O čom nás neinformujú!

Publikované:20. apríla 2019, 18:08
Zdroj:Sáfrán M. Napfény Diéta., Bp.2017; ISBN 978-615-00-0642-0
Preklad a koncepcia: Ing.Imrich Galgóczi

Život je v skutočnosti založený na inteligentnom využívaní energie zo svetla. Vďaka angažovaným vedcom už vieme veľa o štruktúre mitochondrií a procesoch, ktoré v nich prebiehajú. Nie veľa ľudí zostúpi do týchto hĺbok, čo ani nie je problém, nepotrebujeme 8 miliárd biológov-atómových fyzikov na Zemi, ale rozhodne stojí za to venovať im pozornosť, čo vlastne našli, pretože súčiastky sú rovnaké.
Kto hľadá, ten nájde … objavil som nové a veľmi cenné informácie, ktoré robia obraz úplnejším a vysvetľujú naše zdravé fungovanie, príčiny choroby. Slnečné svetlo je podstatou, jedlo je len druhotriedny huslista. Slnečné svetlo je nepostrádateľnou súčasťou nášho optimálneho fungovania, čo moderný človek si neuvedomuje.
Kto vie viac, robí lepšie rozhodnutia, bude strácať menej času a peňazí na zbytočné, pseudo-vedecké veci.
V súčasnosti máme už informácie z ďalekých vesmírnych galaxií vďaka modernej techniky. Nebolo vede ľahké sa sem dostať. V súčasnosti už každý vie, že Zem sa otáča okolo Slnka, ale koľko ľudí to vie aj dokázať, keď každý „hlúpi“ vidí, že Slnko ráno vychádza na oblohe, večer zase zapadá. Na dokázanie toho je potrebná moderná veda s ďalekohľadmi, meracími prístrojmi, pozorovaniami. Takže veda je jedným z nástrojov poznania sveta, ktorá sa dá chápať ako systémové myslenie činnosti, za pomoci ktorej získané dokázané informácie/znalostí (testované alebo dokázané), smerujú na poznanie okolitého života ktorá nás obklopuje. Takáto činnosť musí byť pre každého opakovateľná a nakoniec musí viesť k rovnakému výsledku k tomu, aby sme výsledok mohli nazvať vedeckým výsledkom.

Funkciu mitochondrií treba lepšie pochopiť. Bez malých bunečných organelov (rôzne orgány bunky) vyrábajúce energiu, by nebola energia na zabezpečenie a udržanie životných funkcii. Mitochondrie nie sú len malé obyvatelia bunky, ktoré sa sluší spomenúť v dobrej biologickej knihe. Mitochondrie zohrávajú hlavnú úlohu pri pochopení života!
Prečo by nemohla byť biológia človeka skúmaná z fyzického hľadiska? V našich bunkách pracujú
molekuly, ktoré vytvárajú atómy a s elektrónmi a protónmi. Biochemický opis je k tomu nepostačujúci, biochémia je len odvodená veda, oveľa lepším nástroj je biofyzika alebo kvantová biológia! Informácie pre zvedavcov je dostupná, stačí sa len pozrieť na práce napr. Alberta Szent-Györgyiho, Gilberta Linga, Robert O. Beckera, Nick Laneho, Gerald Pollacka, Roeland van Wijka či Jack Kruseho, a poskladať mozaiku.

Vedecké poznatky sa časom stávajú zastaranými a sú nahrádzané novými poznatkami. Takže
veda je neustále sa meniacou, plastickou vecou. Nedovoľte, že doposiaľ naučené veci Vás bránili v tom, aby ste spoznal – získal presnejšie vysvetlenia! Buďte naraz otvorený aj skeptický!

Teraz nech nasleduje niekoľko takých vedeckých výsledkov z biológie človeka, ktoré – ako sa hovorí- u mnohých vyrazí poistky.

1.
Piezoelektrickosť v kostiach

Prečo je pohyb alebo vzpieranie najlepší spôsob, ako sa vyhnúť osteoporóze? Málokto vie, ale kosť tiež funguje ako polovodič a využíva piezoelektrickú energiu, ako aj slabú jednosmernú energiu, čo bolo zdôraznené prácou Roberta O. Beckera ešte v šesťdesiatych rokoch. Mimochodom, Albert Szent-Györgyi uviedol v 40. rokoch minulého storočia, že u ľudský organizmus funguje na báze polovodičov podobné počítačovým čipom. Ani jeden z uvedených informácií nebol prednedávno … z nejakého dôvodu o tom málo hovoria.

V niektorých kryštalických materiáloch môžeme vyrábať elektrinu mechanickým tlakom, je to fenomén piezoelektrickosti – takto funguje tok informácií v našom spojivovom tkanive, aj v našich kostiach.

Becker okrem iného študoval regeneráciu orezaných končatín salamandrov ako aj
rast kostí. Umele, so špeciálnymi elektródami na jednosmerný prúd a pulzujúcim magnetickým poľom, vedel stimulovať rast kostí.
V kostiach je kolagénová matrica typu N, a kryštály hydroxypatitu vápenatého typu P
pracujú ako polovodiče, medzi nimi s dvomi iónmi medi, ktoré sú zodpovedné za dopingový efekt a za spojenie týchto dvoch vrstiev. Polovodiče sú podporované „špeciálnymi znečisťujúcimi“, látkami s cieľom viesť lepšie elektrický prúd, tento tzv. dopingový proces zabezpečuje meď. Osteoporóza je vlastne nedostatok medi na PN uzloch polovodičového systému. Meď zohráva dôležitú úlohu v tom, že kosti fungujú ako polovodiče, ktorý je udržiavaný vonkajším magnetickým poľom.

Kosť má slabé prekrvenie, pre vlastné obnovenie využíva piezoelektrickú energiu, na rozdiel od ostatných tkanív sa neregeneruje, ale neustála sa rozpadá a obnovuje kostnú dreň vďaka bunkám zodpovedné za stavbu kostí – preto je potrebné aby sme pre telo zabezpečili neustály mechanický stres, alebo gravitáciu, preto je silový tréning užitočný, ako aj dlhé prechádzky, aby sa zabránilo osteoporóze. (Len sa pozrite na príchod astronautov z dlhšieho pobytu z vesmíru, ledva vedia chodiť na vlastných končatinách,…) To je plus jeden ďalší dôvod, prečo aplikovať šport do konca svojho života!

•Robert O. Becker: Body electric, William Morrow 1998
•ANDREW A. MARINO, ROBERT O. BECKER Piezoelectricity in hydrated frozen bone and
tendon.Nature volume253, pages627–628 (20 February 1975)
•Marino, Andrew & O. Becker, Robert. (1974). Piezoelectricity in bone as a function of age. Calcified
tissue research. 14. 327-31. 10.1007/BF02060307.
•Marino, Andrew & O. Becker, Robert & Soderholm, Sidney. (1971). Origin of the piezoelectric effect in
bone. Calc. Tissue Res.. 8. 177-180. 10.1007/BF02010135.

2.
Vedomá kontrola imúnneho systému

Tu je Wim Hof, ktorý je naozaj zaujímavá postava. Nielenže uchováva svetové rekordy v žánri studenej tolerancie (napr. Takmer 2 hodiny zamknutý v ľade v plavkách…), ale neustále dokazuje, že veda stále zaostáva vo vysvetľovaní ľudských schopností. Samozrejme, Wim Hof-a začali aj vedci v klinicky „študovať“ a dosiahli prekvapivé výsledky.

Nielen, že skrotil chlad, ale prakticky bol schopný meditáciou ovplyvniť nervový systém, čo vedeli dokázať aj za klinických podmienok. Intravenózne dostal nejaký endotoxín (toxická látka u niektorých baktérií) a jeho odpoveď organizmu na infekciu boli omnoho nižší ako u 112 ľudí , ktorých predtým vyšetrovali na klinike. Dokonca s jeho metódou aj iný vedeli produkovať podobné výsledky ( a toto je dôležité!). Výskumníci tvrdia, že koncentráciou vie ovplyvniť
vrodenú imunitnú reakciu (všeobecná obranná schopnosť, ktorá sa vyvíja v embryonálnom veku, ktorá nie je špecifická na patogény). Úžasnú toleranciu ďakuje meditačným praktikám a
pravidelným studeným podnetom. Podľa neho, túto vlastnosť má každý, a je schopný to urobiť hociktorý zdravý človek, len treba dodržať postupnosť a pravidelnosť a zvládnuť správne dýchacie a meditačné techniky.
Takže, s vlastným vedomím a vôľovým vplyvom môžeme byť schopní urobiť veľa vecí, ktoré ste možno už aj zažili vo svojom živote.

•Kox M, Stoffels M, Smeekens SP, van Alfen N, Gomes M, Eijsvogels TM, Hopman MT, van der
Hoeven JG, Netea MG, Pickkers P. The influence of concentration/meditation on autonomic nervous
system activity and the innate immune response: a case study. Psychosom Med. 2012 Jun;74(5):489-94.
•Kox M, van Eijk LT, Zwaag J, et al. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and
attenuation of the innate immune response in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(20):7379-84.
•Muzik O1, Reilly KT2, Diwadkar VA3. „Brain over body“-A study on the willful regulation of autonomic
function during cold exposure. Neuroimage. 2018 May 15;172:632-641. doi:
10.1016/j.neuroimage.2018.01.067. Epub 2018 Feb 10.
•https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180228164934.htm

3.
Energetický príjem z červeného svetla
Hneď na začiatku by som zdôraznil, aby som sa vyhol nedorozumeniam, že nie som predstaviteľom žiadnej fanatickej sekty, kto hlása slnečnú diétu, ako jedinú možnú správnu diétu pre človeka,….
Jav priblížim z vedeckého pohľadu.
Konzumácia svetla existuje, ale nie tak, ako to niektoré sekty vyhlasujú, ale vedecky podložené. A vedu v tomto prípade predstavuje fyzika, kvantová fyzika, kvantová biológia.

V našich energetických bunkových motoroch, t. j. v mitochondriách fungujú tzv. elektrónové transportné reťazce, s piatimi veľkými proteínovými komplexmi. Komplexy , III, IV, V
sú chromofóry červeného svetla a za pomoci nich vieme vyrábať obyčajné ATP molekuly, čisto len so špeciálnymi svetelnými frekvenciami (Chromofor je časť molekuly, ktorá má schopnosť absorbovať elektromagnetické žiarenie určitej vlnovej dĺžky, kt. odráža; pozor, nemiešať jav s auxochromatizmom). UV svetlo sotva preniká do kože, modré svetlo mierne do tukových vrstiev, ale červená môže preniknúť dosť hlboko. Keď svetlo sa dostane dosť hlboko, potom ovplyvňuje enzýmy ATP-pázu mitochondrií ( ide o V. komplex – konečná fáza procesu tvorby ATP molekúl), a tu doslova produkuje energiu pre naše telo. To je práve tzv. slnečná diéta, lebo prijímame grátis energiu, ktorú každý z nás vie produkovať! Inými slovami povedané, ATP-áz enzým je nano-stroj na ovládanie svetla. Mitochondrie vedia grátis vyrábať ATP molekuly z 670 nm vlnovej dĺžky svetla. Ak by sa produkcia ATP zastavila, potom by sme zomrela cca za 15 sekúnd, pretože zhruba toľko hotových ATP molekúl je v kreatínových zásobách organizmu.

O spojitosti cytochrom-c-oxidázy (IV. komplex) a červeného svetla vzniklo už veľa štúdií, škoda, že nie sú viac rozšírené v spoločenskom vedomí. Existuje tzv. LLLT ( low lewel laser
therapy )terapia zakladajúca sa na fotobiomodulácii svetelnej terapii, ktorá vyžíva túto spojitosť.
Chromoforová molekula cytochrom-c-oxidáza, sa nachádza pred V. bielkovinovým komplexom produkujúci ATP, ktorá je citlivá na vlnové dĺžky v 570-850nm-vej sfére, a je schopná zvyšovať produkciu ATP! Možno už aj Vy, milý čitateľ, ste už zažili, že v letných horúčavách nežiadate toľko jesť.
Vysvetlenie spočíva vo vyššie uvedenom texte…

•Sommer AP1, Haddad MKh1, Fecht HJ1. Light Effect on Water Viscosity: Implication for ATP
Biosynthesis. Sci Rep. 2015 Jul 8;5:12029. doi: 10.1038/srep12029.
•A AB1, C MD2, R S2. Effect of LED photobiomodulation on fluorescent light induced changes in cellular
ATPases and Cytochrome c oxidase activity in Wistar rat. Lasers Med Sci. 2016 Dec;31(9):1803-1809.
Epub 2016 Aug 26.
•Fuma S1, Murase H1, Kuse Y1, Tsuruma K1, Shimazawa M1, Hara H1. Photobiomodulation with 670 nm
light increased phagocytosis in human retinal pigment epithelial cells. Mol Vis. 2015 Aug 21;21:883-92.
eCollection 2015.

4.
Receptory modrého svetla po celom tele
V súčasnosti jedným z najnovších objavov na vysvetlenie zdravého životného štýlu a chorôb, sú tematické oblasti, ako sú: modré svetlo, cirkadiánny rytmus, melatonínový hormón a melanopsínový receptor. Pre zaujímavosť poznamenávam, že za skúmanie molekulárneho pozadia cirkadiánnych hodín nášho organizmu, len pre nedávnom dali Nobelovú cenu ( rok 2017), pričom vedci „v zázemí“-ktorých už nevedeli ďalej umlčať- jej dôležitosť vyhlasovali cca už pred 40 rokmi, práve v čase, kedy zaviedli a aplikovali letný a zimný čas!
Politikov však viac miliónová evolúcia ľudského organizmu vôbec nezaujíma, zvysoka „kašlú“ na to, že narušia biologický rytmus nášho organizmu, ktorá už aj doteraz narobila nezvratné škody u dvoch generácií.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/489029-letny-alebo-zimny-zatial-sa-rozhoduje-bez-nas/

Cirkadiánny rytmus reguluje denné kolísanie nášho hormonálneho systému, ako aj látky pre neurotransmitery, ktorých hlavným riadiacim elementom/regulátorom je slnečné svetlo. Melatonín je hormón zodpovedný za večerný spánok. Bohužiaľ, úroveň môže byť znížená v menšej miere umelým modrým svetlom a inými frekvenciami. Preto, vďaka svetlám z moderných svietidiel a obrazoviek, mnohí nevyužívajú celkový relaxačný potenciál v spánku. Ak to takto pôjde ďalej, draho za to zaplatíme ( o vplyve na biologické a molekulárne procesy, ktoré prebiehajú v noci, ani nehovoriac). Okrem toho sa ukázalo, že naše melanopsínové receptory, ktoré snímajú modré svetlo, nie sú len v sietnici, ale aj v koži, podkožnom tukovom tkanive a cievnych stenách! Sme blízko k pochopeniu ľudskej biológie fungujúca na báze svetla, ktorá môže dať vysvetlenie na mnohé choroby,
môže poskytnúť nové vysvetlenia pre zdravotnú starostlivosť. Znížte množstvo umelého modrého svetla vo Vašom prostredí!

•Sikka G1, Hussmann GP, Pandey D, Cao S, Hori D, Park JT, Steppan J, Kim JH, Barodka V, Myers AC,
Santhanam L, Nyhan D, Halushka MK, Koehler RC, Snyder SH, Shimoda LA, Berkowitz DE.
Melanopsin mediates light-dependent relaxation in blood vessels. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec
16;111(50):17977-82. doi: 10.1073/pnas.1420258111. Epub 2014 Nov 17.
•Ondrusova K, Fatehi M, Barr A, Czarnecka Z, Long W, Suzuki K, Campbell S, Philippaert K, Hubert M,
Tredget E, Kwan P, Touret N, Wabitsch M, Lee KY, Light PE. Subcutaneous white adipocytes express a
light sensitive signaling pathway mediated via a melanopsin/TRPC channel axis. Sci Rep. 2017 Nov
27;7(1):16332. doi: 10.1038/s41598-017-16689-4.

S oblečením a vnútorným životom sme sa už odrezali od ranného slnka a pre mozog po celý rok vysielame nejaké zimné, zmiešané informácie o životnom prostredí a podnebí. Medzitým, sezónne sacharidy, vykurovanie domu, modré svetlo, elektrosmog, vysielajú nepretržité letné a pre deň typické signály. Vytvorenie príjemného prostredia skutočne viedlo k veľkému biologickému chaosu. Myseľ nie je schopná rozlíšiť pohodlie a bezpečnosť a preto pre telo vytvorila jedno ozajstné peklo. Polovica najobľúbenejších liekov v USA sa zameriava na cirkadiánny génový systém, zatiaľ čo farmaceutický priemysel sa zjavne nezaoberá chronológiou …už dlhé desaťročia nás vedú za nos.
Ako som vyššie spomenul, chromoforová molekula cytochrom-c-oxidáza, sa nachádza pred V. bielkovinovým komplexom produkujúci ATP, ktorá je citlivá na vlnové dĺžky v 570-850nm-vej sfére, a je schopná zvyšovať produkciu ATP- kyanid práve tu vyvíja svoj toxický vplyv. Len sa pozrite na formu vitamínu-B12, vo väčšine prípadov je kyanokobalamín. V lepších lekárňach, len na požiadanie dostanete tú správnu formu vitamínu-B12, matylkobalamín,…

V posledných rokoch som sa tiež stretol s vyššie uvedenými štyrmi objavmi a navodili ma na starostlivé premýšľanie, vplyvom ktorých som preskupil veľa vecí v mojom životnom štýle. Tu uvedené informácie som ponúkol ako malú chuťovku, upútavku, že koľko dôležitých vedeckých poznatkov chýba z verejnej informovanosti. Hovorí sa, že informácia je moc – dodal by som toľko k tomu: že možná moc. Skutočnou mocou bude len vtedy, ak informácie budeme aj aplikovať, nezostanú na teoretickej úrovni. Platí to aj v prípade, keď ide o naše zdravie. Rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou každého človeka. Výber ja na Vás, milý čitateľ!

Pre lepšie pochopenie a aplikovateľnosť, v ďalších príspevkoch budem rozoberať „nekonečnú“ rovnicu z časti Kvantový prínos.

Pridaj komentár