Oscilácia mitochondrií

Publikované: 11. augusta 2019, 12:42
Zdroj:Sáfrán Mihály, Napfény Diéta, Prines späť Slnko do svojho života;Bp, 2017.
Preklad:Ing.Imrich Galgóczi

Úlohou buniek je, aby zachytili svetlo a jej energiu premenili na inú vlnovú rezonanciu. Elektróny excitované* slnečnými lúčmi vstupujú do mitochondrií pri komplexe NAD + / NADH a mitochondrie vibrujú pri 100 Hz, keď spaľujú tuk. Svetelné vlny transformujú práve hydratované proteíny, ktoré tvarujú/menia tvar a veľkosť mitochondrií tak, aby oscilovali pri optimálnej 100 Hz a spaľovali tuk namiesto primitívnejšieho využívania glukózy. UV-A a UV-B musia byť súčasťou denného rytmu, aby došlo k správnej elektromechanickej oscilácii. Žiadne stravovacie doplnky, zázračná kapsula či strava ani cvičenie nepremenia tieto svetelné el.magnetické vlny na tie správne (Sharpley, 2012, Dr. Wallace).

*(exciton je elektrón generovaný slnečným lúčom. t.j. elektrón s plus energiou; Pozrime sa na cestu fotónu, vychádzajúci zo Slnka až po náš krvný obeh. V Slnku je tak silná gravitácia, že fotónu môže trvať aj milión rokov, kým sa vie dostať von zo Slnka. Potom mu stačí už len 8-9 sekúnd, aby dosiahol povrch našej pokožky. Zasiahnutím kože uvoľní NO –oxid dusnatý. NO vyvoláva fototropný efekt, t.j. krv usmerní k povrchným kapiláram pokožky, aby sa vedel dostať do kontaktu so slnečnými lúčmi. Aj rastliny sú otočené smerom k svetlu – to je heliotropický efekt. Rôzne tkanivá rôznym spôsobom zachytávajú slnečné lúče. (Hemoglobín napr. pohlcuje 270-600nm-vý rozsah, a ostro zatvára pri 600nm). Fotón narazí do jedného elektrónu membrány bunky, kt. pozmení DHA, uľahčujúc proces sulfatácie. Exciton podporuje rekcie v bunke, z ktorých súbežne prebieha veľmi veľa. Takto energie elektrónov bielkovín budú v budenom stave, vytvoriac podskupiny excitónov. Pretože červené krvinky nemajú mitochondrie, tu celý proces premeny sa deje vo vode plazmy – kt. predstavuje 93% plazmy.
Takto elektrón už bude dostatočne blízko k reaktantom vplyvom „vodivosti“ EZ vrstvy. To znižuje krvný tlak a ovplyvňuje renin-angiotenzýnový systém. Slnečný lúč má aj funkciu blokovať vápnikové kanály bunky, čo taktiež znižuje krvný tlak. Aj v prípade hemoglobínu, zo železa sa uvoľní exciton, keď interaguje s mitochondriou v tkanive. Pri týchto procesoch, exciton využíva elegantný spôsob kvantovej superpozície; ak je málo kyslíka).

Spaľovanie tuku závisí od toho, v akej miere získavame ráno UV-A a IR-A svetlo. Ak to vždy dostanete, zároveň pripravíte aj pokožku na lepší príjem slnečného svetla- aby neškodilo UV žiarenie. To vytvára tzv. slnečný obranný štít v pokožke, aby správne absorboval UV-B. UV-A produkuje dopamín a melatonín, ktoré sú potrebné na osciláciu mitochondrií pri 100 Hz a na spaľovanie tuku. Nezávisí to od jedla.
Ľudia s cukrovkou majú vysokú hladinu cukru v krvi, pretože nemôžu spaľovať tuk, nemôžu produkovať inzulín, pretože je to tiež hormón slnečného žiarenia a chýba mu ranné UV-A a IR-A. Takýto ľudia sú odsúdení na druhotné palivo, na spaľovanie cukru, čo skracuje životnosť.
Ak užívate lieky, interpretujte tieto tvrdenia iba po konzultácii s lekárom!

Ak sa vystavujeme slnku len málo, môže to viesť k dehydratácii. Pamätajte, že mitochondrie produkujú vodu, keď je redox potenciál vysoký. Ak je redox nízky, cytosol, tvoriaci vhodné prostredie pre bunkový metabolizmus, bude mať málo vody. Akustické neuróny mitochondrií a svetlo, ktoré excitujú vstupujúce elektróny, sa pri spaľovaní tuku premieňajú na vibračnú energiu, ktorá osciluje mitochondrie pri frekvencii 100 Hz (alebo im harmonickými). Elektrosmog tu môže narušiť žiadaný proces, spaľovanie tukov nebude fungovať správne, pretože svetelná energia nebude správne premenená na vibračnú energiu. Preto je Dr. Wallace presvedčený, že spaľovanie tukov a oscilácia 100 Hz idú ruka v ruke. Mitochondrie a chloroplast tiež oscilujú-vibrujú. V chloroplaste aj hemoglobíne centrálny atóm kovu je obklopený atómami dusíka. V erytrocytoch, kde sa nachádza hemoglobín, nie náhodou sa nenachádzajú žiadne mitochondrie. Chloroplast disponuje všetkými štruktúrami na produkciu excitónov v liste, ale v živočíšnych bunkách boli mitochondrie oddelené od excitovaných elektrónov. Vibrácie sú vo dne a v noci, a sú rôzne, takže je lepšie konzumovať surový špenát cez deň, dovtedy, kým ešte svieti Slnko, aby ste získali maximálne výhody z vibrácie zeleniny, a z uvoľnenia biofotónu a zo 100Hz vibrácie pre mitochondrie.

Problém s elektrosmogom

Elektrosmog spomaľuje ETC, z toho dôvodu vysúša, zvyšuje pomer BUN/kreatinínu ( ide o signalizáciu funkcie predovšetkým pečeňa pri metabolizme bielkovín; kreatinín je produkt svalového metabolizmu –ukazuje na funkciu obličiek). Dehydratovaný organizmus nebude vedieť vyrábať vhodný D-vitamín za pomoci UV-B, lebo k izomerizačnej transformácii LDL cholesterolu, je potrebná voda! To isté platí pre rastliny. Ak rastlina nemá dostatok vody, fotosyntéza sa rýchlo znižuje; elektrosmog spôsobuje cudzie oscilácie, vyradí jeden elektrón a telo nemôže produkovať vitamín-D.

Elektrosmog zvyšuje hladinu glukózy v krvi – sem patrí aj zdanlivo nevinný beh športovca na bežiacom páse – publikovalo to už niekoľko vedcov (Volkow, Havas). WiFi zvyšuje závislosť od uhľohydrátov. Súvisí to s cukrovkou, elektrickou precitlivenosťou. Elektrosmog znižuje objem a kvalitu spermií. V mikrovlnnej rúre rezonujú väzby v potravinách s mikrovlnami atď.

Hlavné body obvinenia dôsledkom el.magnetického žiarenia sú:
1. „Vnútorné hodiny“ sú posunuté dôsledkom osvetlenia a večernými modrými svetlami, takže
stres je konštantný
2. Znižuje rýchlosť určitých reakcií cez centrálny nervový systém
3. Zhoršuje krátkodobú pamäť, generuje bolesti hlavy, zlý spánok (znížené hladiny melatonínu)
4. Zlé vnímanie životného prostredia, únava
5. Zmenené krivky EEG(elektroenkefalografia, širšom ponímaní je to pszichofyziologický merací
proces pre zistenie elektrickej aktivity nervových buniek, predovšetkým centrálneho nerv.
systému))
6. Krvno-mozgová bariéra a črevná stena sa stávajú priepustnými, zvyšuje sa metabolizmus glukózy
7. Zvýšené riziko rakoviny, znížená stabilita RNA a DNA dôsledkom pozmenených signálov
a pozmenenou EZ vrstvou, výsledkom čoho je klesajúca rýchlosť tvorby energie a epigenetický
vplyv na gény, aké bielkoviny majú vyrábať. Ak klesá rýchlosť tvorby energia, klesá miestny paramagnetizmus pri ATP-syntáze, paramagnetický kyslík nepôjde tam, kam by mal ísť, vytvorí sa falošná hypoxia. Kyslík je posledný elektrónový akceptor v ETC (elektrón- transportný reťazec) . Kyslík dostane elektróny od IV-ho komplexu, ktoré už počas cesty odovzdali svoju plus energiu, a kyslík sa spojí s dvoma protónmi, aby na konci vytvoril vodu. Takže ku spaľovaniu aeróbnej glukózy a tuku, je potrebný kyslík, aby sme na konci dostali vodu. Konklúzia David Sinclair-a (2013) je, že všetky choroby v starobe sú v spojení s falošnou hypoxiou a nízkou hladinou NAD+ pri I.-vom komplexe, a v takomto prípade je špatná komunikácia medzi jadrom bunky a mitochondriami. Vodu ktorú vypijete nie je taká dôležitá ako tá, ktorú vyrábajú vaše mitochondrie v závislosti od toho, v akej miere ste napojený na Slnko a Zem (uzemnenie). Všetko čo znižuje kyslík alebo NAD+, znižuje redoxpotenciál, turbulenciu ATP-syntázy, nabíjanie komplexu elementu života. Výsledok je zjavný zo štatistík chorôb, z ktorých najprednejšie miesta obsadili mitochondrálne chory: 53-54% populácie zomiera na srdcovo-cievne choroby, 26-28% má rakovinu; aspoň 30% má nejakú autoimúnnu chorobu; diagnostikovaná a nediagnostikovaná cukrovky predstavuje 20-26% chorých z celk.populácie ! Post-translačné modifikácie (ubikvinácia -je to proces kde ubikvitin „označuje“ bielkoviny, že takto označené bielkoviny jeuž čas vymeniť, keď stupeň ubikvinácie dosiahne kritickú úroveň > expresia buniek;apoptóza.) v bunke sú na 100% podriadené cirkadiánnemu rytmu, nezávisia od skonzumovanej potravy, cvikov či od hormónov. Takže výmena bielkovín je synonýmou ubikvinácie.
Z hl. mitochondriálnych jedov cianidu a triklozánu sú aj statíny – „lieky“ na zníženie cholesterínu. Ovplyvňujú cirkadiánny rytmus a fukciu mitochondrií, lebo blokujú Q-cyklus (koenzým), dôsledkom čoho zvyšujú vzdialenosti medzi I. a II.-vými komplexmi >znižuje sa rýchlosť>rastie zápal v bunke, čo je vlastne príliš veľa proteínov a málo elektrónov na povrchoch membrán, stien a pod (oko, črevá, pokožka); pH je vlastne funkciou koncentrácie protónov; nízke pH>vys.konc. protónov>zápal>menej EZ vody v bunkách obklopujúce mitochondrie.
8. Zvýšená stimulácia nervových buniek odtokom vápnika (prenos signalizácie)
9. Mikrovlny rušia elektrónový prúd v mozgových mitochondriách
10. Nízkofrekvenčné impulzné elektromagnetické žiarenie priamo bráni nervovým bunkám
v prenose signalizácií
11. Vedenia vysokého napätia, podzemné aj nad, zhoršujú depresiu, náchylnosť na vraždu
12. Vyšší počet bielych krviniek > vyšší podiel hematokritu krvi
13. Rezistencia na leptín a pozmenené hladiny hormónov (pohlavné hormóny, vitamín D,
melatonín, IGF-1, prolaktín)
14. Poruchy imunitného systému: nadmerné alebo nedostatočné fungovanie autoimunitných
procesov

Najprv sú príznaky el.smog celkom všeobecné, čo sa dá zameniť s akoukoľvek chorobou, takže o tejto príčine len zriedka premýšľame. Príznaky el.smog v krátkodobom horizonte:

Nervový systém: bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, ťažkosti s koncentráciou, strata pamäti, podráždenosť, depresia, úzkosť, nespavosť, únava,
slabosť, tras, svalové kŕče, znížená citlivosť, brnenie, zmenený reflex, bolesť svalov a kĺbov, bolesť nôh, nespavosť, horúčka, tras. Medzi
ďalšie vážne následky patria kŕčové záchvaty, ochrnutie, psychóza a mozgová príhoda.
Kardiovaskulárny systém: búšenie srdca, arytmia, vš.bolesť, tlak na hrudníku, nízky, vysoký krvný tlak, pomalý srdcový rytmus, dýchavičnosť.
Dýchací systém: zápal dutín, bronchitída, pneumónia, astma
Problémy s kožou: kožná vyrážka, dermatitída, svrbenie, pálenie, sčervenanie
Oftalmológia: bolesť, pálenie v oku, pocit tlaku za okom, zhoršené videnie, katarakta
Tráviaci systém: poruchy trávenia, bolesť brucha
Gynekológia: bolesť vaječníkov, ťažkosti s počatím
Ostatné účinky: strata vlasov, problémy so štítnou žľazou, suchosť pier, jazyka, úst, očí, smäd, dehydratácia, krvácanie z nosa, vnútorné
krvácanie, zmenený metabolizmus cukru, poruchy imunitného systému, bolesť zubov, okolo výplní, dýchavičnosť, dyspnoe. ,

Dopamín
Dopamín organizmus prirodzenou cestou vyrába z tyrozín-aminokyseliny súčasťou UV svetla Slnka. Tyr má absorpčné maximum pri 290 nm a jeho bočný reťazec môže byť fotoionizovaný. Dopamín nie je iba hormón „pohody“, ale má tiež mnoho funkcií v procese vedomia a vnímania reality. Ovplyvňuje aj zdravé fungovanie imunitného systému. Ako dopamínový hormón, blokuje uvoľňovanie prolaktínu z predného laloku hypofýzy. Jeho neurotransmiterová funkcia je mnohostranná: hrá úlohu pri koordinácii pohybu, motivácie, odmeňovania a predikcie (predpoveď založená na záveroch, ktoré možno vyvodiť z už známich zavedených a preukázaných zákonných ustanovení), vývoji závislosti, pracovnej pamäti a výkonnej funkcie. Neurologickou príčinou Parkinsonovej choroby je smrť dopamínových buniek v strednom mozgu. Ak je nízka hladina dopamínu, bude nízka hladina melatonínu v oku, slabší spánok, znížená motivácia, únava, závislosť, výkyvy nálady a strata pamäti.

Bohužiaľ, väčšina ľudí si dnes pre seba získava dopamín prehnaným aplikovaním mobilných telefónov s trochou modrého svetla, ale z dlhodobého hľadiska má tendenciu viesť k chronicky nízkym hladinám dopamínu. Chcete byť ľahko ovládateľný, unavený, chorý, idiotický zombie? Ak áno, potom pre vás boli vyrobené umelé modré svetlá. Existuje aj taký lekár (Mandy Saligari), ktorý hovorí, že ak dáte svojmu dieťaťu smartphon, je to ako keby ste mu dali kokaín. Ak rastlina nemôže byť bez Slnka, tak moderný človek prečo si myslí, že by to mohol urobiť dlhší čas. V súčasnosti robia práve to mestskí „piráti“ mobilných telefónov a počítačov.

Ľudia s nízkou hladinou dopamínu len ťažko sú schopný sa zmeniť svoje správanie, pretože ich mozgy neustále preceňujú hodnotu, ktorú v súčasnosti majú, a podceňujú to, čo môžu získať vzdaním sa toho, čo majú. Pokiaľ nie ste dostatočne pripravení na to, aby ste ukončili niečo dôležitého vo s vojom živote, nedôjde k žiadnym skutočným zmenám, pretože vás bude držať v pasci to, čoho sa nemôžete vzdať. Nízka hladina dopamínu oslabuje mozgové funkcie, preto pomocou elektrosmogu človek byť lepšie ovládaný. Modré svetlo produkuje kontrolovateľných tučných idiotov. Pre koho je to dobré? Chcete patriť sem? Ak trávite väčšinu času v interiéri pod umelým svetlom, budete ľahšie ovládateľný. Pokiaľ na to neprídete, budete hračkou niekoho iného! Vnútri pri modrom svetle budete mať iné rozhodnutia ako vonku na Slnku, dôsledkom čoho budete mať inú skutočnosť a realitu. Ak dostanete dostatok dopamínu od ranného slnečného svetla, budete oveľa menej náchylní na závislosť a môžete dať lepšie rozhodnutia v živote v súlade s prírodou.
Chronické nízke hladiny dopamínu vás môžu predisponovať aj k závislosti (alkohol, drogy, sex, prejedanie, nadmerné riskovanie). Tieto dočasne stimulujú dopamínový systém, ale z dlhodobého hľadiska nie sú riešením a majú vedľajšie účinky. Ak máte zlé prostredie, môžete ľahko ísť na drogy. Nízke slnečné svetlo = nízka hladina dopamínu = mizerné mitochondrie.
Situáciu zlepšuje množstvo pobytu na rannom Slnku (na rozdiel od všeobecných zdravotných odporúčaní!), správny spánok (treba isť spať v čas, zníženie množstva večerného osvetlenia, ochrana pred modrým svetlom), raňajky bohaté na bielkoviny, morské plody bohaté na omega-3, vo všeobecnosti znížia stres.
Z toho sa dá predpokladať, že aké výsledky dostanete. Ak tomu nerozumiete, pravdepodobne budete potrebovať viac slnečného svetla v oku, aby ste produkovali dopamín a melatonín v lokálnej sietnici a mozgu, v záujme lepšie fungujúceho a premýšľajúceho mozgu.
Hrdinovia zomierajú skoro

Michael Jackson, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Curt Cobain, Elvis Presley, Steve Jobs, atď… Čo majú spoločné? Spravili pre svet niečo skutočne trvalé, ale nanešťastie zomreli skoro. Možno to mali súdené? Pokiaľ ide o kvantovú biológiu, je to jednoducho tak, že používali veľa elektrosmogu, pravidelne a permanentne pracovali cez noc, úplne sa u nich prevrátil cirkadiánny rytmus (čo trvalo mnoho rokov), ich hormonálne a neurotransmiterové systémy produkovali málo β-endorfínu a POMC, dôsledkom absencie ranného slnečného svitu sa ich mozog neregeneroval večer, tak sa dokonca uchýlili k drogám, liekom, celkovo povedané dôkladne zrýchlili/naštartovali svoje biologické hodiny a stretli sa s vedľajšími účinkami drogov. Nie je mojím postom ich súdiť, ale je možné si vybrať medzi intenzívnym krátkym životom a pokojnejším dlhým životom, do ktorého sa môžete zmestiť aj tvorba trvalých hodnôt pri rešpektovaní prírodných zákonov!

Vedecky podložené vyhlásenia v tomto článku sú niekedy v rozpore s oficiálnymi vedeckými stanoviskami. Mojím cieľom je, aby čitateľ poznal tieto vedecké názory.
Tvorca a správca webu www.paleolit.sk nenesie právnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v dôsledku praktického uplatňovania názorov, vyjadrení a názorov vyjadrených v článkoch a spotoch.
Zodpovednosť vždy znáša čitateľ.

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár