Infarkt od palea?

Publikované:4. augusta 2019, 14:03
Zdroj:Szendi Gábor
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Ako funguje falšovanie vedy?  

V posledných dňoch väčšina médií škodoradostným úsmevom zverejnila správu, že od paleo môžeme dostať infarkt. Samozrejme, vedecky vyškolenému prívržencovi palea od toho sa ani len oko nemihne, ale mnohý z nás holdujú paleo životnému štýlu „len tak“ na základe pozbieraných informácií z internetu a oni veru na takéto správy sa rýchlo vrátia späť na smrtiacu západnú stravu.
Zdá sa, že chorú spoločnosť očividne dráždi skutočnosť, že skupina ľudí sa preorientovala na zdravý životný štýl a zbavila sa kliatby „spoločného osudu“, smrti srdca a rakoviny. Unášajúci sa ľudia tešia každej správe, ktorá potvrdzuje, že nie oni sú hlúpi, ale tí, ktorí zmenili svoj životný štýl kvôli vlastnému zdraviu. A tí, ktorí žijú z toho, že propagujú smrtiacu diétu z obchodných a kariérnych dôvodov, im očividne štípe oči malá skupina „povstalcov“. Ešte to by chýbalo, že aj ovciam sa otvoria oči, a nakazia sa paleom alebo ketogénou diétou! A čo bude potom s týmto degenerovaným potravinárskym priemyslom, lekárskou vedou a farmaceutickým priemyslom?

Raz – možno pod iným menom – paleo aj tak zvíťazí. Dovtedy, ak sa nechceme javiť ako náboženská sekta, na každú výzvu musíme reagovať vedecky podloženou odpoveďou.

Ak zdravému rozumu zjavné vedecky podložené výsledky navzájom protirečia, je dôležité sa pozrieť, z čoho to pramení . Majte na pamäti, že aj priemerný človek odmieta paleo v mene „zdravého rozumu“, takže odkaz na zdravý rozum nie je dobrým argumentom proti ničomu.

Po prečítaní správy sa v mnohých mozgoch objavil scenár, ktorý sa zdá byť „konšpiračnou teóriou“, podľa ktorého potravinársky priemysel môže byť objednávateľom štúdia. Takéto fantázie sa často uberajú nesprávnou cestou, ale tento raz bohužiaľ to vonia pachom zo smeru podporovateľov a a predsavzatého cieľa.

Jedným zo sponzorov „výskumu“ je Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum spoločenstva (CSIRO), ktorá považuje za svoje poslanie zlepšiť výrobu obilnín (CSIRO, 2019).

V zásade by to mohlo vyústiť do výsledku, ktorý by bol v rozpore s očakávaniami CSIRO, ale finančná podpora priniesla záruku „úspechu“ kvôli cieľom plánu štúdie, ktorý je registrovaný a opísaný v austrálskej databáze klinických skúšok. Podľa toho: „Štúdia poskytne dôležité informácie pre výchovu k zdraviu a palea o dietetických odporúčaniach austrálskej vlády. Štúdia bude dôležitým príspevkom k pochopeniu toho, ako obilniny a strukoviny natrvalo vylúčené alebo zahrnuté do stravy ovplyvňujú budúce riziko neprenosných chorôb, ako sú choroby čriev, cukrovka a kardiovaskulárne choroby “(ANZCTR, 2019).

Nie je šťastné dopredu „sľúbiť“ výsledky výskumu pred vykonaním akéhokoľvek štúdia , ale neubližujme, pozrime sa, či je sebaistota vedcov oprávnená.

Po prvé, čo je TMAO?
Je to skratka pre trimetylamín N-oxid. Črevné baktérie produkujú TMA z cholínu, betaínu a karnitínu (známeho tiež ako L-karnitín) nachádzajúce sa potravinách živočíšneho pôvodu. Jeho oxidovanou verziou je TMAO. Pôvod TMAO črevnej flóry sa zdá byť preukázané tým, že príslušnou dávkou amtibiotík, hladina TMAO významne klesne. Niektoré TMAO však pochádzajú aj z externých zdrojov, napr. ryby obsahujú vysoké hladiny TMA a TMAO.

Početné štúdie preukázali súvislosť medzi vysokými hladinami TMAO a kardiovaskulárnymi chorobami a úmrtnosťou. Tri metaanalýzy týchto štúdií odhalili 1,91-násobné, 1,63-násobné a 1,55-násobné kardiovaskulárne riziko (Schiattarella a kol., 2017; Heianza a kol., 2017; Qi a kol., 2018). Podľa tejto teórie, TMAO indukuje fagocytné bunky, aby viazali na seba cholesterol a prilepením na stenu ciev vytvorili plaky.

Čo tvrdí tento škandálny „výskum“?
V tejto štúdii, ktorá sľubuje rýchly infarkt paleo prívržencom, bola hladina TMAO v striktne sledovanej paleo skupine 2,5-krát vyššia ako v austrálskych stravovacích odporúčaniach (Genoni et al., 2019). (V pôvodnej štúdii tu bola aj ďalšia skupina pseudo-paleo; toto pomenovanie dostali preto, lebo konzumovali niektoré obilniny a mliečne výrobky. S touto skupinu sa teraz nebudeme zaoberať.)

Všeobecne diskutovaná podskupina štúdie zistila, že zmenená črevná flóra z dôvodu neprítomnosti obilnín viedla k zvýšeným hladinám TMAO v krvi, čo podľa iných štúdií je novším prediktorom kardiovaskulárneho rizika a úmrtnosti. Z toho vedci dospeli k záveru, že paleo exacerbuje aterosklerózu a vedie ku kardiovaskulárnym chorobám a zápalovým ochoreniam čriev v dôsledku zmeny črevnej flóry.

Nezaoberám sa zápalovými ochoreniami čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, IBS), len poznamenávam, že veľa ľudí s týmito chorobami sa už uzdravilo alebo sa stala asymptomatickým od paleo. Keby „vedci“ mali ako takú predstavu o paleo, tejto línii by nevenovali zbytočne energiu a pozornosť.

Vzostup a pokles TMAO
Keď sa objaví sľubná téma hodná úspechu, dostanú sa do nej desiatky výskumných tímov, pretože aj oni sa chcú stať súčasťou „revolučného“ obratu. Rovnako sme na tom aj s naším výskumom TMAO, týkajúci sa tzv. zjavnej korelácii s kardiovaskulárnymi chorobami a úmrtnosti. Absencia evolučnej dimenzie v týchto štúdiách nie je prekvapujúca, pretože lekári považujú evolúciu za stredoškolské učebné osnovy, ktoré nemajú nič spoločné s porozumením fungovania moderného človeka, či plánovaním a interpretáciou lekárskeho výskumu. Ani by som nejazdil na skutočnosti, že keby Homo sapiensovi, ktorý sa vyvinul na morských plodoch a neskôr na mäsa bol by škodil z vyššie uvedených potravín vytvorený TMAO, potom by sme boli buď vyhynuli, alebo – ako naša existencia dokazuje – sme sa k tomu prispôsobili. Keďže však štúdie s evolučným zameraním ešte nie sú a ani nebežia, to znamená, že zatiaľ nikto nezmeral hladiny TMAO prírodných ľudí konzumujúci veľa mäsa, ktorí sú zdraví ako buk a sú bez kardiovaskulárnych chorôb, upustíme od tejto racionálnej argumentácie.

Na úvod je dôležité poznamenať, že všetky štúdie, ktoré preukázali vzťah medzi hladinami TMAO a kardiovaskulárnym rizikom, boli uskutočnené na pacientoch, ktorí už boli chorí.

Takáto korelácia, t.j. výskum, hľadajúca interakcie medzi dvoma javmi, tzv. observačné štúdie, však nikdy nepreukazujú príčinnú súvislosť, len opisujúcu, že hladiny TMAO u pacientov chorých na srdce sú vyššie ako u pacientov bez choroby srdca, ale to, že ktorá je dôvodom druhej, alebo ktorá je tretia spoločná príčina, ktorá spôsobuje vysoké hladiny TMAO a spôsobuje aterosklerózu, na to nám takáto štúdia odpoveď nedá.

Východiskovou tézou týchto štúdií je, že určité bakteriálne kmene v črevnej flóre produkujú TMAO z určitých živín (cholín, karnitín, betaín). Je to pravda, a veru je veľmi ľahké preskúmať, či tieto živiny v závislosti od spotrebovaného množstva, spôsobujú alebo nespôsobujú kardiovaskulárne ochorenie.

Výskum ukázal, že tieto živiny buď chránia srdce, alebo sú neutrálne z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia, takže je nepochopiteľné, ako môžu spôsobiť kardiovaskulárnu chorobu.

Pozrime sa na ne rad za radom!
cholín: v roku 1998 bol klasifikovaný ako nevyhnutná živina a každý by mal užívať najmenej 400 mg denne, ale podľa amerických štúdií 90% americkej populácie nespĺňa túto požiadavku. To sa samozrejme vo všeobecnosti týka ľudí na západnej strave. Ak nie je prítomný, dochádza k poškodeniu pečene a svalov, možno pozorovať neurologické poruchy a kognitívny pokles. Je nevyhnutný pre vývoj mozgu plodu a dojčaťa.

Väčšina cholínu pre nás zabezpečuje potrava živočíšneho pôvodu, napríklad vajíčka, kuracia pečeň, kuracie mäso, losos (Wallace a kol., 2018). Metaanalýza z roku 2017, ktorá skúmala účinky príjmu cholínu a betaínu na riziko kardiovaskulárnych chorôb, poprela, že by ktorákoľvek z nich zvýšila riziko koronárnych srdcových chorôb, mozgovej príhody alebo kardiovaskulárnych chorôb vo všeobecnosti. Aj jednotlivé štúdie zahrnuté do tejto metaanalýzy tiež jednoznačne potvrdili, že takýto vzťah neexistuje, takže tu nejde o účinok s matematickým priemerom (Meyer et al., 2017). Výskumný tím vykonal štúdiu s vedomím, že cholín a betaín v potrave môžu zvýšiť hladiny TMAO a následne zvýšiť kardiovaskulárne riziko. Jedna štúdia zistila zvýšené riziko srdcovej smrti spojenej s príjmom cholínu, ale nápadné boli štatisticky významné spojenia medzi diabetickými a obéznymi pacientmi (Zheng et al., 2016). Skúmali aj vplyv vysokej konzumácie cholínu z vajec na srdcové choroby a mozgovú príhodu, ale nezistila sa žiadna súvislosť (Alexander a kol., 2016).
Betaín: Nedávno citovaná metaanalýza tiež vyvrátila, že betaín zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb alebo mortalitu (Meyer et al., 2017)
L-karnitín: Vzhľadom na to, že karnitín má vyložene ochranný účinok na srdce, je docela prekvapujúce, že vedci, oklúznení horúčkou TMAO už aj navrhli, aby každý znížil svoju spotrebu cholínu a karnitínu. Z časti odtiaľto pramení poplašná správa, že červené mäso spôsobuje srdcové choroby, pretože mäso obsahuje obe živiny. Podľa jednej metaanalýzy, použitie karnitínu je vážnou ochranou pred novým infarktom, fibriláciou komôr a srdcovým zlyhaním (DiNicolantonio et al., 2013). Karnitín má všeobecne pozitívny vplyv na fyzickú výkonnosť pacientov so srdcovým zlyhaním (Cacciatore et al., 1991). Stručne povedané, aj v prípade už existujúceho srdcového ochorenia, karnitín chráni srdce, hoci sa zvyšuje hladina TMAO, čo samo osebe spochybňuje úlohu TMAO pri kardiovaskulárnych ochoreniach. A pridajme k tomu aj dokázanú nevinnosť cholínu a betaínu.

Je paradoxné, že tri živiny, ktoré sú zodpovedné za zvyšovanie hladín TMAO, nezvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, alebo – ako karnitín – majú kardioprotektívny účinok.

Možno už máme podozrenie, že zvýšené hladiny TMAO zistené u chorých pacientov na srdce a diabetikov pochádzajú z iných zdrojov, ako v prípade u paleo prívržencov.

TMA a TMAO: Mnoho TMA a TMAO konzumujú ľudia žijúci pri mori, a je dobre známe, že ryby majú srdcovo-ochranný účinok. Napríklad mediteránska(stredomorská) strava obsahuje veľa morských rýb a iné morské plody a analýza viac ako 70 štúdií jasne preukázala, že táto strava chráni pred mozgovou príhodou a všetkými kardiovaskulárnymi chorobami (Martínez-González et al., 2019). Ak však konkrétne preskúmame kardiovaskulárne účinky konzumácie rýb, ktoré špecificky zvyšujú hladiny TMAO, opäťovne môžeme zistiť len to, že spotreba rýb chráni pred kardiovaskulárnymi chorobami (Zhang et al., 1999).

Bjarne Landfald a kol. nazývajú celý výskum TMAO priamym oslepovaním ľudí (Landfald a kol., 2017). Poukazujú na to, že tí, ktorí konzumujú morské organizmy, majú 30-krát (!) vyšší TMAO ako tí, ktorí konzumujú červené mäso a vajcia, avšak majú najnižšie riziko kardiovaskulárnych chorôb. Výskum TMAO jednoducho spočíva na skutočnosti, že čím viac rýb konzumujete, tým vyššia je hladina TMAO a súčasne aj nižšie kardiovaskulárne riziko. Vedci tiež citujú štúdia, ktorá vyvracia tvrdenie, že omega-3 látky v rybách by pôsobili proti negatívnym účinkom TMAO pochádzajúcich z rýb, pretože aj chudé ryby tiež znižujú riziko srdcových chorôb, hoci ich mäso obsahuje veľmi málo omega-3 mastných kyselín.

Je preto zrejmé, že akákoľvek vysoká hladina TMAO nespôsobuje kardiovaskulárne ochorenie, takže je nezmyselné vyvodzovať záver z vyššej (vyšších) hladiny TMAO, že predpovedá budúce srdcové choroby. Vysoké hladiny TMAO pri srdcových ochoreniach sú indikátorom niečoho, ale nie príčinou srdcových chorôb. Predmetné „preskúmanie“ teda urobilo veľmi závažnú logickú chybu, keď sa pokúsilo dokázať, že paleo vedie k nebezpečnému infarktu. Samotná skutočnosť, že paleo prívrženci majú vyššiu hladinu TMAO ako obyčajní občania konzumujúci obilniny, ktorí počúvajú direktíva svojej dobre mienenej vlády, neznamená, že sú ohrozené ich životy. Vynára sa oprávnená otázka, čo môže zvýšiť úroveň TMAO?

Kto má vysoké hladiny TMAO?
Štúdie ukázali, že hladiny TMAO sú významne vyššie u obéznych alebo diabetických ľudí (Dambrova et al., 2016).

Jinzhu Jia a jeho tím preukázali, že vysoké hladiny TMAO v dôsledku genetických príčin nie sú spojené s cukrovkou a kardiovaskulárnymi chorobami, ale že vysoké hladiny TMAO sú už prítomné pri cukrovke a obličkových chorobách (Jia a kol., 2019). Posledne uvedený je ľahko viditeľný, pretože ak je znížená renálna sekrécia TMAO, hladina TMAO v krvi sa prirodzene zvyšuje. (K téme zvýšenia TMAO dôsledkom cukrovky sa ešte vrátime.) Táto štúdia jasne poprela, že by vysoké množstvo TMAO spôsobilo čokoľvek, opak je pravdou: cukrovka a ochorenie obličiek spôsobujú vysoké hladiny TMAO. Je dobre známe, že obe choroby napr. prostredníctvom metabolického syndrómu a obezity, sú úzko spojené s kardiovaskulárnym ochorením (perzistentná hypertenzia ničí funkciu obličiek);
Vlastná poznámka: pre obnovenie vedomostí uvádzam, že pojem metabolického syndrómu zahŕňa nasledovné: inzulínová rezistencia a následná inzulinémia, všeobecný zápal organizmu, cukrovka II-ho typu, vysoký krvný tlak, narušenie pomeru triglyceridov krvi, rakovina. Tento zoznam môže byť rozšírený, ja som vystihol len podstatu veci.

Signe Winther a jeho tím skúmali hladiny TMAO u pacientov s cukrovkou 1. typu a porovnávali ich s kardiovaskulárnou úmrtnosťou a chorobou / hospitalizáciou. Hladiny TMAO boli signifikantne spojené so všetkými testovanými výstupmi, ale všetky významné korelácie zmizli po zvážení účinnosti vylučovania obličkami (Winther a kol., 2019). Vedci dospeli k záveru: vysoké hladiny TMAO u pacientov sú indikátorom zhoršenia renálnych funkcií a že všetky kardiovaskulárne príhody sú dôsledkom poškodenia obličiek.

Ako zdôraznili Clara Cho a Marie Caudill, vysoká TMAO ide spolu s cukrovkou, obezitou, ochorením obličiek a kardiovaskulárnymi chorobami, a súvisí aj s genetickou predispozíciou. Vzhľadom na to, že živiny, z ktorých sa TMAO vyrába, sú buď ochranné, alebo aspoň neškodné, je preto pravdepodobnejšie, že pri chorobách s vysokými hladinami TMAO je choroba aj vysoká TMAO spôsobená spoločným, chorobu spôsobeným faktorom v zázemí (Cho a Caudill, 2017).

Je dobre známe, že diabetes má v konečnom dôsledku za následok poškodenie mikrovlásočníc krvného systému obličiek, čo vedie k tvorbe diabetickej obličky. To vedie k zhoršeniu vylučovania, ktorého konečným stavom je zlyhanie obličiek. Aký je vzťah medzi TMAO a zhoršujúcim sa metabolizmom uhľohydrátov? Štúdie preukázali, že premena TMA na TMAO je výsledkom špecifického enzýmu produkovaného v pečeni (FMO3). So zvyšovaním inzulínovej rezistencie v pečeni a zvyšovaním hladiny inzulínu sa zvyšuje aj aktivita špecifického enzýmu. To znamená, že hladiny TMAO – prinajmenšom pri metabolizme uhľohydrátov – skutočne odrážajú závažnosť hepatickej rezistencie na inzulín. V skutočnosti je inzulínová rezistencia v pečeni príčinou cukrovky 2. typu a vieme, že vysoká hladina cukru v krvi a hladina inzulínu (metabolický syndróm) sú príčinou kardiovaskulárneho ochorenia aj ochorenia obličiek. To znamená, že základný proces ochorenia, ktorý spôsobuje vysoké hladiny TMAO a kardiovaskulárne ochorenie, nie je nič iné ako rezistencia na inzulín v pečeni (DiNicolantonio a kol., 2019). Preto nie je potrebné znižovať hladinu TMAO, ale rezistenciu na inzulín. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je úplne opustiť obilniny a prejsť na Paleo.


Ešte pár slov o črevnej flóre

Teraz je módne skúmať vzťah medzi črevnou flórou a chorobou čo v mnohých prípadoch odhaľuje skutočné vzťahy. Obvinenie TMAO tvorbou črevnej flóry z vývoja kardiovaskulárnych chorôb, je však dosť prehnaný dôsledok, najmä ako sme videli, že medzi TMO a aterosklerózou neexistuje príčinná súvislosť. Podľa konklúzie tu kritizovanej štúdie, keďže paleo prívrženci nekonzumujú obilniny, majú zvýšený podiel črevných baktérií Hungatella v črevnej flóre; tieto produkujú TMAO, a preto paleo prívrženci zomierajú na infarkt.

Ak sa pozrieme na graf relatívneho podielu baktérií Hungatella v črevnej flóre u striktného a mierneho paleo prívrženca a človeka žijúci na západnej strave, možno budeme prekvapení, keď zistíme, že pomery Hungatella v dvoch paleo-skupinách sú takmer rovnaké, ale ich hladiny TMAO sú celkom odlišné: 9,53 a 5,47.
Nie je preto pravda, že úroveň TMAO je spôsobená rozdielom podielu baktérií Hungatella.

Je veľmi pochybné, že meraná hladina TMAO u každého môže byť spôsobená črevnými baktériami. Štúdie, ktoré sa pokúsili ovplyvniť hladiny TMAO probiotikami, transplantáciou stolice a inými prostriedkami manipulácie s bakteriálnou flórou, mali veľmi obmedzený úspech (DiNicolantonio et al., 2019). Črevná flóra môže určite prispieť k hladinám TMAO v krvi, zdá sa však, že je to len ilúzia, že tento vplyv by bol významný. Štúdiách všeobecne používa cholín a karnitín, ale cholín je v strave prítomný vo forme fosfatidylcholínu (lecitín), ktorý sa naopak minimálne premieňa na TMAO (Masterjohn, 2011).

Vynára sa potom otázka, aká je sakra úroveň TMAO u prísnych stúpencov Paleo? Je nepravdepodobné, že by medzi paleo prívžencami bola závažnejšia inzulínovú rezistenciu alebo že by mali zníženú renálnu exkréciu, čo teda nevysvetľuje vysoké hladiny TMAO. Vieme však, že paleo dôrazne odporúča konzumáciu morských rýb a iných morských živočíchov. Vzhľadom na to, že spotreba rýb vedie k hladinám TMAO 40-60 krát vyšším ako červené mäso alebo vajcia (Cho et al., 2017), vysvetlenie je preto celkom jednoduché: ,osoba, ktorá pravidelne konzumuje ryby, bude mať vysokú hladinu TMAO, ale od toho sa nezvýši, skôr sa zníži riziko kardiovaskulárnych chorôb. Napríklad v Japonsku, vďaka japonskej strave bohatej na ryby, je priemerná úroveň TMAO oveľa vyššia ako v USA a vyššia dĺžka života (Nowiński a Ufnal, 2018).
Záver
Angela Genoni, prvá autorka správy, práve propaguje obilniny.

Ak by som chcel veci vysvetliť polopaliticky tým, ktorým sa už krúti hlava od toľkých infomácií: Odpoveď: TMAO môže byť vysoká z niekoľkých dôvodov. Jednou z nich je inzulínová rezistencia, ktorá z dlhodobého hľadiska (kvôli vysokej hladine inzulínu a cukru v krvi) spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia obličiek. Druhou možnou príčinou je konzumácia veľa rýb a mäsa, a tretím dôvodom je genetická predispozícia. Jedna vec je istá: TMAO nespôsobuje aterosklerózu tu spomínaným žiadnym mechanizmom.
Celý výskum TMAO je jedno úplné nedorozumenie a čoskoro sa ocitne- spolu s týmto vyšetrovaním, v koši.
Výskum TMAO ilustruje prístup západnej medicíny: „nevidia les od stromu“. Niektorí vedci sú schopní viniť za srdcové choroby veci, vďaka ktorým sme sa vyzdvihli z rasy zvierat a premenili na človeka, zatiaľ čo kardiovaskulárne ochorenie je zrejmým dôvodom konzumácie rafinovaných uhľohydrátov.

Ani nie to je problémom, že priemerní vedci v oblasti živobytia nie sú schopní vidieť úskalia výskumu TMAO; sú k tomu maličkí a prostoduchí. Ale na objednávku, falošným inteligentným odôvodnením predstaviť západnú stravu vo svetle zdravej stravy, ktorá viedla a vedie ku kardiovaskulárnej smrti u 50% populácie a k rakovine u 25% , a odrádzať neistých, ale na dobrej ceste kráčajúcich ľudí od zdravej výživy, je jednoducho neetické. Oveľa spravodlivejšie by bolo skúmať aterosklerotický účinok západnej stravy, čo by mohlo byť dokonca aj prospešné.
V plnej miere sa stotožňujem so Szendim- autorom tohto článku, keď píše, že mám samozrejme najtemnejší názor aj na etiku masmédií: Opakovane sa preukázalo, že iba trhajú ústa o etickej žurnalistike, ale do tohto pojmu by malo patriť aj to, že nekontroľovane neprevezmú zo zahraničia správy, aj keď medzi ich zmýšľaním je- zjavne z viacerých hľadísk, vzájomný vzťah.

 

Pridaj komentár