady zlomenín. To ale nie je tak. Oproti skorším výskumom, ktoré u Eskimákov zistili zvýšenie úbytku kostnej hmoty (Mazess a Jones, 1972; Mazess a Mather, 1974), Stig Andersen a jeho bádateľská skupina to poprela ( Andersen a spol., 2005).

V súvislosti so západným štýlom stravovania viac krát opakovane spomenuli, že zvýšená konzumácia bielkovín spôsobuje zvýšený úbytok kostnej hmoty. Sedem rokov sledovanom prieskume, ale Tanis Fenton a spolupracovníci nenašli spojenie medzi pH močom a močom vylúčeným množstvo kyseliny a medzi zlomeninami a poklesom hustoty kostnej hmoty (Fenton a spol., 2010). Andrea Darling a jej skupina vykonala analýzu zo súhrn 27 štúdií z r. medzi 1966 a 2007, v ktorom dokázali, že čím je vyššia spotreba bielkovín, tým je nižšie riziko výskytu zlomenín. V okruhu s najvyššou spotrebou bielkovín bolo zníženie rizika zlomenín o 30% (Darling a spol., 2009). Jean-Philippe Bonjour v r. 2005 v prehľade štúdia taktiež dokázal, že nízka konzumácia bielkovín, je škodlivá na kosti, kým veľká spotreba bielkovín chráni kosti (Bonjour, 2005). Podľa Bonjoura, zvýšené vylučovanie vápnika dôsledkom zvýšenej konzumácie bielkovín, neukazuje na stratu kostnej hmoty, ale na zvýšenú absorpciu -vstrebávanie vápnika.

Uvedené vyšetrenia dokazujú to, že ak by v prípade, západného spôsobu stravovania, osteoporóza bola tapická, potom by to nespôsobilo „okyslovanie“ alebo konzumácia živočíšnej bielkoviny, ale napr. indukovaná malabsorpcia (porucha vstrebávania) dôsledkom prítomnosti gluténu a rôznych fitátov, lektínov z obilnín a strukovín. Stojí na zamyslenie fakt, že kým u prírodných ľudí, nikto na svete nemá silnejšie kosti ako oni, a analýzou diéty 229 kmeňov prírodných ľudí vysvitlo, že diéta prírodných ľudí má kyslý charakter (Ströhle a spol., 2010).

Ako druhý problém zvykli spomenúť konzumáciu kuchynskej soli. V skutočnosti to je len v tedy problém, keď súčasne popri tom, sa do organizmu dostane málo draslíka. Pomer draslíka-sodíka rozhoduje o tom, nakoľko je škodlivá konzumácia soli. Draslík v rastilnách sa zličuje s prekurzormi iónov bikarbonátu (HCO3), ktorý neutralizuje vplyv iónov H+ sodíka (Frasseto a spol., 2008).

Problém okyslovania – lúhovania je až do takej miery závislý na pomere iónov sodíka a draslíka, že dennou spotrebou 1-2 g citranu draselného, v plnej miere sa dá eleminovať „kyselinotvorný” efekt. To je už druhá otázka, že v západnom spôsobe stravovania – oproti primitívnej teórii Youngovcov – nie okyslovanie” je hlavným problémom, ale inzulínová rezistencia, hyperinzulinizmus, zápalové procesy celého organizmu, t.j. vznik metabolického syndrómu.

Teória mikrozyma
Teória mikrozyma Youngovcov, podľa ktorého mikroorganizmy – samozrejme v kyslom prostredí – ,sa ľahko sa navzájom premieňajú, v základoch otriasa aj tú malú vedeckú dôverihodnosť Youngovcov. „ … bol som schopný zachytiť premenu pleomorfických (premenlivosť tvaru, mnohotvárnosť organizmov) organizmov z paličkových baktérií (bacilus) na guľovité baktérie (coccus), a nakoniec na baktérie kvasinkové-, plesne- a iných plesní – potom to isté naspäť.” Podľa mojej teórie, červené krvinky robia to isté: sú schopné sa premeniť a potom sa obratom premeniť na hociktorú inú bunku, ktorú organizmus potrebuje – kostné, svalové, kožné, mozgové, pečeňové,srdcové bunky atď. Výsledkom podobného procesu, ale s patologickým výsledkom je aj to, že zo zdravých buniek sa vytvoria baktériá plesní,kvasiniek a iné plesne( vrátane červených krviniek, mozgových buniek,a buniek pečeňa)… dozvedel som sa, že v kyslom prostredí baktérie a mikroorganizmy, sú schopné vlastnej reprodukcie z naších buniek” – píše R. Young.. Keby to bolo tak, minimálne by za to dostali Nobelovú cenu. Ten, kto niečo také píše a distribuje ho v miliónovom vydaní, o takom sa môže vyhlásiť, že úplne stratil sebakontrolu a nemá nárok na vedecké zdôvodňovanie.

Manželovia Youngovci z podozrivosti voči oficiálnej medicíne, na emocionálnom základe sa pridružujú k naivným hnutiam spochybňujúce všetky oficiálne vyhlásenia, keď spochybňujú patologickú teóriu infekčných chorôb. ” Za príznakmi chorôb plesňami napadnutej nohy a AIDS, ako medzi dvoma krajnosťami, je vskutočnosti prerastanie rozmnožovania ( napr, cukrovka, rakovina, kôrnatenie ciev, osteoporóza, chronická únava a pod.) – vrátane infekčných chorôb, ktoré sa zdanlivo prenášajú z človeka na človeka.” Tieto, v našom tele vznikajúce a rozmnožujúce sa mikroorganizmy, sú prakticky zodpovedné za všetky choroby. Youngovci toto nazývajú Novou Biológiou. Veľkoleposť a túžba za veľkým rečníckým výrokom, sa odzrkadľuje v týchto, z hľadiska pH stravy, nepotrebných vyhláseniach. Nestarajú sa ani o to, že trošku kultivovanejší čitateľ práve v tomto bode začína mať vážne pochybnosti o systéme. Youingovcov to vôbec neruší, oni chcú urobiť dojem medzi miliónmi biologicky negramotými ľuďmi.

Kyslá-báza a rakovina
Manželia Youngovci v skutočnosti s rakovinou sa veľa nezaoberajú, vybavia to s tým, že to spôsobujú mikroorganizmi a okyslovanie . „… všetky nádory obklopuje kyselina mliečna – jeden druhý mycotoxín-, ale samotný mikroorganizmus je tam alebo nie je tam. Teda mnoho krát ho ani tí nenájdu, ktorí sú ochotní pozorovať veci.” Okolie nádorov skutočne obklopuje kyslé prostredie, ale nie kvôli tomu, pretože neviditeľné mikroorganizmy produkujú kyselinu, ale preto, lebo rakovinové bunky odbúravajú veľa cukru (Hersey a spol. 2009). Rakovinové bunky vytvárajú okolo seba kyslé prostredie, ktoré ničia zdravé bunky a rakovinové bunky v tomto prostredí sa vedia rozmnožovať a premiestňovať sa. (Gatenby a spol., 2006). Je dôležité teda zdôrazniť, že nie kyslé prostredie „tvorí” rakovinu, ale rakovinové bunky vytvárajú kyslé prostredie.

Pre vytvorenie samotných rakovinových buniek je potrebné práveže nie kyslé, ale alkalické prostredie v bunke. Degenerácia buniek na rakovinové sa začína pri zmene alkalického pH do stavu viac lúhovitého-zásaditého (Reshkin a spol., 2000; Orive a spol., 2003). Napr. protinádorovú bielkovinu p53, lúhovité prostredie ochromí (DiGiammarino a spol., 2009). Angiogenézia (je proces novotvorby nových krvných kapilár) nádorov, taktiež vykazuje úzku spojitosť s alkalickým- lúhovým prostredím. Spoločným bodom rakovinových buniek, ktoré vyvinuli odolnosť voči chemoterapickým prostriedkom, je schopnosť vytvoriť extraalkalické prostredie vo vnútri bunky (Hargiundey a spol., 2005).

Ako vidieť, alkalické a zásadité účinky tvoria pomerne komplikovaný systém pri vytvorení rakoviny a rakovinových metastáz. Pri prevencii rakoviny lúhovaním, je boj proti neskutočnými-domnelými mikroorganizmami beznádejný pokus. Pritom komplexnosť procesov dobre naznačujú vyšetrenia na myšiach, u ktorých za pomoci hydrogénuhličitanu sodného ( NaHCO3) ( jedlá sóda alebo sóda bikarbóna ) v prípade niektorých nádorov, bolo možné zabrániťvytvoreniu metastáz. Podľa meraní ale nie organizmus sa stal viac alkalickým , ale pH tekutiny buniek, ktoré obklopujú nádory, sa posunuli do stavu viac lúhovanejšieho (Robey a spol., 2009). Podľa výpočtov vedcov, tento jav, ak funguje aj v prípade človeka, sa dá dosiahnúť denou spotrebou 12,5 gramom hydrogénuhličitanom sodným, t.j. jedlou sódou bikarbónou. Terapia s hydrogénuhličitanom sodným v skutočnosti posilňuje puffer-systém organizmu a neovplyvňuje pH v krvi, rakovinou vytvorené miestne kyslé prostredie (Silva a spol., 2009). Avšak, podobné testy na človeku ešte nerobili, vedci sa v prvom rade spoliehajú na počítačovú analýzu simulácie prípadov.

Trávenie
Youngovci tu v tomto bode pravdepodobne boli v rozpakoch, keď museli napísať, že tráviaci trakt, v rôznych častiach, disponuje rôznym pH. Aby trošku eliminovali rozpor, žalúdok kvalifikujú mierne kyslým. V skutočnosti, pH žalúdka, počas trávenia je v rozmedzí 1-2, od ktorého by už ani nemohol byť viac kyslejším ( (Bálint, 1997). Ako by sme mali teda predstaviť „odkyslenie“ organizmu, keď už každé trávenie sa začína v silne kyslom prostredí? Kyslý objem zo žalúdka cez tenké črevá a dvanástnik postupuje , mení sa na stále viac lúhový, ktorého pH bude medzi 7,2-7,6. Stolica má pH 7-7,5, t.j. medzi neutrálnou a mierne zásaditou (mierne lúhovou).
Priebeh trávenia dobre ukazuje, že organizmus „vie, že čo má robiť“, ako kyslé, tak aj lúhové prostredie má svoje miesto a úlohu. Tí, ktorí pijú lúhovanú vodu, vystavujú sa vážnemu nebezpečenstvu, lebo znížia kyslosť žalúdka, ktorého dôsledok bude niesť celý tráviaci trakt, a okrem toho sa vystavujú zvýšenému riziku infekcií. O tom podrobne píšem v mojej knihe Paleolitné stravovanie a choroby našej doby v časti Reflux.

Detoxikácia
Preto detoxikácia ala Young, ktorého súčasťou je pitie veľkého množstva alkalickej tekutiny viac dní, môžeme považovať za atentát voči vlastnému telu, ktorý naše telo núti k vážnym úhybným manévrom.
Nedávno jedna dáma mi napísala svoju „odkyslovaciu“ príhodu, ktorej koniec bol ten , že sa u nej prejavila taká ťažká systémová alkalóza,.. nakoniec ju museli odviesť do nemocnice, lebo celé telo mala v kŕčoch, srdce silne búšilo, telo vychladlo. Vo veľkej čistiacej snahe sa jej podarilo pH v krvi vytlačiť na 7,495. Keby ju neboli odviezli do nemocnice, celkom určite by bola zomrela, lebo dýchacie svaly by boli ochrnuli.

Z teórie Youngovcov jasne vyplýva, že jedno „prekyslené“ telo treba „odlúhovať“ naspäť. V praxi to znamená , že detoxikáciou každý si vyskúša vlastný kompenzačný systém ( puffer-systém), ktoré teraz prílišným alkalickým vplyvom sa pokúšajú oslobodiť tento dobre fungujúci systém organizmu. Keď tieto nefungujú dobre, alebo je príliš veľké lúhovité zaťaženie, môže sa stať , že pochodia tak, ako uvedená dáma. Detoxikácia v súčasnosti je zasa v móde, veľa ľudí verí v to, že z jeho tela treba odstrániť „jedy“. „Jedy“ nikdy nikto nezvykol pomenovať, ale každý je presvedčený, že rôzne vývary, čaje, alebo práve konzumácia rôzneho zeleného lístia, je schopná selektívne nájsť „jedy“ a odstrániť ich z organizmu. Samozrejme existuje cielená detoxikácia, napr. ťažké kovy sú schopné viazať určité látky, ale v rituálnych detoxikačných kúrách, „očisťovanie“ má spirituálny význam. pH zázrak Youngovcov je v podstate vedecky nedokázatelným mixom pseudoteórií, prenášajúce sa babskými skúsenosťami. Teóriu Candida , vegetariánstvo, detoxikačné pôstne kúry, teóriu mikrozyma zľahka spojili, a celé „ochutili“ donekonečna zjednodušenou pH teóriou.

Prečo účinkuje?
Keď niekto zanechá tradície západného spôsobu stravovania, a začne konzumovať ovocie a zeleniny, obmedzuje rýchlo vstrebávajúce uhľohydráty ( obilniny, cukor) a mliečne výrobky, a postará sa o vhodný príjem bielkovín, potom v celkovej nálade, v telesnej váhe, a vo všetkých, pôvodom zápalových problémoch bez akéhokoľvek“ pH-prostriedkov“, môžu nastať pozitívne zlepšenia zdravotného stavu. Podstatou paleolitného (evolučného) stravovania je v skutočnosti takéto stravovanie, s mnohými vylepšeniami a bez pseudovedeckého zahmlievania. Teda, aj ak pH-strava mnohým spôsobuje zlepšenie zdravotného stavu, nebude to k vôli tomu, na čo mysleli Youngovci, ale preto, lebo toto stravovanie stojí bližšie k potrebám ľudského organizmu, než západné stravovanie. Keď pH stravovanie postavíme do radu s inými stravovacími systémami, nájdeme ho vzadu hlavne kvôli extrémnym odporúčaniam, ktoré medzi inými môžu viesť k stavu nedostatku bielkovín a k tráviacim problémom.

Bibliografia
• Andersen, S; Boeskov, E; Laurberg, P: Ethnic differences in bone mineral density between Inuit and Caucasians in North Greenland are caused by differences in body size. J Clin Densitomet, 2005, 8(4):409-414.
• Bálint, P: Orvosi élettan. I-II. Medicina, Budapest, 1975.
• Bonjour, JP: Dietary protein: an essential nutrient for bone health. J Am Coll Nutr, 2005, 24(6):526S-536S.
• Darling, AL; Millward, DJ; Torgerson, DJ; Hewitt, CE; Lanham-New, SA: Dietary protein and bone health: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr, 2009, 90(6):1674-1692.
• DiGiammarino, EL; Lee, AS; Cadwell, C; Zhang, W; Bothner, B; Ribeiro, RC; Zambetti, G; Kriwacki, RW: A novel mechanism of tumorigenesis involving pH-dependent destabilization of a mutant p53 tetramer. Nat Struct Biol, 2002, 9(1):12-16.
• Eaton, SB; Eaton, SB 3rd; Konner, MJ: Paleolithic nutrition revisited: a twelve-year retrospective on its nature and implications. Eur J Clin Nutr, 1997, 51(4):207-216.
• Fenton, TR; Eliasziw, M; Tough, SC; Lyon, AW; Brown, JP; Hanley, DA: Low urine pH and acid excretion do not predict bone fractures or the loss of bone mineral density: a prospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord, 2010, 11:88.
• Frassetto, LA; Morris, RC Jr; Sellmeyer, DE; Sebastian, A: Adverse effects of sodium chloride on bone in the aging human population resulting from habitual consumption of typical American diets. J Nutr, 2008, 138(2):419S-422S.
• Gatenby, RA; Gawlinski, ET; Gmitro, AF; Kaylor, B; Gillies, RJ: Acid-mediated tumor invasion: a multidisciplinary study. Cancer Res, 2006, 66(10):5216-5223.
• Harguindey, S; Orive, G; Luis, Pedraz, J; Paradiso, A; Reshkin, SJ: The role of pH dynamics and the Na+/H+ antiporter in the etiopathogenesis and treatment of cancer. Two faces of the same coin–one single nature. Biochim Biophys Acta, 2005, 1756(1):1-24.
• Hersey, P; Watts, RN; Zhang, XD; Hackett, J: Metabolic approaches to treatment of melanoma. Clin Cancer Res, 2009, 15(21):6490-6494.
• Mazess, RB; Jones, R: Weight and density of sadlermiut long bones. Hum Biol, 1972, 44(3):537-548.
• Mazess, RB; Mather, W: Bone mineral content of North Alaskan eskimos. AJCN, 1974, 27:916-925.
• Orive, G; Reshkin, SJ; Harguindey, S; Pedraz JL: Hydrogen ion dynamics and the Na+/H+ exchanger in cancer angiogenesis and antiangiogenesis. Br J Cancer, 2003, 89(8):1395-1399.
• Remer, T: Influence of nutrition on acid-base balance – metabolic aspects. Eur J Nutr, 2001, 40(5):214-220.
• Reshkin, SJ; Bellizzi, A; Caldeira, S; Albarani, V; Malanchi, I; Poignee, M; Alunni-Fabbroni, M; Casavola, V; Tommasino, M: Na+/H+ exchanger-dependent intracellular alkalinization is an early event in malignant transformation and plays an essential role in the development of subsequent transformation-associated phenotypes. FASEB J, 2000, 14(14):2185-2197.
• Robey, IF; Baggett, BK; Kirkpatrick, ND; Roe, DJ; Dosescu, J; Sloane, BF; Hashim, AI; Morse, DL; Raghunand, N; Gatenby, RA; Gillies, RJ: Bicarbonate increases tumor pH and inhibits spontaneous metastases. Cancer Res, 2009, 69(6):2260-2268.
• Silva, AS; Yunes, JA; Gillies, RJ; Gatenby, RA: The potential role of systemic buffers in reducing intratumoral extracellular pH and acid-mediated invasion. Cancer Res, 2009, 69(6):2677-2684.
• Ströhle A; Hahn, A; Sebastian, A: Estimation of the diet-dependent net acid load in 229 worldwide historically studied hunter-gatherer societies. Am J Clin Nutr. 2010, 91(2):406-12.
• Szendi, G: Paleolit táplálkozás. Jaffa, Budapest, 2009.
• Young, RO; Young, SR: A pH csoda. MG Európa Kft, Budapest, 2007.

Pridaj komentár