Rok 2018 ako míľnik za pravdou

Publikované:28. júla 2019, 10:11
Zdroj:Misrepresentations of Clinical Nutrition in Mainstream Medical Media
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Medzi rôznymi témami, ktoré ma zaujímali alebo fascinovali počas celej mojej mladosti až do mojich dospelých rokov, bola bezpochyby výživa. Mojou osobnou rutinou bolo prečítať túto tému primerane ako prakticky bolo možné tak, že som nevylúčiť iné témy z biomedicíny, psychosociológie a filozofie. Vďaka zhruba 30-ročným skúsenostiam vďaka tejto aktivity a primárnym výskumom v oblasti výživy, som si teda nemohol pomôcť, ale všimol som si radikálne odchýlky, ku ktorým došlo v roku 2018 od predchádzajúcich noriem, na ktoré som si zvykol.
Rok 2018 samozrejme nebol prvým rokom, v ktorom bol „zlý výskum“ publikovaný v bežných lekárskych časopisoch a potom sa replikoval v echovej komore masmédií; dalo sa to pozorovať pravidelne počas posledných 50 rokov, počínajúc prinajmenšom démonizáciou cholesterolu v potrave a oslavovaním spracovaných potravín, najmä rafinovaných zŕn a takzvaných rastlinných olejov. Ale v roku 2018 to, čo mnohí z nás pozorovali, nebol iba zle vykonaný výskum, ale v niektorých prípadoch aj radikálne odchýlenie sa od akéhokoľvek pokusu o predloženie údajov a popisov, ktoré by podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich štandardov mohli považovať za „primerané“. Najmä v súvislosti s témou Výživa, tradičné lekárske časopisy a masmédiá, ktoré potvrdzujú ich závery, začali distribuovať zjavné skreslené údaje o Výžive s bezohľadným ignorovaním vedy, logiky, biomedicínskej histórie a etiky.

Človek si musí byť vedomý niekoľkých kľúčových irónií, ktoré charakterizujú bežné lekárske diskusie o výžive, konkrétne to že – 1.) lekári dostávajú v podstate nulovú odbornú prípravu v oblasti klinickej výživy v rámci postgraduálneho štúdia na vysokej škole, resp. na postgraduálnom školení rezidentov2., – 2) lekári a organizácie zverejňujú „výskum“ a súvisiace komentáre (z ktorých obidva často vychádzajú z toho, že nutričné intervencie sú neúčinné alebo nebezpečné), a to napriek ich nedostatočnému formálnemu vzdelaniu v danej oblasti, a potom – 3) mainstreamové lekárske hlasy dôsledne požadujú „reguláciu odvetvia doplnkov výživy“, napriek ich nedostatočnému školeniu v tejto oblasti a kvôli negatívnym záverom založeným na ich slabo vykonanom výskume a samoobslužných konklúziách. Z tohto dôvodu nie sú iba slepí tvorcovia mapy, ale zavádzajú aj svojich slepých nasledovníkov a potom obe skupiny propagujú seba ako profesionálni kartografovia a sprievodcovia pri poskytovaní rady verejnosti v oblasti, ktorú žiadna z nich neštudovala ani nechápe. Nemali by sme byť prekvapení, keď „lekárska komunita“ publikuje zle vedený a samoobslužný „výskum“ na tému výživy, za cieľom dosiahnuť svoj želaný záver, že výživa je nebezpečná a neúčinná a že ziskový trh musí samozrejme riadiť samoobslužná „lekárska komunita“, ktorá nikdy nedostáva patričných 15 minút na tému terapeutickej výživy. Rozsiahly a pretrvávajúci nedostatok informovanosti odborníkov na výživu o strategickej výžive sa musí považovať za úmyselný , inak by sa problém vyriešil pred 30 rokmi, keď sa prvýkrát diskutovalo o „ére stravovania3“.Najjednoduchší spôsob, ako s ľuďmi manipulovať a udržať ich v neustálom zmätku, neúčinnosti a závislosti, je nechať ich nevedomých v dôležitých témach; náš vzdelávací systém dôsledne dosahuje tento cieľ veľkolepou brilianciou a efektívnosťou.4 Väčšina spoločností v celej histórii si však zachovala všadeprítomné rozpory; ale zdá sa, že paradoxon ktorého sme v súčasnosti svedkami, je to, že v tomto tzv. „veku informácií“ používanie klamstiev(„éra po pravde5“) a manipulácia vedy a verejnej mienky („výroba súhlasu“ 6) je horšia, nie lepšia.

K tomu pridajte povšimnutia hodnú pozornosť, že dnešní študenti – vychovávaní v naštrbených, rozbitých rodinách (aj) – vyrastajú v súčasnej šialenej kultúre , kt. výsledkom je ich necitlivosť k pozornosti a rastúca ignorácia k tvrdej práci, ich nedostatok rešpektu voči skúseným učiteľom a skutočnosti, že mnoho „akreditovaných univerzít“ funguje ako priemysel na diplomy, umožňujúc študentom spať/leňošiť a podvádzať prostredníctvom postgraduálnych programov, a takto o uvažovaní pravdepodobnej budúcnosti intelektuálnej integrity a produktov vzdelávania, je možné zažiť nihilistický chlad.

Prechod z „pravdy“ na zjavnú cenzúru
Akoby chybné a podvodné informácie neboli dosť zlé, teraz začiatkom roka 2019 sme svedkami transformácie, ktorá je stelesnená prechodom propagandy na cenzúru; pokiaľ informácie, ktoré sú nepriaznivé pre farmaceutickú paradigmu, sú blokované kníhkupectvami/vydavateľstvami a sociálnymi médiami na žiadosť amerických politikov, pravdepodobne na príkaz ich farmaceutických donorov.7
Rôzne platformy sociálnych médií, distribútori filmov a kníhkupectiev/vydavateľstiev sa rozhodli zakázať diskusiu o iatrogénnych nepriaznivých účinkoch užitím rôznych farmaceutických liekov, čím pripravujú milióny ľudí o prístup k informáciám nezávislým od priameho farmaceutického vplyvu. V histórii Spojených štátov bola prvá zmena a doplnenie ústavy Spojených štátov určená na ochranu slobody prejavu a slobody tlače – bola to práve distribúcia a uverejňovanie nápadov; Americkí otcovia, bohužiaľ, nikdy netušili, že médiá a prostriedky šírenia informácií by sa stali tak privatizovanými a centralizovanými, že by sa dali ovládať. – nie priamym vládnym konaním, ako sa zaoberá prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh -, ale politickým tlakom na tieto prostriedky distribúcie; to znamená, že vláda nemusí nič zakázať, pretože stačí iba vyvíjať politický a sociálny tlak na tých, ktorí distribuujú informácie, ako sú kníhkupectvá, aby vytvorili účinný zákaz, aj keď zákaz neprichádza priamo od vlády. Ak nie je možné otvorene diskutovať o nezávislých stanoviskách a presvedčivých správach z hľadiska lekárskej iatrogenézy, najmä v prípadoch, keď neexistuje žiadny organizovaný a účinný systém sledovania po uvedení lieku na trh, potom to, čo nazývam „komora farmaceutickej ozveny“ 8, bude jediným zdrojom informácie, aj keď sú veľmi skreslené v prospech predaja liekov.
Tvorcovia hlavných titulkov novín, časopisy a televízne programy, znova zverejňujú informácie o drogách na veľké potešenia svojich inzerentov. Pozitívne správy o drogách a očkovacích látkach tvoria hlavné titulky v médiách, zatiaľ čo použiteľné informácie o výžive nie sú nedostupné alebo sú poznačené kontroverziou. Medicínsky pozitívna televízia vysiela o „lekárskych hrdinoch“, ktorí posilňujú lekársku autoritu, lekársku závislosť a paradigmy liečenia, ako spásu ľudstva. Správy, ktoré poukazujú na strach z infekčných chorôb, slúžia na udržanie neustáleho strachu, lekárskej závislosti a xonofóbie (napr. „Afrizované“ včely, Zika, El Niňo, ázijská chrípka.
Xenofobia Ebola Stigma, Discrimination for Africans Associated with Dicease Time Magazine October 29, 2014).
Mnoho z týchto príbehov sa odhalí ako lož po tom, keď už poslúžili politickým účelom..
PoliticalFact named the panicked US response to Ebola as the 2014 „Lie of the Year“. Time Magazine Dec 15. 2014


Lekárske časopisy / organizácie uverejňujú pro-drogový výskum, ktorý sa stáva platenou reklamou, keď farmaceutické spoločnosti kupujú dotlače alebo priamu reklamu za milióny dolárov. (Smith, PLOS Medicine 2005)
Veda a populárne médiá sa stávajú ozvenou komôr predpojatej pro-drogovej propagandy; drogové spoločnosti platia americkým politikom za presadzovanie zákonov týkajúcich sa drogov/liekov (napr. povinné očkovanie), ochrana drogových spoločností pred zodpovednosťou (napr. Zákon o úrazoch z očkovaní detí z roku 1986) a podporu medzinárodnej expanzie drog v USA. Americkí politici potláčajú slobodu prejavu, v témach týkajúcich sa zdravotných nebezpečenstiev robia nedôveryhodnú atmosféru, tlačia kníhkupectvá/vydavateľstvá a sociálne médiá, aby neboli písané knihy, aby boli zakázané dokumentárne filmy v týchto témach.
Anti-vaccine movies disappear from Amazon after CNN Business report. CNN Business, March 1. 2019
Drogové spoločnosti sa stávajú výnosnejším, a preto silnejším ako vlády. Drogové spoločnosti využívajú politickú a ilegálnu moc USA ovplyvňovaním medzinárodných obchodných dohôd, napr. presadzovanie povinných politík týkajúcich sa drog / vakcín, odstraňovanie predpisov a zákonov týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, replikácia americkej zdravotníckej byrokracie, výdavkov a rizík; všimnite si orwellovský opis vakcín ako „zbraní hromadnej ochrany“
(Milstien et al, Health Affairs 2006) a rozmiestnenie vojenských síl pod záštitou humanitárnej zdravotnej pomoci ( National armies for global health? Lancet 2014 Oct 25)
Drogové spoločnosti prenikajú do médií, televíznych programov, vzdelávania a verejnej politiky. Financovanie verejných vied núti školy a časopisy, aby sa spoliehali na financovanie prichádzajúce od farmácie. Drogové spoločnosti platia „výskumníkom“, profesorom a redaktorom za publikovanie a vyučovanie informácií priaznivých pre drogovú paradigmu a výrobky; lekárske školy radi dostávajú finančné prostriedky od farmaceutických spoločností. Študenti a lekári medicíny sú šialene zaneprázdnení, vyčerpaní, samovražedne depresívni / stresovaní a bezbranne poddajný, súhlasný; ktokoľvek, kto spochybňuje paradigmu drog, najmä vakcíny, je terčom cenzúry, vyhostenia. Americkí lekári majú najvyššiu mieru samovrážd. Physicians Experience Highest Suicide Rate of Any Profession. Medscape May 07.2018

Bežné medicínske mediálne dezinformácie
Po celé desaťročia bola široká verejnosť dezinformovaná o strave a táto dezinformácia pochádza priamo z bežných lekárskych časopisov a veľkých univerzít (najmä tých, ktoré sa považujú za „elitu“) a bola schválená zhora nadol v celom lekárskom spektre, až po najvyššiu vládnu úroveň. Najzreteľnejším príkladom je schválenie diéty s vysokými zdrojmi uhľohydrátov popri love na tuky v potrave – ako bol kedysi lov čarodejníc; táto rada urobila veľa pre vznik a podporu epidémií obezity vyvolané uhľohydrátmi, inzulínovej rezistencie, cukrovky typu II, hypertenzie, dyslipidémie a kardiovaskulárnych ochorení, ako aj exacerbácie mnohých ďalších chorôb súvisiacich so zápalmi, vrátane psoriázy, astmy a roztrúsenej sklerózy. Alternatívne názory po celé desaťročia, ktoré odporujú tejto dogme hlavného prúdu, boli označené ako „potravinový šarlatán“. Je paradoxné, že jediný spôsob, ako jesť zdravú výživu, bolo (a je aj v súčasnosti vo väčšine prípadov – vlastná poznámka) ignorovať oficiálne schválené odporúčania vlád a lekárskych spoločností.9

Dôležitosť legitímnych odborných znalostí v nezávislých recenzovaných publikáciách
Lekárska dezinformačná mašinéria sa nezastaví sama, pretože nemá vôľu zastaviť sa a tiež preto, že je úplne sebestačná a prakticky bez vnútorného trenia. Lekársky mechanizmus riadi komunikačné prostriedky prostredníctvom hlavných svetových lekárskych časopisov, lekárskych správ a informačných webov, ako aj masmédiá prostredníctvom televízie, časopisov a novín.

Najmä v Spojených štátoch platí, že lekárske mašinérie platia politikom milióny dolárov každý rok, aby zabezpečili preferenčné zaobchádzanie s jeho hlasom a záujmami formou potlačenia alternatívnych názorov a stanovenia povinných politík pri presadzovania drog; tieto politické problémy ďalej znásobuje skutočnosť, že priemysel využívajúci fosílne palivá blokuje iniciatívy na podporu verejnej hromadnej dopravy, ktorá by inak mala účinok na podporu zdravia tým, že povzbudí chôdzu a bicyklovanie a podporí rozvoj antiobezogénnych štvrtí s ich sprievodnou bezpečnosťou, pohodlím, krásou, a verejné fórum.10
Zatiaľ čo nezávisle publikované materiály – hoci sú vedecky platné – môžu osloviť niekoľko stoviek alebo niekoľko tisíc ľudí, v porovnaní s tým, bežné medicínske médiá môžu s istotou osloviť viac miliónové publikum, a to napriek bez akéhokoľvek vedeckého opodstatnenia alebo logického základu v ich správe. Rovnaké farmaceutické spoločnosti, ktoré financujú a ovplyvňujú štruktúru výskumu a podávanie správ, tiež financujú a ovplyvňujú hlavné masmédiá, ktoré recipročne vydávajú pro-farmaceutické správy výmenou za reklamné doláre. Keď sa hlavná ozvena neustále udržiava, opakované správy a zvukové vlny sa transformujú z dozvukovej ozveny na mocný vír, ktorý nasáva peniaze od obyvateľstva a zároveň sa živí podobným spôsobom ako požiar, ktorý sa stáva tornádom. (t.j. ohňový vír, oheň, pyro-tornadogenéza,11), rovnako tak zintenzívňuje nižšie prízemné ohniská (napr. infomerciálny výskum fondu predaja liekov na financovanie väčšieho predaja liekov) a vzduchom šíriaci sa vákuový prúd horenia, ktorý sa stáva politickým mocenským vírom, keď sa doláre pyroklasticky premieňajú na politické ochrany a zákony týkajúce sa nariaďovania drog, čím sa „podrast osprchuje“ väčším finančným vplyvom. Reforma politického systému odstránením gerrymanderingu (Gerrymandering je účelové manipulování s hranicemi volebních obvodů (na základě znalosti volebních preferencí voličů) tak, aby došlo ke zvýhodnění politické strany, která úpravu volebních obvodů prosadila) a znížením finančného a politického vplyvu farmaceutických a iných súkromných podnikových záujmov, je nevyhnutná na prelomenie vplyvu, ktorý má priemysel nad vládou.
Zvyšovanie vedeckej gramotnosti – vrátane výživy – medzi obyvateľstvom a najmä v tzv. „Lekárskej komunite“ je tiež nevyhnutné na prelomenie echokomory dezinformácií.
Obidve tieto odporúčania – politická reforma a zlepšenie vzdelávania – si však budú vyžadovať desaťročia, kým sa prejavia. Medzitým, jednou z vecí, ktoré môžeme urobiť okamžite, aby sme mali priaznivý účinok v súčasnosti a teraz, je zdieľanie presných informácií týkajúcich sa zdravia a výživy – a to prostredníctvom médií, ktoré nie sú kontrolované farmaceutickými záujmami – a to je presne cieľ nášho časopisu Journal of Orthomolecular Medicine and International Society for Orthomolecular Medicine. Ako som uviedol vo svojom predchádzajúcom úvodníku12, „Budúcnosť patrí tým, ktorí ju píšu“, a preto vás povzbudzujeme, aby ste podporovali a písali pre náš časopis.

Alex Vasquez DO ND DC FACN
Editor, Journal of Orthomolecular Medicine

Zrieknutie sa zodpovednosti: Cieľom tohto článku nie je poskytnúť lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu. Názory tu vyjadrené nemusia nevyhnutne odrážať názory GreenMedInfo alebo jeho zamestnancov, či mojej osoby, ako administrátora tohoto webu www.paleolit.sk

Alex Vasquez DC ND DO FACN is the author of many books (including Functional Medicine Rheumatology, AntiViral Strategies and Immune Nutrition, and the recent 700-page textbook „Functional Inflammology: Volume 1“) and more than 100 publications in professional magazines and peer-reviewed medical journals, such as British Medical Journal (BMJ), Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Journal of the American Medical Association (JAMA), Alternative Therapies in Health and Medicine, and Arthritis & Rheumatism, the Official Journal of the American College of Rheumatology.

Literatúra:
1. Vasquez A, Pizzorno J. Concerns About the Integrity of The Scientific Research Process–Focus On Recent Negative Publications Regarding Nutrition, Multivitamins, Fish Oil And Cardiovascular Disease. Integrative Medicine 2019 Feb; 8-15 Article archived at https://www.ichnfm.org/public
2. Adams KM, Kohlmeier M, Zeisel SH. Nutrition education in U.S. medical schools: latest update of a national survey. Acad Med. 2010 Sep;85(9):1537-42. doi: 10.1097/ACM.0b013e3181eab71b
3. National Research Council (US) Committee on Nutrition in Medical Education. Nutrition Education in U.S. Medical Schools. Washington (DC): National Academies Press (US); 1985
4. Gatto, John T. Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Philadelphia: New Society Publishers, 1992
5. The challenge of the post-truth era. Nat Cell Biol. 2018 Nov;20(11):1231. doi: 10.1038/s41556-018-0231-z. See also: Talton J. In our post-truth era, how we view reality is more important than ever. Seattle Times January 3, 2019 https://www.seattletimes.com/pacific-nw-magazine/in-our-new-post-truth-era-the-way-we-view-reality-is-more-important-than-ever/. See also: Harari YH. Are we living in a post-truth era? Yes, but that’s because we’re a post-truth species. Sep 7, 2018 https://ideas.ted.com/are-we-living-in-a-post-truth-era-yes-but-thats-because-were-a-post-truth-species/
6. Herman ES, Chomsky N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York: Pantheon Books.
7. Farr C. House Rep Schiff calls Amazon’s anti-vaccination content ‚direct threat to public health‘ in letter to Bezos. 1 March 2019 https://www.cnbc.com/2019/03/01/schiff-calls-amazons-anti-vaccine-content-threat-to-public-health.html. See also: Sarlin J. Anti-vaccine movies disappear from Amazon after CNN Business report. CNN Business. March 1, 2019 https://edition.cnn.com/2019/03/01/tech/amazon-anti-vaccine-movies-schiff/index.html. See also: See also: French D. The Social Media Censorship Dumpster Fire. National Review March 1, 2019 https://www.nationalreview.com/2019/03/the-social-media-censorship-dumpster-fire. See also: Chan R. Amazon has removed anti-vaccine conspiracy documentaries from Prime Video, but it’s still promoting one of them as ‚Amazon’s Choice‘. Business Insider Mar 2, 2019 https://www.businessinsider.es/amazon-removes-anti-vaccine-conspiracy-documentaries-from-prime-video-2019-3
8. Vasquez A. Pharma Echo Chamber, Sociopolitical Matrix, and Power Vortex: A Diagram-Centric Conceptualization. Int J Hum Nutr Funct Med 2019;7:2 https://www.ichnfm.org/ijhnfm2019Externally archived at https://www.academia.edu/38476348
9. Vasquez A. (2016) Inflammation Mastery 4th Edition. Barcelona; International College of human nutrition and functional medicine. https://www.amazon.com/dp/B01KMZZLAQ
10. Lake A, Townshend T. Obesogenic environments: exploring the built and food environments. Journal of The Royal Society for the Promotion of Health 2006 Nov DOI:10.1177/1466424006070487. See also: Harrington J, Friel S, Thunhurst C, Kirby A, McElroy B. Obesogenic island: the financial burden of private transport on low-income households. J Public Health (Oxf). 2008 Mar;30(1):38-44. doi: 10.1093/pubmed/fdm084. See also: Kunstler JH. The ghastly tragedy of the suburbs. 2004 https://www.ted.com/talks/james_howard_kunstler_dissects_suburbia
11. McRae RHD, Sharples JJ, Wilkes SR et al. An Australian pyro-tornadogenesis event. Nat Hazards (2013) 65: 1801. https://doi.org/10.1007/s11069-012-0443-7https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-012-0443-7. See also: Rice D. California ‚fire tornado‘ had 143 mph (230 km/h) winds, possibly state’s strongest twister ever. USA Today. August 3, 2018 https://eu.usatoday.com/story/weather/2018/08/03/fire-tornado-california-carr-fire-143-mph-winds/897835002/
12. Vasquez A. Orthomolecular Medicine, Catalytic Creativity, and the Psychosocial Ecosystem. Journal of Orthomolecular Medicine 2018 Dec https://isom.ca/article/orthomolecular-medicine-catalytic-creativity-and-the-psychosocial-ecosystem/

Pridaj komentár