O MNE

Tvorcom a správcom webovej stránky je Ing. Imrich Galgóczi. Stránka je určená na poskytovanie informácií a príležitostí pre záujemcov z rôznych oblastí vedy, psychológie a športu, ktorých jediným spoločným bodom je zdravie človeka.

Nerád otváram staré, zaprášené krivdy. Dôvod znovuotvorenia bývalého webu paleolit.sk je to isté, kvôli čomu som ho pred rokmi ukončil. Generovali ho nedávne udalosti súčasnej „modernej“ doby, ktorá kašle na ľudské hodnoty, mravnosť a nepozná ľudský rešpekt.

Moje motto je: Staraj sa o svoje zdravie, pomáhaj iným!

Existuje široká škála názorov, predsudkov a chýb vo verejnej mienke o pojme zdravia a zdravého životného  štýlu. Tento raz už nemienim „strácať čas výučbou“ základných vecí. Latku som dal trošku vyššie.

Cítim, že to, čo som sa naučila o ľudskom metabolizme za posledných osem-desať rokov na vedeckej úrovni, mám zdieľať aj s inými, aby vedeli žiť zdravší život. Ak tu popísané informácie budú pre Vás užitočné, ďakujem, ak sa prihlásite na odber článkov a podelíte ich aj iným.

Biofyzika + biochémia iným slovom kvantová biológia, je komplikovaná veda, preto informácie budú zjednodušené do tej miery, aby ste ich vedel osvojiť a využiť. Táto časť článkov/informácií sa bude týkať predovšetkým športu, ale s troškou kreativity sa dajú využiť aj vo všeobecnosti pre každodenný život.

Obsah článkov, ktoré sú vedecky podložené, sú vo väčšine prípadov sporné s formálnymi vedeckými názormi. Informácie obsiahnuté v jednotlivých článkoch, tréningové metódy a možnosti životného štýlu – od Vášho bežného zvyku odlišné – doporučujem vyskúšať v duchu postupnosti a s ohľadom na Vašu individuálnu zdravotnú a fyzickú kondíciu. Články webu ponúkajú pomoc k dosiahnutiu kvalitatívne zdravšieho a obsažnejšieho života. Popritom však pri aplikácii informácií nesmieme nechať bez pozornosti individuálne potreby a posúdenie možných rizík na základe názorov príslušných odborníkov a špecialistov.

Ostrihom,sept.2018;pólmaratón

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, zranenia, užívate lieky, najprv sa poraďte s príslušným lekárom!

Tvorca a správca webu www.paleolit.sk nenesie právnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v dôsledku praktického uplatňovania názorov, vyjadrení a názorov vyjadrených v článkoch a spotoch.
Zodpovednosť vždy znáša čitateľ.

Ing. Imrich Galgóczi