Moderné vyschnutie

Publikované:23. apríla 2019, 21:09
Zdroj:Sáfrán M. Napfény Diéta., Bp.2017; ISBN 978-615-00-0642-0
Preklad a koncept:Ing.Imrich Galgóczi

Geometrický tvar respiračných proteínov, ich vzájomná vzdialenosť ovplyvňuje účinnosť ETC. Vďaka modernej technológii nemôžu mitochondrie kmitať pri 100 Hz, kde by prebiehalo spaľovanie tukov, takže sa do procesu sa zapája anaeróbna glykolýza v cytosole, Wartburgový metabolizmus. Ak sa výroba energie spomaľuje, lokálne magnetické pole sa znižuje, paramagnetický kyslík nejde tam, kde by mal ísť, vzniká falošná hypoxia.

Vysvetlenie. Kyslík je konečný elektrónový akceptor v reťazci transportu elektrónov(ETC). Kyslík prijíma elektróny zo IV.-ho komplexu – ktoré už počas cesty odovzdali svoju nadbytočnú energiu – a spoja sa s dvoma protónmi, aby konečnej fáze vyrobili vodu. Takže pre aeróbne spaľovanie glukózy a tukov je potrebný kyslík, aby sme na konci dostali vodu. Voda, ktorú pijete, nie je taká dôležitá ako tá, ktorú produkujú vaše mitochondrie v závislosti od toho, do akej miery ste napojený na slnečné svetlo a zemský povrch.

Štúdia Davida Sinclaira v roku 2013 konštatovala, že všetky choroby súvisiace s vekom súvisia s falošnou hypoxiou a nízkymi hladinami NAD + v l.komplexe a v takomto prípade je komunikácia medzi mitochondriami a jadrom špatná.
Takže mitochondrie produkujú vodu a táto bunková voda je elementom života. Modré svetlo a elektrosmog nás dehydrujú, a bez vody nemôžete využiť slnečné svetlo! To znamená, že aj keď sa nahý pobehávate v oblasti Rovníka, môžete nazbierať len málo slnečnej energie, ak ste v zlom (um.svetlo a elektrosmog) prostredí!
Hladiny vitamínu D sú na celom svete nízke, pretože krok izomerizácie LDL cholesterolu je proces náročný na vodu. Tu vstupuje dehydratačný účinok elektrosmogu, ktorý môže vysvetliť vysoké hladiny LDL a nízku hladinu vitamínu-D a iné syntézy hormónov na báze cholesterolu. Tento proces vyžaduje prítomnosť vitamínu A a T3-hormón štítnej žľazy. Súbežne s ním, modré svetlo tiež poškodzuje vitamín A!
Fotosenzitívna forma vitamínu-A, 11-cis retinal, oxiduje vplyvom svetla na trans-zlúčeninu. Táto potom prenáša signál cez centrálnu líniu sietnice do hypofýzy a receptora leptínu.

Bunka v strese
Ako mení autonómny stresový vplyv časovanie buniek? Povaha častíc fotoelektrického efektu okamžite nastupuje a všetko sa deje podľa Fermat (svetelný lúč zvyčajne volí najkratšiu možnú cestu) a Snellius (Light Refraction Act) pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú fyzikálne zmeny vo vode. Ak spomaľujete svetlo vo vode, skutočne vytvárate čas pre život. Väčšina hmoty v prírode sa rozširuje-zväčšuje v dôsledku tepla, ale život práve preto si vybrala vodu, lebo za zvláštnych okolností – ako je to v mitochondriách – sa voda chová inak, vplyvom tepla znižuje svoj objem.

Voda mení svoje fyzikálne vlastnosti (objem, bod tuhnutia), ak je priestor dostatočne malý. Táto anomália rozbije v bunkách symetriu prírody, aby sa zmenšila vzdialenosť medzi respiračnými proteínmi a urýchlil sa tok elektrónov, aby zlepšila/zefektívnila tvorbu energie.
Týmto spôsobom sa mení vnímanie času, ako funkcia produkcie energie mitochondrií. Ak je energetická účinnosť mitochondrií dobrá, môže podržať svetlo pomocou elektrických a magnetických polí, ak je zlá, uvoľní viac ELF-UV a IR. Bunky v strese sú tiež dehydrované a nespaľujú dobre tuk. Bez vody nemôžete využiť silu slnečného svetla na optimalizáciu energetickej bilancie, takže v konečnom dôsledku sa môžu vyvinúť choroby a strácate zo svojho časového účtu- z pobytu na Zemi.
Ak sa energia neukladá, telo z nej produkuje teplo, preto sú cicavce teplokrvné. Svetlo a teplota teda riadia vodu bunky a ovplyvňujú nespočetné hormóny ako napr. leptín, adiponektín, dopamín, melatonín, neurospín, MSH, betatropín. Dopamín je ochrancom hypofýzy a melatonín je regeneračný program, ktorý riadi geometriu respiračných proteínov. Z toho možno vidieť – pretože ovplyvňuje toľko hormónov – že mnohé choroby sa môžu vyvinúť dôsledkom zmien vzdialeností respiračných proteínov medzi sebou.
Zmenené svetelné prostredie narúša rovnováhu medzi sympatickými a parasympatickými nervovými tónmi, PVN (paraventrikulárne jadro v hypotalame) a nervovými tónmy nervu vagus, a taktiež zasahuje do toku vápnika, čo je dôležitým signálnym činiteľom.
Mitochondrium sa depolarizuje, keď vápnik prúdi dovnútra, to stimuluje uvoľňovanie horčíka. Vápnik spôsobuje, že mitochondrie napučia a zmenia svoj tvar. Deformácia mení programy apoptózy a autofagie. Mitochondrie modré svetlo zväčšuje v najväčšej miere, a UV, IR ich sťahuje. Ak nie je dostatok UV, potom bude stála potreba vápnika, čo platí najmä pre rakovinu.

Posun Redoxu, Wartburgový metabolizmus
Počas redox-posunu nepoužívate najekonomickejšie spaľovanie tukov v bunkách, ale primitívnejšiu glykolýzu. Wartburgov metabolizmus bol pozorovaný pri rakovinových ochoreniach, keď rakovinové bunky konzumujú veľa glukózy a glutamínu. Toto bol východiskový bod pre sľubnú ketogénnu diétu.
Z hľadiska kvantovej biológie to nie je celkom tak.
Čo vytvára vibrácie v kryštáloch? Svetlo. Spaľovanie tuku vyžaduje koherenciu medzi mitochondriami a nie je funkciou potraviny, ktorú konzumujete. To závisí od toho, ako sa energia svetla zmení na mechanické vibrácie v mitochondriách. To dáva odpoveď aj na to, že prečo prepína bunka na Wartburgov metabolizmus v cytosole, t.j. na anaeróbnu glykolýzu, lebo mitochondrie nevedia kmitať pri 100 Hz k vôli od odialeným respiračným bielkovinovým komplexom, kde extrahujú energiu svetla 340 nm pri NAD+/NADH.
To je dôvod, prečo Volkov a Frey našli posun v metabolizme glukózy vo svojich výskumoch kvôli elektrosmogu. Q-cyklus premieňa energiu svetla na viditeľný rozsah (600-1400 nm), čo je absorpčné spektrum cytochróm-c-oxidázy. To optimalizuje tvorbu ATP bez potreby väčšieho množstva elektrónov. Ak sú respiračné proteíny od seba vzdialené, „frekvenčný rezač“(v tomto prípade koenzým-Q) nemôže produkovať IR medzi komplexom I a II v rozsahu 600 až 1400 nm.
Ak elektróny vstupujú do mitochondriálneho mátrixu cez II.-hý komplex(napr. strava s vysokým obsahom tukov), v tom prípade mit. nepoužíva Q-cyklus.
Cholesterín je polarizovatelná molekula, ktorá potrebuje slnečné svetlo k tomu, aby sa sulfatizovala a znížila jeho molekulárna vybrácia. K izomerickému kroku je potrebná vyššia teplota v koži, čo vie zabezpečiť UV-B, ktorého výsledkom je sulfatizácia cholesterolu a premena na sulfatovaný vitamín-D3. Statíny narúšajú Q-cyklus. Selén podporuje tvorbu koenzýmu-Q10, aj preto je dôležitá strava s obsahom morských plodov.

Elektrosmog dokázateľne zasahuje do vápnikovej zásoby a do činnosti vápnikových kanálov. Zmeny v energetickej dráhe AMPk môžu byť hlavnými iniciátormi Wartburgového metabolizmu.
(AMP je bielkoviný mediátor., Aktívna AMPK redukuje anabolické dráhy, ako je syntéza mastných kyselín, triglyceridov a cholesterolu, a up-reguluje katabolické dráhy, ako je glykolýza a oxidácia mastných kyselín.)

Zloženie slnečné svetla počas dňa

Wartburgový metabolizmus, glutamín
Stresované bunky prepnú na Wartburgový metabolizmus a stanú sa závislé od glukózy a glutamínu. Zvýšený metabolizmus glukózy ešte nie je jasnou známkou toho, kde sa metabolická zmena začala, ale závislosť na glutamíne je už oveľa jasnejším signálom. Mimo bunky sa potreba glutamínu zvyšuje, pretože je potrebná pre medziprodukty v citrátovom okruhu, ktorý je zodpovedný za väčšinu bioenergetických potrieb v normálnych (netransformovaných) bunkách. Hlavným „vrátnikom“ pri tomto vstupe je enzým glutamináza. Hlavnou funkciou tohto enzýmu je hydrolýza L-glutamínu na L-glutamát, ktorý nemôže priamo vstúpiť do mitochondrií. Keď sa vytvorí L-glutamát, ďalej sa transformuje na α -ketoglutarát za pomoci enzýmu glutamátdehydrogenázy (GDH). Tento enzým – ako sekundový mediátor – je regulovaný vápnikom. Ukázalo sa, že prúdenie vápnika je ovplyvniteľný elektrosmogom cez napäťovo závislé vápnikové kanály. Takže nie je potrebné ionizovať DNA (ako je oficiálny postoj k elektrosmogu) na spustenie rakovinových procesov v bunke. Zmeny v energetickej dráhe AMPk môžu byť kľúčovými signálmi redoxnej zmeny vo Wartburgu.
Ako vedie teda elektrosmog k Wartburg metabolizmu cez GDH?
Najväčší štrukturálny rozdiel medzi eukaryotickým a bakteriálnym GDH-enzýmom, je svetelná anténa na molekule, ktorá má helix-slučka-helix konformáciu (stavbu). Veľkosť a tvar proteínov je dôležitý pre správnu osciláciu, ktorá potom ovplyvňuje signály pre produkciu mitochondriálnych voľných radikálov a RNA.
Tento problém rieši svetelný vplyv UV-A. Vnútorne tvorený NO(oxid dusnatý) radikál sa prirodzenou cestou ďalej premieňa na dusitan(nitrit), nitrát a nitrosotiol. Predtým tak považovali, že sú to vedľajšie produkty interného metabolizmu NO radikálov. Od roku 2003 však vieme (Flatney, 2003), že vo vaskulárnom tkanive potkana sa dusitany a nitrosotioly – nitráty nie – sa konvertujú späť na NO radikály za pomoci UV-A. Účinné spektrum NO radikálu vyrobené z dusitanov a nitrosotiolov, je v rozsahu 310 až 400 nm a maximum má pri hodnote 335 nm. Ľudská koža a jej kapilárna sieť obsahujú veľké množstvá dusitanov (8,4 μΜ) a nitrothiolu (2,9 μΜ), ktoré môžu byť rekonštituované vonkajšími vplyvmi životného prostredia, ako napr. UV-A žiarenie, aby produkovala NO.
Glutamín má rôzne funkcie, vrátane: surovín pre syntézu bielkovín, je anabolickým prekurzorom budovania svalov, je regulátorom acidobázickej rovnováhy v obličkách, surovinou pre produkciu močoviny v pečeni, surovinou pre glukoneogenézu pečene a obličiek, oxidačným palivom pre črevné a imunitné bunky, v orgánoch slúži na prenos dusíka, slúži ako neurotransmiter, nukletoid, nukleová kyselina a prekurzor glutatiónu. Väčšina z nich je spojená s transformáciou glutamín- glutamát. Celý proces je aktivovaný svetlom. Ale optimálne nie umelým svetlom, ale slnečným ! Svetlo reguluje epigenetiku.
Je známe, že baktérie sa rýchlo množia a delia. Mitochondriálna DNA preto mutuje rýchlejšie ako jadrová DNA. Väčšina foriem plesní a eukaryoty, reagujú rýchlo na elektrosmog.

Pridaj komentár