5G – Kde je pravda?

Publikované: 16. júna 2019, 14:32
Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w
Spracovanie a preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Milý čitateľ!
Už viac krát som písal o negatívnych vplyvoch umelého magnetického žiarenia na naše zdravie. Z viacerých a aktuálnych dôvodov, možno u niektorých z Vás, zdroj informácii mohol byť pochybný, preto aj fakty v článkoch sa u Vás odrazili ako nereálne, prehnané a pod.
Teraz uvediem realitu v reálnom čase za pomoci krátkeho videa, ktorá možno bude prijateľnejšia verzia zdroja informácii o téme.
Uvediem spracovaný, neúplný text z vypočutia Výboru pre obchod, vedu a dopravu Senátu USA pre technológiu 5G.

Otázka vznesená pánom Blumentalom 6. Febr. 2019, pre pána Gillan-a a Perry-ho, na základe listu z r. 2018 komisárovi Federálneho výboru, aby predstavil najnovšie vedecké štúdie potvrdzujúce bezpečnosť technologiie 5G, aký výskum bol vykonaný a kde boli výsledky publikované. Samozrejme, že to Výbor neurobil. V odpovedi písal len o všeobecných vyhláseniach vládnej agentúry FDA, ktoré spolu s Výborom pre telekomunikácie zodpovedajú za zákon o mobilných telefónoch. Ak sa pozriete na stránku FDA, sú tam skôr neúplné, povrchné a plytké odkazy na existujúce vedecké údaje. Napríklad na podporu ďalšieho výskumu potenciálnych biologických účinkov RF polí na typ signálu vysielaného mobilným telefónom. Američania – a dodávam k tomu, že aj obyvatelia všetkých krajín, vrátane obyvateľov Slovenska – vlastná pozn. – majú právo vedieť, čo je pravda, aké sú účinky na zdravie bez toho aby sme odsúdili čo vedecké štúdie potvrdzujú a ľudia majú právo aj na to, aby Výbor skúmal aj nezodpovedané otázky. Moja otázka znie, koľko peňazí vynaložila vláda na „nezávislý“ výskum a kde sa na ne ľudia môžu pozrieť. Takže ide o biologické účinky týchto nových technológií. Odpoveďou je, že nie je žiadna takáto štúdia.

November 2018, verejná diskusia pri okrúhlom stole vo Washingtone DC D.C., Kevin Mottus CA Brain Tumor Asssociation(Asociácia mozgových nádorov)
V skutočnosti klamú o implementácii tejto technológie. Ak sa pozriete na brožúru poisťovne Verizon, pani komisárka, budete vidíte ich vytvorenú zásadu o bezdrôtových zariadeniach. V tejto brožúre poisťovateľ nepokrýva vplyvy dôsledkom emisii ani znečisťujúcich látok, emitované bezdrôtovou technológiou a je zaujímavé, že samotná poisťovňa v tejto brožúre, bezdrôtové žiarenie definuje ako znečisťujúcu látku. Píšu, že poisťovateľ nepokrýva znečistenie, emisie, rozptyl, únik, migráciu alebo únik znečisťujúcich látok. Znečisťujúca látka je akákoľvek pevná, kvapalná, plynná alebo tepelne dráždivá alebo škodlivá látka, ako napríklad dym, plyn, sadze, spaliny, kyseliny, zásady, chemikálie, umelo vytvorené elektrické priestory, magnetické polia, elektromagnetické polia, zvukové vlny, mikrovlnné rúry a akékoľvek umelo ionizujúce ionizátory alebo neionizujúcim žiarením alebo odpadom.
Zaujímavé je, že poisťovňa bezdrôtové vysielanie definuje ako znečisťujúcu látku, keď sa musí chrániť a chrániť pred zodpovednosťou, ale keď chcú násilím natlačiť na naše komunity, a chcú pokryť naše komunity bezdrôtovým vysielaním, potom máme predpokladať, že je to bezpečné.
Existujú vážne obavy. Zdá sa, že len ziskový priemysel chce naozaj 5G.
Ako budú mať prospech? Keď vysielač nainštalujú v blízkosti nášho domu, systém bude zhromažďovať údaje z nášho bytu, trebárs až z 500 vysielačov a údaje budú predané najlepšiemu uchádzačovi, ako to robil/robí Facebook. Vážne a priamo porušuje súkromný život a vystavuje nás veľmi silnému vyžarovaniu milimetrovými vlnami popri už jestvujúcim súčasným žiarením. Ďalším problémom je kyberbezpečnosť.

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade 4G boli tieto vysielače umiestnené niekoľko kilometrov od ľudí, teraz budú veľmi blízko domova a tieto signály sa budú šíriť niekoľko kilometrov a začnú priamo u obyvateľov.
Tieto 4G vysielače nemajú čo hľadať v blízkosti domovov ľudí. 5G vysielače signálov sú plánované pre kratšie vysielanie, takže môžete pochopiť, prečo budú bližšie, ale nemôžu byť tak blízko k ľuďom. V prípade 4G vysielačov štúdie ukazujú, že bezdrôtové žiarenie je jasne karcinogénne, neurotoxické a genotoxické, Vy sa pozerajú sa len na jeden zdroj, pričom štúdie sú veľmi starostlivo navrhnuté tak, aby vyšetrovali len jeden zdroj, ale o tom, o čom tu hovoríme, zahŕňa dva veľmi silné zdroje, nižšie a vyššie frekvencie a ľudí vystavujete veľmi silnému bezdrôtovému mikrovlnnému žiareniu.
Naše telo nie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo niektorému z nich, a tieto nízke a vysoké frekvencie sú problémom, pretože sme elektromagnetickí, naše bunky sú elektromagnety, elektromagneticky komunikujeme, rozmnožujeme sa a dávame signály. Tá predstava, že miliardy vĺn, ktoré prechádzajú cez naše telo za sekundu, nás neovplyvnia, je fantázia. Budú nás v plnej miere ovplyvňovať. Sme všetci elektromagnetickí ako náš mozog a srdce.

Joel M. Moskowith PhD, riaditeľ rodinného a komunitného zdravotného strediska na Univerzite Carolina:, neexistuje žiadna záruka, že 5G a ani 4G sú bezpečné. Našiel som len tri štúdie ohľadom 4G, pochádzajú z Číny a každý z nich ukázal zmeny vo funkcii mozgu.
Miskowith: „Tisíce odborných štúdií identifikovali fyziologické a zdravotné účinky v dôsledku chronického vystavenia netermálnym úrovniam mikrovlnného žiarenia a nízkofrekvenčných polí.“

Miskowith nie je sám. Camilla Rees MBA– je medzinárodne uznávaná výskumníčka a pedagogička v téme fyziologických a zdravotných vplyvov elektromagnetických polí a venovala 12 rokov svojho života snahe pochopiť ľudí, v čom vidí väčšiu hrozbu od zmena klímy Zeme. „Bol som veľmi prekvapený odporom voči prijatiu pravdy. Ako však priemysel toto všetko presadzuje, smernice o expozícii, ktoré telekomunikačný výbor predkladá, nás vôbec nechránia. Mohla by som dokonca povedať, že je to podvod. “

Eric van Rongen, predseda Medzinárodného výboru pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, tvrdí úplne niečo opačného.

Takže tu sú dvaja ľudia, ktorí tvrdia, že sú odborníci v téme a svoje závery ktoré vyvodili, čerpali z rovnakých vedeckých prác, štúdií.
Väčšina z nás nie je v tejto oblasti odborníkom, takže nevieme, komu máme veriť.

Keď čelíme veľkému, komplexnému vedeckému problému, najlepšia je vedecká jednomyseľnosť . Ak sa spoliehame len na jednu osobu, môžeme počuť nasledovné: Niektoré štúdie naznačujú, že existuje vzťah medzi používaním mobilného telefónu a zvýšeným rizikom rakoviny mozgu. Potom aj toto: Ak vyšetrujeme možný karcinogénny účinok rádiovej frekvencie, s istotou tvrdím na 99%, že takýto účinok neexistuje.
Brusel povedal, že nie na 5G. „Brusel nie je experimentálny králik, ich zdravie nemožno premeniť na zisk.“

Vlastná poznámka.
Milý čitateľ, tu https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=microwave+radiation si môžete prečítať zopár vedeckých prác na túto tému – uvediem hneď prvý z uvedeného poradia – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607572/

Recent advances in the effects of microwave radiation on brains (Nedávny pokrok v účinkoch mikrovlnného žiarenia na mozgy):

– Mechanizmy, ktoré sú základom učenia a pamäte, sú poškodené mikrovlnným žiarením.
– Vplyv mikrovlnného žiarenia na postnatálny vývoj., Výsledky ukázali, že gestačná expozícia Wi-Fi a zdržanlivosť nepriaznivo ovplyvnili vývoj a správanie potomstva v dospelosti. Oxidačná rovnováha potomstva mozgu a biochémia séra, ako sú hladiny fosforu, horčíka, glukózy, triglyceridov a vápnika, boli narušené [60].
– Vplyv mikrovlnného žiarenia na morfológiu (tvar) mozgu
– oxidatívny stres a apoptóza., Mikrovlnné žiarenie môže indukovať oxidačný a nitrosatívny stres, ktorý vedie k hippokampálnej neuronálnej a ne-neuronálnej apoptóze prostredníctvom oxidačného poškodenia bunkových zložiek (tj nukleových kyselín, proteínov a lipidov) a následnej expresie p53, ktorá up-reguluje Bax a down – reguluje pro-kaspázu-3 a úplnú / neštiepenú poly-ADP-ribózo-polymerázu (PARP) 1, prípadne indukciu neuronálnej degenerácie prostredníctvom apoptózy.,
– syntéza proteínov organizmu.,
– – gény a individuálna citlivosť,.
– atď…

Ako pomôcku uvádzam:
Slovník cudzích slov: http://slovnikcudzichslov.sk/slovo/nat%C3%A1lny
postnatálny príd. ‹l› biol., lek. týkajúci sa obdobia po narodení (dieťaťa) (op. prenatálny): postnatálny vývoj.,
natálny príd. ‹l› lek. týkajúci sa narodenia
gestácia -ie ž. ‹l› odb. stav tehotenstva (u ženy); brezivosti (u samice), gravidita
apoptóza: Forma bunkovej smrti, pri ktorej naprogramovaná postupnosť udalostí vedie k eliminácii buniek bez uvoľňovania škodlivých látok do okolitého prostredia. Apoptóza hrá kľúčovú úlohu vo vývoji a udržiavaní zdravia tela elimináciou starých buniek, zbytočných buniek a nezdravých buniek. https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11287

Pridaj komentár