Statíny zhoršujú aterosklerózu a srdcové zlyhanie.

Zdroj:Gábor Szendi: Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Je šokujúca tá stredoveká temnota, ktorá charakterizuje autoritársku medicínu (aj) v oblasti cholesterolu. Zatiaľ, čo cholesterolová hypotéza je už dávno vyvrátená, lekári v každodennej praxi bez akýchkoľvek pochybností, aj naďalej bežne predpisujú statíny, ukracujúc tým život pacientom. Čo sa musí udiať, aby s tým prestali? A potom, kto ako sa vysporiada so svojím svedomím?

V roku 1990 sa zrodilo ďalšie „zjemnenie“ cholesterolovej hypotézy, podľa ktorej cholesterol typu LDL je „špatný“, a HDL je „dobrý“ cholesterol. Podľa tejto teórie, cholesterol typu LDL je preto zlý, lebo prenáša a rozmiestňuje cholesterol do celého organizmu, a HDL je preto dobrý, lebo pozbiera v organizme cholesterol, ktorý premiestni do pečene, odkiaľ formou žlčových kyselín, stolicou opúšťa organizmus. V skutočnosti vôbec sa nejedná o to: pozbieraný cholesterol za pomoci HDL, a premiestnený do pečene, LDL ho prevezme, a zase ho rozmiestni do organizmu. V súčasnosti vyvinuli už aj taký liek, ktorý blokuje toto odovzdanie a prevzatie cholesterolu, t.j. podarilo sa drasticky znížiť hladinu LDL cholesterolu, ale táto nemala vplyv na riziko srdcovej choroby a mortality. To znamená, že LDL nebol „zlý“ cholesterol.

Organizmus je múdrejší ako výskumníci. Pretože, väčšinu cholesterolu si organizmus vyrába pre seba aby vyhovel vlastným potrebám, nebolo by múdre, tvrdou prácou vyprodukovaný cholesterol formou žlčových kyselín, stiahnuť v záchode spolu so stolicou.

Zopakujem to len kvôli začiatočníkom v téme cholesterolu: štvrtina obsahu sušiny mozgu je cholesterol, steny ciev z časti pozostávajú z cholesterolu, aj veľká väčšina hormónov je vytvorená za pomoci cholesterolu, čiže cholesterol nie je škodlivá vec, ktorého sa musíme zbaviť, ale je jednou zo základných stavebných kameňov organizmu.

Výsledky štúdií a meta-analýz (súhrnné analýzy), zverejnené pre rokom 2004, falošne naznačovali, že aplikácia liekov na zníženie LDL, je účinná v prevencii srdcových chorôb a pri spomalení zhoršenia stavu už vytvorenej srdcovej choroby. V roku 2004 ale z dôvodu falšovania údajov štúdií, vydali dekrét na sprísnenie analýz výsledkov štúdií, a stal sa zázrak zázrakov, štúdiá po roku 2004 už nevedeli dokázať, že statíny – napriek tomu, že znižujú hladinu LDL-, by boli účinnou zbraňou v prevencii a ošetrení srdcových chorôb.

Statíny poškodzujú funkciu tvorby energie buniek

Obrazne povedané, mitochondrie sú malé závody na výrobu energie buniek. Sú to maličké organely, v ktorých cukor a mastné kyseliny sú premenené na ATP (adenozin trifoszfát). ATP je energetickou molekulou pre organizmus, každá bunka z nej získava energiu pre vlastnú funkciu. Pre tvorbu ATP je potrebný Q10 a menej známy Hame A. Pretože statíny blokujú tvorbu Q10 a Hame A, blokujú tým aj tvorbu ATP. Vzhľadom k tomu, bez ATP je srdcový sval, všeobecné svalstvo a iné tkanivá dysfunkčné, preto statíny môžeme považovať za jed buniek. U mnohých ľudí dôsledkom užívania statínov, sa vytvorí slabosť a bolesť svalov, vo vážnejších prípadoch rozpad svalovej bunky (a zastavenie obličky s fatálnym koncom); to všetko dôsledkom nedostatku ATP a Q10. Môžete si predstaviť, že čo sa stane so srdcovým svalom, ak už aj kostrové svalstvo začína byť nefunkčnou. Srdce má zvýšený nárok na ATP, pretože neustále pracuje.

Statíny poškodzujú metabolizmus cukru

Ak porovnáme priemernú hladinu cukru a inzulínu séra užívateľov statínu, potom krvná hladina cukru u užívateľov statínu je v priemere o 10% vyššia, a pri zaťažovacom teste glukózou, majú hladinu cukru séra o 25%, inzulínu o 30% vyššiu. To znamená, že užívanie statínu spôsobuje inzulínovú rezistenciu, čo mimoriadne zhoršuje srdcovú chorobu, lebo zvyšuje hladinu zápalu organizmu.

Statíny spôsobujú nedostatok selénu
V čínskom spravovacom území s názvom Keshan, je rozsah zväčšenie srdca, t.j. abnormálne zväčšenie srdcovej komory a predsiene (čo spôsobuje bezmocnosť srdca), rozšírenou chorobou, čo spôsobuje nedostatok selénu, ktorá je typická pre túto provinčnú oblasť. Nedostatok selénu ale sa dá vyvolať aj iným spôsobom: napríklad statíny blokujú syntézu bielkovín, určené na prepravu selénu v našom tele, t.j. nadarmo užíva niekto potrebné množstvo selénu, nevytvárajú sa tie bielkoviny, ktoré by prepravovali selén do buniek. Nedostatok selénu dobre poznajú chorí na štítnu žľazu, pretože nedostatok selénu spôsobuje nedostatočnú funkciu štítnej žľazy. Ale druhým hlavným problémom je, že dôsledkom nedostatku selénu, nevytvárajú sa dva dôležité antioxidanty (glutathion a superoxid dismutáza/kataláza), čo vedie k zvýšenej osteoporóze, rakovine a starnutiu organizmu. Nedostatok selénu organizmu – vyvolaný vplyvom statínu, spôsobuje aj poškodenie látkovej výmeny cukru, z časti to je vysvetlením aj odlišností látkovej výmeny cukru v predošlom odseku.

Statíny blokujú syntézu vitamínu-K2 a urýchľujú osteoporózu

Nejakú časť vitamínu-K2 vytvorí organizmus z vitamínu-K1 aj u tých ľudí, ktorí nerobia doplňovanie vitamínu-K2. Ak by to nebolo tak, naša kostra počas nášho vývoja, ba sa ani nevytvorila. Toto chudobné zásobenie vitamínom-K2 je už ale nedostatočná k tomu, aby predišla ateroskleróze a osteoporóze začínajúca po tridsiatke ( viď. články na tému vitamín-K2; http://www.paleolit.sk/?s=Pre%C4%8Do+%C5%BEij%C3%BA+lek%C3%A1ri+vo+fat%C3%A1lnom+omyle+oh%C4%BEadom+osteopor%C3%B3zy%3F
http://www.paleolit.sk/jedno-tragicke-ponaucenie-alebo-kam-sa-stratil-vitamin-k2/
http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 ). Tieto tri kontakty boli napojené na bývalú, už neexistujúcu stránku paleolit.sk; články časom doplním. Za pochopenie ďakujem.

Statíny zbavujú telo chorého ešte aj od toho maličkého množstva vitamínu-K2- vytvorený naším organizmom, lebo blokujú tie enzýmy, ktoré premieňajú z vitamínu-K1, vitamín-K2. Z toho dôvodu, statíny zvyšujú osteoporózu, zvápenatenie mäkkých tkanív (napr. obličiek), a stupňujú odbúravanie kostí.

V jednej štúdií porovnali 2400 ľudí užívajúci statíny, s 4260 takými, ktorí neužívali statíny. V skupine so statínmi, našli v oveľa väčšej a rozsiahlejšej miere zvápenatenia koronárnych tepien, ako u ľudí bez užívania statínov.

Klinické štúdie preukázali, že statíny zvyšujú osteoporózu a zhoršujú zlyhanie srdca.
V Japonskom štúdium Ošetrenie Lipidov môžeme vidieť, že do akej miery klesla hladina cholesterolu, do takej miery rástla mortalita cirkulačného pôvodu srdca a mozgu, mortalita dôsledkom rakoviny a celková mortalita.
V americkom sledovacom štúdií medzi veteránmi, v skupine kde užívali statíny, priamo úmerne s časom užívania statínov, rástla srdcová mortalita a častosť výskytu cukrovky. Jedno dánske štúdium, 15 rokov sledovala pacientov užívajúci statíny. Aj tu, v skupine so statínmi, bola úmrtnosť na zlyhanie srdca väčšia, a riziko úmrtnosti bola úmerná veľkosti užívanej dávky statínu.
Tieto výsledky v úplnej miere protirečia s vnuknutými výsledkami štúdií z pred r. 2004, podľa ktorých statíny znižujú srdcovú mortalitu o 30%. Podvod je zrejmý, odvolávajúc sa na tento výsledok, všade vo svete predpisujú milióny receptov na statíny.

Dôkaz toho, že statíny spôsobujú zlyhanie srdca

Prvé správy sa objavili o 5-tich chorých na srdce v r. 1900, u ktorých dôsledkom užívania statínov sa zhoršila činnosť srdca a dostali sa do kritického stavu, a následne, ako prestali s užívaním statínu, ich zdravotný stav sa vrátil do pôvodného stabilného stavu, aký mali pred užívaním statínov.
V r. 2004 zverejnili správu o tom, že zo 14 chorých, 10-tim podávali počas 3-6 mesiacov 20mg statínu, dôsledkom čoho nastalo narušenie relaxačnej fázy srdca. Je to skorý náznak stázového (stáza – nahromadenie a zastavenie napr. krvi) zlyhania srdca. U týchto pacientov, užívaním statínov po dobu 6 rokov, sa mnoho krát vytvorí srdcové zlyhanie.
V jedno m štúdiu v r. 2005, sledovali 28 dní, 50 takých chorých, ktorí vplyvom užívania statínu, sa sťažovali na únavu, bolesti svalov, problémy s pamäťou, neuropatiu, a na ťažkosti s dýchaním. U štvrtine chorých sa prejavili príznaky zlyhania srdca. Od každého chorého odobrali statín, a počas dvoch rokov, v priemere dostávali denne 240 mg Q10. Príznaky pacientov sa výrazne zlepšili, u tých, u ktorých sa predtým prejavil príznaky zlyhania srdca, srdcová činnosť sa zlepšila. Zanechanie statínu, ani u jedného chorého nespôsobil infarkt alebo mozgovú príhodu.

Statínom indukovaná kardiomyopatia (choroba srdcové svalu)

Statíny poškodzujú srdcový sval, dôsledkom čoho sa zhoršuje práca srdca. Je to často krát dôsledkom užívania statínov ( Podľa Slovenského odborného lekárskeho časopisu A-medi management, je to až v 65%-tách http://www.amedi.sk/myopatia-indukovana-hypolipidemickou-liecbou-a5951,5951,1.html – vlastná poznámka.), ale klinický pracovníci si to často krát nevšimnú, lebo to pripisujú na vrub zhoršenia choroby a príslušnému veku pacienta. Ako to povedal Robertson Davies, „Oči sú schopné vidieť len to, čo zmysel je pripravená pochopiť“. Choroba srdcového svalstva je dôsledok narušenia funkcie mitochondrií, Q10 a Heme A, ako aj nedostatok bielkovín, kt. prepravujú selén. Zanechanie statínov, a suplementácia Q10, mnoho krát spôsobuje značné zlepšenie stavu pacienta. Výskyt kardiomyopatie z roka na rok narastá, a pomaly môžeme hovoriť už o epidémii, pričom v tomto procese rozšírená aplikácia statínov, môže zohrávať významný faktor.

Súhrn
Na svete je málo klinických pracovníkov, ktorí jasne vidia, že statíny nezlepšujú, ale zhoršujú stav chorého na srdce. Príčinou je to, že na základe falošných štúdií z pred r. 2004, väčšinu klinických pracovníkov presvedčili o tom, že statíny zachraňujú životy. Klinickí pracovníci by sa ale nemali spoliehať na informácie poskytnuté farmaceutickým priemyslom.
Statíny, blokovaním syntézy vitamínu-K2, zvyšujú kôrnatenie ciev. Statíny spôsobujú srdcové zlyhanie, lebo blokujú syntézu Q10 a Heme A, dôsledkom čoho sú mitochondrie zničené, a nevedia už pre funkciu srdcového svalstva ďalej zabezpečovať dôležitú energetickú molekulu ATP.

V dôsledku toho, statíny nezabraňujú srdcovú chorobu a nežiaduce srdcové udalosti, ale práve naopak, spôsobujú ich.
Informovať pacientov/chorých o vedľajších účinkoch statínov, by mala byť morálnou povinnosťou každého lekára, ktorý predpisuje statíny.

Denná dávka vitamínu-D, odporúčaná lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

Zdroj: Szendi G.: http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_orvosok_altal_ajanlott_napi_d-vitamin_adag_durva_szamitasi_hibabol_ered.htm

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitamínu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.

Dennú Odporúčanú Dávku (RDA) pre vitamín D, IOM stanovila na žiadosť vlád Kanady a Spojených štátov. RDA, nech sa vzťahuje na čokoľvek, zvykli určiť tak, aby kryla stanovenú dennú potrebu 97,5% zdravej populácie. Podľa odporúčania IOM, denná dávka 600 jednotiek vitamínu-D je schopná garantovať 20 ng/ml-ovú hladinu krvi (v inej jednotke 50 nmol/l) pre 97,5% zdravých ľudí vo veku od 1 a 70 rokov. Teraz sa nad tým nezastavme, že či táto hladina vitamínu-D v krvi je postačujúca alebo nie. Lebo samozrejme je to tak nízka hladina, že nepostačuje na nič. Ale situácia je taká, že na základe odporučenia IOM, ani táto mimoriadne nízka krvná hladina sa nedá dosiahnuť.

IOM preverovala také štúdia, ktoré spracovali v severných štátoch v zimnom období, aby sa vyhýbali vplyvu zdeformovanej syntézy vitamínu-D dôsledkom prirodzeného slnečného žiarenia. V týchto prácach podávali rôzne dávka vitamínu-D, a merali ich hladiny v krvi.

Malé kosoštvorce grafu ukazujú priemery údajov jednotlivých štúdií, plynulá čiara označuje, že na prijatý vitamín-D, sa aká krvná hladina vytvorila, dve trhané čiary zase ukazujú to, že aká je očakávaná minimálna a maximálna hodnota, ktoré sa môže vytvoriť užitím stanovenej dávky u daného jednotlivca. Z grafu sa dá vyčítať – ak by boli správne určili údaje – že 600 jednotiek dennej dávky (DDD) by postačila na dosiahnutie cieľovej hodnoty 50nmol/l (20ng/ml).

Pre vedcov, Paul J. Veugelers a John Paul Ekwaru (Veugelers a Ekwaru, 2014), sa ale 600 DDD zdala priveľmi nízkou (ako aj mnohým iným vedcom vitamínu-D vo svete), a preverili a prepočítali údaje štúdia, celkom desať, údaje ktoré IOM spracovala a dospela k uvedenej dóze. ( V jednej štúdii preverovali aj viaceré dávka, preto je toľko veľa kosoštvorcov/priemerných hodnôt v grafe). Vysvitlo, že 600 DDD denných jednotiek postačuje na dosiahnutie hladiny len 26,8 nmol/l (t.j. cca 10 ng/ml) v krvi, ktorá už zodpovedá vážnemu deficitu vitamínu-D. ( pod hladinou 75 nmol/l (alebo v inej jednotke 30ng/ml), už rozprávame o nedostatočnej hladine vitamínu-D.)

Pri opätovnom prepočte, na dosiahnutie minimálnej hladiny 50nmol/l, je potrebné denne prijať 8895 DDD vitamínu-D. Je to samozrejme len výpočet, a v reálnom živote postačuje aj menej, povedzme 4-5000 DDD. Výpočty samozrejme zásadným spôsobom spochybňuje Hodnotu Horného Tolerovateľného Množstva, ktorú IOM určila v hodnote 4000 IU, a podľa ich názoru vyššie hodnoty už môžu byť toxické. V skutočnosti od „toxických“ hodnôt sa začína dávka, od ktorých sa oplatí užívať vitamín-D. Chybné výpočty IOM prevzali krajiny celosvetovo, ale bez previerky situácie na Slovensku, by bolo prinajmenej nekorektné vyhlásiť, že aj príslušné Slovenské orgány.

Vlastná poznámka: Podľa korektnosti, teraz by mal nasledovať prehľad domáceho, Slovenského trhu. Žiaľ, kvôli zaneprázdnenosti budem tento krát dlžný. Preto sa nebudem vyjadrovať o súčasnej situácii v tejto téme. Na základe aj tohto článku, ako aj z prehľadu Gábora Szendiho, môžeme dostať obraz zo zámoria ako aj z nášho blízkeho okolia. Doporučujem zájsť do lekární a požiadať o informáciu ohľadom vitamínu-D3/(cholekalciferol). Je viac než pravdepodobné, že už aj na Slovensku sa zrejme ľady pohli, ako sa hovorí, no ale poďme ďalej v preklade článku Szendiho.

Deklarovaná odporúčaná denná dávka IOM znamená vážne riziko pre verejné zdravie, lebo ak to niekto berie vážne, bude mať vážny nedostatok vitamínu-D aj s jeho dôsledkami. A žiaľ mnohí, aj lekári, to berú vážne, a oficiálne korekcie chýbajú už roky; …., zrejme by sa niektorým narušila integrita autority – koniec vlastnej poznámky.

Teraz už článok
V roku 2012 sa zrodilo vraj revolučne nové, 2. domáce odporučenie, ktoré je „revolučné“ len v porovnaní so smiešne nízkym odporučením IOM, pochádzajúce z chybného výpočtu údajov. Dospelým tehotným ženám doporučujú dennú dávku 1500-2000 DDD (Denná Doporučená Dávka), a bezpečná horná dávka je taktiež 4000 DDD. Je to preto vtipné, lebo bezpečná „horná dávka“ v skutočnosti skôr zodpovedá ešte najnižšej bezpečnej dávke. 3. domáca konsenzná konferencia tieto denné dávky do r. 2017 nezmenila (Takács a spol.)

Na mojom webe www.paleolit.sk je od októbra 2014 rozsiahlejší prehľad o vitamíne-D3 (vzhľadom na veľmi rozsiahly materiál, časom bude pridaný aj sem na túto novú stránku). Materiál bol spracovaný na základe veľkého počtu korektných štúdií, kde autori-vedci, boli schopní správne určiť dennú dávku vitamínu-D3, ktoré sú veľmi podobné hodnotám, ktoré obaja vedci- autori pôvodného článku, doporučujú po prepočte údajov.

V knihe s názvom Slnečný vitamín (Szendi G.), na základe tamojších zverejnených štúdii, minimálna hladina je 60 ng/ml (150nmol/ml), ktorý sa oplatí dosiahnuť, lebo od tejto hranice vitamín-D poskytuje významnú ochranu proti rakovine a nie je na zanedbanie ani jeho významná ochrana proti influenze a zápalu horných dýchacích ciest. To, že kto koľko vitamínu-D3 ma brať, aby dosiahol uvedenú hladinu, oplatí sa občas si urobiť kontrolu krvnej hladiny, a na základe toho zladiť dennú dávku. Sú ľudia, ktorí z genetického dôvodu potrebujú väčšie dávky na dosiahnutie tej istej krvnej hladiny, iným aj menej postačuje.

Sú na svete aj ináč rozmýšľajúci lekári. Kanadský rodinný lekár Gerry Schwalfenberg a kolegovia, influenzu svojich pacientov ošetrujú dávkou 3×10000 DDD vitamínu-D3 počas 2-3 dní, a ktorú dávku medzi sebou nazvali „D-vitamínovým kladivom“, ktorá produkuje dramatické zlepšenia symptónov (Schwalfenberg, 2015).

Dôležité!
Vitamín-D bez horčíka organizmus nevie využiť, a vstrebaný vápnik vplyvom vitamínu-D sa len vtedy dostane na príslušné miesto (do kostí, namiesto stien ciev), ak k tomu užívate aj vitamín-K2 (viď. príslušný článok http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 tu) – tento článok ešte nie je aktualizovaný na tejto novej stránke.
Pomenovanie kalciferol, je kolektívny názov. Označujú niekoľko identických biologicky aktívnych, ale chemicky odlišných látok. Pomenovanie – vitamín-D-, sa vzťahuje na dve molekuly. Jednou je ergokalciferol (D2-vitamín), druhou je cholekalciferol (vitamín-D3). Cholekalciferol (vitamín-D3) má silnejší účinok, vzniká v pokožke dôsledkom UVB žiarenia slnečných lúčov s vlnovou dĺžkou 270-290nm, za prítomnosti 7-dehydrocholesterolu (biologický účinok vitamínu-D2 je 25-30% oproti vitamínu-D3). Vitamín-D3 sa v pečeni najprv premení na 25-hydroxy vitamín D, a až potom ho obličky premieňajú na biologicky účinnú látku, 1,25-dihydroxy vitamín-D (kalcitriol). Zlúčeniny s účinkom vitamínu-D, sú steriodné deriváty.

A keby to niekomu nepostačovalo, a potreboval by viac informácií, doporučujem čerstvý článok od Sayer Ji a spolupracovníkov: Review of the Benefits of vitamin D and Recommendations (Prehľad o výhodách vitamínu- D a odporúčania) http://www.greenmedinfo.com/blog/review-benefits-vitamin-d-and-recommendations

Vlastná poznámka: Mne sa z tých náhodných omylov vynára jedno zaujímavé porovnanie, asíce, že keby toľko veľa náhodných omylov bol spôsobil napr. jeden stavebný odbor za posledných 50-80 rokov, koľko urobila medicína za túto dobu, už dávno by bola skrachovala. Preto je miestna otázka spochybnenia náhodnosti tak veľa omylov. Ale! Zravie človeka je nevyčerpateľným zdrojom extra príjmu, ak je usmernená cestou mnohých omylov.

Použitá literatúra:
• Veugelers PJ, Ekwaru JP. A statistical error in the estimation of the recommended dietary allowance for vitamin D. Nutrients. 2014 Oct 20;6(10):4472-5.
• Takács I és mtsi.: Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvosi Hetilap, 2012,153. évfolyam, Szupplementum: 5-26.
• Takács I és mtsi: Harmadik magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvostovábbképző Szemle, 2017, megjelenés alatt.
• Schwalfenberg G. Vitamin D for influenza. Can Fam Physician. 2015 Jun;61(6):507.

As German philosopher Arthur Schopenhauer said, “All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”

Ako sa buduje dom z kariet?

V júni 2012 bola novou mediálnou senzáciou kritika Atkinsovej diéty, podľa ktorej táto diéta viacnásobne zvyšuje riziko kardiovaskulárného ochorenia. Kým „žurnalisti“ si robili výsmech z Atkinsona, pobúrení lekári a iní odborníci ostro kritizovali British Medical Journal, jak metodologicky, tak aj úsudkovo neprijateľné vyšetrenia, že vôbec publikoval niečo také. Je dobre viditeľný trend, že predstavitelia konzervatívnej časti západnej vedecko-výživnej spoločnosti, ktorí sú vo veľkej miere zodpovedný za zdravotnú krízu západnej civilizácie (sem patríme aj my, v Karpatskej kotline – vlastná poznámka), sa snažia v oneskorenom post-obrannom boji začierniť všetky progresívne výživné trendy, medzi nimi Atkinsovu a lowcarb diétu (ako aj Paleo- vlastná pozn.)

Každí je nebezpeční, kto si nemyslí, že tento svet je ten najlepší zo všetkých svetov

Zdroj: Magazín paleo životného štýlu, 2018/3. Gábor Szendi.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Profesor štatistiky a lekárskych vied John Ioannidis v jednom vo svojom článku píše nasledovné:

„Medicína a zdravotníctvo v blízkej budúcnosti veľmi úspešne môže zničiť ľudskú civilizáciu v prípade, ak sa naďalej budú zvyšovať finančné zdroje pre nízko efektívnu lekársku vedu, zakladajúca sa na liekoch s obmedzenou platnosťou a na falošných dôkazoch (respektíve na ignorácii korektných dôkazov).“