Kvantový prínos

Publikované: 1. apríla 2019, 21:24
Zdroj:Sáfrán M. Napfény Diéta., Bp.2017; ISBN 978-615-00-0642-0
Preklad a koncepcia:Ing.Imrich Galgóczi

Človek je jeden termodynamicky otvorený systém, elektrický obvod medzi Slnkom a Zemou!
Je čas, do biológie zaviesť pojem „kvantový prínos“, čo v krátkosti znamená, že koľko slnečnej energie vie využiť živočích vo svojom prostredí, kde žije.

Podľa Vás milý čitateľ, tráva dobre rastie v tieni stromu? Či pestovaná zelenina alebo ovocie aké budú mať užitočný materiálny obsah, pri nízkom kvantovom prínose? Polievka z priemyselných kurčiat, vychovávané v klietkach, ktoré ledva videli slnečné svetlo, bude taká istá ako z voľne pestovaných farmárskych sliepok? Podľa Vás, môže byť súvislosť medzi tým, že v regiónoch s menším počtom slnečného svitu, je častejšia depresia ľudí? Ľudia dôsledkom nedostatku slnečného žiarenia nevedia syntetizovať dostatok hormónu, neurotransmiterov, stopových prvkov. Fotosyntéza pre život za rok pohltí cca 100 triliónov W energie Slnka. Slnko produkuje desať krát toľko energie, ako všetka energetická spotreba ľudstva. Ak do úvahy zoberieme všetky živé bytosti, tak predstavuje to 100-115 Pg (petagram, 1015 gramov) biomasy uhlia za jeden rok.
Nízky kvantový príjem Vás môže urobiť chorým. Pozrime sa na krátky súhrn procesov, ktoré prebehnú v našom organizme pri nízkom kvantovom prínose:
Moderný život s umelým osvetlením s modrým svetlom a elektrosmogom = globálny nedostatok vitamínu-D = leptínová rezistencia = inzulínová rezistencia = nízke hladiny melatonínu = nízke hladiny ranného kortizolu = nízke hladiny pohlavných hormónov = predstieraná(falošná) hypoxia v mitochondriách = spomaľujúci sa ETC = pozmenené signalizovanie voľných radikálov = nízky pomer NAD+/NADH = málo NAD+ = zvýšená sadzba ubikvinácie = výmena proteínov = zrýchlená epigenetická expresia = mitochondriálne štiepenie, zlúčenie, mitofágia, apoptóza = neurodegenerácia = málo elektrónu a veľa protónu = v tkanivách je pokles elektrónovej hustoty = stratia schopnosť polarizačnej funkcie = zníži sa DHA tkanív = zníži sa pravdepodobnosť výskytu excitónu a solitónu v bunkách = zníži sa EZ vrstva buniek = dehydratácia = viac protónu v proteínoch, budú menej hydrofilné = nízke intracelulárne pH = nízky redox potenciál = nadúva sa bunka a mitochondrie = menšie elektrické a magnetické pole v mitochondriách = ATP-páza bude mať pracovať s menšími obrátkami (t.j. menšia účinnosť) = menej ATP = neurodegenerácia dôsledkom špatnej konštrukcie proteínov = veľa uhľohydrátu a bielkovín v ETC namiesto spaľovania tuku =
zmenené hladiny serotonínu, melatonínu a dopamínu v čelnom laloku = zmenený sekundárny vápnikový signalizačný systém – špatné uvoľnenie neurotransmiterov = pozmení sa proces klíčenia rastlín k vôli kolísanie hladiny vápnika = nastupuje Monsanto(umelé hnojivá) = ďalej, vápnik reguluje napäťovo závislé kanáli, NMDA, excitotoxicita glutamátom = glutamát je jeden optický spínač svetla LED lampy pre neuróny = nižší jednosmerný prúd vo zvieratách a rastlinách = nízka DHA regenerácia bunkových membrán = zmenené vnímanie skutočnosti = depresia, úzkosť = chronicky nízka hladina DHA v mozgu a sietnice = zmenený melatonínový cyklus = špatný spánok = slabá regenerácia = zvyšuje sa heteroplazmicita mitochondrií progenitorových (alebo unipotentných) buniek = zvyšuje sa degenerácia neurónov = pravdepodobnosť ADHD, autizmu a SIBO sa zvyšuje = zvyšuje sa riziko vzniku nádorov prsníka, prostaty a mozgu… Nejako takto vyzerá moderný svet.
Intenzita slnečného žiarenia, dopadajúca na pokožku človeka, sa mení v rozmedzí od 8-24 mW/cm2, v závislosti od zemepisnej šírky, ročného obdobia od stavu atmosféry, od nadmorskej výšky, teploty ovzdušia a od miestnych mikro a RF vĺn. Znamená to, že vo vyspelých priemyselných oblastiach s vysokou hustotou osídlenia, ľudia dostanú málo slnečnej energie, kvantový prínos bude nízky.
Slnko je schopné zvýšiť energetickú hladinu organizmu, mobilný telefón nie, skôr naopak. Slnečné žiarenie obsahuje veľa energie, ale nie je polarizované a takto nepolarizované sa dostane do buniek (čo je správne, lebo organizmus si ju polarizuje podľa potreby jak kvalitatívne, tak aj kvantitatívne). Pri polarizácii slnečného žiarenia naším organizmom, zohráva dôležitú úlohu rad elementov, medzi inými aj polarizované ióny draslíka(za pomoci slnečného žiarenia; EZ vrstva), ktorý však elektrický smog – ktorý je polarizovaný, rozbije vytvorenú vrstvu vody, čím zhorší dielektrické hodnoty. Znižuje to separáciu nabíjania, t.j. vodou možné množstvo zásobenie energie. El. smog znižuje ochranný obal Faraday-klietky (tienenie), ktorá by mali za úlohu chrániť proteíny pred škodlivými vplyvmi RF a mikrovĺn.
Nepríslušná polarizácia zničí dielektrickú konštantu vody. Elementom života je voda. Ak nie je dostatočné množstvo vody, životné procesy organizmu nefungujú tak, ako by mali fungovať. Takže dôležité je nie len hustota výkonu pola, ale aj polarizácia ešte pred tým, ako svetlo dopadne na sietnicu. Polarizované svetlo (napr. slnečné okuliare) naruší prvý krok, t.j. separáciu nábojov vody, preto bunka je nútená sa postarať o energiu z iného zdroja.
Pred 65 miliónmi rokov, kedy dinosaury vyhynuli, pri kataklizme ktorý nastal, sa dialo niečo podobné, ako s v súčasnosti – „vytiahli konektor“, nastal dosť výrazný pokles kvantového prínosu. Život na Zemi zachránila studená, morská voda, ktorá funguje ako prirodzená Faradayová klietka.

Jeden komentár k “Kvantový prínos”

Pridaj komentár